Beremowce
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 28 2007 13:28:48
OPIS WSI

[źródło: "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", praca zbiorowa, tom I. Warszawa 1880, nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego.]

Bereniowce alias Beremowce, wieś, powiat złoczowski, o 1 milę od stacyi kolei żelaznej Karola Ludwika w Zborowie. Obszar dworski posiada roli ornej 359 morg, łąk i ogrodów 45 morg, pastwisk 8, lasu 37; włościanie posiadają roli ornej 503 morgi, łąk i ogrodów 107, pastwisk 36 morg. Miejscowość ta należy do tak zwanego zimnego Podola, gleba dobra, czarnoziem, ale klimat ostry, położenie wysokie, to też i rola zimna i wilgotna, rodzi na słomę obficie, mniej na ziarno. Ludności ma rzymsko katolickiej 38, grecko katolickiej 270, izraelitów 20; razem 328; należy do rzymsko katolickiej parafii do oddalonego o milę Olejowa, do grecko katolickiej parafii do oddalonych o pół mili Kudynowiec. Szkołę gminną posiada filialną.
B. R.

***

Najstarszy zachowany zapis nazwy Beremowiec to "Borymowce" w nieznanym bliżej dokumencie z 1649 roku (cytowanym w książce Edwarda Klisiewicza "Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny", Kraków 2001)

***

Aleksander Czołowski i Bohdan Janusz w swojej książce "Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego" podają, że w Beremowcach odkryto "pole popielnicowe" - cmentarzysko urnowe z okresu między późną epoką brązu a wczesną epoką żelaza. Niestety, brak jakichkolwiek bliższych szczegółów.

***

BEREMOWCE W 1939 ROKU

[źródło: Antoni Worobiec "Zborów i Ziemia Zborowska". Zielona Góra 2004, nakładem Koła Tarnopolan Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żarach]

W zestawieniu grup etnicznych powiatu zborowskiego, sporządzonym dla Niemców na początku II wojny światowej przez ukraińskiego geografa i demografa prof. Włodzimierza Kubyjowicza, liczba mieszkańców Beremowiec według stanu na 1 stycznia 1939 roku wynosiła razem 698 osób, w tym 600 Ukraińców wyznania greckiego, 5 Żydów, 90 Polaków i 3 "Ukraińców wyznania łacińskiego".

***

ZALUDNIENIE BEREMOWIEC:

1832 - (dane gr.-kat.) wśród mieszkańców było 242 grekokatolików
1857 - 229 osób
1857 - (dane gr.-kat.) wśród mieszkańców było 203 grekokatolików
1870 - 328 osób
1880 - 328 osób (w tym 38 wyznania rz.-kat., 270 gr.-kat., 20 mojż.)
1885 - 385 osób (w tym 58 wyznania rz.-kat., 327 gr.-kat., Żydzi nie ujęci tym w zestawieniu)
1890 - 504 osoby
1904 - 621 osób
1905 - (dane rzym.-kat.) wśród mieszkańców było 84 wyznania rzym.-kat.
1910 - (dane gr.-kat.) wśród mieszkańców było 578 grekokatolików
1921 - 669 osób, 314 mężczyzn i 355 kobiet (według wyznania: 78 wyznania rz.-kat., 572 gr.-kat., 9 mojżeszowego; według podanej narodowości: - dane mocno niewiarygodne - 237 Polaków, 423 Rusinów i 9 Żydów
1939 - 698 osób (600 Ukraińców, 5 Żydów, 90 Polaków i 3 "Ukraińców wyznania łacińskiego")

***

DODATEK
Ze wspomnień Michała Dajczaka Halaburdy z Olejowa, zanotowanych w 1986 roku:

W 1939 roku Beremowce liczyły około 50 numerów domów.
W wiosce była cerkiew greckokatolicka.
Mieszkały tu więcej niż dwie rodziny żydowskie.