Kronika wypadków cz.12
Dodane przez Remek dnia Stycznia 08 2017 20:11:20
Dzięki pracowitym Polskim Bibliotekom Cyfrowym w internecie jest coraz więcej starych gazet z Kresów. Znajdujemy w nich różne informacje - także drobne wzmianki, np. opisy wypadków czy przestępstw z okolic Olejowa i Załoziec. Mieliśmy dylemat, jak je technicznie włączyć do naszej bazy źródeł historycznych? Początkowo chcieliśmy je gromadzić według miejscowości. Czyli osobno Olejów, Załoźce i inne. Ale ilość materiałów jest nierówna - nie wiemy na co się akurat natkniemy i trudno sobie coś z góry zaplanować. To zresztą w tych poszukiwaniach jest najpiękniejsze. Zdecydowaliśmy się więc połączyć materiały z różnych miejscowości według tematyki. Wydaje nam się, że efekt końcowy wygląda bardzo ciekawie i spodoba się naszym Czytelnikom. Gdy zbierze się odpowiednia ilość nowych materiałów (6-7), opublikujemy na naszej stronie kolejne odcinki "Kroniki".


Gazeta Lwowska. Rok 64. Nr. 171. Środa, 29. lipca 1874.

Pożar.

Dnia 16. b m. z południa pogorzał gospodarz z Łopuszan, w starostwie Złoczowskiem, Jan Wodecki. Pożar, który powstał skutkiem nieostrożności domowników, pochłonął dom mieszkalny, wszystkie budynki i sprzęty gospodarskie, oraz zapasy zboża i jedno cielę, ogólnej wartości 2.082 złr. Szkoda nie była wcale ubezpieczona.

===================

Kurjer Lwowski. Rok IX. Nr. 186. Lwów, Wtorek dnia 7. Lipca 1891.

Grady i powodzie.

Według zestawienia starostwa złoczowskiego nawiedziły w r. b. grady lub powodzie 27 gmin tego powiatu. Przeprowadzona likwidacja szkód wykazuje, że przepadły wszystkie zasiewy w gminach: Białogłowy, Białokiernica, Kukałówka(*) i Neterpińce. Inne gminy ucierpiały częściowo. (...)


(*) Prawdopodobnie chodzi o Hukałowce

====================

Kurjer Lwowski. Rok XII. Nr. 305. Lwów, Sobota dnia 3. Listopada 1894.

Załoźce 1. listopada.

(Cholera.)

Od 19. do 30. paźdz. mieliśmy przeszło 60 wypadków zasłabnięć, a z tego 30 i kilka śmierci. Codzień choruje i umiera kilkoro. Żandarmerja, lekarze i fizyk nie mogą dać rady. Księża nie wychodzą z konfesjonałów i nie zsiadają z fur. Trwoga straszna a przytem nędza okropna. Żydzi, pomimo że czernią domy węglem i odprawiają wesela na okopisku, stracili nareszcie wesołość i odwagę. Domy stoją próżne, bo całe rodziny powymierały, zdaje się, że już nic nam nie pomoże, chyba mróz, którego też oczekujemy z upragnieniem. Zawleczono cholerę ze Złoczowa. Na wózku, którym przyjechał żyd tutejszy ze Złoczowa, bawiło się dwoje dzieci i te stały się powodem zarazy. Co najgłówniejsze, że domy położone koło okopiska żydowskiego, najwięcej dają chorych i umarłych. Widać z tego, że okopisko staje się miejscem najniebezpieczniejszem podczas cholery, bo mycie trupów tam się odbywa. Tutejsze okopisko jest położone między domami, przezco też zarazki choleryczne rozszerzać się będą czy to przez pasące się bydło lub ludzi tamtędy przechodzących.

===================

Nowy Dzwonek. Pismo ludowe poświęcone sprawom bieżącym, społecznym i politycznym. Rok IX. Nr. 19 (13). Kraków, 1 lipca 1901 r.

W Załoźcach zabił piorun w polu 26-letniego parobczaka Mikołaja Wągreniuka.

=================

Naprzód. Organ centralny polskiej partyi socyalno-demokratycznej. Rocznik XVI. Nr. 164. Kraków, wtorek 11 czerwca 1907.

W Beremowcach pow. Zborów zgorzało probostwo ruskie, przyczem ksiądz odniósł ciężkie poparzenia, tak, że musiano go odwieźć do szpitala we Lwowie.

W Neterpińcach zgorzało 2 b. m. 16 zagród włościańskich, przyczem spaliło się dużo bydła.

=================

Kurjer Lwowski. Wydanie poranne. Rok XXXIV. Nr. 268. Lwów. Sobota dnia 27. Maja 1916.

Dnia 23. bm. znaleziono na torze kolejowym obok stacji kolejowej Podhorce zwłoki kobiety około 35 lat liczącej, poszarpane przez pociąg nr. 212 o godz. 11 min. 16 przed południem. Z dokumentu przy zmarłej wynikałoby, że denatka jest Bazylianną Dutkiewiczową, żoną gr. kat. proboszcza z Harbuzowa, pow. Złoczów, nadto obrączka ślubna denatki nosi datę 24. kwietnia 1906 i litery ruskie "B. D.".. Zwłoki pochowano po obdukcji sądowo-lekarskiej na cmentarzu w Podhorcach dnia 25 bm. Celem niewątpliwego rozpoznania tożsamości osoby śp. zmarłej, oraz zbadania okoliczności, któreby wyjaśniły zajście, wśród którego ona życie utraciła, upraszam - z odwołaniem się do obowiązku obywatelskiego - osoby, któreby w sprawie tej mogły dać wyjaśnienie, o zapodanie swoich adresów ustnie lub pisemnie c. k. sądowi krajowemu karnemu we Lwowie O. XVI., ul. Batorego 3, w parterze, drzwi nr. 11. C. k. sąd krajowy karny O. XVI. Lwów, dnia 26. maja 1916.

==============

Dziennik Polski. Rok IV. Nr. 198. Lwów, czwartek 21 lipca 1938 r.

KRONIKA WYPADKÓW W ZBOROWSKIM.

Podczas wydobywania piasku na pastwisku w Seretcu, pow. Zborów, przysypany został ziemią na śmierć Stanisław Kusiak.