Białokiernica - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Listopad 27 2009 15:34:11
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.] Zachowano oryginalną pisownię, rozwinięto niektóre skróty.


Białokiernica (poczta Olejów, odległość 3 km) wieś od Złoczowa 34 Km., od sądu powiatowego w Zborowie 17 Km., położona na wysokiém, zimném Podolu. Wioskę przepływa przytok Seretu, Łopuszanka (niewłaściwie Olejówką zwany). Rola czarnoziemna; gospodarki rolne trzy i czteropolowe, przeważnie sieją pszenicę i żyto. Chów bydła rogatego, rasy krajowéj, przeważa. Pszczelnictwem zajmuje się kilku gospodarzy. Sady pielęgnują, przeważnie jabłonie, wiśnie, śliwy i grusze. Przemysł domowy ogranicza się na wyrobach tkackich. W gminie jest kasa pożyczkowa z kapitałem zakładowem 54 złotych reńskich 50 krajcarów.

Parafia łacińska i grecko katolicka w Olejowie.

Wieś należy do związku szkoły w Olejowie.

Statystyczne:

Liczba mieszkańców 548, religii rzymskokatolickiej 240, greckokatolickiej 295, izraelitów 13; języka polskiego używa 260 mieszkańców, ruskiego 288; umie czytać 20.

Wieś zajmuje 739 Ha. powierzchni w 1127 parcelach. - Gmina posiada 264 Ha. roli; 103 Ha. łąk i ogrodów, 10 Ha. pastwisk i 3 Ha. lasu. Czysty dochód = 1418 złotych reńskich 81 krajcarów. Podatek = 320 złr. 65 kr. Obszar dworski posiada 154 Ha. roli, 76 Ha. łąk i ogrodów, 12 Ha. pastwisk, 100 Ha. lasu. Czysty dochód = 611 złotych reńskich 41 krajcarów. Podatek 138 złr. 79 kr.

W gminie było 80 koni, 153 sztuk bydła, 35 owiec, 58 sztuk trzody chlewnej, 87 pni pszczół; na obszarze dworskim 4 sztuki bydła, 12 pni pszczół.