Czystopady - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Stycznia 01 2010 16:40:29
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Rozwinięto niektóre skróty.


Czystopady, (poczta Załośce, odległość 1,5 km) wieś, położona na wyżynie podolskiej na prawym brzegu Seretu, który zalewa tu mały podłużny stawek, oddzielony tylko groblą od stawu w Załoścach. Położenie wysokie, równe; zachodnia część obszaru pokryta lasem.

Grunta czarnoziemne i gliniaste; gospodarski rolne pięciopolowe; z płodów polnych udają się najlepiej oziminy. Sadownictwo i pszczelnictwo dość rozpowszechnione, w sadach przeważnie grusze i jabłonie; pni pszczelnych posiadają łącznie do 300. Mieszkańcy zajmują się porą zimową tkactwem.

Parafia łacińska i sąd powiatowy w Załoścach; parafia greckokatolicka w Ratyszczu.

Szkoła filialna istnieje od r. 1861. Na 94 uzdolnionych uczęszcza 58 dzieci. Na ogrodzie o powierzchni 28,7 ara, założono szkółkę drzew owocowych. Język wykładowy ruski.

Statystyczne:

Liczba ludności 797, a to religii rzymskokatolickiej 37, greckokatolickiej 737, izraelitów 23.

Gmina posiada: 1319 morgów ziemi. Dochód = 2341 złotych reńskich; podatek = 534 złr. Dwór posiada: 442 morgi ziemi. Dochód = 386 złotych reńskich; podatek = 79 złr. Z ziemi urodzajnej przypada: 914 morgów na grunty orne (gminne), 467 morgów na łąki i ogrody; 151 morgów na pastwiska, 168 morgów na lasy (dworskie).