Milno w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 27 2008 11:48:36

Milno w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Milnie przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 19 października 2008)1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]. Zachowano oryginalną pisownię.


Milno, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 1800

Grunty orne
większej własności: 549
mniejszej własności: 3049

Łąki i ogrody
większej własności: 111
mniejszej własności: 270

Pastwiska
większej własności: 69
mniejszej własności: 100

Lasy:
większej własności: 1524
mniejszej własności: 8

OGÓŁEM: 5680 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Henryka Pawlikowska1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Milno z Bukowiną, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Załoźce łaciński, Milno grecki

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
2097 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 549
mniejszej własności: 3049

Łąki i ogrody
większej własności: 111
mniejszej własności: 270

Pastwiska
większej własności: 69
mniejszej własności: 100

Lasy:
większej własności: 1524
mniejszej własności: 8

Imię i nazwisko właściciela:
Henryka Pawlikowska1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Milno z Bukowiną, Kamionką i Podliskami, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 7,5
telegraficznego 7,5

Ludność według spisu z roku 1890:
2266

Właściciel tabularny:
Mieczysław Pawlikowski

Wg tej samej książki w Milnie był również posterunek żandarmerii, należący do oddziału nr 12 Brody.1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Milno

Właściciel tabularny:
Pawlikowski Mieczysław
(w uzupełnieniu zmian zaszłych w czasie druku: Pawlikowski Tadeusz)

Poczta i odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Telegraf i odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 564

POWIERZCHNIA:

Role:
363 hektary, 9 arów, 80 m2

Łąki:
41 hektarów, 66 arów, 57 m2

Ogrody:
3 hektary, 87 arów, 97 m2

Pastwiska:
43 hektary, 68 arów, 74 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
447 hektarów, 75 arów, 79 m2

Jeziora, moczary i stawy:
326 hektarów, 65 arów, 56 m2

Grunta podbudowlane:
2 hektary, 64 ary, 34 m2

Nieurodzajne:
13 hektarów, 65 arów, 93 m2

Inne od podatku wolne:
3 hektary, 49 arów, 21 m2

RAZEM:
1246 hektarów, 53 ary, 91 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
956 koron 21 grajcarów

domowo-klasowy:
150 koron 40 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Milno z Bukowiną, Kamionką i Podliskami, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
na miejscu (? - tak w oryginale, RP)

Właściciele posiadłości:
Marek Bieder i E. Adler1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Milno

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 502
inne zamieszkałe: 3

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 2 276
Mężczyzn: 1 093
Kobiet: 1 183

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 1 131
grecko-katolickiego: 1 090
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: 1
mojżeszowego: 54
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 1 215
rusińską: 1 027
niemiecką: -
żydowską: 34
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Milno

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 1
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 7
Mężczyzn: 3
Kobiet: 4

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: -
grecko-katolickiego: -
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 7
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 7
rusińską: -
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Milno. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 2 276 mieszkańców.
Kolej w odległym o 38 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.
Parafia rzymskokatolicka i grekokatolicka.
Młyny.

Właściciele ziemscy:
Hołubowicz Izydor (1064)

Bydło - handel:
Korsower I. (1926-30)
Reiszher M. (1926-30)

Kasy pożyczkowo - oszczednościowe:
Kasa Stefczyka (1928-30)
Spółka Oszczędnościowo - Pożyczkowa z n. o. (1926-30)

Kooperatywy:
"Dobrobyt" (1926-30)
Kółko Rolnicze (1930)

Kowale:
Gazdzicki B. (1926-28)
Petryk B. (1926-30)

Młyny:
Dubowy Salomon (wodny) (1926-30)
Pomys Ludwik (wodny) (1926-30)

Spożywcze artykuły:
Irgol L. (1926-30)
Łucyk M. (1926-30)
Mandel P. (1926-30) /w 1926 pisany jako Mendel/
Olejnik A. (1926-28)

Stolarze:
Szeliga J. (1926-30)

Szewcy:
Procyszyn P. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Gamalewicz J. (1928)
Knopholz M. (1926)
Sigall L. (1928-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Milno, wieś

Gmina: Milno
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 33

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 6

Sąd Grodzki: Załoźce

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki i grekokatolicki na miejscu