Kronika wypadków cz.11
Dodane przez Remek dnia Styczeń 03 2017 03:33:05
Dzięki pracowitym Polskim Bibliotekom Cyfrowym w internecie jest coraz więcej starych gazet z Kresów. Znajdujemy w nich różne informacje - także drobne wzmianki, np. opisy wypadków czy przestępstw z okolic Olejowa i Załoziec. Mieliśmy dylemat, jak je technicznie włączyć do naszej bazy źródeł historycznych? Początkowo chcieliśmy je gromadzić według miejscowości. Czyli osobno Olejów, Załoźce i inne. Ale ilość materiałów jest nierówna - nie wiemy na co się akurat natkniemy i trudno sobie coś z góry zaplanować. To zresztą w tych poszukiwaniach jest najpiękniejsze. Zdecydowaliśmy się więc połączyć materiały z różnych miejscowości według tematyki. Wydaje nam się, że efekt końcowy wygląda bardzo ciekawie i spodoba się naszym Czytelnikom. Gdy zbierze się odpowiednia ilość nowych materiałów (6-7), opublikujemy na naszej stronie kolejne odcinki "Kroniki".


Gazeta Lwowska. Rok 66. Nr. 98. Sobota, 29 Kwietnia 1876.

Pożary.

(...) Dnia 20 b. m. po południu pożar zniszczył dom mieszkalny tudzież sprzęty domowe i gospodarskie Fedka Parasa w Moniłówce, w powiecie Złoczowskim. Szkoda nieubezpieczona wcale wynosi 310 złr. Ogień powstał jak się zdaje z powodu nieostrożności domowników, którzy pozwolili dzieciom bawić się zapałkami, wytoczono przeto dochodzenie karne. (...)


Gazeta Lwowska. Rok 81. Nr. 259. Piątek, 13 Listopada 1891.

Znaczniejsze pożary w kraju.

W ostatnich dniach zaszły następujące wypadki pożarów: W Białokiernicy, pow. złoczowski, spłonęło 5 gospodarstw, szkoda 8.250 zł.


Kurjer Lwowski. Rok X. Nr. 231. Lwów, Piątek dnia 19. Sierpnia 1892.

Z praktyki fiskalnej.

W roku zeszłym nawiedził grad 4-krotnie wsie Perepelniki i Hukałowce(*) w pow. złoczowskim. Starostwo zarządziło likwidację szkody po drugim gradzie. Jak wypadła ta likwidacja, ilustruje ten fakt, że księdzu w obu wsiach przyznano opustu podatkowego: w jednej wsi za 14 morgów oziminy i jarzyny, i 8 morgów sianożeci do szczętu wybitych gradem 17 złr. 98 ct., a w drugiej wsi za 4 morgi żyta i 14 morgów jarzyny również zniszczonych 1 złr. 45 ct.


(*) oryg. błędnie "Kukałowce"


Nowy Dzwonek. Pismo chrześcijańskie dla ludu polskiego. Rocznik XIX. Nr. 2. Kraków, 8 stycznia 1911.

Śmierć dwojga dzieci przez uduszenie.

Gospodarz Marko Seńków w Manajowie, w powiecie zborowskim pozostawił dwoje dzieci, bez dozoru w domu. Dzieci bawiąc się zapałkami, zapaliły słomę w łóżku i udusiły się dymem. Pożar, który już obejmował chatę, ugaszono.


Nasza Praca. Tygodnik wydawany przez Zarząd Gł. TSL. we Lwowie. Rok II. Nr 26. Dnia 27 czerwca 1937 r.

Burze i pożary.
(...) Dnia 13 bm. w czasie burzy uderzył piorun w zabudowania Eliasza Waseliny, rolnika, zamieszkałego w Manajowie, pow. Zborów. Eliasz Waselina został zabity na miejscu oraz od uderzenia piorunu zajął się dom mieszkalny, który spłonął.Dziennik Polski. Rok IV. Nr. 176. Lwów, środa 29 czerwca 1938 r.

Ze Zborowa.

SERIA POŻARÓW W POW. ZBOROWSKIM.

Onegdaj nad pow. zborowskim przeszła silna burza z piorunami, wyrządzając znaczne szkody. (...) W gromadzie Łopuszany spaliły się zabudowania gospodarskie Michała Kiełbickiego, w wiosce Milno spalił się dom mieszkalny Józefa Wróbla, w gromadzie Harbuzów spaliła się doszczętnie miejscowa cegielnia (...)


Chwila. Dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych. Rok VI. Nr. 1525 A. Wydanie wieczorne. Lwów, środa, 9. sierpnia 1939.

Znowu wypadek utonięcia.

TARNOPOL, 9. 8, (PAT). W czasie łowienia ryb w rzeczce w Hnidawie pow. Zborów utonął 39-letni rolnik Michał Kałuszka.