18 wiek - nazwiska K-P
Dodane przez Remek dnia Wrzesień 07 2008 14:21:48
Osiemnastowieczni mieszkańcy Olejowa, Bzowicy i Białokiernicy, odszukani w księgach chrztów i ślubów parafii Jezierna z lat 1739-1766. Część druga, nazwiska na litery K-P.Kaliczka Anna
BIAŁOKIERNICA? / BOGDANÓWKA?
w roku 1753 [18 października] wyszła za Tomasza Rudnickiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie: Franciszek Cholewa z Białokiernicy i Agnieszka Duchanicha

Kantycki Szymon
BIAŁKOWCE?
w roku 1754 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Maciejów z Białkowiec z Agnieszką Bezpalkówną z Bzowicy

Karbówna(?) Marianna
OLEJÓW
w roku 1752 [23(?) /25?/ marca] jako panna wyszła za Piotra Winiarskiego
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Jan Marcinów i Anna Gumienna z Łopuszanów

Kardasz Wojciech
BZOWICA
w roku 1747 był ojcem chrzestnym Franciszka Ciepłego z Bzowicy

Karzewski Szymon
OLEJÓW
w roku 1755 [13 lipca] ożenił się z Katarzyną Iwińską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Maciej Rudnicki i Mikołaj Żłobnicki

Kliszkoski(?) Szymon
BZOWICA
w roku 1745 [14 listopada] jako kawaler ożenił się z Magdaleną Makowską z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper Wilk i Magdalena Wilkowa z Bzowicy

Kołtowska Ewa (nazwisko panieńskie nie podane)
OLEJÓW
żona Mikołaja
w roku 1758 [12 listopada] wyszła za Mikołaja Kołtowskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Arciszowski Jan z małżonką (imię nie podane)

Kołtowski Mikołaj
OLEJÓW
mąż Ewy
w roku 1758 [12 listopada] ożenił się z Ewą (nazwisko panieńskie nie podane) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Arciszowski Jan z małżonką (imię nie podane)

Komorowski Antoni
BIAŁOKIERNICA
szlachcic, stolnik zakroczowski
w roku 1748 był ojcem chrzestnym Marty Marianny Dąbrowskiej z Białokiernicy
mieszkał podówczas we dworze w Białokiernicy ("in aula Białokernicensis")
w roku 1751 asystował przy chrzcie Stanisława Brzezickiego z Olejowa

Korobijówna Marianna
BZOWICA
w roku 1764 [17 listopada] jako panna wyszła za Stefana Pajuka z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stanisław Prusak i (...) /nieczytelne/ z Bzowicy

Kowalicha Ewa
BIAŁOKIERNICA
w roku 1742 wymieniona jako świadek ślubu Macieja Jedlickiego z Katarzyną Kusiakiewiczówną, oboje z Białokiernicy

Kowalówna Anna
BZOWICA
w roku 1757 [5 czerwca] jako panna wyszła za grekokatolika Jana Bartosza
ślubu udzielał zaproszony ks. Piotr Abdykowicz, proboszcz greckokatolicki z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kazimierz Prusak i Jan Pobereźnik, obaj z Bzowicy

Kowalski Maciej
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 [18 grudnia] ożenił się z Teresą(?) Rużycką z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Józef Szysiński(?) i Józef Żurkiewicz, obaj z Białokiernicy

Kowalszczonka Marianna
BZOWICA
w roku 1747 [23 lipca] jako panna wyszła za Kazimierza Prusaka z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper i Marianna Wilkowie z Bzowicy

Koziarska Agnieszka
BIAŁOKIERNICA
w roku 1749 [29 września] jako panna wyszła za szlachcica Michała Kryszewskiego z Serwirów
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Teodor Jankowski i Marianna Jankowska z Serwirów

Koziarska Apolonia
BIAŁOKIERNICA
w roku 1761 [2(?) sierpnia] jako panna wyszła za szlachcica Feliksa Zadorożyńskiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Rużycki i Benedykt Szupski, obaj z Białokiernicy

Koziarska Marianna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1742 wymieniona jako świadek ślubu Antoniego Jamborskiego i Anny (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Białokiernicy

Koziarski Stefan
BIAŁOKIERNICA
w roku 1742 wymieniony jako świadek ślubu Antoniego Jamborskiego i Anny (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Białokiernicy

Koziarski Stefan
BZOWICA
być może j.w. - już inna miejscowość lub błędny zapis w księdze
w roku 1746 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Jamborskiego z Katarzyną Kusiakiewiczówną, oboje z Bzowicy

Krawcówna Katarzyna
OLEJÓW
w roku 1750 wymieniona jako świadek ślubu Józefa Ogrodniczka z Barbarą Strosówną(?), oboje z Olejowa

Kroczakówna Rozalia
BZOWICA
w roku 1754 [23 lutego] jako panna wyszła za Kazimierza Bednarczuka z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper Wilk i Antoni Szapował, obaj z Bzowicy

Kruszewska Helena, z domu Przyłuska
OLEJÓW
żona Jana
szlachcianka, żona kapitana regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej
w roku 1764 wymieniona jako matka ochrzczonej Julianny Tekli Teresy Kruszewskiej

Kruszewska Julianna Tekla Teresa
OLEJÓW
rodzice: Kruszerwski Jan i Helena z domu Przyłuska
szlachcianka, córka kapitana regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej
w roku 1764 [16 kwietnia] została ochrzczona przez księdza Franciszka Ksawerego Józefa Wierzbickiego, proboszcza z Jeziernej i dziekana złoczowskiego
rodzice chrzestni: pan Nikodem Pokutyński i pani Tekla Busska, asystujący: pan Antoni Busski i pani Teresa Pokutyńska

Kruszewski Jan
OLEJÓW
mąż Heleny z domu Przyłuskiej
szlachcic, kapitan regimentu pieszego buławy wielkiej koronnej
w roku 1764 wymieniony jako ojciec ochrzczonej Julianny Tekli Teresy Kruszewskiej
w tym samym roku 1764 był ojcem chrzestnym Jana Sikorskiego z Olejowa, chrzest w cerkwi rusińskiej w Olejowie
[wg herbarza Bonieckiego jakiś Jan Kruszewski pułkownik wojsk koronnych, był właścicielem Bąkowa, Ciepłej i Świniowa w województwie sandomierskiem - być może to w./w. osoba]

Kryszewski Michał
SERWIRY
szlachcic
w roku 1749 [29 września] jako kawaler ożenił się z Agnieszką Koziarską z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Teodor Jankowski i Marianna Jankowska z Serwirów

Krzyżanowska Anna
OLEJÓW
w roku 1743 [25 lutego] jako panna wyszła za Jakuba Pleysnera z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Antoni Siemianowski i Katarzyna Ostrowska, oboje z Olejowa
[patrz też: Pleysner Anna]

Krzyżeska(?) Katarzyna
OLEJÓW
w roku 1741 [3(?) lutego] jako panna wyszła za Jacka Gumiennego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Marek Bedarz i Maciej Bednarz, obydwaj z Olejowa

Kuczmay(?) Antoni
NETERPIŃCE?
w roku 1751 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Prusaka z Katarzyną Magdyczową, oboje z Bzowicy

Kusiakiewicz Kazimierz
BIAŁOKIERNICA
w roku 1751 [16 maja] jako kawaler ożenił się z Anną Żurówną z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Franciszek Cholewa z małżonką (imię nie podane)

Kusiakiewicz Szymon
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 [6 stycznia] jako kawaler ożenił się z Agnieszką Adamowiczówną z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Michał Arcieszowski i Katarzyna Jedlicka, oboje z Białokiernicy

Kusiakiewiczówna Jadwiga
BIAŁOKIERNICA
w roku 1754 [10 lutego] jako panna wyszła za Antoniego Mielnickiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Michał Arcysowski i Agnieszka Arcysowska

Kusiakiewiczówna Katarzyna
BIAŁOKIERNICA
(oryg. "Kusiekiwiczówna")
w roku 1742 [29 stycznia] jako panna wyszła za Maciej Jedlickiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Jedlicki (brat pana młodego) i Ewa Kowalicha, oboje z Białokiernicy

Kusiakowiczówna Katarzyna
BZOWICA
w roku 1746 [28 grudnia] jako panna wyszła za Kazimierza Jamborskiego z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Koziarski i Jan Jedliński, obaj z Bzowicy

Kusiaków Jacek
RENIÓW
w roku 1756 [15 lutego] ożenił się z Zofią Antochową z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper i Błażej Wilkowie z Bzowicy

Kuśnirka Anna
OLEJÓW
w roku 1744 wymieniona jako świadek ślubu grekokatolika Grzegorza Antoszyka z Anną Fiałkowską, oboje z Olejowa

Lasowska Marianna (nazwisko panieńskie i po 1-szym mężu nie podane)
OLEJÓW
w roku 1752 [23 marca] jako wdowa wyszła za Marcina Lasowskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Andrzej Oś i Jan Bujawski, obaj z Olejowa

Lasowski Marcin
OLEJÓW
w roku 1752 [23 marca] ożenił się z wdową Marianną (nazwisko nie podane) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Andrzej Oś i Jan (...) /Buiawski?/, obaj z Olejowa

Lokay Jakub
OLEJÓW? / BIAŁOKIERNICA?
mąż Marianny (NN nazwisko panieńskie)
w roku 1748 wymieniony jako ojciec ochrzczonej Magdaleny Lokay
przy chrzcie bardzo ogólny zapis "wszyscy z dworów w Olejowie i Białokiernicy"

Lokay Magdalena
OLEJÓW? / BIAŁOKIERNICA?
rodzice: Lokay Jakub i Marianna
w roku 1748 [4 czerwca] została ochrzczona przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: pan Józef Dobrzyński i pani Anna Dąbrowska
przy chrzcie bardzo ogólny zapis "wszyscy z dworów w Olejowie i Białokiernicy"

Lokay Marianna (NN nazwisko panieńskie)
OLEJÓW? / BIAŁOKIERNICA?
żona Jakuba
w roku 1748 wymieniona jako matka ochrzczonej Magdaleny Lokay
przy chrzcie bardzo ogólny zapis "wszyscy z dworów w Olejowie i Białokiernicy"

Łopuszeńska Anna z domu Jagłówna
BIAŁOKIERNICA?
żona Antoniego
w roku 1753 [20 maja] jako panna wyszła za Antoniego Łopuszeńskiego
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Mielnik i Jan Marcinów

Łopuszańska Anna
OLEJÓW
być może osoba j.w.
w roku 1757 wymieniona jako świadek ślubu Kazimierza Mazura z Anną Pajukówną, oboje z Olejowa

Łopuszeński Antoni
BIAŁOKIERNICA?
mąż Anny
w roku 1753 [20 maja] jako kawaler ożenił się z Anną Jagłówną
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Mielnik i Jan Marcinów

Łukaszów Jan
BIAŁOKIERNICA? / JEZIERNA?
w roku 1757 wymieniony jako świadek ślubu Franciszka Majewskiego z Anną Cholewówną, oboje z Białokiernicy

Łuskiewicz(?) Franciszka Magdalena
OLEJÓW
rodzice: Łuskiewicz(?) Konstanty i Marianna z domu Świeczkówna
szlachcianka
w roku 1758 [26 marca] została ochrzczona przez księdza Franciszka Ksawerego Józefa Wierzbickiego, proboszcza z Jeziernej i dziekana złoczowskiego
rodzice chrzestni: pan Jan Wisłocki(?) i pani Kunegunda Zaleska

Łuskiewicz Marianna, z domu Świeczkówna
OLEJÓW
żona Konstantego
szlachcianka
w roku 1758 wymieniona jako matka ochrzczonej Franciszki Magdaleny Łuskiewicz(?)

Łuskiewicz(?) Konstanty
OLEJÓW
mąż Marianny z domu Świeczkówny
szlachcic, stolnik lipski(?) /lub: liwski; nieczytelne/
w roku 1758 wymieniony jako ojciec ochrzczonej Franciszki Magdaleny Łuskiewicz(?)

Łuskiewiczówna(?) Marianna
OLEJÓW
szlachcianka
w roku 1758 asystowała przy chrzcie Franciszki Magdaleny Łuskiewicz(?) z Olejowa

Maciejów Marcin
BIAŁKOWCE
w roku 1754 [17 lutego] jako kawaler ożenił się z Agnieszką Bezpalkówną z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Szymon Kantycki i Mikołaj Magdycz z Bzowicy

Magdycz Mikołaj
BZOWICA
w roku 1749 wymieniony jako świadek ślubu Jana Waszyńskiego z Anną Prusakówną, oboje z Bzowicy
w roku 1754 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Maciejów z Białkowiec z Agnieszką Bezpalkówną z Bzowicy

Magdycz Stanisław
BZOWICA
w roku 1763 [2(?) listopada] ożenił się z Marianną Rzemieniowską z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Fedor Owczarz i Szymon Magdycz, obaj z Bzowicy

Magdycz Szymon
BZOWICA
w roku 1763 wymieniony jako świadek ślubu Stanisława Magdycza z Marianną Rzemieniowską, oboje z Bzowicy

Magdycz Tomasz
BZOWICA
w roku 1742 wymieniony jako świadek ślubu Andrzeja Mazura z Katarzyną Czuhray, oboje z Bzowicy

Magdyczowa Katarzyna
BZOWICA
w roku 1751 [7(?) lutego] jako panna wyszła za Marcina Prusaka z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Wojciech Sikora z Bzowicy i Antoni Kuczmay z Neterpińców(?)

Magdyczówna Marianna
BZOWICA
w roku 1740 [17(?) lutego] jako panna wyszła za Jana Jedlińskiego z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Franciszek Pawłowski i Anna Sadowska(?)

Majewski Franciszek
BIAŁOKIERNICA
w roku 1757 [6 listopada] jako kawaler ożenił się z Anną Cholewówną z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Łukaszów i Teresa Palichowska

Majewski(?) Tomasz
BIAŁOKIERNICA
w roku 1741 wymieniony jako świadek ślubu Antoniego Rużyckiego z Heleną Jamborską, oboje z Białokiernicy

Makowska Anna
BZOWICA
w roku 1749 wymieniona jako świadek ślubu Jana Waszyńskiego z Anną Prusakówną, oboje z Bzowicy

Makowska Magdalena
BZOWICA
w roku 1745 [14 listopada] jako panna wyszła za Szymona Kliszkoskiego(?) z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper Wilk i Magdalena Wilkowa z Bzowicy

Makowski Bartłomiej
BZOWICA
w roku 1749 wymieniony jako świadek ślubu Wojciecha Marcinów z Zofią Mazurką, oboje z Bzowicy

Makowszczanka Regina
BZOWICA
w roku 1739 [18 czerwca] jako panna wyszła za Bartłomieja Matyasza z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: nazwiska nieczytelne, Sebastian i Anna

Malicka Apa(?)
BIAŁOKIERNICA
w roku 1743 wymieniona jako świadek ślubu Jakuba Dziadyka z Anną Zupówną, oboje z Białokiernicy

Marcinów Jan
OLEJÓW?
w roku 1752 wymieniony jako świadek ślubu Piotra Winiarskiego z Marianną Karbówną(?) z Olejowa
w roku 1753 wymieniony jako świadek ślubu Antoniego Łopuszeńskiego z Anną Jagłówną

Marcinów Maciej
BIAŁOKIERNICA
(oryg. "Marcinuw")
w roku 1760 wymieniony jako świadek ślubu Grzegorza Solarza z Marianną Bundzicką(?), oboje z Białokiernicy
w roku 1761 wymieniony jako świadek ślubu wdowca Aleksandra Arciszewskiego z wdową Reginą Solarową, oboje z Białokiernicy

Marcinów Wojciech
BZOWICA
w roku 1749 [9 listopada] jako kawaler ożenił się z Zofią Mazurką z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Bartłomiej Makowski i Marianna Tkaczycha, oboje z Bzowicy

Marcinówna Anna
OLEJÓW
w roku 1757 [6 listopada] jako panna wyszła za Kazimierza Tomaszewskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Sendik z małżonką

Maszlalirska Anna
OLEJÓW
w roku 1755 [27 lipca] wyszła za Błażeja Pasztetnika z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Rzeźnik i Teresa Albinowa, oboje z Olejowa

Matyasz Bartłomiej
BZOWICA
w roku 1739 [18 czerwca] jako kawaler poślubił Reginę Makowszczankę z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: nazwiska nieczytelne, Sebastian i Anna

Mazur Andrzej
BZOWICA
w roku 1742 [3 czerwca] ożenił się z Katarzyną Czuhray z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Tomasz Magdycz i Marianna Wilkowa, oboje z Bzowicy

Mazur Kazimierz
OLEJÓW
w roku 1757 [20 października] ożenił się z Anną Pajukówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Anna Łopuszańska, oboje z Olejowa

Mazur Maciej
OLEJÓW
w roku 1746 [20(?) sierpnia] ożenił się z Marianną Szymkową z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Maciej Bednarz z małżonką

Mazurka Katarzyna
BZOWICA
w roku 1748 [8 czerwca(?)] wyszła za Kacpra Wilka z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Wilkowie (imiona nie podane)

Mazurka Zofia
BZOWICA
w roku 1749 [9 listopada] jako panna wyszła za Wojciecha Marcinów(?) z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Bartłomiej Makowski i Marianna Tkaczycha, oboje z Bzowicy

Michnczyska(?) /Michnoryska?/ Katarzyna
OLEJÓW
w roku 1749 [19 stycznia] wyszła za Jerzego Jezrabela
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Wojciech Ślusarz z małżonką

Miechowszczonka Zofia
OLEJÓW
w roku 1745 [16 czerwca] jako panna wyszła za Jana Witkowskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Olejnik i Ślusarz (imiona nie podane) z Olejowa

Mielnicki Antoni
BIAŁOKIERNICA
w roku 1754 [10 lutego] ożenił się z Jadwigą Kusiakiewiczówną z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Michał Arcysowski i Agnieszka Arcysowska

Mielnik Jan
BIAŁOKIERNICA?
w roku 1753 wymieniony jako świadek ślubu Antoniego Łopuszeńskiego z Anną Jagłówną

Mrozicka Magdalena (nazwisko panieńskie nie podane)
OLEJÓW
żona Ignacego
w roku 1752 [4 listopada] jako panna wyszła za Ignacego Mrozickiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Michał Mudry i Marianna Prusaczka, oboje z Olejowa

Mrozicki Ignacy
OLEJÓW
w roku 1752 [4 listopada] jako kawaler ożenił się z Magdaleną (nazwisko panieńskie nie podane) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Michał Mudry i Marianna Prusaczka, oboje z Olejowa

Mrozicki Kazimierz
OLEJÓW
w roku 1756 [13 listopada] ożenił się z Anną Drozdowską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Rzeźnik i Stefan Sęndyk, obaj z Olejowa

Mudry Michał
OLEJÓW
w roku 1752 wymieniony jako świadek ślubu Ignacego Mrozickiego z Magdaleną (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Olejowa

Mularz Agnieszka (NN nazwisko panieńskie)
OLEJÓW
żona Macieja
w roku 1745 wymieniona jako matka ochrzczonego Jakuba Mularza

Mularz Jakub
OLEJÓW
rodzice: Mularz Maciej i Agnieszka
w roku 1745 [18(?) lipca] został ochrzczony przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: Demian Dragana i Helena Hospodinowa z Bzowicy

Mularz Maciej
OLEJÓW
mąż Agnieszki (NN nazwisko panieńskie)
w roku 1745 wymieniony jako ojciec ochrzczonego Jakuba Mularza

Niedziałek Mateusz
OLEJÓW
w roku 1762 [23 maja] jako kawaler ożenił się z Agnieszką Stachurszczanką z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Leon Szwitowicz, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Maciej Traczów i Andrzej Omyła

Ogrodniczek Józef
OLEJÓW
w roku 1750 [1(?) lutego] jako kawaler ożenił się z Barbarą Strosówną(?) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Katarzyna Krawcówna, oboje z Olejowa

Oleczka Marianna
OLEJÓW
w roku 1749 wymieniona jako świadek ślubu Sebastiana Waleriana Sokołowskiego z Marianną Dublańską, oboje z Olejowa

Olejnik Fedory
OLEJÓW
(oryg. "Oleynik")
w roku 1750 wymieniony jako świadek ślubu Stanisława Prusaka z Bzowicy z Małgorzatą(?) Dubianowską z Olejowa
w roku 1754 wymieniony jako świadek ślubu Jana Winiarskiego z Marianną Stalmachówną z Olejowa

Olejnik Hrynko
OLEJÓW
(oryg. "Oleynik")
w roku 1744 wymieniony jako świadek ślubu grekokatolika Grzegorza Antoszyka z Anną Fiałkowską, oboje z Olejowa

Olejnik Tymoteusz z małżonką
OLEJÓW
(oryg. "Oleynik")
w roku 1764 wymienieni jako świadkowie ślubu Macieja Pawłowicza z Marianną Żuczkówną, oboje z Olejowa

Olejnik (imię nie podane)
OLEJÓW
(oryg. "Oleynik")
zapewne któryś z trzech powyżej
w roku 1745 wymieniony jako świadek ślubu Jana Witkowskiego z Zofią Miechowszczonką, oboje z Olejowa

Omyła Andrzej
OLEJÓW
w roku 1762 wymieniony jako świadek ślubu Mateusza Niedziałka z Agnieszką Stachurszczanką, oboje z Olejowa

Ostrowska Katarzyna
OLEJÓW
w roku 1743 wymieniona jako świadek ślubu Jakuba Pleysnera z Anną Krzyżanowską, oboje z Olejowa

Oś Andrzej
OLEJÓW
w roku 1752 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Lasowskiego z wdową Marianną (nazwisko nie podane), oboje z Olejowa

Owczarz Fedor
BZOWICA
w roku 1763 wymieniony jako świadek ślubu Stanisława Magdycza z Marianną Rzemieniowską, oboje z Bzowicy

Pajuk Stefan
BZOWICA
mąż Marianny
w roku 1764 [17 listopada] jako kawaler ożenił się z Marianną Korobijówną z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stanisław Prusak i (...) /nieczytelne/ z Bzowicy

Pajukówna Anna
OLEJÓW
w roku 1757 [20 października] jako panna wyszła za Kazimierza Mazura z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Anna Łopuszańska, oboje z Olejowa

Palichowska Teresa
BIAŁOKIERNICA? / JEZIERNA?
w roku 1757 wymieniona jako świadek ślubu Franciszka Majewskiego z Anną Cholewówną, oboje z Białokiernicy

Pałamar Tomasz
OLEJÓW
w roku 1765 wymieniony jako świadek ślubu Eustachego(?) Szyczysz(?) z Anną Ptasznikówną z Olejowa

Pasztetnik Błażej
OLEJÓW
w roku 1755 [27 lipca] ożenił się z Anną Masztalirską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Rzeźnik i Teresa Albinowa, oboje z Olejowa

Pawłowicz Jędrzej
OLEJÓW
w roku 1751 wymieniony jako świadek ślubu Tomasza Sadowskiego z Ewą Sieczkarzówną, oboje z Olejowa

Pawłowicz Maciej
OLEJÓW
mąż Marianny
w roku 1764 [12 listopada] jako kawaler ożenił się z Marianną Żuczkówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Tymoteusz Olejnik z małżonką

Pawłowicz Paweł
OLEJÓW
mąż Teresy
w roku 1746 [30 stycznia] ożenił się z Teresą Wójtówną z Hukałowiec
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Pawłowicz Stefan
OLEJÓW
w roku 1745 wymieniony jako świadek ślubu wdowca Józefa Skoczylasa z Marianną Dzisiowną, oboje z Olejowa
w roku 1750 wymieniony jako świadek ślubu Józefa Ogrodniczka z Barbarą Strosówną(?), oboje z Olejowa
w roku 1751 wymieniony jako świadek ślubu Tomasza Sadowskiego z Ewą Sieczkarzówną, oboje z Olejowa
w roku 1757 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Mazura z Anną Pajukówną, oboje z Olejowa

Pawłowicz Stefan z małżonką
OLEJÓW
odoba j.w.
w roku 1745 wymienieni jako świadkowie ślubu Jana Tkacza z Katarzyną (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Olejowa
w roku 1746 wymienieni jako świadkowie ślubu Pawła Pawłowicza z Olejowa z Teresą Wójtówną z Hukałowiec
w roku 1746 wymienieni jako świadkowie ślubu Stanisława Tkaczyka z Zofią Ćwiklińską, oboje z Olejowa
w roku 1750 wymienieni jako świadkowie ślubu Mikołaja Sołotowskiego(?) z Barbarą Pawłowiczówną, oboje z Olejowa

Pawłowicz małżeństwo (imiona nie podane)
OLEJÓW
zapewne j.w.
w roku 1752 wymienieni jako świadkowie ślubu Jana Turczyńskiego z Marianną Pawłowiczówną, oboje z Olejowa

Pawłowiczówna Barbara
OLEJÓW
w roku 1750 [(?) lutego] jako panna wyszła za Mikołaja Sołotowskiego(?) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Pawłowiczówna Marianna
OLEJÓW
w roku 1752 [15(?) /16?/ listopada] jako panna wyszła za Jana Turczyńskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: małżeństwo Pawłowicz

Pawłowski Franciszek
BZOWICA
w roku 1740 wymieniony jako świadek ślubu Jana Jedlińskiego i Marianny Magdyczówny, oboje z Bzowicy

Pleysner Anna, z domu Krzyżanowska
OLEJÓW
żona Jakuba
w roku 1743 [25 lutego] jako panna wyszła za Jakuba Pleysnera z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Antoni Siemianowski i Katarzyna Ostrowska, oboje z Olejowa
w roku 1745 wymieniona jako matka ochrzczonego Tomasza Stefana Pleysnera
mieszkała podówczas we dworze ("in aula") pana Błędowskiego w Olejowie

Pleysner Jakub
OLEJÓW
mąż Anny z domu Krzyżanowskiej
w roku 1743 [25 lutego] jako kawaler ożenił się z Anną Krzyżanowską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Antoni Siemianowski i Katarzyna Ostrowska, oboje z Olejowa
w roku 1745 wymieniony jako ojciec ochrzczonego Tomasza Stefana Pleysnera
mieszkał podówczas we dworze ("in aula") pana Błędowskiego w Olejowie

Pleysner Tomasz Stefan
OLEJÓW
rodzice: Pleysner Jakub i Anna
w roku 1745 [26 grudnia] został ochrzczona przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: pan Stefan Błędowski i pani Zuzanna Czarnecka
mieszkał podówczas we dworze ("in aula") pana Błędowskiego w Olejowie

Pobereźnik Daniel
OLEJÓW
w roku 1765 wymieniony jako świadek ślubu Eustachego(?) Szyczysz(?) z Anną Ptasznikówną z Olejowa

Pobereźnik Jan
BZOWICA
w roku 1757 wymieniony jako świadek ślubu grekokatolika Jana Bartosza z Anną Kowalówną z Bzowicy

Pokutyńska Teresa
OLEJÓW
żona Nikodema
szlachcianka, cześnikowa kijowska
w roku 1764 była matką chrzestną Jana Sikorskiego z Olejowa, chrzest w cerkwi rusińskiej w Olejowie
w tym samym roku 1764 asystowała przy chrzcie Julianny Tekli Teresy Kruszewskiej z Olejowa

Pokutyński Nikodem
OLEJÓW
mąż Teresy (NN nazwisko panieńskie)
szlachcic, cześnik kijowski
w roku 1764 był ojcem chrzestnym Julianny Tekli Teresy Kruszewskiej

Prosz Anna (NN nazwisko panieńskie)
OLEJÓW
żona Kazimierza
w roku 1766 wymieniona jako matka ochrzczonej Magdaleny Prosz

Prosz Kazimierz
OLEJÓW
mąż Anny (NN nazwisko panieńskie)
w roku 1766 wymieniony jako ojciec ochrzczonej Magdaleny Prosz

Prosz Magdalena
OLEJÓW
rodzice: Prosz Kazimierz i Anna
w roku 1766 [18 maja] została ochrzczona przez księdza Franciszka Ksawerego Józefa Wierzbickiego, proboszcza z Jeziernej i dziekana złoczowskiego
rodzice chrzestni: Maciej Tracz i (...) Spitalna

Prusaczka Marianna
OLEJÓW
być może Marianna z domu Kowalszczonka, żona Kazimierza
w roku 1752 wymieniona jako świadek ślubu Ignacego Mrozickiego z Magdaleną (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Olejowa

Prusak Kazimierz
BZOWICA
w roku 1747 [23 lipca] jako kawaler ożenił się z Marianną Kowalszczonką z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper i Marianna Wilkowie z Bzowicy
w roku 1757 wymieniony jako świadek ślubu grekokatolika Jana Bartosza z Anną Kowalówną z Bzowicy

Prusak Marcin
BZOWICA
w roku 1751 [7(?) lutego] jako kawaler ożenił się z Katarzyną Magdyczową z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Wojciech Sikora z Bzowicy i Antoni Kuczmay z Neterpińców(?)

Prusak Stanisław
BZOWICA
w roku 1750 [18(?) września] ożenił się z Małgorzatą(?) Dubianowską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Szymon Bezpalko z Bzowicy i Fedory Olejnik z Olejowa
w roku 1764 wymieniony jako świadek ślubu Stefana Pajuka z Marianną Korobijówną, oboje z Bzowicy

Prusakówna Anna
BZOWICA
w roku 1749 [27 października] jako panna wyszła za Jana Waszyńskiego z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Mikołaj Magdycz i Anna Makowska, oboje z Bzowicy

Ptasznikówna Agnieszka
OLEJÓW
w roku 1760 [16(?) listopada] jako panna wyszła za Aleksandra Stefanów z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Leon Szwitowicz, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: (...) /nieczytelne/ i Sebastian Drozdowski z Olejowa

Ptasznikówna Anna
OLEJÓW
w roku 1765 [20(?) /23?/ lutego] jako panna wyszła za Eustachego(?) Szyczysz(?)
ślubu udzielił ks. Processus Hilcher, franciszkanin
świadkowie ślubu: Tomasz Pałamar i Daniel Pobereźnik, obaj z Olejowa

Pukiel(?) Franciszek
OLEJÓW
w roku 1765 wymieniony jako świadek ślubu Teodora Seredy z Zofią (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Olejowa

Przybylska Konstancja
BIAŁOKIERNICA
szlachcianka
w roku 1748 była matką chrzestną Marty Marianny Dąbrowskiej z Białokiernicy
mieszkała podówczas we dworze w Białokiernicy ("in aula Białokernicensis")