Polegli i zaginieni żołnierze Ludowego Wojska Polskiego
Dodane przez Remek dnia Sierpnia 26 2009 23:04:20


Bardzo dziękujemy Krystianowi, administratorowi zaprzyjaźnionej strony internetowej o Podkamieniu http://www.podkamien.pl za wypisanie tych wszystkich nazwisk za źródła.

Warto jeszcze dodać, że tam nie ma żadnych skorowidzów miejscowości. Więc to, co tu widzicie, to efekt kartkowania strona po stronie (a jest tych stron koło tysiąca). Jeszcze raz dziękujemy za trud i za ciekawy materiał. A z naszej listy książek poszukiwanych ubyła tym samym jedna pozycja.[źródło: Księga poległych na polu chwały : żołnierze Ludowego Wojska Polskiego polegli, zmarli z ran i zaginieni w czasie drugiej wojny światowej w latach 1943-1945. Praca zbiorowa. Warszawa 1974. Wydawnictwo MON]

objaśnienia skrótów:
CAW - Centralne Archiwum Wojskowe;
cyfra rzymska - oznacza grupę akt;
cyfra arabska - numer zespołu łamany przez numer teczki w zespole;
numer strony - miejsce z którego zaczerpnięte zostały dane.
SPIS POLEGŁYCH I ZAGINIONYCH ŻOŁNIERZY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Z OKOLIC OLEJOWA I ZAŁOZIEC
Z OLEJOWA:


poległy:

KONOPNICKI JAN s. Józefa, ur. 1923 r. w m. Olejów, rejon Zborów, szeregowy 1 kompanii karnej 1 Dywizji Piechoty, poległ 2 VIII 1944 r. pod Dęblinem. CAW III-7/361, s. 29.
Z BZOWICY:


poległy:

CZAJKOWSKI WOJCIECH s. Józefa, ur. 1913 r. w m. Bzowica, rejon Zborów, szeregowy 58 pułku artylerii przeciwpancernej, poległ 16 IV 1945 r. w m. Rothenburg (Niemcy). CAW, III-205/4, poz. 18.
Z TROŚCIAŃCA WIELKIEGO:


polegli:

GRZEŚKÓW PIOTR s. Wawrzyńca, ur. 1915 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, poległ 16 III 1945 r. w Kołobrzegu. CAW, III-49/36, s. 113.

OLENDER JÓZEF s. Józefa, ur. 1918 r. w m. Trościaniec, obwód Tarnopol, podporucznik 7 samodzielnego batalionu saperów, poległ 17 IX 1944 r. w Groszkówce koło Warszawy. CAW, III-412/261, s. 118.

OLENDER LEON s. Jana, ur. 1899 r. w m. Trościaniec, obwód Tarnopol, kapral 10 pułku piechoty, poległ 30 IX 1944 r. pod Radością. CAW, III-49/35, s. 58.

PÓŁTORAK FRANCISZEK s. Augustyna, ur. 1925 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, kapral 11 pułku piechoty, zabity w wypadku pod Michalinem. CAW, III-49/35, s. 19.

SĄSIADEK JÓZEF s. Bartłomieja, ur. 1909 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, poległ 2 III 1945 r. pod Żabinkiem. CAW, III-49/36, s. 121.

WOJTYNA FRANCISZEK s. Franciszka, ur. 1902 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, poległ 5 II 1945 r. nad jeziorem Dobre. CAW, III-49/36, s. 167.

ŻYTYŃSKI JAN s. Jana, ur. 1907 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, kanonier 6 pułku artylerii lekkiej, zmarł z ran 13 X 1944 r. w Falenicy. CAW, III-49/35, s. 48.

ŻYTYŃSKI JÓZEF s. Józefa, ur. 1908 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, poległ 11 II 1945 r. pod Bobrowem. CAW, III-49/36, s. 143.


zaginieni:

GIERC JÓZEF s. Andrzeja, ur. 1896 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, kapral 6 pułku piechoty, zaginął bez wieści 21-23 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-23/114, s. 17.

SĄSIADEK ANDRZEJ s. Mikołaja, ur. 1906 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, zaginął bez wieści pod m. Bradikow (Niemcy). CAW, III-49/36, s. 18

ŚWIĄTKIEWICZ ANTONI s. Jana, ur. 1900 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zborów, szeregowy 6 pułku piechoty, zaginął bez wieści 21-23 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-23/114, s. 21.

ŚWIERCZYŃSKI BRONISŁAW s. Jana, ur. 1926 r. w m. Trościaniec Wielki, rejon Zbaraż, szeregowy batalionu szkolnego 5 Dywizji Piechoty, zaginął bez wieści, 22 IV 1945 r. w rejonie m. Tauer (Niemcy). CAW, III-60/34, s. 148.
Z BIAŁOGŁÓW:


polegli:

KUSZEL ALEKSANDER s. Anastazego, ur. 1920 r. w m. Białogłowy, rejon Zborów, st. szeregowy 10 pułku piechoty, zmarł z ran 5 XI 1944 r. pod Michalinem. CAW, III-49/35, s. 32.

KWAŚNICKI KAZIMIERZ s. Stanisława, ur. 1921 r. w m. Białogłowy, rejon Zborów, szeregowy 10 pułku piechoty, poległ 10 II 1945 r. w Lubieniu. CAW, III-49/36, s. 157.

KWIATEK SZCZEPAN s. Michała, ur. 1900 r. w m. Białogłowy, rejon Zborów, szeregowy 11 pułku piechoty, poległ pod Złotowem. CAW, III-49/36, s. 164.

PARTAS BRONISŁAW ur. 1925 w m. Białogłowy, rejon Zborów, kapral 11 pułku piechoty, poległ 31 I 1945 r. w Jastrowiu. CAW, III-49/36, s. 160.

RUSINOWSKI WŁADYSŁAW s. Jana, ur. 5 V 1911 r. w m. Białogłowy, rejon Zborów, ułan 3 pułku ułanów, poległ 12 II 1945 r. w rejonie Wałcza. CAW, III-142/12, s. 12.

TOMCZYSZYN JAN s. Pawła, ur. 1902 r. w m. Białogłowy, obwód Tarnopol, szeregowy, zmarł 23 III 1945 r. w szpitalu nr 16. CAW, Prot. 19/54, poz. 376.


zaginieni:

MICYSZYN WASYL s. Piotra, ur. 1918 r. w m. Białogłowy, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, zaginął bez wieści 12 X 1943 r. w rejonie Lenino. CAW, III-7/284, s. 138.

RASZKIEWICZ JAN s. Mikołaja, ur. 1905 r. w m. Białogłowy, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, zaginął bez wieści 2 III 1945 r. pod Zdbicami. CAW, III-49/36, s. 3.
Z NETERPINIEC:


polegli:

ŁAKOMSKI PIOTR s. Józefa, ur. 1908 r. w m. Nieterpińce, rejon Zborów, szeregowy, zmarł 23 III 1945 r. w szpitalu nr 16. CAW, Prot. 19/54, poz. 376.

PRYMAK ANTONI s. Jana, ur. 1907 r. w m. Nieterpińce, rejon Zborów, szeregowy 11 pułku piechoty, poległ 7 XI 1944 r. pod Michalinem. CAW, III-49/35, s. 19.


zaginiony:

DRÓDŻ ANTONI s. Jana, ur. 1895 r. w m. Nieterpińce, rejon Zborów, szeregowy 6 pułku piechoty, zaginął bez wieści 21-23 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-23/114, s. 17.
Z HNIDAWY:


poległy:

GRELA JAN, s. Józefa ur. 1912 r. w m. Hnidawa, rejon Zborów, szeregowy 14 pułku piechoty, poległ 8 II 1945 r. w Iłowcu. CAW, III-76/38, s. 13.
Z RATYSZCZA:


poległy:

FERENC PAWEŁ s. Michała, ur. 1900 r. w m. Ratyszcze, rejon Zborów, szeregowy 12 pułku piechoty, poległ 3 III 1945 r. pod Borujskiem. CAW, III-49/36, s. 124.
Z RENIOWA:


polegli:

BERKIETA MICHAŁ s. Safona, ur. 1914 r. w m. Reniów, rejon Zborów, szeregowy 37 pułku piechoty, poległ 26 IV 1945 r. pod m. Neudorf (Niemcy). CAW, III-90/48, s. 4.

KRĄP MICHAŁ s. Jana, ur. 1923 r. w m. Reniów, rejon Zborów, bombardier 12 pułku artylerii haubic, poległ 18 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-172/55, s. 67.


zaginieni:

DIDEK PIOTR s. Onufrego, ur. 1903 r. w m. Reniów, rejon Zborów, szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści we Wrześniu 1944 r. CAW, III-36/47, s. 78.

FEDECZKOWSKI AUGUST s. Józefa, ur. 1926 r. w m. Reniów, rejon Zborów, st. szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści 16 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 66.

FEDECZKOWSKI JAN s. Józefa, ur. 1926 r. w m. Reniów, rejon Zborów, st. szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści 16 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 66.

NIEDŹWIECKI JÓZEF s. Józefa, ur. 1914 r. w m. Reniów, rejon Zborów, szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści 16 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 67.

OLEJNIK SZCZEPAN s. Marcin, ur. 1900 r. w m. Reniów, rejon Zborów, szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści 23 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 108.

PÓŁTORAK ANTONI s. Józefa, ur. 1912 r. w m. Reniów, rejon Zborów, szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści 19 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 65.
Z ZAŁOZIEC:


polegli:

BONDZEL PAWEŁ, s. Michała ur. 1899 r. w m. Załośce, rejon Zbaraż, kanonier 1 pułku moździerzy, poległ 9 III 1945 r. pod Zieleniewem. CAW, III-225/44, s. 5.

BOSAKIEWICZ JÓZEF s. Ignacego, ur. 1911 r. w m. Załoźce, rejon Zborów, kanonier 1 pułku moździerzy, poległ 17 IV 1945 r. pod m. Bad Freienwalde (Niemcy). CAW, III-225/44, s. 6.

CHOMICKI JAN s. Bazylego, ur. 19?? r. w m. Załoźce, rejon Zbaraż, kanonier 6 pułku artylerii lekkiej, poległ 17 III 1945 r. w Piecniku. CAW, III-49/36, s. 109.

GÓRNY MICHAŁ, s. Jana ur. 1921 r. w m. Załoźce, obwód Tarnopol, szeregowy 9 pułku piechoty, poległ 18 II 1945 r. w Kołobrzegu. CAW, III-36/113, s. 79.

ŁANOWY IGNACY s. Michała, ur. 1902 r. w m. Załoźce, rejon Zbaraż, szeregowy 9 pułku piechoty, poległ 18 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 14.

MOIZIEWICZ KAZIMIERZ s. Józefa, ur. 1906 r. w m. Załoźce, rejon Zborów, kapral 6 pułku artylerii lekkiej, poległ 15 III 1945 r. w Kołobrzegu. CAW, III-49/36, s. 109.

MOŚCICKI SZCZEPAN s. Tomasza, ur. 1909 r. w m. Zatożce, rejon Zborów, szeregowy 10 pułku piechoty, poległ 23 IV 1945 r. pod m. Birkenweder (Niemcy). CAW, III-49/36, s. 74.

SZCZERBA PAWEŁ s. Szymona, ur. 1912 r. w m. Załoźce Stare, rejon Zborów, szeregowy 10 pułku piechoty, poległ 10 II 1945 r. w Lubieniu. CAW, III-49/36, s. 157.

TOPORNICKI STANISŁAW s. Safrona, ur. 1922 r. w m. Załoźce, rejon Zbaraż, szeregowy 9 pułku piechoty, poległ 16 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 13.


zaginieni:

AŚCIUKIEWICZ JÓZEF s. Andrzeja, ur. 1909 r. w m. Załoźce, obwód Tarnopol, kapral 2 pułku piechoty, zaginął bez wieści 12 X 1943 r. w rejonie Lenino. CAW, III-7/284, s. 149

BOSAKOWSKI KAZIMEIRZ s Ignacego, ur. 1920 r. w m. Zaośce, szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści 20 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s. 79.

GLINNY BRONISŁAW s. Stanisława, ur. 1911 r. w m. Załoźce, rejon Zbaraż, szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści 22 IX 1944 r. w Warszawie. CAW, III-36/47, s.89.

ŁUCIÓW FRANCISZEK s. Teodora, ur. 1903 r. w m. Załoźce, rejon Zbaraż, szeregowy 9 pułku piechoty, zaginął bez wieści we wrześniu 1944 r. CAW, III-36/47, s. 78.

MOROZOWSKI IGNACY s. Jana, ur. 1905 r. w m. Załoźce, rejon Zborów, saper 5 samodzielnego batalionu saperów, zaginął bez wieści 6 V 1945 r. pod m. Hohenauen (Niemcy). CAW, III-49/36, s. 21.

PARTYKA JÓZEF s. Jana, ur. 1903 r. w m. Załoźce, rejon Zborów, szeregowy 18 pułku piechoty, zaginął bez wieści 10 II 1945 r. w rejonie Wałcza. CAW, III-78/45, s.34.

SĄSIADEK JAN s. Franciszka, ur. 1904 r. w m. Załoźce, obwód Tarnopol, wachmistrz 3 pułku ułanów, zaginął bez wieści 12 II 1945 r. CAW, III-139/125, s. 91.
Z BLICHA:


poległy:

ZAJĄC JÓZEF s. Adama, ur. 1900 r. w m. Blich, rejon Zborów, szeregowy 11 pułku piechoty, poległ 31 I 1945 r. pod Złotowem. CAW, III 49/36, s. 160.


zaginiony:

GLIŃSKI ANTONI s. Andrzeja, ur. 1900 r. w m. Blich, rejon Zborów, szeregowy 11 pułku piechoty, zaginął bez wieści 4 III 1945 r. pod Drawskiem Pomorskim. CAW, III-49/36, s. 27.