Czystopady w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Lipiec 13 2008 00:59:31

Czystopady w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Czystopady, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 3/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Czystopady, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 671

Grunty orne
większej własności: -
mniejszej własności: 909

Łąki i ogrody
większej własności: 117
mniejszej własności: 350

Pastwiska
większej własności: 111
mniejszej własności: 40

Lasy:
większej własności: 168
mniejszej własności: -

OGÓŁEM: 1700 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Włodzimierz hr. Dzieduszycki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Czystopady, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Czystopady grecki, Podkamień łaciński

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
716 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 5
mniejszej własności: 909

Łąki i ogrody
większej własności: 117
mniejszej własności: 350

Pastwiska
większej własności: 111
mniejszej własności: 40

Lasy:
większej własności: 168
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Czystopady

Właściciel tabularny:
Włodzimierz i Alfonzyna hr. Dzieduszyccy

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załośce 5,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Brody 51,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załośce, grecka Ratyszcze

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załośce

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów

Karczmy: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
161 morgów 65 sążni

Łąki:
99 morgów 335 sążni

Ogrody:
240 sążni

Pastwiska:
2 morgi 650 sążni

Lasy:
122 morgi 35 sążni

Stawy, moczary:
45 morgów 775 sążni

Nieużytki:
10 morgów 1415 sążni

Parcele budowlane:
850 sążni

Ogółem:
441 morgów 1165 sążni

Podatek:

gruntowy:
87 złotych reńskich 14 centów

domowy:
3 złote reńskie 40 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Czystopady, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce, grecki Ratyszcze

Urząd pocztowy:
Załośce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 5,0
telegraficznego 5,0

Ludność według spisu z roku 1890:
800

Właściciel tabularny:
hr. Włodzimierz Dzieduszycki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Czystopady z Gajami, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki Ratyszcze

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Ludność:
918

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr Dzieduszycka1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Czystopady

Właściciel tabularny:
Cieńska Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka Ratyszcze

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 441

POWIERZCHNIA:

Role:
150 hektarów, 32 ary, 56 m2

Łąki:
57 hektarów, 22 ary, 97 m2

Ogrody:
61 arów, 69 m2

Pastwiska:
12 hektarów, 50 arów, 70 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
- (brak)

Jeziora, moczary i stawy:
26 hektarów, 15 arów, 66 m2

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 88 arów, 21 m2

Nieurodzajne:
19 arów, 78 m2

Inne od podatku wolne:
16 arów, 36 m2

RAZEM:
249 hektarów, 7 arów, 93 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
187 koron 58 grajcarów

domowo-klasowy:
3 korony 40 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Czystopady z Gajami i Dyczkami, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki Ratyszcze

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 0,6

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 0,6

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr. Dzieduszycka1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Czystopady

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 162
inne zamieszkałe: 2

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 737
Mężczyzn: 349
Kobiet: 388

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 68
grecko-katolickiego: 669
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 129
rusińską: 608
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -

Przypis oryginalny:
*) Prócz 35 obszarów dworskich, wykazanych na podstawie spisu z dnia 30. IX. 21 r., istniało w roku 1910 jeszcze 31, a mianowicie: Białokiernica, Blich, Bohutyn, Bubszczany, Bzowica, Czystopady, Gniłowce, Gontawa, Hnidawa, Hukałowce, Iwaczów, Jarczowce, Jezierzanka, Kabarowce, Kalne, Korszyłów, Łopuszany, Machnowce, Manajów, Meteniów, Moniłówka, Mszana, Ostaszowce, Panasówka, Podhajczyki, Ratyszcze, Reniów, Sławna, Trawotłoki, Wertełka i Żabiń.
Z tych, według informacji starostwa, rozparcelowano 7 następujących: Blich, Czystopady, Manajów, Mszana, Podhajczyki, Ratyszcze i Reniów.1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Czystopady. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 737 mieszkańców.
Kolej w odległym o 26 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.
Parafia grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Cieński Tadeusz (256)

Cegielnie:
Akselrad B. (1926-30)

Cieśle:
Bogucki W. (1926-30)
Bukało S. (1926-30)
Dynia D. (1926-30)
Steć J. (1926-30)
Żuk S. (1926-30)
Żuk W. (1926-30)

Kooperatywy:
"Selańska Pomicz" (1930)

Kowale:
Derech D. (1926-30)
Dynia J. (1926-30)
Puchacz M. (1926-30)

Krawcy:
Bogucki W. (1926-30)
Peśla M. (1926-30)
Riznyk P. (1926-30)

Różne towary:
Szewczuk M. (1930)

Stolarze:
Kril S. (1926-30)

Szewcy:
Bogucki S. (1926-30)
Derech J. (1926-30)
Gliński J. (1926-30)
Harasymczuk P. (1926-30)
Kril M. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Dynia J. (1926-30)
Gurbań P. (1928)
Michalewski M. (1928-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Czystopady, wieś

Gmina: Czystopady
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 25

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 2

Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki w Załoźcach i grekokatolicki w Ratyszczu