Trościaniec Wielki w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Marzec 07 2008 23:39:29

Trościaniec Wielki
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Trościańcu Wielkim przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 mila

Właściciel posiadłości tabularnej:
Siostry Miłosierdzia w Załoścach


1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Trościaniec Wielki, wieś
Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce
Parafia
rzym. kat.: Załośce
gr. kat.: na miejscu
Ludność według popisu z roku 1857: 1164

Grunty orne
większej własności: 686
mniejszej własności: 1961
Łąki i ogrody
większej własności: 77
mniejszej własności: 129
Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 15
Lasy:
większej własności: 690
mniejszej własności: -
OGÓŁEM: 3560 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Siostry Miłosierne we Lwowie


1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Załoźce łaciński, Trościaniec grecki

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
1356 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 686
mniejszej własności: 1961

Łąki i ogrody
większej własności: 77
mniejszej własności: 129

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 15

Lasy:
większej własności: 690
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Siostry miłosierdzia

1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Trościaniec wielki

Właściciel tabularny:
Siostry Miłosierdzia w Załoźcach

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załoźce 6,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 18,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 445

Karczmy: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
801 morgów 354 sążnie

Łąki:
13 morgów 512 sążni

Ogrody:
8 morgów 1557 sążni

Pastwiska:
9 morgów 1115 sążni

Lasy:
611 morgów 705 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
6 morgów 607 sążni

Ogółem:
1451 morgów 50 sążni

Podatek:

gruntowy:
567 złotych reńskich 6 centów

domowy:
18 złotych reńskich 50 centów


1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 6,0
telegraficznego 6,0

Ludność według spisu z roku 1890:
1527

Właściciel tabularny:
Siostry Miłosierdzia w Załoźcach1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki z Zarębami, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Ludność:
1658

Właściciel posiadłości:
PP. Miłosierne, Załoźce1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

Nazwa ciała tabularnego:
Trościaniec wielki

Właściciel tabularny:
Klasztor Sióstr Miłosierdzia w Załoźcach

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Parafia łać. gr.
łacińska Załoźce, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Złoczów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 445

POWIERZCHNIA:

Role:
461 hektarów, 85 arów, 95 m2

Łąki:
10 hektarów, 72 ary, 31 m2

Ogrody:
5 hektarów, 16 arów, 38 m2

Pastwiska:
2 hektary, 48 arów, 64 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
351 hektarów, 87 arów, 65 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
2 hektary, 90 arów, 76 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
835 hektarów, 1 ar, 69 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
1097 koron, 40 grajcarów

domowo-klasowy:
37 koron


1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki z Zarębami, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Właściciel posiadłości:
PP Miłosierne, Załoźce


1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Trościaniec Wielki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 264
inne zamieszkałe: 11

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 1.421
Mężczyzn: 700
Kobiet: 721

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 1.228
grecko-katolickiego: 170
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 23
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 1.371
rusińską: 42
niemiecką: -
żydowską: 8
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Trościaniec Wielki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 4
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 38
Mężczyzn: 15
Kobiet: 23

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 38
grecko-katolickiego: -
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 38
rusińską: -
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -


1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Trocianiec Wielki. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 1459 mieszkańców.
Kolej, poczta, telegraf i telefon w Zborowie, odległym o 16 km.
Parafia rzymskokatolicka i grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Siostry Miłosierdzia (748, Krótków 98)

Akuszerki:
Gurwicz J. K. (1930)

Bydło - handel:
Parnes J. (1926-28)

Kasy pożyczkowo - oszczędnościowe:
Kasa Stefczyka (1928-30)
Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z n.o. (1926)
Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z o.o. (1928-30)

Kooperatywy:
"Kółko Rolnicze" (1928-30)
"Praca" (1928-30)
"Selańska Pomicz" (1928-30)

Kowale:
Łokieć D. (1926-30)

Różne towary:
Apter M. (1928-30)
Dzik J. (1928-30)
Górski A. (1926-30)
Feuering R. (1926)

Tytoniowe wyroby:
Dajczak M. (1928-30) /dwa razy błędnie zapisany jako Wajczak/


ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Trościaniec Wielki, wieś
Gmina: Trościaniec Wielki
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie
Poczta i telegraf (telefon): Olejów
Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 18
Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Złoczów 20
Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów
Urzędy parafialne: rzymskokatolicki i grekokatolicki na miejscu