Blich
Dodane przez Remek dnia Listopada 15 2008 13:31:09
OPIS WSI

[źródło: "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", praca zbiorowa, tom I. Warszawa 1880, nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego]. Zachowano oryginalną pisownię, rozwinięto skróty.

Blich, wieś, powiat brodzki, na piaskach śród lasów leżąca, o 5 kilometrów oddalona na wschód od Załoziec, w okręgu celno-granicznym. Przestrzeni posiadłość większa: roli ornej 510, łąk i ogrodów 50, pastwisk 70, lasu 1102 [morgów]. Posiadłość mniejsza roli ornej 548, łąk i ogrodów 54, pastwisk 21 morgów. Ludność rzymsko katolicka 35, grecko katolicka 307, izraelicka 114, razem 456. Należy do rzymsko katolickiej parafii w Załoźcach, do grecko katolickiej parafii w Milnie. Z przemysłowych zakładów jest tu browar. Właściciel większej posiadłości Włodzimierz hrabia Dzieduszycki.ZALUDNIENIE WSI BLICH:

1857 - 405 osób
1870 - 456 osób
1880 - 456 osób (między nimi 35 wyznania rz.-kat., 307 gr.-kat. oraz 14 Izraelitów)
1890 - 523 osoby
1904 - 576 osób
1921 - 448 osób, 206 mężczyzn i 242 kobiety (według wyznania: 26 wyzn. rz.-kat., 415 gr.-kat., 7 mojżeszowego; według podanej narodowości - 32 Polaków, 409 Rusinów i 7 Żydów)
1939 - dane ukraińskie - 729 osób (w tym 680 Ukraińców wyznania gr.-kat., 4 Żydów, 35 Polaków i 10 "Ukraińców wyznania łacińskiego")