ZałoĽce - księga ¶lubów, indeks nazwisk K
Dodane przez Remek dnia Listopada 17 2016 15:10:15

Z KSIˇG KO¦CIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁO¬CACH 1816-1900
¦LUBY Z MIASTA ZAŁO¬CE - INDEKS NAZWISK CZĘ¦Ć 4

Czę¶ć pierwsza z nazwiskami od Andrejczuk do Byczek jest tutaj
Czę¶ć druga z nazwiskami od Ceglarz do Furdeczka jest tutaj
Czę¶ć trzecia z nazwiskami od Gajowski do Karp jest tutaj
Czę¶ć pi±ta z nazwiskami od Lachiewicz do My¶liwiec jest tutaj
Czę¶ć szósta z nazwiskami od Nadachowski do Rutkowski jest tutaj
Czę¶ć siódma z nazwiskami od Sabal do Szymczyszyn jest tutaj
Czę¶ć ósma z nazwiskami od ¦liwiński do Vogel jest tutaj
Czę¶ć dziewi±ta z nazwiskami od Wajda do Żukowski jest tutaj
Karpik Maria, córka Antoniego i Ewy zd. Jarosz, w roku 1873 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Teodora Pokiedaniec z Załoziec Nowych, oboje wymienieni pod numerem domu 452
Karpik Zofia, córka Antoniego i Ewy zd. Jarosz, ZałoĽce, nr domu 102, w roku 1864 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Ignacego Dekonty, nr domu 495 ZałoĽce
Karpik Zofia, 1mo voto Dekonty, córka Antoniego i Ewy zd. Jarosz, w roku 1874 w wieku 35 lat jako wdowa po Ignacym Dekonty wyszła za Jana Sikorę, oboje wymienieni pod numerem domu 505 ZałoĽce
Karpowicz Jan, grekokatolik, rolnik, syn Macieja i Reginy zd. Kumkowej, ZałoĽce, nr domu 161, w roku 1858 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Karolin± Pil¶nick±, nr domu 177 ZałoĽce
Kary Ignacy, mieszczanin, syn Maksyma i Marii zd. Dubrawskiej, w roku 1874 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Ew± zd. Wajda 1mo voto Wnuk, oboje wymienieni pod numerem domu 475 ZałoĽce
Kasperska Maria, córka Magdaleny Kasperskiej, ZałoĽce, nr domu 510, w roku 1858 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Józefa Syndułkę, nr domu 461 ZałoĽce
Kasperski Antoni, krawiec, syn Michała i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 600, w roku 1844 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Alojz± Woycick±, nr domu 380 ZałoĽce
Kawałkowski Antoni, syn Tomasza i Rozalii zd. Prugarewicz, ur. 1841 Sasów, zam. Nuszcze, nr domu 1, w roku 1896 w wieku jako wdowiec po Marii zd. Lilienthal ożenił się z Teres± Szencel(?) z Załoziec, nr domu 338
Kawecki Jan, woĽnica, syn Pawła i Zofii zd. Dębowskiej, ur. Trzeszniowa, zam. ZałoĽce, w roku 1863 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Elżbiet± Miklasiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 275 ZałoĽce
K±dzielska Franciszka, córka Jana i Zofii, w roku 1842 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Szczepana Balickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 126 ZałoĽce
Kielniuk Tomasz, rolnik, syn Pawła i Anny, w roku 1832 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Magdalen± Szawłowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 91 ZałoĽce
Kierepka Ferdynand, kowal, syn Karola i Tekli zd. Thornickiej(?), ur. Huta Pieniacka, zam. ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1883 w wieku 44 lata jako wdowiec po Karolinie zd. Adaszyńskiej ożenił się z wdow± Ann± zd. Górniewicz 1mo voto Dajczak z Reniowa, nr domu 66
Kierepka Wincenty, kowal, syn służ±cej Marianny Kierepka, Huta Nowa, w roku 1885 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Urszul± Nessel z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 164
Kierski Edmund, oficjalista w dobrach ziemskich, syn wła¶ciciela dóbr Jana Nepomucena Kierskiego i Konstancji zd. Grandke, ur. Zbożewo (Bergen) w królestwie pruskim, zam. Zale¶ce w guberni Podolsko-Kamienieckiej w Rosji, w roku 1862 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Joann± Helen± Mroczkowsk± z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 1
Kircher Anna, w roku 1817 w wieku 27 lat jako wdowa po żołnierzu wyszła za Franciszka Rieger, zamiast numeru domu wpisano dla obojga "2 oddział straży granicznej"
Kirowska Katarzyna, 1mo voto Szabalowa, córka Wawrzyńca i Marii Kirowskich, w roku 1846 w wieku 48 lat jako wdowa wyszła za wdowca Kazimierza Masłowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 217 ZałoĽce
Klemen Izydor, rolnik, syn Eufemii Klemen, Blich, nr domu 58, w roku 1885 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Glińsk± z Milna, nr domu 100
Klepacz Eliasz, c.k. żołnierz pułku księcia Holstein, syn Grzegorza i Anastazji zd. Worotniak, Blich, nr domu 31, w roku 1874 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Regin± Bukało z Reniowa, nr domu 67

Klim Antoni, grekokatolik, szewc, syn Mikołaja i Ewy zd. Rozdolskiej, ZałoĽce, nr domu 82, w roku 1859 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Kucharsk±, nr domu 373 ZałoĽce
Klim Jan, mieszczanin, syn Antoniego i Marii zd. Kucharskiej, ZałoĽce, nr domu 373, w roku 1888 w wieku 28 lat jako wdowiec po Annie zd. Czechowicz ożenił się z Karolin± Jankiewicz, nr domu 487 ZałoĽce
Klim Katarzyna, córka Antoniego i Marii zd. Kucharskiej, ZałoĽce, nr domu 373, w roku 1891 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Józefa S±siadka, nr domu 1020 ZałoĽce
Klim Katarzyna, 1mo voto S±siadek, córka Antoniego Klim i Marii zd. Kucharskiej, ZałoĽce, nr domu 373?, w roku 1893 w wieku 22 lata jako wdowa po Józefie S±siadek wyszła za Jana Kowalskiego, nr domu 1063 ZałoĽce
Klim Konstanty, syn Antoniego i Marii zd. Kucharskiej, ZałoĽce, nr domu 373, w roku 1889 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Wnuk, nr domu 693 ZałoĽce
Klim Magdalena, córka Jana i Agnieszki zd. Długaj, ur. Nowosiółka, zam. ZałoĽce, nr domu 48, w roku 1863 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Artemiusza Dziaduszka, nr domu 347 ZałoĽce
Klim Marcella, córka Jana i Agnieszki zd. Duchowicz, w roku 1834 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Marcina Kozakiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 20 ZałoĽce
Klim Maria, córka Jana i Agnieszki zd. Duchnickiej, Reniów, nr domu 48, w roku 1847 w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika Andrzeja Bencał z Załoziec, nr domu 499
Klim Maria, córka Antoniego i Marii zd. Kucharskiej, ZałoĽce, nr domu 373, w roku 1896 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Onufrego Fedorowicza, nr domu 949 ZałoĽce
Klim Michalina, ur. 1879, córka Antoniego i Marii zd. Kucharskiej, ZałoĽce, nr domu 373, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za Antoniego Jankowskiego, nr domu 188 ZałoĽce

Kmet Agnieszka, córka Tymoteusza i Marii zd. Topornickiej, Obarzańce, nr domu 2, w roku 1860 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Jakuba Łobaj z Załoziec, nr domu 219
Knispel Sylwester, syn Edwarda i Kazimiery zd. Pędrackiej, ur. Wojnicz, zam. ZałoĽce, w roku 1885 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Wilhelmin± Karolin± Czerniawsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 178 ZałoĽce
Kobuz Teresa, córka Piotra i Zofii, w roku 1844 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Józefa Darmorusz, oboje wymienieni pod numerem domu 677 ZałoĽce

Kociubińska Agnieszka, córka Marcina i Katarzyny zd. Dajczak, Reniów, nr domu 105, w roku 1873 w wieku 21 lat jako panna wyszła za wdowca Kacpra S±siadka z Załoziec, nr domu 184
Kociubińska Józefa, ur. 1873, córka Jana i Katarzyny zd. Pokidaniec, ZałoĽce, nr domu 466, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika Korneliusza Bileckiego, nr domu 1 ZałoĽce
Kociubińska Katarzyna, córka Jana i Katarzyny zd. Pokidaniec, ZałoĽce, nr domu 466, w roku 1886 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Michała Łukan z Cebrowa, nr domu 132
Kociubińska Maria, córka szewca Jana Kociubińskiego i Katarzyny zd. Pokiedaniec, ZałoĽce, nr domu 466, w roku 1883 w wieku 19 lat i 11 miesięcy jako panna wyszła za Jana Hetmanna, nr domu 476 ZałoĽce
Kociubiński Franciszek, rolnik, syn Jana i Franciszki zd. Weszlak, ZałoĽce, nr domu 963, w roku 1885 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Pokiedaniec, nr domu 830 ZałoĽce
Kociubiński Jan, syn Mikołaja i Anny zd. Bakowskiej, ZałoĽce, nr domu 411, w roku 1862 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Pokidaniec, nr domu 466 ZałoĽce
Kociubiński Mikołaj, rolnik, syn Szczepana i Marii, w roku 1836 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Bańkowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 322 ZałoĽce

Kołontaj Anna, w roku 1817 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Kazimierza Bucznego, oboje wymienieni pod numerem domu 224 ZałoĽce
Kołtun Daniel, młynarz, syn Gabriela, ZałoĽce, nr domu 280, w roku 1841 w wieku 35 lat jako wdowiec ożenił się z Anastazj± Moczulsk±, nr domu 205 ZałoĽce
Kołtun Gabriel, młynarz, w roku 1824 w wieku 35 lat jako wdowiec ożenił się z Agnieszk± ¦wider, oboje wymienieni pod numerem domu 280 ZałoĽce
Kołtun Jan, mieszczanin, syn Bazylego i Marii zd. Bencał, ZałoĽce, nr domu 787, w roku 1878 w wieku 21 lat i 10 miesięcy jako kawaler ożenił się z Zofi± Nazarewicz, nr domu 817 ZałoĽce
Kołtun Szymon, młynarz, syn Jana i Anny, w roku 1822 w wieku 39 lat jako wdowiec ożenił się z Rozali± Kwa¶nick±, oboje wymienieni pod numerem domu 279 ZałoĽce
Kołtunik Klara, córka szewca Antoniego Kołtunika i Marianny, w roku 1826 (wiek nie wpisany) jako panna wyszła za Antoniego Pszczołę z Obarzaniec, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 220
Kołtunowa Rozalia, w roku 1831 w wieku 24 lata jako wdowa po Szymonie Kołtun wyszła za Grzegorza Maksymów, oboje wymienieni pod numerem domu 279 ZałoĽce
Komar Franciszek, rolnik, syn Jana i Wiktorii zd. Szczepanów, Milno, nr domu 134, w roku 1867 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Baran z Załoziec, nr domu 757
Kopp Gabriel, emerytowany c.k. żołnierz, syn Grzegorza i Gertrudy zd. Fuhrmann, ur. Ranischan, zam. ZałoĽce, nr domu 540, w roku 1883 w wieku 42 lata jako wdowiec po Marii zd. Lesnak(?) ożenił się z Ann± Walentyńsk±, nr domu 1 ZałoĽce
Korczakowska Maria, córka Michała i Marii, w roku 1844 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Wawrzyńca Moskalika, oboje wymienieni pod numerem domu 186 ZałoĽce
Korczaków Michał, plebejusz, w roku 1816 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Elżbiet± Łakomsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 177 ZałoĽce
Korczyńska Franciszka, w roku 1817 w wieku 30 lat jako wdowa wyszła za wdowca Franciszka Maćków, oboje wymienieni pod numerem domu 346 ZałoĽce
Kordal Marcella, córka Wojciecha i Reginy, ur. Gliniany, zam. ZałoĽce, w roku 1874 w wieku 35 lat jako panna wyszła za Fryderyka Rech, zamiast numeru domu wpisano dla obojga "szpital Sióstr Miłosierdzia"
Korków(?) Stefan, rolnik, syn Wasyla i Anny, w roku 1832 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Kozakiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 58 ZałoĽce
Koryszowa Urszula, córka Bartłomieja i Katarzyny, w roku 1833 w wieku 40 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Pataszka, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Korzeniowski Jan, szewc, syn Filipa i Paraskewy zd. Sobal, ZałoĽce, nr domu 526, w roku 1861 w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Helen± zd. Krysy 1mo voto Dereń, nr domu 1 ZałoĽce
Korzeniowski Jan, syn Teodora i Ewy zd. Omeniuk, ZałoĽce, nr domu 333, w roku 1863 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Juliann± Waligrodzk±, nr domu 359 ZałoĽce
Kostka Karol, mieszczanin, syn Jacka i Magdaleny 2do voto Tarnawskiej, ur. Czortków, zam. ZałoĽce, nr domu 522, w roku 1867 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Rozali± ¦liwińsk±, nr domu 103 ZałoĽce
Kostka Petronela, córka Jacka i Magdaleny zd. Hermann, ZałoĽce, nr domu 448, w roku 1862 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Karola Kwiatkowskiego, nr domu 439 ZałoĽce
Ko¶ćhutl(?) Mikołaj, oficer 2. oddziału straży granicznej, rodem z S±cza, w roku 1822 w wieku 48 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Rozali± zd. Strassner 1mo voto Parkowa(?), oboje wymienieni pod numerem domu 448 ZałoĽce
Ko¶nierski Dionizy, urzędnik kolejowy, syn wła¶ciciela realno¶ci Jana Ko¶niewskiego i Eleonory zd. Znamirowskiej, ur. Wiszenka, zam. Pascany Mołdawia, w roku 1878 w wieku 23 lata i 3 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Adel± Finkelsztejn, zamiast numeru domu wpisano dla obojga "szpital Sióstr Miłosierdzia"
Kot Gabriel, rolnik, syn Tomasza i Magdaleny, w roku 1836 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Buczkowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 369 ZałoĽce
Kotiers Wilhelm Eugeniusz Wojciech, syn Jana i Teresy zd. Cieplińskiej, Rzeszów, w roku 1892 (wiek nie wpisany) jako kawaler ożenił się z Helen± Joann± Alfonsyn± Mari± Stróżeck± z Załoziec, dla obojga brak numeru domu
Kotowicz Anna, córka Antoniego i Marii zd. Myszka, ZałoĽce, nr domu 138, w roku 1881 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Kazimierza Kulczyńskiego, nr domu 208 ZałoĽce
Kotowicz Anna, 1mo voto Kulczyńska, córka Antoniego Kotowicza i Marii zd. Myszka, w roku 1900 w wieku 37 lat jako wdowa po Kazimierzu Kulczyńskim wyszła za grekokatolika wdowca Dymitra Medwid, oboje wymienieni pod numerem domu 226 ZałoĽce
Kotowicz Antoni, syn Konstantyna i Kseni zd. Hołub, ZałoĽce, nr domu 142, w roku 1861 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± zd. Myszka 1mo voto Kulczyńsk±, nr domu 148 ZałoĽce
Kotowicz August, pracowity, w roku 1832 w wieku 36 lat jako wdowiec po Horpynie ożenił się z Teres± Perejmybida, dla obojga brak numeru domu
Kotowicz Wiktoria, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, ZałoĽce, nr domu 687, w roku 1894 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Mikołaja Matysiuka, nr domu 370 ZałoĽce
Kotowska Stanisława, córka Józefa i Rozalii zd. Staettner, ur. Rycowola, zam. ZałoĽce, w roku 1888 w wieku 25 lat? jako panna wyszła za Władysława Chruszczewskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 489 ZałoĽce
Kowalczuk Konstanty, mieszczanin, syn Jana i Anny zd. Hnat, ZałoĽce, nr domu 1000, w roku 1882 w wieku 52 lata jako wdowiec po Agafii zd. Zaj±c ożenił się z wdow± Franciszk± zd. Myszka 1mo voto Kulczyńska, nr domu 218 ZałoĽce
Kowalczykowski Antoni, rolnik, syn Mikołaja i Marii zd. Górskiej, ZałoĽce, nr domu 246, w roku 1859 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Czechowicz, nr domu 241 ZałoĽce
Kowalów Cyryl, sługa domowy, syn Bazylego i Marii zd. Paryj, ur. Białogłowy, zam. ZałoĽce, w roku 1878 w wieku 37 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Sulak, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce

Kowalska Anna, córka Jana i Reginy zd. Kr±piec, Blich, nr domu 38, w roku 1864 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Marcina Krompa z Reniowa, nr domu 52
Kowalska Anna, córka Józefa i Ewy zd. Gładysz, ZałoĽce, nr domu 540, w roku 1899 w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika Teodora Łobaj, nr domu 79 ZałoĽce
Kowalska Franciszka, córka Mateusza i Marii zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 536, w roku 1887 w wieku 26 lat jako panna wyszła za wdowca Cyryla Łukasiewicza, nr domu 408 ZałoĽce
Kowalska Tekla, córka Piotra i Marii, ur. Złoczów, zam. ZałoĽce, w roku 1838 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Szymona Fedorowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 271 ZałoĽce
Kowalski Aleksander, grekokatolik, syn rzeĽnika Jana Kowalskiego i Marii zd. Zaj±c, w roku 1858 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Marczenko, oboje wymienieni pod numerem domu 341 ZałoĽce
Kowalski Andrzej, c.k. żołnierz, syn Aleksandra i Agnieszki zd. Marczenko, ZałoĽce, nr domu 534, w roku 1885 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Wincent± Tomaszewsk±, nr domu 260 ZałoĽce
Kowalski Feliks, mieszczanin z Tarnopola, syn Benedykta i Teresy, Tarnopol, w roku 1831 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Joann± Grafin(?) z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 24
Kowalski Izydor, bednarz, syn Jakuba i Małgorzaty zd. Piler, ZałoĽce, nr domu 540, w roku 1875 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Stójkiewicz, nr domu 343 ZałoĽce
Kowalski Jakub, mieszczanin, syn Ambrożego i Heleny, ZałoĽce, nr domu 341, w roku 1847 w wieku 36 lat jako wdowiec ożenił się z Małgorzat± Piler, nr domu 1 ZałoĽce
Kowalski Jakub, kowal, syn Jana i Zofii zd. Kr±piec, Blich, nr domu 38, w roku 1876 w wieku 30 lat i 4 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Mari± Bil z Tro¶ciańca Wielkiego, nr domu 38
Kowalski Jan, pracowity, syn Piotra i Marii, Blich, nr domu 38, w roku 1840 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Zofi± Kr±piec z Milna, nr domu 172
Kowalski Jan, mieszczanin, syn Jakuba i Marii, ZałoĽce, nr domu 341, w roku 1846 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Józef± Pochwałowsk±, nr domu 342 ZałoĽce
Kowalski Jan, mieszczanin, syn Adama i Anastazji zd. Michalskiej, ZałoĽce, nr domu 1063, w roku 1893 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Katarzyn± zd. Klim 1mo voto S±siadek, nr domu 373? ZałoĽce
Kowalski Konstanty, c.k. żołnierz, syn Jakuba i Małgorzaty zd. Piller, ZałoĽce, nr domu 341, w roku 1883 w wieku 24 lata i 8 miesięcy jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Dekonty, nr domu 515 ZałoĽce
Kowalski Mateusz, pracowity, syn Michała i Marii, Blich, nr domu 31, w roku 1844 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Dubrawsk± z Załoziec, nr domu 536

Kowarzewska Antonina, córka Wojciecha i Eleonory, w roku 1831 w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Szymona Tomaszewskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 73 ZałoĽce
Kozaczeńko Maria, córka Erazma i Tekli zd. Mierzwa, w roku 1865 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Dymitra Szewczuka, oboje wymienieni pod numerem domu 818 ZałoĽce
Kozaczeńko Maria, 1mo voto Szewczuk, córka Erazma Kozaczeńko i Tekli zd. Mierzwickiej, w roku 1879 w wieku 37 lat i 7 miesięcy jako wdowa po Dymitrze Szewczuk wyszła za Piotra Audykowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 685 ZałoĽce
Kozaczeńko Zofia, córka Harasyma i Tekli zd. Mierzwickiej, ZałoĽce, nr domu 180, w roku 1873 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Górala, nr domu 207 ZałoĽce
Kozak Teresa, córka Kazimierza(?), w roku 1817 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Josepha Burion(?), zamiast numeru domu wpisano dla obojga "2 oddział straży granicznej"

Kozakiewicz Agnieszka, w roku 1816 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Pawła Górala, oboje wymienieni pod numerem domu 114 ZałoĽce
Kozakiewicz Anna, córka Mateusza, ZałoĽce, nr domu 179, w roku 1818 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Piotra Kr±pa, nr domu 17 ZałoĽce (uwaga: wpis o tym ¶lubie zdublowany też pod rokiem 1819)
Kozakiewicz Franciszka, córka Dominika i Marii zd. Czajkowskiej, w roku 1832 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Stefana Korków(?), oboje wymienieni pod numerem domu 58 ZałoĽce
Kozakiewicz Franciszka, córka Marcina i Marcelli zd. Klim, w roku 1889 w wieku 32 lata jako panna wyszła za Michała Drozda, oboje wymienieni pod numerem domu 891 ZałoĽce
Kozakiewicz Grzegorz, mieszczanin, syn Marcina i Marcelli zd. Klim, ZałoĽce, nr domu 682, w roku 1880 w wieku 39 lat i 2 miesi±ce jako wdowiec po Zofii zd. Tarnawskiej ożenił się z Wiktori± WoĽny, nr domu 266 ZałoĽce
Kozakiewicz Katarzyna, córka Dominika i Marii zd. Czajkowskiej, w roku 1832 w wieku 17 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Topornickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 150 ZałoĽce
Kozakiewicz Marcin, pracowity, syn Floriana i Marii, w roku 1834 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Marcell± Klim, oboje wymienieni pod numerem domu 20 ZałoĽce
Kozakiewicz Maria, córka Marcina i Marcelli zd. Klim, w roku 1865 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Prokopa Zuba, oboje wymienieni pod numerem domu 153 ZałoĽce
Kozakiewicz Wiktoria, córka Floriana i Marii, ZałoĽce, nr domu 153, w roku 1845 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Grzegorza Topornickiego, nr domu 40 ZałoĽce

Koziarska Maria, córka Mateusza i Anny zd. Grela, ZałoĽce, nr domu 413, w roku 1849 w wieku 27 lat jako panna wyszła za grekokatolika Szymona Paszkowskiego, nr domu 368 ZałoĽce
Kozicka Anna, córka Wincentego i Anastazji zd. Wołowicz, ZałoĽce, nr domu 480, w roku 1875 w wieku 21 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Rudzika, nr domu 366 ZałoĽce
Kozicka Anna, 1mo voto Rudzik, córka Wincentego Kozickiego i Anastazji zd. Wołowicz, ZałoĽce, nr domu 359, w roku 1899 w wieku 45 lat jako wdowa po Janie Rudzik wyszła za grekokatolika wdowca Piotra Poluha, nr domu 90 ZałoĽce
Kozicki Wincenty, mieszczanin, syn Jana i Anny zd. Koziobrodzkiej, ZałoĽce, nr domu 542, w roku 1847 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Anastazj± Wałowicz, nr domu 408 ZałoĽce
Kozłowska Julia, córka Dominika i Katarzyny zd. Zarzeckiej(?), w roku 1832 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jakuba Dujanowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Kozłowska Maria, córka Dominika i Franciszki, w roku 1844 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Mikołaja Podkamiennego, oboje wymienieni pod numerem domu 506 ZałoĽce
Kożuszka(?) Anna /nazwisko nieczytelne/, w roku 1837 w wieku 34 lata jako wdowa wyszła za wdowca Kazimierza Łucyka, oboje wymienieni pod numerem domu 104 ZałoĽce
Krasnopolska Helena, córka Grzegorza i Marii, w roku 1828 w wieku 40 lat jako panna wyszła za Josefa Frenz, oboje wymienieni pod numerem domu 516? ZałoĽce
Krasowski Jan, c.k. żołnierz, syn Grzegorza i Justyny zd. Kociubińskiej, w roku 1890 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Wiktori± Stępek, oboje wymienieni pod numerem domu 713 ZałoĽce
Kraus Anna, córka żołnierza, w roku 1817 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Siedluckiego, oboje wymienieni pod numerem domu 284 ZałoĽce
Kraus Peter, c.k. żołnierz i szewc, syn nauczyciela szkoły ludowej Józefa Krausa i Julii zd. Vogelsang, ur. Ottenhausen, zam. ZałoĽce, w roku 1881 w wieku 26 lat i 4 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Rozali± Matysiuk, dla obojga brak numeru domu
Krawczuk Leon, mieszczanin, syn Grzegorza i Agafii zd. Makar, ZałoĽce, nr domu 783, w roku 1880 w wieku 24 lata i 8 miesięcy jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Makar, nr domu 584 ZałoĽce

Kromp Agnieszka, 1mo voto Góral, córka Piotra Krompa i Antoniny zd. Dutka, ZałoĽce, nr domu 143, w roku 1854 w wieku 35 lat jako wdowa po Wawrzyńcu Góral wyszła za grekokatolika Aleksandra Chwostowskiego, nr domu 146 ZałoĽce
Kr±p Agnieszka, 2do voto Chwostowska, córka Piotra Kr±pa i Antoniny zd. Dutka, ZałoĽce, nr domu 601, w roku 1867 w wieku 46 lat jako wdowa po Aleksandrze Chwostowskim wyszła za wdowca Franciszka Wiża, nr domu 541 ZałoĽce
Kromp Anna, 1mo voto Boruszek, córka Andrzeja Krompa i Antoniny zd. Dutka, ZałoĽce, nr domu 143, w roku 1854 w wieku 34 lata jako wdowa po Andrzeju Boruszek wyszła za Wawrzyńca Górala, nr domu 685 ZałoĽce
Kr±p Franciszek, syn Marcina i Agnieszki zd. Olejnik, Reniów, nr domu 29, w roku 1861 w wieku 26 lat jako wdowiec po Zofii zd. Cyganiuk ożenił się z Teres± Topornick± z Załoziec, nr domu 240
Kromp Marcin, rolnik, syn Kacpra i Tekli zd. Półtorak, Reniów, nr domu 52, w roku 1864 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Kowalsk± z Blicha, nr domu 38
Kr±p Maria, córka Józefa i Anastazji zd. Drewniany, w roku 1824 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Fedka Stolarczuka, oboje wymienieni pod numerem domu 50 ZałoĽce
Kr±p Maria, syn Macieja i Rozalii zd. Żak, Reniów, nr domu 29, w roku 1890 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Wojciecha Letkiego z Blicha, nr domu 7
Kr±p Piotr, mieszczanin, ZałoĽce, nr domu 17, w roku 1818 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Kozakiewicz, nr domu 179 ZałoĽce (uwaga: wpis o tym ¶lubie zdublowany też pod rokiem 1819)
Kromp Piotr, rolnik, w roku 1831 w wieku 32 lata jako wdowiec po Antoninie ożenił się z Katarzyn± Wnuk, oboje wymienieni pod numerem domu 184 ZałoĽce
Kr±p Wawrzyniec, mieszczanin, syn Piotra i Katarzyny zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 359, w roku 1887 w wieku 46 lat jako wdowiec po Katarzynie zd. Matwijewskiej(?) ożenił się z Katarzyn± Żuk, nr domu 433? ZałoĽce

Kr±piec Zofia, córka Franciszka i Reginy, Milno, nr domu 172, w roku 1840 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Jana Kowalskiego z Blichu, nr domu 38
Kr±piec Zofia, 1mo voto Kowalska, córka Franciszka Kr±pca i Reginy zd. Zaleskiej, Blich, nr domu 38, w roku 1853 w wieku 28 lat jako wdowa po Janie Kowalskim wyszła za Jana Zaj±ca z Załoziec, nr domu 147
Kreitschi Ignatius, żołnierz 2. oddziału straży granicznej, syn Wacława i Anny zd. Nowak, ur. Swol(?) w cyrkule ?? (nazwa nieczytelna) na Morawach, w roku 1825 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Marcjann± Apoloni± Popielow±, oboje wymienieni pod numerem domu 366 ZałoĽce
Krempowicz Pantaleon, rolnik, syn Maksyma i Chimy, ZałoĽce, nr domu 391, w roku 1856 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Piller, nr domu 1 ZałoĽce
Krępowicz Michał, grekokatolik, ur. 1861, syn Pantaleona i Rozalii zd. Piller, ZałoĽce, nr domu 500, w roku 1897 w wieku jako wdowiec po Katarzynie zd. Jankowskiej ożenił się z Mariann± Miller, nr domu 374 ZałoĽce
Krępowicz Mikołaj, syn Bazylego i Anny zd. Góral, w roku 1828 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Warywoda, oboje wymienieni pod numerem domu 386 ZałoĽce
Krówka Antonina, córka Krzysztofa i Marii zd. Półtorak, ur. Reniów, zam. ZałoĽce, nr domu 349, w roku 1876 w wieku 24 lata i 7 miesięcy jako panna wyszła za Michała Szczyrbę, nr domu 170 ZałoĽce
Krówka Jan, plebejusz, syn Jakuba i Katarzyny, w roku 1826 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Bieniaszewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 154 ZałoĽce
Krupka Julianna, córka Anny Krupka, ur. Lwów, zam. ZałoĽce, w roku 1882 w wieku 40 lat jako panna wyszła za Feliksa Romana Smyka, oboje wymienieni pod numerem domu 74 ZałoĽce
Krupnicka Anna, 1mo voto Jankiewicz, córka Jana Krupnickiego i Anastazji zd. Sowicz, Ratyszcze, nr domu 36, w roku 1879 w wieku 29 lat jako wdowa po Sebastianie Jankiewiczu wyszła za wdowca Karola Misiewicza z Załoziec, nr domu 137
Krupnicki Filip, sługa w dominium, syn Konrada i Katarzyny zd. Gazda, ur. Markopol, zam. ZałoĽce, w roku 1891 w wieku 49 lat jako wdowiec po Tekli ożenił się z Zofi± Skotnick±, zamiast numeru domu wpisano dla obojga Bródek
Kruszyńska Katarzyna, córka Jacka i Julii zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 89, w roku 1880 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Mateusza Drozda, nr domu 310 ZałoĽce
Kruszyńska Maria, córka Dominika i Karoliny zd. Pi¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 930, w roku 1891 w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Czajkowskiego, nr domu 90 ZałoĽce
Kruszyński Grzegorz, mieszczanin, syn Jana i Anny zd. Hryniszyn, ZałoĽce, nr domu 150, w roku 1846 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Siery, nr domu 152 ZałoĽce
Kruszyński Jacek, rolnik, syn Jana i Anny zd. Osadczuk, ZałoĽce, nr domu 150, w roku 1852 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Juliann± Buczny, Białogłowy, nr domu 89
Krużel Wawrzyniec, rolnik, syn Antoniego i Tekli zd. Koziorka(?), ur. Trzciany, zam. Założce, nr domu 314, w roku 1863 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mariann± Słupsk± z Blicha, nr domu 18
Krysy Helena, 1mo voto Dereń, córka Franciszka Krysy i Marii zd. Madianka, ur. Wielowie¶, zam. ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1861 w wieku 30 lat jako wdowa po Michale Dereń wyszła za Jana Korzeniowskiego, nr domu 526 ZałoĽce
Krywucki Bazyli, rolnik, syn Łukasza i Katarzyny zd. Panowek, Czyżów, w roku 1882 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Wincent± Czerwińsk± z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 50
Krzaklewska Ludwika, córka Teodora i Marii zd. Dissel, ur. Horodyszcze Królewskie, zam. ZałoĽce, w roku 1874 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Antoniego Józefa D±browskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 2 ZałoĽce
Krzyszczak Jan, ekonom, syn Wojciecha i Rozalii zd. Kurek, ur. Tymbark, zam. Nesterowce, w roku 1889 w wieku 63 lata jako wdowiec po Anastazji zd. Hładoczna ożenił się z wdow± Paulin± zd. Jastrzębsk± 1mo voto Kuzian z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 1
Krzyżanowska Teresa, 1mo voto Danyluk, córka Kazimierza Krzyżanowskiego i Zofii zd. Jakubenkiw, ur. Butyn w cesarstwie moskiewskim, zam. Wertełka, w roku 1877 w wieku 54 lata jako wdowa po Ignacym Danyluku wyszła za wdowca Szymona Sobol z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 5
Krzyżanowski Jakub, plebejusz, w roku 1816 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Baranik, oboje wymienieni pod numerem domu 321 ZałoĽce
Krzyżanowski Jan, strażnik tytoniowy, syn Michała i Anny zd. Terleckiej, ur. Gałowce(?) w cyrkule samborskim, w roku 1825 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Rehan, dla obojga brak numeru domu
Ksodel Julia, córka Franciszka i Franciszki zd. Podgórskiej, Blich, nr domu 32, w roku 1849 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Franciszka Syndułko z Załoziec, nr domu 150
Kubilczuk Albert, uwolniony żołnierz, w roku 1831 w wieku 40 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± Soczyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 250 ZałoĽce

Kucharska Anna, córka Gabriela i Tekli, ZałoĽce, nr domu 374, w roku 1839 w wieku 17 lat jako panna wyszła za grekokatolika Mateusza Burawa, nr domu 354 ZałoĽce
Kucharska Antonina, córka Wawrzyńca i Ewy zd. Pi¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 199, w roku 1888 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Gabriela Orzechowicza, nr domu 237 ZałoĽce
Kucharska Kunegunda, córka Ewy Kucharskiej, ur. Prachnik(?), zam. ZałoĽce, w roku 1887 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Wincentego Chrz±szcza, oboje wymienieni pod numerem domu 2 ZałoĽce
Kucharska Maria, córka Szczepana i Heleny zd. Sawickiej, ZałoĽce, nr domu 373, w roku 1859 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Antoniego Klim, nr domu 82 ZałoĽce
Kucharski Andrzej, pracowity, syn Gabriela i Tekli, ZałoĽce, nr domu 374, w roku 1841 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Dorot± Maćkow±, nr domu 346 ZałoĽce
Kucharski Michał, mieszczanin, syn Gabriela i Tekli, ZałoĽce, nr domu 374, w roku 1843 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Józefowicz, nr domu 369 ZałoĽce
Kucharski Michał, mieszczanin, syn Gabriela i Tekli zd. Łaznowieckiej(?), ZałoĽce, nr domu 372, w roku 1852 w wieku 35 lat jako wdowiec ożenił się z Franciszk± Pochwałowsk±, nr domu 342 ZałoĽce
Kucharski Szczepan, pracowity, syn Gabriela i Tekli, w roku 1835 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Helen± Sawick±, oboje wymienieni pod numerem domu 375 ZałoĽce
Kucharski Wawrzyniec, żołnierz pułku piechoty księcia Nassau Nr 15, syn Gabriela i Tekli, ZałoĽce, nr domu 374, w roku 1858 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Ew± Pil¶nick±, nr domu 166 ZałoĽce

Kudynów Józef, stolarz, w roku 1817 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Sokołowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Kula Jan, inwalida z patentem, syn Szymona i Marii, w roku 1857 w wieku 39 lat jako kawaler ożenił się z Karolin± Tokarsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 404 ZałoĽce
Kulczycka Zofia, córka żebraków Michała i Ewy Kulczyckich, w roku 1825 w wieku 30 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Łucyka, oboje wymienieni pod numerem domu 143 ZałoĽce
Kulczyna Agnieszka, córka Wojciecha i Marii, w roku 1830 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Józefa Debreczyn, oboje wymienieni pod numerem domu 101 ZałoĽce
Kulczyna Józefa, córka Andrzeja i Marii zd. Łanowy, ZałoĽce, nr domu 131, w roku 1862 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Jana Topornickiego, nr domu 135 ZałoĽce
Kulczyna Katarzyna, córka Wawrzyńca i Agnieszki zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 177, w roku 1856 w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Szczepana Szarzyńskiego, nr domu 92 ZałoĽce
Kulczyna Katarzyna, córka Andrzeja i Marii zd. Łanowy, ZałoĽce, nr domu 631, w roku 1862 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Kacpra S±siadka, nr domu 184 ZałoĽce
Kulczyna Maria, 1mo voto Bil, córka Kacpra Kulczyna i Katarzyny zd. Duchowicz, Reniów, nr domu 72, w roku 1852 w wieku 26 lat jako wdowa po Michale Bil wyszła za wdowca Kazimierza Lonta z Załoziec, nr domu 1

Kulczyńska Agnieszka, córka Mikołaja i Katarzyny zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 205, w roku 1873 w wieku 25 lat jako panna wyszła za wdowca Andrzeja Górala, nr domu 940 ZałoĽce
Kulczyńska Anna, córka Wawrzyńca i Heleny zd. Szynskowskiej, w roku 1833 w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Sebastiana Józefowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 205 ZałoĽce
Kulczyńska Anna, w roku 1837 w wieku 50 lat? jako wdowa wyszła za grekokatolika wdowca Jacka WoĽniaka, oboje wymienieni pod numerem domu 186 ZałoĽce
Kulczyńska Anna, córka Wawrzyńca i Agnieszki zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 685, w roku 1860 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Michała Trembowieckiego, nr domu 145 ZałoĽce
Kulczyńska Anna, córka Mikołaja i Katarzyny zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 203, w roku 1876 w wieku 35 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Pi¶nickiego, nr domu 166 ZałoĽce
Kulczyńska Anna, córka Michała i Ewy zd. Molińskiej, ZałoĽce, nr domu 208, w roku 1891 w wieku 37 lat jako panna wyszła za wdowca Romana Baran, nr domu 1008 ZałoĽce
Kulczyńska Anna, ur. 1878, córka Błażeja i Rozalii zd. Dubrawskiej, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za Wiktora Szawłowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 189 ZałoĽce
Kulczyńska Franciszka, córka Kazimierza i Tekli, w roku 1837 w wieku 18 lat jako panna wyszła za grekokatolika Stefana WoĽniaka, oboje wymienieni pod numerem domu 574 ZałoĽce
Kulczyńska Justyna, córka Kazimierza i Tekli, w roku 1835 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Orzechowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 304 ZałoĽce
Kulczyńska Katarzyna, córka Franciszka i Zofii zd. Mrozowskiej, ZałoĽce, nr domu 138, w roku 1852 w wieku 16 lat jako panna wyszła za grekokatolika Bazylego Lemech, nr domu 656 ZałoĽce
Kulczyńska Katarzyna, 1mo voto Szarzyńska, córka Wawrzyńca Kulczyńskiego i Agnieszki zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 92, w roku 1863 w wieku 26 lat jako wdowa po Szczepanie Szarzyńskim wyszła za wdowca Łukasza Wołyńca, nr domu 350 ZałoĽce
Kulczyńska Maria, córka Michała i Marii, w roku 1837 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Mikołaja Łanowego, oboje wymienieni pod numerem domu 245 ZałoĽce
Kulczyńska Maria, córka Kazimierza i Tekli, ZałoĽce, nr domu 266, w roku 1839 w wieku 21 lat jako panna wyszła za wdowca Andrzeja Pietryków, nr domu 165 ZałoĽce
Kulczyńska Maria, córka Mikołaja i Katarzyny zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 205, w roku 1865 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Tomasza Rutkowskiego, nr domu 236 ZałoĽce
Kulczyńska Maria, córka Wawrzyńca i Agnieszki zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 341, w roku 1867 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Piotra Szarzyńskiego, nr domu 176 ZałoĽce
Kulczyńska Maria, córka Franciszka i Zofii zd. Boszkiewicz, ZałoĽce, nr domu 950, w roku 1880 w wieku 16 lat i 9 miesięcy jako panna wyszła za Łukasza Czechowicza, nr domu 1876 ZałoĽce
Kulczyńska Maria, córka Błażeja i Rozalii zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 192, w roku 1892 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Bucznego, nr domu 766 ZałoĽce
Kulczyńska Maria, ur. 1874, córka Andrzeja i Ewy zd. Pi¶nickiej, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za Jana Lindmajer, oboje wymienieni pod numerem domu 120 ZałoĽce
Kulczyńska Paulina, córka Wawrzyńca i Heleny, w roku 1836 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Kacpra Drozda, oboje wymienieni pod numerem domu 180 ZałoĽce
Kulczyński Andrzej, mieszczanin, w roku 1821 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Katarzyn± Moczulsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 200 ZałoĽce
Kulczyński Andrzej, syn Wojciecha i Marianny, ZałoĽce, nr domu 245, w roku 1827 w wieku 26 lat jako wdowiec ożenił się z Mariann± Łanowy, nr domu 204 ZałoĽce
Kulczyński Andrzej, mieszczanin, syn Michała i Marii zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 207, w roku 1873 w wieku 41 lat jako wdowiec po Marii zd. Lewickiej ożenił się z wdow± Ew± zd. Pi¶nick± 1mo voto Kucharsk±, nr domu 166 ZałoĽce
Kulczyński Błażej, syn Michała i Marii zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 208, w roku 1863 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Dubrawsk±, nr domu 192 ZałoĽce
Kulczyński Franciszek, mieszczanin, syn Kazimierza i Tekli, w roku 1832 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Zofi± Mrozowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 119 ZałoĽce
Kulczyński Franciszek, syn Andrzeja i Marii zd. Łanowy, ZałoĽce, nr domu 631, w roku 1861 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Zofi± Buszkiewicz, nr domu 213 ZałoĽce
Kulczyński Jakub, rolnik, syn Kazimierza i Tekli, w roku 1835 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Soczyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 66 ZałoĽce
Kulczyński Kazimierz, syn Józefa i Marianny, w roku 1825 w wieku 50 lat jako wdowiec po Tekli zd. Łakowskiej(?) ożenił się z wdow± Ann± zd. Łotwiszyńsk± 1mo voto Penkała, oboje wymienieni pod numerem domu 266 ZałoĽce
Kulczyński Kazimierz, c.k. żołnierz, syn Michała i Ewy zd. Molińskiej, ZałoĽce, nr domu 208, w roku 1881 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Kotowicz, nr domu 138 ZałoĽce
Kulczyński Maciej, syn Jakuba i Katarzyny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 250, w roku 1864 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Góral, nr domu 546 ZałoĽce
Kulczyński Michał, syn szewca Kazimierza Kulczyńskiego i Tekli, w roku 1822 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Kajdaniuk, oboje wymienieni pod numerem domu 266 ZałoĽce
Kulczyński Michał, szewc, w roku 1824 w wieku 30 lat jako wdowiec ożenił się z Mariann± Góral, oboje wymienieni pod numerem domu 207 ZałoĽce
Kulczyński Michał, mieszczanin, syn Kazimierza i Tekli zd. Łakockiej, ZałoĽce, nr domu 208, w roku 1854 w wieku 55 lat jako wdowiec ożenił się z Ew± Mulińsk±, nr domu 193 ZałoĽce
Kulczyński Michał, syn Mikołaja i Katarzyny zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 205, w roku 1858 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Myszka, nr domu 156 ZałoĽce
Kulczyński Michał, mieszczanin, syn Błażeja i Rozalii zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 195, w roku 1890 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Juliann± Olejnik, nr domu 675 ZałoĽce
Kulczyński Mikołaj, szewc, syn Kazimierza i Tekli, w roku 1828 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Buczny, oboje wymienieni pod numerem domu 200 ZałoĽce
Kulczyński Piotr, mieszczanin, syn Michała i Marii zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 208, w roku 1852 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Wnuk 1mo voto Buszkiewicz, nr domu 213 ZałoĽce
Kulczyński Szczepan, ur. 1874, syn Tomasza i Marceliny zd. Zapolskiej, ZałoĽce, nr domu 201, w roku 1896 w wieku jako kawaler ożenił się z Zofi± Góral, nr domu 206 ZałoĽce
Kulczyński Wawrzyniec, pracowity, syn Wojciecha i Marii, w roku 1836 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Agnieszk± Simonowicz, oboje wymienieni pod numerem domu 200 ZałoĽce

Kuliniec Justyn, syn Mikołaja i Tekli, w roku 1833 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Wiktori± Kwa¶nick±, oboje wymienieni pod numerem domu 484 ZałoĽce
Kuncewicz Dymitr Włodzimierz(?), grekokatolik, c.k. strażnik (policjant?), syn Jakuba Kuncewicza, proboszcza gr.-kat. w Żukowie i Julity zd. Dumańskiej, ur. Żuków, zam. Łopatyn, w roku 1894 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Eugeni± Klaudi± Ursyn z Załoziec, nr domu 535
Kurzel Piotr, rolnik, syn Daniela i Tatiany zd. Czaharyn, Tro¶cianiec Wielki, nr domu 204, w roku 1865 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Magdalen± Topornick± z Załoziec, nr domu 20
Kusznierczyk Zofia, córka Kazimierza i Marianny zd. Dajczak, w roku 1824 w wieku 28 lat jako panna wyszła za Jana Taraszewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 282 ZałoĽce
Ku¶mirczuk Jan, grekokatolik, plebejusz, w roku 1816 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Tekl± Halow±, oboje wymienieni pod numerem domu 120 ZałoĽce
Kutalski Kacper, szlachcic, syn Wawrzyńca i Katarzyny, w roku 1834 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Juli± Hoffmann, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Kużel Michał, grekokatolik, rolnik, syn Daniela i Franciszki zd. Czaharyn, Tro¶cianiec Wielki, w roku 1859 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Teodozj± Ruczkowsk± z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 20
Kużel Stefan, mieszczanin, syn Michała i Teodozji zd. Ruczkowskiej, ZałoĽce, nr domu 259, w roku 1889 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Michalin± Sierżant, nr domu 339 ZałoĽce

Kwa¶nicka Agnieszka, córka Wincentego i Katarzyny, w roku 1843 w wieku 21 lat jako panna wyszła za wdowca Karola Widerbarta, oboje wymienieni pod numerem domu 444 ZałoĽce
Kwa¶nicka Agnieszka, córka Feliksa i Marii zd. Myszka, ZałoĽce, nr domu 262, w roku 1891 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Teodora Chomickiego, nr domu 335 ZałoĽce
Kwa¶nicka Anna, córka Andrzeja i Karoliny zd. Balickiej, ZałoĽce, nr domu 513, w roku 1876 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Łukasza Lewickiego, nr domu 561 ZałoĽce
Kwa¶nicka Anna, córka Feliksa i Marii zd. Myszka, ZałoĽce, nr domu 262, w roku 1878 w wieku 21 lat i 7 miesięcy jako panna wyszła za wdowca Tomasza Soczyńskiego, nr domu 851 ZałoĽce
Kwa¶nicka Anna, córka Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 642, w roku 1890 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Szymona Wajdę, nr domu 564 ZałoĽce
Kwa¶nicka Antonina, córka Aleksandra i Marcelli zd. Tomaszewskiej, ZałoĽce, nr domu 748, w roku 1865 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Wawrzyńca Czajkowskiego, nr domu 170 ZałoĽce
Kwa¶nicka Apolonia, córka Aleksandra i Marcelli zd. Tomaszewskiej, ZałoĽce, nr domu 174, w roku 1882 w wieku 23 lata i 10 miesięcy jako panna wyszła za wdowca Aleksandra Gliwa, nr domu 201 ZałoĽce
Kwa¶nicka Apolonia, 1mo voto Gliwa, córka Aleksandra i Marcelli zd. Tomaszewskiej, w roku 1890 w wieku 28 lat jako wdowa po Aleksym Gliwa wyszła za Jana Gliwa, oboje wymienieni pod numerem domu 940 ZałoĽce
Kwa¶nicka Franciszka, córka Jana i Zofii, w roku 1830 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jana Fedorowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 271 ZałoĽce
Kwa¶nicka Franciszka, córka Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 731, w roku 1883 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Piotra Buszkiewicza, nr domu 212 ZałoĽce
Kwa¶nicka Katarzyna, 1mo voto Chomicka, córka Wawrzyńca Kwa¶nickiego i Julii zd. Berezowskiej, w roku 1874 w wieku 21 lat i 6 miesięcy jako wdowa po Grzegorzu Chomickim wyszła za Prokopa Wojków, oboje wymienieni pod numerem domu 440 ZałoĽce
Kwa¶nicka Maria, córka Adrzeja i Zofii zd. Karp, w roku 1837 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Franciszka Soczyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 209 ZałoĽce
Kwa¶nicka Maria, córka Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 751, w roku 1879 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Michała Łanowego, nr domu 689 ZałoĽce
Kwa¶nicka Maria, córka Wawrzyńca i Rozalii zd. Marczenko, ZałoĽce, nr domu 340, w roku 1889 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Teodora Baran, nr domu 341 ZałoĽce
Kwa¶nicka Maria, córka Józefa i Agnieszki zd. Chmielewskiej, ZałoĽce, nr domu 633, w roku 1890 w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Grzegorza Pytlar, nr domu 983 ZałoĽce
Kwa¶nicka Marianna, 1mo voto Pytlar, córka Józefa Kwa¶nickiego i Agnieszki zd. Chmielewskiej, ZałoĽce, nr domu 283, w roku 1893 w wieku 23 lata jako wdowa po Grzegorzu Pytlar wyszła za grekokatolika Bazylego Sabal, nr domu 667 ZałoĽce
Kwa¶nicka Marianna, córka Antoniego i Józefy zd. Balickiej, ZałoĽce, nr domu 995, w roku 1895 w wieku 21 lat i 2 miesi±ce jako panna wyszła za Antoniego Boguckiego, nr domu 863 ZałoĽce
Kwa¶nicka Rozalia, córka Jana i Zofii, w roku 1822 w wieku 21 lat jako panna wyszła za wdowca Szymona Kołtun, oboje wymienieni pod numerem domu 279 ZałoĽce
Kwa¶nicka Rozalia, córka Andrzeja i Ewy, ZałoĽce, nr domu 255, w roku 1846 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bazylego Bosakowskiego z Milna, nr domu 31
Kwa¶nicka Rozalia, córka Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 642, w roku 1893 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Jakuba Łanowgo, nr domu 1147 ZałoĽce
Kwa¶nicka Tekla, córka Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 731, w roku 1875 w wieku 15 lat i 9 miesięcy jako panna wyszła za Antoniego Sucheckiego, nr domu 571 ZałoĽce
Kwa¶nicka Tekla, 1mo voto Suchecka, córka Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 731, w roku 1877 w wieku 17 lat jako wdowa po Antonim Sucheckim wyszła za Stefana Nitefor, nr domu 835 ZałoĽce
Kwa¶nicka Wiktoria, córka Wincentego i Katarzyny, w roku 1833 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Justyna Kulińca, oboje wymienieni pod numerem domu 484 ZałoĽce
Kwa¶nicka Wiktoria, ur. 1873, córka Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, Gaje Roztockie, nr domu 642, w roku 1895 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika Andrzeja Fesyk z Załoziec, nr domu 611
Kwa¶nicka Wiktoria, ur. 1878, córka Józefa i Agnieszki zd. Chmielewskiej, ZałoĽce, nr domu 633, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika Jana Wałowicza, nr domu 659 ZałoĽce
Kwa¶nicka Zofia, córka Wawrzyńca i Rozalii zd. Marczenko, ZałoĽce, nr domu 340, w roku 1900 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Szczepana Misiewicza, nr domu 137 ZałoĽce
Kwa¶nicka Zuzanna, córka Andrzeja i Karoliny zd. Balickiej, ZałoĽce, nr domu 513, w roku 1887 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Fedorowicza, nr domu 605 ZałoĽce
Kwa¶nicki Aleksander, mieszczanin, syn Jana i Zofii, w roku 1830 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Marcell± Tomaszewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 331 ZałoĽce
Kwa¶nicki Aleksander, mieszczanin, syn Jana i Zofii zd. Bochenko, w roku 1876 w wieku 66 lat i 5 miesięcy jako wdowiec po Annie zd. Podolan ożenił się z wdow± Katarzyn± zd. Bahrynowsk± 1mo voto Stefańsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 379 ZałoĽce
Kwa¶nicki Andrzej, szewc, syn szewca Wawrzyńca Kwa¶nickiego i Melanii zd. Słaby, ZałoĽce, nr domu 440, w roku 1859 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Karolin± Balick±, nr domu 494 ZałoĽce
Kwa¶nicki Antoni, syn Feliksa i Agafii zd. Kołtun, ZałoĽce, nr domu 654, w roku 1864 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Józef± Balick±, nr domu 494 ZałoĽce
Kwa¶nicki Feliks, mieszczanin, syn Andrzeja i Ewy zd. Kołtun, ZałoĽce, nr domu 255, w roku 1849 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Myszka, nr domu 399 ZałoĽce
Kwa¶nicki Franciszek, syn bednarza Feliksa Kwa¶nickiego i Agafii zd. Kołtun, ZałoĽce, nr domu 642, w roku 1857 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Dubrawsk±, nr domu 190 ZałoĽce
Kwa¶nicki Ignacy, murarz, syn Macieja i Rozalii zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 147, w roku 1900 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Karolin± Rozdolsk±, nr domu 1113 ZałoĽce
Kwa¶nicki Jan, mieszczanin, syn Franciszka i Paraskewy zd. Derech, ZałoĽce, nr domu 251, w roku 1880 w wieku 22 lata i 7 miesięcy jako kawaler ożenił się z Mari± Sierżant, nr domu 339 ZałoĽce
Kwa¶nicki Jan, syn Feliksa i Agafii zd. Kołtun, ZałoĽce, nr domu 1048, w roku 1887 w wieku 49 lat jako wdowiec po Katarzynie zd. Sucheckiej ożenił się z Mari± Bileck±, nr domu 122 ZałoĽce
Kwa¶nicki Łukasz, mieszczanin, syn Aleksandra i Marcelli zd. Tomaszewskiej, ZałoĽce, nr domu 555, w roku 1879 w wieku 27 lat i 9 miesięcy jako kawaler ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Dec 1mo voto Góral, nr domu 934 ZałoĽce
Kwa¶nicki Łukasz, ur. 1869, syn Jana i Katarzyny zd. Sucheckiej, ZałoĽce, nr domu 1048, w roku 1897 w wieku jako kawaler ożenił się z Tekl± Prydatko, nr domu 1122 ZałoĽce
Kwa¶nicki Maciej, mieszczanin, syn Aleksandra i Marcelli zd. Tomaszewskiej, ZałoĽce, nr domu 748, w roku 1867 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Buczny, nr domu 110 ZałoĽce
Kwa¶nicki Maciej, ur. 1840, syn Aleksandra i Marcelli zd. Tomaszewskiej, ZałoĽce, nr domu 174, w roku 1897 w wieku jako wdowiec po Rozalii zd. Buczny ożenił się z wdow± Juli± zd. Prus 1mo voto Szawłowsk±, nr domu 143 ZałoĽce
Kwa¶nicki Michał, ur. 1876, syn Franciszka i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 642, w roku 1897 w wieku jako kawaler ożenił się z Anastazj± Walentyńsk±, nr domu 1058 ZałoĽce
Kwa¶nicki Piotr, mieszczanin, syn Feliksa i Marii zd. Myszka, ZałoĽce, nr domu 262, w roku 1887 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Józef± Kajdaniuk, nr domu 923? ZałoĽce
Kwa¶nicki Piotr, mieszczanin, syn Wawrzyńca i Rozalii zd. Marczenko, ZałoĽce, nr domu 340, w roku 1899 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Bosakowsk±, nr domu 94 ZałoĽce
Kwa¶nicki Szczepan, mieszczanin, syn Warzyńca i Julii zd. Berezowskiej, ZałoĽce, nr domu 440, w roku 1889 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Szmigielsk±, nr domu 345 ZałoĽce
Kwa¶nicki Wawrzyniec, mieszczanin, syn Wawrzyńca i Melanii zd. Szydłowskiej, ZałoĽce, nr domu 440, w roku 1862 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Rozali± Marczenko, nr domu 340 ZałoĽce
Kwa¶nicki Wincenty, syn Wawrzyńca i Rozalii zd. Marczenko, ZałoĽce, nr domu 340, w roku 1890 w wieku 23 lata i 4 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Stójkiewicz, nr domu 537 ZałoĽce

Kwa¶niewska Teofila Daniela, córka kucharza Michała Kwa¶niewskiego i Julii zd. Serwinowskiej, ur. Ditkowce, zam. ZałoĽce, nr domu 472, w roku 1873 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Wincentego Lackowskiego, nr domu 2 ZałoĽce
Kwiatkowski Grzegorz, syn Andrzeja i Anny zd. Ladaszyńskiej, ur. Werchobuże, zam. ZałoĽce Bródek, w roku 1892 w wieku 37 lat jako wdowiec po Marii zd. Błażków ożenił się z Franciszk± Piwowarczuk, nr domu 119 ZałoĽce
Kwiatkowski Karol, kowal, syn Franciszka i Apolonii zd. Lewickiej, ZałoĽce, nr domu 439, w roku 1862 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Petronel± Kostka, nr domu 448 ZałoĽce
Kwoczyński Karol, sługa w dominium, syn Michała i Marii zd. Lewko, ur. Twierdza, zam. ZałoĽce, w roku 1888 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Mari± Gorschlak, dla obojga brak numeru domu
Od administratorów.

Dzięki rocznikom 1867-1900, udostępnionym na stronach internetowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, a także wielkiej ofiarno¶ci Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostępnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostęp do kilku tysięcy skanów ksi±g metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w ZałoĽcach. S± to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporz±dzane corocznie przez załozieckich księży i wysyłane za po¶rednictwem dekanatu w Brodach. Nie s± niestety kompletne - niektóre roczniki zaginęły, być może bezpowrotnie. Nie ma ich w dostępnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Za¶ oryginały ksi±g załozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, spłonęły w czasie I wojny ¶wiatowej. Z oryginalnego zasobu zachowały się tylko dwa tomy księgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny. Oraz jedna kartka, zapisana po obu stronach, z dwunastoma ¶lubami z wioski Ratyszcze z at 1785-1791. Historia okrutnie się obeszła z załozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajduj± się kopie stron z danymi 1011 ¶lubów (2022 osób ), które w księgach metrykalnych zapisano przy miasteczku ZałoĽce. Prezentujemy je w niniejszym artykule. Z przyczyn technicznych (ograniczenia oprogramowania strony) materiał został podzielony aż na dziewięć czę¶ci.

Wszystkie dane osobowe, użyteczne w poszukiwaniach genealogicznych (informacje o rodzicach za¶lubionych, pochodzeniu z innych miejscowo¶ci), przepisali¶my w cało¶ci, jeżeli tylko były w oryginalnym Ľródle. Starsze księgi metrykalne zawieraj± niestety bardzo mało informacji. W niektórych latach zapisywano tylko imiona i nazwiska po¶lubionych, bez żadnej wzmianki o ich rodzicach. Przy wdowach i wdowcach czasem nie zapisywano danych ich pierwszych, nieżyj±cych małżonków. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. Ľle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większo¶ć ludzi była niepi¶mienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (¶wiadków ¶lubu czy starostę weselnego, niekoniecznie trzeĽwych). Mog± też być jakie¶ nasze błędy przy przepisywaniu. Starali¶my się zachować jak największ± staranno¶ć, lecz kaligrafia dawnych księży nie zawsze była czytelna. Czę¶ć tych zapisów to straszne "bazgroły", z trudem daj±ce się odcyfrować. Załozieckie księgi ¶lubów były dla nas trudnym wyzwaniem, nie tylko ze względu na duż± ilo¶ć materiału do obróbki. W przeciwieństwie do wiosek, w miasteczku była większa rotacja ludno¶ci. Na kartach ksi±g ko¶cielnych jest wiele obcych nazwisk, nie występuj±cych w okolicach Załoziec - np. żołnierzy, pracowników różnych urzędów. Często tylko jeden raz, bo zapewne niedługo po ¶lubie opu¶cili miasteczko. W takim wypadku nie było już materiału porównawczego (na przykład chrztów ich dzieci), gdzie można by było upewnić się co do pisowni mniej czytelnych nazwisk za¶lubionych, lub nazwisk panieńskich ich matek. Na to już nic niestety nie można poradzić.

Na życzenie Czytelników możemy podać pełne wypisy dla jaki¶ interesuj±cych Was osób, czyli resztę informacji z ksi±g metrykalnych (daty dzienne ¶lubów, dane ¶wiadków, nazwisko księdza itp.). Prosimy w tym wypadku o założenie w±tku na naszym forum.