Hnidawa - szkoła i nauczyciele
Dodane przez Remek dnia Lutego 18 2009 21:24:39

Wiejska szkoła i nauczyciele z Hnidawy w latach 1873-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Hnidawie w latach 1873-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Hnidawie.

(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W HNIDAWIE

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Bara Jan

1928-1939

Fedaniec Jan

1906

Kasprowicz Stanisław

1888

Pietroń Stanisław

1894

Płoszajówna Janina Marja

1924-1928

później przeniesiona do Kabarowiec

Sagan Grzegorz

1883

Salij Grzegorz

1896-1897

Tarnawska Julia

1892

Tymus Marya

1898-1905

w roku 1906 była już nauczycielką nadetatową w Koniuszkowie,
a w roku 1911 nauczycielką prowizoryczną w Lasowie

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W HNIDAWIE


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1873 (1)
Rok założenia szkoły filialnej w Hnidawie.

W schematyzmach do 1883 roku ta szkoła jednak nie występuje.

1883 (2)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Sagan Grzegorz

1884 ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (1)
Szkoła filialna, założona w r. 1873, do której na 90 uzdolnionych uczęszcza 55 dzieci, posiada ogród szkolny o powierzchni 28 arów. Język wykładowy ruski.

1887 (3)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Salij Michał

1888 (4)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Kasprowicz Stanisław

1892 (5)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tarnawska Julia

1894 (6)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Pietroń Stanisław

1896 (7)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Salij Grzegorz

1897 (8)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Salij Grzegorz

1898 (9)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tymus Marya

1899 (10)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tymus Marya

1900 (11)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tymus Marya

1901 (12)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tymus Marya

1903 (13)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tymus Marya

1904 (14)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tymus Marya

1905 (15)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczycielka: Tymus Marya

1906 (16)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Fedaniec Jan

1907 (17)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1908 (18)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1909 (19)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: posada opróżniona

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (20)
W Hnidawie była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim, zamknięta z powodu budowy. W szkole nie zorganizowano obsady.

1911, 1912, 1913
szkoła w Hnidawie nie występuje


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (21)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek najęty, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: polski
Przy szkole znajduje się ogród (1 i pół morgi) i grunt orny (3/4 morgi) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

nauczycielka:
Płoszajówna Janina Marja
1903
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: samotna
nauczycielka od 15.10.1922
charakter służby: kierowniczka szkoły
brak wpisu o kwalifikacji zawodowej

1928-1939 (wspomnienia Jana Bary, nauczyciela w Hnidawie - fragment udostępniony administratorom strony "Olejów na Podolu")

Nauczyciele w Hnidawie:
1928 Płoszaj Janina (do 1.X.), później przeniesiona do Kabarowiec
1928 (od 1.X.) do 17.IX.1939 Jan Bara

W 1928 szkoła w Hnidawie była dwujęzyczna. W roku szkolnym 1928/29 uczęszczało do niej 85 uczniów. Nauka trwała po pięć godzin dziennie w klasach łączonych. Szkoła była bardzo biedna - nie było w niej żadnej szafy, biblioteczki ani liczydła. Jedynym wyposażeniem była fizyczna mapa Polski i województwa tarnopolskiego oraz kilka podręczników.

sprzątaczka szkolna:
od września 1937 Olender Maria, żona Andrzeja
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(2) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(20) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(21) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego.