Blich w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Listopad 15 2008 13:31:22

Blich w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Blich, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Milno grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 3/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Blich, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: Milno

Ludność według popisu z roku 1857: 405

Grunty orne
większej własności: 510
mniejszej własności: 548

Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 54

Pastwiska
większej własności: 70
mniejszej własności: 21

Lasy:
większej własności: 1102
mniejszej własności: -

OGÓŁEM: 2355 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Włodzimierz hr. Dzieduszycki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Blich, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Milno grecki, Załoźce łaciński

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
456 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 510
mniejszej własności: 548

Łąki i ogrody
większej własności: 50
mniejszej własności: 54

Pastwiska
większej własności: 70
mniejszej własności: 21

Lasy:
większej własności: 1102
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Blich

Właściciel tabularny:
Włodzimierz i Alfonzyna hr. Dzieduszyccy

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załoźce 4,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Brody 43,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce, grecka Milno

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 413

Karczmy: 1

Cegielnie: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
483 morgi 1034 sążni

Łąki:
66 morgów 779 sążni

Ogrody:
9 morgów 1366 sążni

Pastwiska:
14 morgów 681 sążni

Lasy:
1122 morgi 1304 sążni

Stawy, moczary:
1 morga 275 sążni

Nieużytki:
18 morgów 765 sążni

Parcele budowlane:
4 morgi 1317 sążni

Ogółem:
1722 morgi 121 sążni

Podatek:

gruntowy:
444 złote reńskie 48 centów

domowy:
13 złotych reńskich 80 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Blich, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce i grecki Milno

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 4,0
telegraficznego 4,0

Ludność według spisu z roku 1890:
523

Właściciel tabularny:
hr. Włodzimierz Dzieduszycki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Blich, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki Milno

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 4,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 4,0

Ludność:
576

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr. Dzieduszycka1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Blich

Właściciel tabularny:
Cieńska Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Załoźce 4,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Załoźce 4,0

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka Milno

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 413

POWIERZCHNIA:

Role:
368 hektarów, 88 arów, 6 m2

Łąki:
38 hektarów, 34 ary, 8 m2

Ogrody:
5 hektarów, 87 arów, 76 m2

Pastwiska:
8 hektarów, 30 arów, 13 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
554 hektary, 44 ary, 50 m2

Jeziora, moczary i stawy:
89 arów, 2 m2

Grunta podbudowlane:
2 hektary, 77 arów, 56 m2

Nieurodzajne:
7 hektarów, 46 arów, 67 m2

Inne od podatku wolne:
3 hektary, 14 arów, 69 m2

RAZEM:
990 hektarów, 13 arów, 27 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
943 korony 26 grajcarów

domowo-klasowy:
16 koron 60 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Blich, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki Milno

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 4,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 4,0

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr. Dzieduszycka1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Blich

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 105 (przypis: W tem 4 budynki niezamieszkałe)
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 448
Mężczyzn: 206
Kobiet: 242

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 26
grecko-katolickiego: 415
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 7
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 32
rusińską: 409
niemiecką: -
żydowską: 7
inną: -
niewiadomą: -

Przypis oryginalny:
*) Prócz 35 obszarów dworskich, wykazanych na podstawie spisu z dnia 30. IX. 21 r., istniało w roku 1910 jeszcze 31, a mianowicie: Białokiernica, Blich, Bohutyn, Bubszczany, Bzowica, Czystopady, Gniłowce, Gontawa, Hnidawa, Hukałowce, Iwaczów, Jarczowce, Jezierzanka, Kabarowce, Kalne, Korszyłów, Łopuszany, Machnowce, Manajów, Meteniów, Moniłówka, Mszana, Ostaszowce, Panasówka, Podhajczyki, Ratyszcze, Reniów, Sławna, Trawotłoki, Wertełka i Żabiń.
Z tych, według informacji starostwa, rozparcelowano 7 następujących: Blich, Czystopady, Manajów, Mszana, Podhajczyki, Ratyszcze i Reniów.1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Blich. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 448 mieszkańców.
Kolej w odległym o 30 km Zborowie, telegraf i telefon w Zborowie, poczta w Załoźcach.

Właściciele ziemscy:
Cieński Tadeusz (985) (1926)
Cieński Ludomir (985) (1928-30)

Kooperatywy:
"Jednist" (1928-30)

Tytoniowe wyroby:
Molnyk W. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Blich, wieś

Gmina: Blich
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 31

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 4

Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki w Załoźcach, grekokatolicki w Milnie