06 - Rok 1923
Dodane przez Remek dnia Listopad 22 2008 23:48:05
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 6)

ROK 1923


Stosując się do polecenia R.S.P. w Zborowie objęłam kierownictwo szkoły w Załoźcach Starych odbierając od p. Aleksandra Chuderskiego ustępującego kierownictwo szkoły; pieczęć szkolną, kilkanaście aktów z R.S.P. w Zborowie, kilka numerów Dziennika Urzędowego Kuratorium O.S.L. i Ministerstwa W. R. i O. Zastałam warunki pracy bardzo ciężkie. Czynsz za salę nie był płacony, więc za nim uzyskało się zgodę na używanie sali, pertraktacje trwały kilka dni. Szkoła była bez żadnych pomocy naukowych, a co gorsze nad salą, w której odbywały się lekcje dach był w opłakanym stanie. Po każdym opadzie całe potoki zalewały klasę. Na suficie i w kącie na podłodze wyrastały huby zatruwając powietrze.

Kilka razy członkowie Rady Szkolnej Miejscowej uchwalali doraźną pomoc w formie zbiórki słomy na pokrycie dachu. Wszystko spełzło na dobrych zamiarach. Aby utrzymać jako taki porządek, trzeba było bardzo często bielić celem zatarcia brudnych pasów na ścianach, co tworzyły się po każdym deszczu. bielenie, czyszczenie sali tworzyło stałą rubrykę w moim osobistym budżecie, gdyż R.S.M. nie miała funduszów na potrzeby szkolne.

W dniu 14 października 1923 roku obchodziła tutejsza szkoło uroczystość 150 letniej rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej następująco: 1) nabożeństwo w kościele, 2) poranek w szkole, 3) zasadzenie drzewa pamiątkowego. Na nabożeństwie dzieci śpiewały, co podobało się rodzicom. Na poranek w szkole złożyło się przemówienie kierownik szkoły o znaczeniu Komisji Edukacji Narodowej, piękne deklamacje i śpiewy. Szczególne wrażenie na rodzicach zrobiła deklamacja p.t. "Niepiśmienny" W. Bełzy. W obchodzie 150 lecia Komisji Edukacji Narodowej wzięli udział miejscowy proboszcz ks. Gerard Rachalski, Członkowie Rady Szkolnej Miejscowej i Komitetu budowy szkoły.

Naukę prowadzi się w tym roku oddzielnie na cztery zmiany w jednej sali. Budżet szkolny na rok szkolny 1923/24 uchwalono dnia 1 listopada 1923 r. na sumę 634 000 000 Mkp.

Rada Szkolna Powiatowa pismem z dnia 1 grudnia 1923 r. L.2399 zarządziła wynajęcie drugiej sali szkolnej, gdyż w przeciwnym razie jedną siłę przeniesie do innej miejscowości. Zarządzenie to spowodowało wielką troskę dla Rady Szkolnej Miejscowej, gdyż w zniszczonym mieście o izbę bardzo trudno.
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część