18 wiek - nazwiska R-Ż
Dodane przez Remek dnia Wrzesień 07 2008 14:21:36
Osiemnastowieczni mieszkańcy Olejowa, Bzowicy i Białokiernicy, odszukani w księgach chrztów i ślubów parafii Jezierna z lat 1739-1766. Część trzecia, nazwiska na litery R-Ż.Regencka(?) Aniela
OLEJÓW
w roku 1755 [1 czerwca] wyszła za Michała Siekirzyńskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Drozdowicz i Katarzyna Jacycha, oboje z Olejowa

Rogowska Konstancja
OLEJÓW
szlachcianka, łowczanka(?) /nieczytelne/
w roku 1751 asystowała przy chrzcie Stanisława Brzezickiego z Olejowa

Rogowska Konstancja
TROŚCIANIEC
osoba jak wyżej
szlachcianka, gubernatorowa w wiosce Trościaniec
w roku 1756 była matką chrzestną Wiktorii Brzezickiej z Olejowa

Romankiewicz Wojciech
BIAŁOKIERNICA
w roku 1761 wymieniony jako świadek ślubu wdowca Aleksandra Arciszewskiego z wdową Reginą Solarową, oboje z Białokiernicy

Rudnicki Kazimierz
BIAŁOKIERNICA
w roku 1743 wymieniony jako świadek ślubu Jakuba Dziadyka z Anną Zupówną, oboje z Białokiernicy

Rudnicki Maciej
OLEJÓW
w roku 1755 wymieniony jako świadek ślubu Szymona Karzewskiego i Katarzyny Iwińskiej, oboje z Olejowa

Rudnicki Tomasz
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 [18 października] ożenił się z Anną Kaliczką
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Franciszek Cholewa z Białokiernicy i Agnieszka Duchanicha

Rudnicki (imię nie podane)
OLEJÓW
szlachcic
być może któryś z w/w lub inna osoba
w roku 1749 wymieniony jako świadek ślubu Sebastiana Waleriana Sokołowskiego z Marianną Dublańską, oboje z Olejowa

Rużycka Teresa(?)
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 [18 grudnia] wyszła za Macieja Kowalskiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Józef Szysiński(?) i Józef Żurkiewicz, obaj z Białokiernicy

Rużycki Antoni
BIAŁOKIERNICA
w roku 1741 [22 stycznia] jako kawaler ożenił się z Heleną Jamborską z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Tomasz Majewski(?) i Kryszka Jamborska

Rużycki Jan
BIAŁOKIERNICA
w roku 1761 wymieniony jako świadek ślubu Feliksa Zadorożyńskiego z Apolonią Koziarską, oboje z Białokiernicy

Rzemieniowska Marianna
BZOWICA
w roku 1763 [2(?) listopada] jako panna wyszła za Stanisława Magdycza z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Fedor Owczarz i Szymon Magdycz, obaj z Bzowicy

Rzeźnik Sebastian
OLEJÓW
w roku 1755 wymieniony jako świadek ślubu Błażeja Pasztetnika z Anną Masztalirską, oboje z Olejowa
w roku 1756 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Mrozickiego z Anną Drozdowską, oboje z Olejowa

Rzeźnik Stefan z małżonką
OLEJÓW
w roku 1748 wymienieni jako świadkowie ślubu Jakuba Wróblewskiego z Katarzyną Czyżewską, oboje z Olejowa

Sadowicz Jan
OLEJÓW
w roku 1758 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Szklarza z Ludwiką Jędrzejkową z Białokiernicy

Sadowski Tomasz
OLEJÓW
w roku 1751 [20 listopada] jako kawaler ożenił się z Ewą Sieczkarzówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Jędrzej

Sadowska(?) Anna
BZOWICA
w roku 1740 wymieniona jako świadek ślubu Jana Jedlińskiego i Marianny Magdyczówny, oboje z Bzowicy

Sapieha Michał
OLEJÓW
marszałek trybunalski
prawdopodobnie Michał Antoni Sapieha
w roku 1746 był ojcem chrzestnym Agnieszki Tekli Barbowskiej, córki administratora olejowskiego
mieszkał podówczas we dworze w Olejowie ("in aula Olejoviensis")
Michał Antoni Sapieha, syn Aleksandra, łowczy litewski ok. r. 1733 a od listopada 1746 wojewoda podlaski. Zmarł w r. 1760. Jego drugą żoną była księżna Tekla z Radziwiłłów Wiśniowiecka, wdowa po Michale ks. Wiśniowieckim, wojewodzie wileńskim; prawdopodobnie to właśnie ona była matką chrzestną Agnieszki Tekli Barbowskiej.

Sarnecka Franciszka
OLEJÓW
żona Józefa
szlachcianka, żona podstolego kijowskiego
w roku 1757 wymieniona jako świadek ślubu Marcina Antoniego Zaleskiego z Kunegundą Jeżówną; ślub odbył się w kościele obrządku greckiego w Olejowie

Sarnecki Józef
OLEJÓW
mąż Franciszki (NN nazwisko panieńskie)
szlachcic, podstoli kijowski
w roku 1757 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Antoniego Zaleskiego z Kunegundą Jeżówną; ślub odbył się w kościele obrządku greckiego w Olejowie

Sazyński(?) Józef
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 [4 listopada] ożenił się z Marianną Jakubową z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Franciszek Cholewa i Anna Żurycha, oboje z Białokiernicy

Sereda Teodor
OLEJÓW
w roku 1765 [6 maja] ożenił się z Zofią (nazwisko panieńskie nie podane) z Olejowa
ślubu udzielał ks. Processus Hilcher, franciszkanin
świadkowie ślubu: Sebastian Drozdowicz i Franciszek Pukiel(?), obaj z Olejowa

Sereda Zofia (nazwisko panieńskie nie podane)
OLEJÓW
w roku 1765 [6 maja] jako panna wyszła za Teodora Seredę z Olejowa
ślubu udzielił ks. Processus Hilcher, franciszkanin
świadkowie ślubu: Sebastian Drozdowicz i Franciszek Pukiel(?), obaj z Olejowa

Sęndyk Stefan
OLEJÓW
w roku 1756 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Mrozickiego z Anną Drozdowską, oboje z Olejowa

Sendik Stefan z małżonką
OLEJÓW
zapewne j.w., jedynie inna pisownia nazwiska
w roku 1757 wymienieni jako świadkowie ślubu Kazimierza Tomaszewskiego z Anną Marcinówną z Olejowa

Sieczkarzówna Ewa
OLEJÓW
w roku 1751 [20 listopada] jako panna wyszła za Tomasza Sadowskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Jędrzej

Siekirzyński Michał
OLEJÓW
w roku 1755 [1 czerwca] ożenił się z Anielą Regencką(?) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Drozdowicz i Katarzyna Jacycha, oboje z Olejowa

Siemianowski Antoni
OLEJÓW
w roku 1743 wymieniony jako świadek ślubu Jakuba Pleysnera z Anną Krzyżanowską, oboje z Olejowa

Sierocka Barbara
SERWIRY? / OLEJÓW?
w roku 1755 [13 lipca] wyszła za Walentego Brzydakiewicza
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Mikołaj Janiga i Hapa Fedczycha
niejasny zapis, kto z narzeczonych i świadków ślubu z Serwirów, a kto z Olejowa

Sikora Wojciech
BZOWICA?
w roku 1751 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Prusaka z Katarzyną Magdyczową, oboje z Bzowicy

Sikorska Apolonia (NN nazwisko panieńskie)
OLEJÓW
żona Stanisława
szlachcianka
w roku 1764 wymieniona jako matka ochrzczonego Jana Sikorskiego; chrzest w cerkwi rusińskiej w Olejowie

Sikorski Jan
OLEJÓW
rodzice: Sikorski ("de Sikorskie Sikorski") Stanisław i Apolonia
niemowlę, szlachcic
w roku 1764 [13 marca] został ochrzczony przez księdza Aleksandera Bocheńskiego, reformata; chrzest w cerkwi rusińskiej w Olejowie za zgodą własnej parafii
rodzice chrzestni: pan Jan Kruszewski i pani Teresa Pokutyńska

Sikorski Stanisław
OLEJÓW
(oryg. "de Sikorskie Sikorski")
mąż Apolonii (NN nazwisko panieńskie)
szlachcic
w roku 1764 wymieniony jako ojciec ochrzczonego Jana Sikorskiego; chrzest w cerkwi rusińskiej w Olejowie

Skoczylas Józef
OLEJÓW
w roku 1745 [14 listopada] jako wdowiec ożenił się z Marianną Dzisiowną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Marianna Dzisiowna z Olejowa

Sokołowski Sebastian Walerian
OLEJÓW
w roku 1749 [28 września] ożenił się z Marianną Dublańską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: pan Rudnicki (imię nie podane) i Marianna Oleczka, oboje z Olejowa

Solarowa Regina (nazwisko panieńskie nie podane)
BIAŁOKIERNICA
w roku 1761 [26 lipca] jako wdowa wyszła za wdowca Aleksandra Arciszewskiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Maciej Marcinów i Wojciech Romankiewicz, obaj z Białokiernicy

Solarz Grzegorz
BIAŁOKIERNICA
w roku 1760 [26 października] jako kawaler ożenił się z Marianną Bundzicką(?) z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Leon Szwitowicz, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Józef Jakubów, Maciej Marcinów i Józef Bednarzów, wszyscy z Białokiernicy

Sołotowski(?) Mikołaj
OLEJÓW
w roku 1750 [(?) lutego] jako kawaler ożenił się z Barbarą Pawłowiczówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Spitalna (...) /imię nieczytelne/
OLEJÓW
w roku 1766 była matką chrzestną Magdaleny Prosz z Olejowa

Stachurszczanka Agnieszka
OLEJÓW
w roku 1762 [23 maja] jako panna wyszła za Mateusza Niedziałka z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Leon Szwitowicz, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Maciej Traczów i Andrzej Omyła

Stalmachówna Marianna
OLEJÓW
w roku 1754 [10 lutego] jako panna wyszła za Jana Winiarskiego
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Łukasz Winiarski z Łopuszanów(?) i Fedory Olejnik z Olejowa

Stefanowna Hapka
OLEJÓW
(oryg. "Stephanowna")
w roku 1761 [15 stycznia] jako panna wyszła za Jakuba Bojarskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Hrehory z (...) /małżonką? - nieczytelne słowo)

Stefanów Aleksander
OLEJÓW
(oryg. "Stefanuw")
w roku 1760 [16(?) listopada] jako kawaler ożenił się z Agnieszką Ptasznikówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Leon Szwitowicz, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: (...) /nieczytelne/ i Sebastian Drozdowski z Olejowa

Strosówna(?) Barbara
OLEJÓW
w roku 1750 [1(?) lutego] jako panna wyszła za Józefa Ogrodniczka z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Katarzyna Krawcówna, oboje z Olejowa

Strycharzów(?) Paweł
BIAŁOKIERNICA
w roku 1765 [10 listopada(?)] jako kawaler ożenił się z Heleną Świdzińską z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Błażej Jamborski i Michał Arciszewski, obaj z Białokiernicy

Suterkiewicz Ignacy
OLEJÓW
w roku 1756 wymieniony jako świadek ślubu Macieja Suterkiewicza z Reginą Buczakówną, oboje z Olejowa

Suterkiewicz Maciej
OLEJÓW
w roku 1756 [2 października] jako kawaler ożenił się z Reginą Buczakówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Ignacy Suterkiewicz i Sebastian Buczak, obaj z Olejowa

Szapował Antoni
BZOWICA
w roku 1754 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Bednarczuka z Rozalią Kroczakówną, oboje z Bzowicy

Szklarz Kazimierz
OLEJÓW? / BIAŁOKIERNICA?
(oryg. "Sklarz")
w roku 1758 [?? listopad(?) /grudzień?/] ożenił się z Ludwiką Jędrzejkową z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Drozdowski i Jan Sadowicz, obaj z Olejowa

Szupski Benedykt
BIAŁOKIERNICA
w roku 1761 wymieniony jako świadek ślubu Feliksa Zadorożyńskiego z Apolonią Koziarską, oboje z Białokiernicy

Szwiec Kazimierz
PODKAMIEŃ
w roku 1755 [19 stycznia] jako kawaler ożenił się z Agnieszką Bednarzówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Tkacz z małżonką z Olejowa

Szyczysz(?) Eustachy(?)
OLEJÓW
w roku 1765 [20(?) /23?/ lutego] ożenił się z Anną Ptasznikówną z Olejowa
ślubu udzielał ks. Processus Hilcher, franciszkanin
świadkowie ślubu: Tomasz Pałamar i Daniel Pobereźnik, obaj z Olejowa

Szydłowski Józef
BIAŁOKIERNICA
w roku 1745 [7 lutego] ożenił się z Katarzyną Zieleńską z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Jacko Tymków i Kseńka Tymczycha, oboje z Białokiernicy

Szydłowski Józef
BZOWICA
być może osoba j.w. lub zbieżność imion i nazwisk
w roku 1755 [13 lipca] ożenił się z Reginą Bzowichą(?) z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Teodor Dołhań i Agnieszka Doroczycha, oboje z Bzowicy

Szymkowa Marianna
OLEJÓW
w roku 1746 [20(?) sierpnia] wyszła za Macieja Mazura z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Maciej Bednarz z małżonką

Szysiński(?) /Krysiński?/ Józef
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 wymieniony jako świadek ślubu Macieja Kowalskiego z Teresą(?) Rużycką, oboje z z Białokiernicy

Ślusarz Wojciech z małżonką
OLEJÓW
w roku 1749 wymienieni jako świadkowie ślubu Jerzego Jezrabela z Katarzyną Michnczyską(?)

Ślusarz (imię nie podane)
OLEJÓW
być może j.w.
w roku 1745 wymieniony jako świadek ślubu Jana Witkowskiego z Zofią Miechowszczonką, oboje z Olejowa

Świdzińska Helena
BIAŁOKIERNICA
w roku 1765 [10 listopada(?)] jako panna wyszła za Pawła Strycharzów(?) z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Błażej Jamborski i Michał Arciszewski, obaj z Białokiernicy

Tkacz Jan
OLEJÓW
mąż Katarzyny
w roku 1745 [27 lutego] jako kawaler ożenił się z Katarzyną (nazwisko panieńskie nie podane) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Tkacz Katarzyna (nazwisko panieńskie nie podane)
OLEJÓW
żona Jana
w roku 1745 [27 lutego] jako panna wyszła za Jana Tkacza z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Tkacz Stefan z małżonką
OLEJÓW
w roku 1755 wymienieni jako świadkowie ślubu Kazimierza Szwieca z Podkamienia z Agnieszką Bednarzówną z Olejowa

Tkaczycha Marianna
BZOWICA
w roku 1749 wymieniona jako świadek ślubu Wojciecha Marcinów z Zofią Mazurką, oboje z Bzowicy

Tkaczyk Stanisław
OLEJÓW
w roku 1746 [19 września] ożenił się z Zofią Ćwiklińską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Tomaszewski Kazimierz
OLEJÓW
w roku 1757 [6 listopada] jako kawaler ożenił się z Anną Marcinówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Sendik z małżonką

Tracz Maciej
OLEJÓW
w roku 1766 był ojcem chrzestnym Magdaleny Prosz z Olejowa

Traczów Maciej
OLEJÓW
(oryg. "Traczuw")
być może osoba j.w. z innym zapisem nazwiska
w roku 1762 wymieniony jako świadek ślubu Mateusza Niedziałka z Agnieszką Stachurszczanką, oboje z Olejowa

Turczyński Jan
OLEJÓW
w roku 1752 [15(?) /16?/ listopada] jako kawaler ożenił się z Marianną Pawłowiczówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: małżeństwo Pawłowicz

Tymczycha Kseńka
BIAŁOKIERNICA
żona Jacka?
w roku 1745 wymieniona jako świadek ślubu Józefa Szydłowskiego z Katarzyną Zieleńską, oboje z Białokiernicy

Tymków Jacko
BIAŁOKIERNICA
mąż Kseńki?
w roku 1745 wymieniony jako świadek ślubu Józefa Szydłowskiego z Katarzyną Zieleńską, oboje z Białokiernicy

Waszyński Jan
BZOWICA
w roku 1749 [27 października] jako kawaler ożenił się z Anną Prusakówną z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Mikołaj Magdycz i Anna Makowska, oboje z Bzowicy

Wilk Błażej
BZOWICA
w roku 1752 wymieniony jako świadek ślubu Szymona Laskowskiego i Katarzyny Bednarzówny, oboje z Seredyniec i Nesterowiec
w roku 1756 wymieniony jako świadek ślubu Jacka Kusiaków z Reniowa z Zofią Antochową z Olejowa

Wilk Kacper
BZOWICA

w roku 1748 [8 czerwca(?)] ożenił się z Katarzyną Mazurką z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Wilkowie (imiona nie podane)
w roku 1745 wymieniony jako świadek ślubu Szymona Kliszkoskiego(?) z Magdaleną Makowską, oboje z Bzowicy
w roku 1747 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Prusaka z Marianną Kowalszczonką, oboje z Bzowicy
w roku 1754 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Bednarczuka z Rozalią Kroczakówną, oboje z Bzowicy
w roku 1756 wymieniony jako świadek ślubu Jacka Kusiaków z Reniowa z Zofią Antochową z Olejowa

Wilk Krzysztof
BZOWICA
w roku 1751 był ojcem chrzestnym Wincentego Bezpalko z Bzowicy

Wilkowa Marianna
BZOWICA
w roku 1742 wymieniona jako świadek ślubu Andrzeja Mazura z Katarzyną Czuhray, oboje z Bzowicy
w roku 1745 wymieniona jako świadek ślubu Szymona Kliszkoskiego(?) z Magdaleną Makowską, oboje z Bzowicy
w roku 1747wymieniona jako świadek ślubu Kazimierza Prusaka z Marianną Kowalszczonką, oboje z Bzowicy
w roku 1751 była matką chrzestną Wincentego Bezpalko z Bzowicy

Wilczycha Marianna
BZOWICA
zapewne osoba j.w.
w roku 1747 była matką chrzestną Franciszka Ciepłego z Bzowicy

Wilkowie (imiona nie podane)
BZOWICA
w roku 1748 wymienieni jako świadkowie ślubu Kacpra Wilka z Katarzyną Mazurką, oboje z Bzowicy

Winiarski Jan
ŁOPUSZANY?
w roku 1754 [10 lutego] ożenił się z Marianną Stalmachówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Łukasz Winiarski z Łopuszanów(?) i Fedory Olejnik z Olejowa

Winiarski Łukasz
ŁOPUSZANY?
w roku 1754 wymieniony jako świadek ślubu Jana Winiarskiego z Marianną Stalmachówną z Olejowa

Winiarski Piotr
ŁOPUSZANY?
w roku 1752 [23(?) /25?/ marca] jako kawaler ożenił się z Marianną Karbówną(?) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Jan Marcinów z Olejowa(?) i Anna Gumienna z Łopuszanów

Wisłocki(?) Jan
OLEJÓW
szlachcic, stolnik trembowelski
w roku 1758 był ojcem chrzestnym Franciszki Magdaleny Łuskiewicz(?) z Olejowa

Wiśniowiecka, księżna (imię nie podane)
OLEJÓW
w roku 1746 była matką chrzestną Agnieszki Tekli Barbowskiej, córki administratora olejowskiego
mieszkała podówczas we dworze w Olejowie ("in aula Olejoviensis")
Prawdopodobnie Tekla z Radziwiłłów Wiśniowiecka, wdowa po Michale ks. Wiśniowieckim, wojewodzie wileńskim. W tym samym 1746 r. wyszła za Michała Antoniego Sapiehę - prawdopodobnie tego samego, który tu przy w/w chrzcie był ojcem chrzestnym Agnieszki Tekli Barbowskiej

Witkowski Jan
OLEJÓW
w roku 1745 [16 czerwca] jako kawaler ożenił się z Zofią Miechowszczonką z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Olejnik i Ślusarz (imiona nie podane) z Olejowa

Witkowski (imię nie podane)
OLEJÓW
szlachcic z dworu ("aula") w Olejowie
w roku 1750 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Brzezickiego z wdową Marianną Woytkowską, oboje z dworu w Olejowie

Wojtówna Teresa
HUKAŁOWCE
(oryg. "Woytówna")
w roku 1746 [30 stycznia] wyszła za Pawła Pawłowicza z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Wróblewski Jakub
OLEJÓW
w roku 1748 [11 czerwca(?)] jako kawaler ożenił się z Katarzyną Czyżewską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Rzeźnik z małżonką

Zadorożyński Feliks
BIAŁOKIERNICA
szlachcic
w roku 1761 [2(?) sierpnia] jako kawaler ożenił się z Apolonią Koziarską z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Rużycki i Benedykt Szupski, obaj z Białokiernicy

Zaleska Kunegunda, z domu Jeżówna
OLEJÓW
żona Antoniego
szlachcianka, żona regenta miasta Kruszwicy
w roku 1757 [13 stycznia] jako panna wyszła za Marcina Antoniego Zaleskiego, gubernatora miasta Kruszwicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: pan Antoni Józef Eysmontt, pani Anna Eysmontowa, pan Józef Sarnecki i pani Franciszka Sarnecka
ślub odbył się w kościele obrządku greckiego w Olejowie
w roku 1758 była matką chrzestną Franciszki Magdaleny Łuskiewicz(?) z Olejowa

Zaleski Marcin Antoni
OLEJÓW
mąż Kunegundy z domu Jeżówny
szlachcic, regent kruszwicki, komisarz generalny dóbr Wolskich
w roku 1756 był ojcem chrzestnym Wiktorii Brzezickiej z Olejowa
w roku 1757 [13 stycznia] ożenił się z Kunegundą Jeżówną
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: pan Antoni Józef Eysmontt, pani Anna Eysmontowa, pan Józef Sarnecki i pani Franciszka Sarnecka
ślub odbył się w kościele obrządku greckiego w Olejowie

Zieleńska Katarzyna
BIAŁOKIERNICA
1745 [7 lutego] wyszła za Józefa Szydłowskiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Jacko Tymków i Kseńka Tymczycha, oboje z Białokiernicy

Zupówna Anna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1743 [7 lipca] jako panna wyszła za Jakuba Dziadyka z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kazimierz Rudnicki i Apa(?) Malicka, oboje z Białokiernicy

Żłobnicki Mikołaj
OLEJÓW
w roku 1755 wymieniony jako świadek ślubu Szymona Karzewskiego i Katarzyny Iwińskiej, oboje z Olejowa

Żuczkówna Marianna
OLEJÓW
w roku 1764 [12 listopada] jako panna wyszła za Macieja Pawłowicza z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Tymoteusz Olejnik z małżonką

Żurkiewicz Józef
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 wymieniony jako świadek ślubu Macieja Kowalskiego z Teresą(?) Rużycką, oboje z z Białokiernicy

Żurówna Anna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1751 [16 maja] jako panna wyszła za Kazimierza Kusiakiewicza z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Franciszek Cholewa z małżonką (imię nie podane)

Żurycha Anna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 wymieniona jako świadek ślubu Józefa Sazyńskiego(?) z Marianną Jakubową, oboje z Białokiernicy