Perepelniki grecko-katolickie księgi urodzeń A-M
Dodane przez Remek dnia Października 09 2016 03:54:01

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII GRECKO-KATOLICKIEJ W PEREPELNIKACH
URODZENI Z WIOSKI PEREPELNIKI 1835-1864 - INDEKS NAZWISK CZĘŚĆ 1
Część druga z nazwiskami od Nakoneczny do Zorenny jest tutaj
Andrejów Makryna / Wysocka Makryna ur. 1862, matka: Andrejów Paraskewia, po mężu Wysocka, rolniczka, wdowa po Józefie Wysockim, córka Szymona Andrejów i Marii zd. Wowk, nr domu 92 Perepelniki
Andrusynów vel Szewców Anastazja ur. 1864, rodzice: Andrusynów vel Szewców Harasym, rolnik, syn Jana i Marii zd. Sagan + Chomycz Maria, córka Tymoteusza i Anny zd. Ostapów, nr domu 44 Perepelniki
Andrusynów vel Szewców Jerenia ur. 1864, rodzice: Andrusynów vel Szewców Teodor, rolnik, syn Jana i Marii zd. Sagan + Zaterły Paraskewia, córka Jana i Pelagii zd. Ilczyszyn, nr domu 44 PerepelnikiBahrij Anna ur. 1836, rodzice: Bahrij Grzegorz, włościanin + Bocian Maria z Nuszcza, córka Jana, nr domu 33 Perepelniki
Barabasz Anna ur. 1863, rodzice: Barabasz Daniel, rolnik + Wowk Maria, córka Teodora i Katarzyny zd. Procyk, nr domu 85 Perepelniki
Barabasz Melania ur. 1857, rodzice: Barabasz Daniel, rolnik + Ostapów Maria, córka Michała i Agafii, nr domu 85 Perepelniki
Barabasz Pelagia ur. 1858, rodzice: Barabasz Stefan, rolnik + Bojków Acylina, córka Marii Bojków, nr domu 8 Perepelniki
Bartków Piotr ur. 1847, wyznania łacińskiego, rodzice: Bartków Tomasz, wyznania łacińskiego, rolnik + Iwanków Paraskewia, córka Piotra i Eudoksji zd. Jewen(?), nr domu 25 Perepelniki
Bedernik Katarzyna ur. 1842, wyznania łacińskiego, rodzice: Bedernik Jan, oficjalista w dominium + Hojny Barbara z Gołogór, córka Wacława i Barbary, nr domu 2 Perepelniki
Bitiasz Mykieta ur. 1862, matka: Bitiasz Malania, rodem z Mszańca, służąca w Nuszczu, córka Jana, nr domu 86 Perepelniki
Bohacz Anastazja ur. 1862, rodzice: Bohacz Łukasz, rolnik + Cioch Ksenia, córka Daniela i Agafii zd. Zdyrków, nr domu 48 Perepelniki
Bohacz Grzegorz ur. 1853, rodzice: Bohacz Łukasz, rolnik + Cioch Ksenia, córka Daniela, nr domu 39 Perepelniki
Bohacz Maksym ur. 1855, rodzice: Bohacz Łukasz, rolnik + Cioch Ksenia, córka Daniela, nr domu 39 Perepelniki
Bohacz Maria ur. 1848, rodzice: Bohacz Łukasz, rolnik + Cioch Ksenia, córka Daniela, nr domu 39 Perepelniki
Bohacz Ostap ur. 1857, rodzice: Bohacz Łukasz, rolnik + Cioch Ksenia, córka Daniela i Agafii zd. Zdyrków, nr domu 39 Perepelniki

Bojko Dymitr ur. 1837, rodzice: Bojko Stefan, włościanin + Górska Ewa, wyznania łacińskiego, córka Kazimierza, nr domu 62 Perepelniki
Bojko Maria ur. 1841, rodzice: Bojko Stefan, rolnik + Skurska Ewa, córka Kazimierza, nr domu 62 Perepelniki
Bojko Melania ur. 1837, rodzice: Bojko Eliasz, włościanin + Semków Agafia, córka Eliasza, nr domu 13 Perepelniki
Bojko Michał ur. 1843, rodzice: Bojko Jan, rolnik + Krawców Fotyna, córka Stefana, nr domu 14 Perepelniki
Bojków Anna ur. 1843, rodzice: Bojków Eliasz, pracowity + Semków Agafia, córka Eliasza i Paraskewy, nr domu 13 Perepelniki
Bojków Anna ur. 1856, rodzice: Bojków Mikołaj, rolnik + Hanuszczyn Helena, córka Michała, nr domu 7 Perepelniki
Bojków Dymitr ur. 1862, rodzice: Bojków Mikołaj, rolnik + Hanuszczyn Helena, córka Michała i Kseni zd. Hryczyszyn, nr domu 7 Perepelniki
Bojków Eufemia ur. 1847, matka: Bojków Acylina, rolniczka, córka Marii Bojków, nr domu 13 Perepelniki
Bojków Jan ur. 1835, rodzice: Bojków Stefan, włościanin + Skurska Eudokia, córka Kazimierza Skurskiego, pszczelarza, nr domu 62 Perepelniki
Bojków Maria ur. 1850, rodzice: Bojków Eliasz, rolnik + Semków Agafia, córka Eliasza, nr domu 13 Perepelniki
Bojków NN (chłopiec bez imienia) ur. 1842, rodzice: Bojków Eliasz, pracowity + Semków Agafia, córka Eliasza i Paraskewy, nr domu 13 Perepelniki
Bojków Teodor ur. 1855, rodzice: Bojków Mikołaj, rolnik + Hanuszczyn Helena, córka Michała, nr domu 7 PerepelnikiChomycz Jan ur. 1858, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Krawczuk Pelagia, córka Aleksego i Paraskewy zd. Bahrij, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Krystyna ur. 1842, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Bahrij Pelagia, córka Aleksego i Paraskewy, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Leon ur. 1849, rodzice: Chomycz Jan, rolnik + Wysocka Anna, córka Szymona, nr domu 71 Perepelniki
Chomycz Maciej ur. 1849, rodzice: Chomycz Jan, rolnik + Cioch Agafia, córka Jana, nr domu 10 Perepelniki
Chomycz Maria ur. 1849, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Bahrij Pelagia, córka Aleksego, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Michał ur. 1863, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Krawczyk Pelagia, córka Aleksego i Paraskewii zd. Bahrij, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Paraskewa ur. 1844, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Bahryj Pelagia, córka Aleksego, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Szymon ur. 1843, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Bahrij Pelagia, córka Aleksego, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Szymon ur. 1850, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Bahrij Pelagia, córka Aleksego, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Teodor ur. 1856, rodzice: Chomycz Bazyli, rolnik + Bahrij vel Krawczuk Pelagia, córka Aleksego, nr domu 67 Perepelniki
Chomycz Tymoteusz ur. 1857, rodzice: Chomycz Jan, rolnik + Cioch Agafia, córka Jana i Katarzyny zd. Fyłypyszyn, nr domu 10 Perepelniki

Cioch Jan ur. 1836, rodzice: Cioch Jakub, włościanin + Bartnik Pelagia z Jarosławic, córka Andrzeja, nr domu 10 Perepelniki
Cioch Jan ur. 1858, rodzice: Cioch Szymon, rolnik + Głębowicz Maria, córka Antoniego i Anny zd. Tarnawskiej, nr domu 26 Perepelniki
Cioch recte Chomycz Jerenia ur. 1855, jedno z bliźniąt - z bratem Prokopem, rodzice: Cioch recte Chomycz Jan, rolnik + Cioch Agafia, córka Jana, nr domu 10 Perepelniki
Cioch recte Chomycz Prokop ur. 1855, jedno z bliźniąt - z siostrą Jerenią, rodzice: Cioch recte Chomycz Jan, rolnik + Cioch Agafia, córka Jana, nr domu 10 Perepelniki
Cioch Szymon ur. 1861, rodzice: Cioch Gabriel, rolnik + Mikołów Pelagia, córka Piotra i Heleny zd. Skrypec, nr domu 36 Perepelniki
Cioch Tymoteusz ur. 1864, rodzice: Cioch Gabriel, rolnik, syn Jana i Katarzyny zd. Rudy + Mikołów Pelagia, córka Piotra i Heleny zd. Skrypec, nr domu 36 Perepelniki
Ciochów recte Chomycz Bazyli ur. 1862, rodzice: Ciochów recte Chomycz Jan, rolnik + Cioch Agafia, córka Jana i Katarzyny zd. Fełypyszyn, nr domu 10 Perepelniki

Ciupa Agafia ur. 1844, rodzice: Ciupa Leontij, rolnik + Rudy Maria, córka Bazylego, nr domu 69 Perepelniki
Ciupa Bazyli ur. 1842, rodzice: Ciupa Aleksy, rolnik + Rudy Maria, córka Bazylego i Anny, nr domu 69 Perepelniki
Ciupa Szymon ur. 1838, rodzice: Ciupa Aleksy, pracowity + Rudy Maria, córka Bazylego, nr domu 69 Perepelniki
Ciupa Tekla ur. 1857, matka: Ciupa Paraskewa, po mężu Nakoneczny, żona żołnierza Bazylego Nakonecznego, stacjonującego na Węgrzech, córka Leontija Ciupy i Marii zd. Rudy, Perepelniki, bez numeru domu
Czyż Marta ur. 1862, rodzice: Czyż Tomasz, rolnik + Wysocka Agrypina, córka Teodora i Justyny zd. Balków, nr domu 21 Perepelniki
Czyż Paraskewa ur. 1856, rodzice: Czyż Mikołaj, rolnik + Iwanków Paraskewia, córka Piotra i Eudoksji, nr domu 25 Perepelniki
Czyż Pelagia ur. 1864, rodzice: Czyż Tomasz, rolnik, syn Damiana i Agnieszki zd. Rogowskiej + Wysocka Agrypina, córka Teodora i Justyny zd. Balków, nr domu 21 PerepelnikiDaniłów Agafia ur. 1848, rodzice: Daniłów Bazyli, rolnik + Pysarczuk Paraskewia, córka Tymoteusza, nr domu 61 Perepelniki
Daniłów Bazyli ur. 1844, rodzice: Daniłów Michał, rolnik + Iwaszków Maria z Podlipiec, córka Michała i Matrony, nr domu 10 Perepelniki
Daniłów Helena ur. 1842, rodzice: Daniłów Bazyli, pracowity + Bojko Paraskewa, córka Tymoteusza i Eudokii, nr domu 61 Perepelniki
Daniłów Jan ur. 1841, rodzice: Daniłów Michał, rolnik + Iwaszków Maria z Podlipiec, córka Michała i Matrony, nr domu 80 Perepelniki
Daniłów Maria ur. 1835, rodzice: Daniłów Grzegorz, włościanin + Mnych Justyna z Jackowiec, córka Jana, nr domu 21 Perepelniki
Daniłów Mykieta ur. 1835, rodzice: Daniłów Piotr, włościanin + Szostak Ewa, córka Stefana, nr domu 87 Perepelniki
Daniłów Piotr ur. 1839, rodzice: Daniłów Michał, rolnik + Iwaszków Maria z Podlipiec, córka Michała, nr domu 21 Perepelniki
Daniłów Stefan ur. 1848, rodzice: Daniłów Michał, rolnik + Iwaszków Maria, córka Michała, nr domu 10 Perepelniki
Daniłów vel Iwanków Feuronia ur. 1863, rodzice: Daniłów vel Iwanków Mykieta, rolnik + Kowal Maria, córka Jana i Anastazji zd. Romanów, nr domu 86 Perepelniki
Daniłów vel Iwanków Katarzyna ur. 1861, rodzice: Daniłów vel Iwanków Mykieta, rolnik + Kowal Maria, córka Jana i Anastazji zd. Romanów, nr domu 86 Perepelniki

Dańczyszyn Anastazja ur. 1850, rodzice: Dańczyszyn Korneliusz, rolnik + Rudyk Eudoksja, córka Mikołaja, nr domu 3 Perepelniki
Dańczyszyn Andrzej ur. 1843, rodzice: Dańczyszyn Korneliusz, rolnik + Rudyk Eudoksja, córka Mikołaja, nr domu 3 Perepelniki
Dańczyszyn Korneliusz ur. 1863, rodzice: Dańczyszyn Korneliusz, rolnik + Rudy Eudoksja, córka Mikołaja i Eudoksji zd. Wołeniec, nr domu 3 Perepelniki
Dąmbrowska Ksenia ur. 1842, rodzice: Dąmbrowski Franciszek, pracowity + Prędkowicz Anna, córka Mikołaja, nr domu 31 Perepelniki

Demków Agrypina ur. 1835, rodzice: Demków Teodor, włościanin + Bojko Maria, córka Piotra, nr domu 34 Perepelniki
Demków Aleksy ur. 1843, rodzice: Demków Teodor, pracowity + Pisarczuk Maria, córka Anastazji Pisarczuk, nr domu 34 Perepelniki
Demków Andrzej ur. 1848, rodzice: Demków Stefan, rolnik + Bojków Maria, córka Tymoteusza, nr domu 34 Perepelniki
Demków Filip ur. 1864, rodzice: Demków Ignacy, rolnik, syn Stefana i Marii zd. Bojków + Hrycyszyn Agrypina, córka Teodora i Tatiany zd. Humeniuk, nr domu 34 Perepelniki
Demków Ignacy ur. 1839, rodzice: Demków Stefan, pracowity + Pisarczuk Maria, córka Tymoteusza, nr domu 34 Perepelniki
Demków Makryna ur. 1857, matka: Demków Maria, służąca u właścicielki Perepelnik, córka Teodora i Heleny zd. Ilczyszyn, nr domu 34 Perepelniki
Demków Nestor ur. 1850, matka: Demków Maria, rolniczka, córka Teodora, nr domu 34 Perepelniki
Demków Porfiriusz ur. 1847, matka: Demków Maria, z domu Pysar, rolniczka, wdowa po Teodorze Demków, córka Anastazji Pysar, nr domu 34 PerepelnikiFerens Anna ur. 1853, rodzice: Ferens Włodzimierz, rolnik + Hruby Anastazja, córka Aleksego, nr domu 80 Perepelniki
Ferens Ksenia ur. 1843, rodzice: Ferens Włodzimierz, pracowity + Hruby Anastazja, córka Aleksego i Małanii, nr domu 80 Perepelniki
Ferens Magdalena ur. 1849, rodzice: Ferens Włodzimierz, rolnik + Gruby Anastazja, córka Aleksego, nr domu 80 Perepelniki
Ferens Tekla ur. 1847, rodzice: Ferens Włodzimierz, rolnik + Gruby Anastazja, córka Aleksego, nr domu 80 PerepelnikiGodlewski Bartłomiej ur. 1835, wyznania łacińskiego, rodzice: Godlewski Franciszek, sługa w dominium + Dumańska Maryna, nr domu 2 Perepelniki
Gołąbowicz Maria ur. 1841, rodzice: Gołąbowicz Michał, rolnik + Miziuk Atanazja, córka Eliasza i Anastazji, nr domu 56 Perepelniki
Gołębowicz Anastazja ur. 1847, rodzice: Gołębowicz Michał, rolnik + Miziuk Anastazja, córka Eliasza, nr domu 56 Perepelniki
Gołębowicz Ksenia ur. 1844, rodzice: Gołębowicz Michał, wyznania łacińskiego, rolnik + Miziuk Atanazja, córka Eliasza, nr domu 56 Perepelniki
Gołębowski Michał ur. 1841, rodzice: Gołębowski Antoni, rolnik + Tarnowska Anna, córka Mikołaja i Ewy, nr domu 26 Perepelniki
Górski Mykieta ur. 1856, rodzice: Górski Ignacy z Harbuzowa, służący u właścicielki Perepelnik + Leszczyńska Barbara, córka Michała, nr domu 1 Perepelniki
Groszko Charatyna ur. 1840, matka: Groszko Helena, pracowita, córka Michała, nr domu 60 Perepelniki
Gruby Jan ur. 1842, rodzice: Gruby Paweł, rolnik + Jacków Paraskewa, córka Damiana i Eudokii, nr domu 4 Perepelniki
Gruby Maria ur. 1841, rodzice: Gruby Paweł, rolnik + Jacków Paraskewa, córka Damiana, nr domu 4 Perepelniki
Gumienny alias Pawłynków Roman ur. 1847, rodzice: Gumienny alias Pawłynków Atanazy, rolnik + Chomycz Pelagia, córka Tymoteusza, nr domu 87 Perepelniki
Gumienny Anna ur. 1835, rodzice: Gumienny Jacenty, włościanin + Rudyk Tatiana, córka Sebastiana, nr domu 96 Perepelniki
Gumienny Daria ur. 1849, rodzice: Gumienny Aftanazy, rolnik + Chomycz Pelagia, córka Tymoteusza, nr domu 87 Perepelniki
Gumienny Ewa ur. 1838, matka: Gumienny Agafia, córka Demiana, nr domu 59 Perepelniki
Gumienny Jan ur. 1844, rodzice: Gumienny Atanazy, rolnik + Chomycz Pelagia, córka Tymoteusza, nr domu 53 PerepelnikiHanuszczyn Agrypina ur. 1841, matka: Hanuszczyn Maria, pracowita, córka Piotra, nr domu 7 Perepelniki
Hanuszczyn Andrzej ur. 1837, rodzice: Hanuszczyn Michał, włościanin + Hrynczyszyn Ksenia z Hukałowiec, córka Teodora, nr domu 7 Perepelniki
Hanuszczyn Jan ur. 1850, rodzice: Hanuszczyn Michał, rolnik + Wysocka Matrona, córka Szymona, nr domu 7 Perepelniki
Hanuszczyn Katarzyna ur. 1843, rodzice: Hanuszczyn Michał, rolnik + Hrycyszyn Ksenia, córka Grzegorza, nr domu 7 Perepelniki
Hanuszczyn Maria ur. 1839, rodzice: Hanuszczyn Michał, włościanin + Romanów Ksenia, córka Grzegorza, nr domu 7 Perepelniki
Hanuszczyn Pelagia ur. 1842, rodzice: Hanuszczyn Michał, rolnik + Romanów Ksenia, córka Grzegorza i Marii, nr domu 7 Perepelniki
Hawrych Jakub ur. 1842, rodzice: Hawrych Jan, rolnik + Barabasz Ksenia, córka Daniela, nr domu 85 Perepelniki
Hawrychów Józef ur. 1843, rodzice: Hawrychów Jan, rolnik + Bojków Ksenia, córka Jacka, nr domu 85 Perepelniki
Hawrychów Mykieta ur. 1850, rodzice: Hawrychów Jan, rolnik + Bojków Ksenia, córka Jakuba, nr domu 85 Perepelniki
Hawrychów Zachary ur. 1844, rodzice: Hawrychów Eliasz, rolnik + Kyryk Pelagia, córka Michała, nr domu 85 Perepelniki
Hnatiuk Eliasz ur. 1861, rodzice: Hnatiuk Szymon, rolnik + Jalinowska Teresa, wyznania łacińskiego, córka Wawrzyńca, nr domu 28 Perepelniki
Hnatiuk Jakub ur. 1850, rodzice: Hnatiuk Szymon, rolnik + Jalinowska Teresa, wyznania łacińskiego, córka Wawrzyńca, nr domu 28 Perepelniki
Hnatiuk Jan ur. 1864, rodzice: Hnatiuk Szymon, rolnik, syn Ignacego i Katarzyny zd. Sochińskiej + Jalinowska Teresa, wyznania łacińskiego, córka Wawrzyńca i Magdaleny zd. Kociubińskiej, nr domu 12 Perepelniki
Hnatiuk Michał ur. 1856, rodzice: Hnatiuk Szymon, rolnik + Jalinowska Teresa, wyznania łacińskiego, córka Wawrzyńca i Magdaleny, nr domu 28 Perepelniki
Hołyboroda alias Zdyrków Paraskewa ur. 1842, rodzice: Hołyboroda alias Zdyrków Sawa, rolnik + Rudy Matrona, córka Bazylego i Anny, nr domu 39 Perepelniki
Hołysz Anastazja ur. 1864, rodzice: Hołysz Trofim, rolnik, syn Eudokji Hołysz + Pysar Tekla, córka Damiana i Paraskewii zd. Cioch, nr domu 29 Perepelniki
Hołysz vel Ferens Trofim ur. 1840, matka: Hołysz vel Ferens Ewa z Toporowa, pracowita, córka Aleksego, nr domu 17 Perepelniki
Hruby Mikołaj ur. 1863, rodzice: Hruby Eliasz, rolnik + Mikołów Agrypina, córka Piotra i Heleny zd. Skrypec, nr domu 4 Perepelniki

Hrecyszyn Michał ur. 1841, rodzice: Hrecyszyn Tymoteusz, pracowity + Cioch Maria, córka Jana i Katarzyny, nr domu 39 Perepelniki
Hrycyszyn Damian ur. 1856, rodzice: Hrycyszyn Andrzej, rolnik + Szewców Anna, córka Jana i Marii, nr domu 43 Perepelniki
Hrycyszyn Dymitr ur. 1863, rodzice: Hrycyszyn Bazyli, rolnik + Wysocka Pelagia, córka Teodora i Rozalii zd. Swirskiej, nr domu 94 Perepelniki
Hrycyszyn Eudoksja ur. 1856, rodzice: Hrycyszyn Aleksy, rolnik + Cioch Anna, córka Daniela, nr domu 97 Perepelniki
Hrycyszyn Marianna ur. 1843, rodzice: Hrycyszyn Aleksy, rolnik + Zdyrków Anna, córka Daniela, nr domu 97 Perepelniki
Hrycyszyn Teodor ur. 1835, rodzice: Hrycyszyn Tymoteusz, włościanin + Cioch Maria, córka Jana, nr domu 80 Perepelniki
Hrycyszyn Tymoteusz ur. 1858, rodzice: Hrycyszyn Andrzej, rolnik + Szewców Anna, córka Jana i Marii zd. Ostapów, nr domu 43 Perepelniki
Hrycyszyn vel Romanów Michał ur. 1855, rodzice: Hrycyszyn vel Romanów Jan, rolnik + Wowk Ksenia, córka Maksyma, nr domu 78 Perepelniki
Hrycyszyn Zofia ur. 1858, rodzice: Hrycyszyn Bazyli, rolnik + Wysocka Pelagia, córka Teodora i Rozalii zd. Swirskiej, nr domu 94 Perepelniki
Hryczyszyn Damian ur. 1857, rodzice: Hryczyszyn Stefan, rolnik + Wysocka Tekla, córka Jana i Marii zd. Błaszków, nr domu 66 Perepelniki
Hryczyszyn Ewa ur. 1838, rodzice: Hryczyszyn Tymoteusz, włościanin + Cioch Maria, córka Jana, nr domu 10 Perepelniki
Hryczyszyn Jakub ur. 1838, rodzice: Hryczyszyn Aleksy, włościanin + Zdyrko Anna, córka Daniela, nr domu 97 Perepelniki
Hryczyszyn Jan ur. 1841, rodzice: Hryczyszyn Aleksy, pracowity + Zdyrko Anna, córka Daniela i Agafii, nr domu 97 Perepelniki
Hrynczyszyn Onufry ur. 1861, rodzice: Hrynczyszyn Andrzej, rolnik + Szewców Anna, córka Jana, nr domu 40 Perepelniki
Hrynczyszyn Zofia ur. 1848, rodzice: Hrynczyszyn Aleksy, rolnik + Zdyrków Anna, córka Daniela, nr domu 97 Perepelniki
Hryńczyszyn Bazyli ur. 1863, rodzice: Hrynczyszyn Stefan, rolnik + Wysocka Tekla, córka Jana i Marii zd. Błażków, nr domu 66 Perepelniki
Hryńczyszyn Kondrat ur. 1849, rodzice: Hryńczyszyn Aleksy, rolnik + Zdyrków Anna, córka Daniela, nr domu 97 Perepelniki
Hryńczyszyn Pelagia ur. 1863, rodzice: Hryńczyszyn Teodor, rolnik + Łeśków Katarzyna, córka Michała i Marii zd. Romanów, nr domu 20 Perepelniki
Hryńczyszyn vel Romanów Dymitr ur. 1853, rodzice: Hryńczyszyn vel Romanów Jan, rolnik + Wowk Ksenia, córka Maksyma, nr domu 78 Perepelniki
Hryńczyszyn vel Romanów Pelagia ur. 1853, rodzice: Hryńczyszyn vel Romanów Bazyli, rolnik + Wysocka Pelagia, córka Teodora, nr domu 94 Perepelniki
Hryńczyszyn vel Romanów Roman ur. 1849, rodzice: Hryńczyszyn vel Romanów Andrzej, rolnik + Szewców Anna, córka Jana, nr domu 43 Perepelniki
Hryńczyszyn vel Romanów Tekla ur. 1855, rodzice: Hryńczyszyn vel Romanów Bazyli, rolnik + Wysocka Pelagia, córka Teodora, nr domu 94 Perepelniki
Hryńków Roman ur. 1853, rodzice: Hryńków Grzegorz, rolnik + Krawców Helena, córka Aleksego, nr domu 51 Perepelniki

Homeniuk Agrypina ur. 1837, rodzice: Romanów Teodor, żołnierz pułku Barona Bianchi, 3 batalion, 14 kompania + Homeniuk Tatiana, córka Jana, nr domu 43 Perepelniki
Homeniuk Tekla ur. 1837, rodzice: Homeniuk Szymon, włościanin + Cioch Anastazja, córka Jana, nr domu 57 Perepelniki
Homeniuk Tomasz ur. 1838, rodzice: Homeniuk Grzegorz, pracowity + Kociubińska Maria, córka Jakuba, nr domu 37 Perepelniki
Humeniuk Anastazja ur. 1858, rodzice: Humeniuk Maksym, rolnik + Łyczak Maria, córka Szymona i Anastazji zd. Wowk, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Anna ur. 1839, rodzice: Humeniuk Szymon, pracowity + Cioch Anastazja, córka Jana, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Anna ur. 1842, rodzice: Humeniuk Bazyli, rolnik + Daniłów Anastazja, córka Grzegorza i Justyny, nr domu 37 Perepelniki
Humeniuk Anna ur. 1848, rodzice: Humeniuk Grzegorz, rolnik + Kociubińska Maria, córka Jakuba, nr domu 37 Perepelniki
Humeniuk Eudokia ur. 1842, jedna z bliźniąt - z siostrą Marcjanną, rodzice: Humeniuk Szymon, rolnik + Cioch Anastazja, córka Jana i Katarzyny, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Jan ur. 1841, matka: Humeniuk Tatiana, pracowita, córka Jana, nr domu 43 Perepelniki
Humeniuk Jan ur. 1843, rodzice: Humeniuk Grzegorz, rolnik + Kociubińska Marianna, córka Jakuba, nr domu 37 Perepelniki
Humeniuk Jan ur. 1844, rodzice: Humeniuk Szymon, rolnik + Cioch Anastazja, córka Jana, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Jan ur. 1857, rodzice: Humeniuk Bazyli, rolnik + Danyłów Anastazja, córka Grzegorza i Justyny zd. Maichów(?), nr domu 37 Perepelniki
Humeniuk Ksenia ur. 1848, rodzice: Humeniuk Bazyli, rolnik + Daniłów Anastazja, córka Grzegorza, nr domu 37 Perepelniki
Humeniuk Magdalena ur. 1841, rodzice: Humeniuk Grzegorz, rolnik + Kociubińska Maria, córka Jakuba i Teresy, nr domu 37 Perepelniki
Humeniuk Marcjanna ur. 1842, jedna z bliźniąt - z siostrą Eudokią, rodzice: Humeniuk Szymon, rolnik + Cioch Anastazja, córka Jana i Katarzyny, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Marta ur. 1862, rodzice: Humeniuk Maksym, rolnik + Błaszków Tekla, córka Jana i Krystyny zd. Pastuch, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Maryna ur. 1835, rodzice: Romanów Teodor, żołnierz pułku Barona Bianchi, 3 batalion, 14 kompania + Humeniuk Tatiana, córka Jana, nr domu 43 Perepelniki
Humeniuk Mikołaj ur. 1849, rodzice: Humeniuk Maksym, rolnik + Łyczak Maria, córka Szymona, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Pelagia / Taras Pelagia ur. 1863, matka: Humeniuk Anna, rolniczka, córka Bazylego i Anastazji zd. Daniłów, nr domu 49 Perepelniki
Humeniuk Piotr ur. 1855, rodzice: Humeniuk Maksym, rolnik + Łyczak Maria, córka Szymona, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Sawa ur. 1853, rodzice: Humeniuk Maksym, rolnik + Łyczak Maria, córka Szymona, nr domu 57 Perepelniki
Humeniuk Tekla ur. 1853, rodzice: Humeniuk Teodor, rolnik + Nyczaj Anna, córka Szymona, nr domu 96 Perepelniki
Humeniuk Zofia ur. 1864, rodzice: Humeniuk Maksym, rolnik, syn Szymona i Anastazji zd. Cioch + Błażków Tekla, córka Jana i Krystyny zd. Pastuch, nr domu 57 Perepelniki

Hyka Anna ur. 1864, rodzice: Hyka Justyn, rolnik, syn Jakuba i Katarzyny zd. Łysaków + Skakun Anastazja, córka Teodora i Marii zd. Hryniów, nr domu 95 PerepelnikiJacków Grzegorz ur. 1837, rodzice: Jacków Andrzej, włościanin + Lita Zofia z Trościańca, córka Grzegorza, nr domu 61 Perepelniki
Jadelska Marta ur. 1862, rodzice: Jadelski Bartłomiej, wyznania łacińskiego, rolnik, syn Marii Jadelskiej, córki Sebastiana i Anny + Sysak Eudoksja, córka Jana i Anny zd. Filipowicz, nr domu 65 Perepelniki
Jakołen Łukasz ur. 1838, rodzice: Jakołen Bazyli, pracowity + Barabasz Eufronia, córka Jana, nr domu 16 Perepelniki
Janiszyn Roman ur. 1856, rodzice: Janiszyn Paweł rodem z Jaśniszcza, wyznania łacińskiego, służący u właścicielki Perepelnik, syn Bazylego i Anny zd. Januszczyn + Jarysz Anastazja z Czepieli w cyrkule złoczowskim, służąca u właścicielki Perepelnik, córka Jana i Marty zd. Kutnikowej, nr domu 15 Perepelniki

Janusz Anna ur. 1838, rodzice: Janusz Aleksy, włościanin + Homeniuk Melania, córka Teodora, nr domu 47 Perepelniki
Janusz Filip ur. 1853, rodzice: Janusz Mikołaj, rolnik + Marczuk Maria, córka Filipa, nr domu 61 Perepelniki
Janusz Jan ur. 1862, rodzice: Janusz Mikołaj, rolnik + Marczuk Maria, córka Filipa i Kseni zd. Papirniak, nr domu 61 Perepelniki
Janusz Jerenia ur. 1857, rodzice: Janusz Mikołaj, rolnik + Marczuk Maria z Pleskowiec, córka Filipa, nr domu 61 Perepelniki
Janusz Maksym ur. 1835, rodzice: Janusz Aleksy, włościanin + Humeniuk Melania, córka Teodora, nr domu 43 Perepelniki
Janusz Maksym ur. 1835, rodzice: Janusz Paweł, włościanin + Jacków Paraskewa, córka Damiana, nr domu 3 Perepelniki
Janusz Szymon ur. 1850, rodzice: Janusz Mikołaj, rolnik + Marczuk Maria, córka Filipa i Kseni zd. Papirniak, nr domu 61 Perepelniki

Jaśnij Jan ur. 1855, rodzice: Jaśnij Teodor, rolnik + Bojków Melania, córka Eliasza i Anastazji, nr domu 13 Perepelniki
Jaśnij Maria ur. 1847, rodzice: Jaśnij Teodor, rolnik + Lewenec Krystyna, córka Bazylego, nr domu 58 Perepelniki
Jaśnij Paraskewa ur. 1857, rodzice: Jaśnij Teodor, rolnik + Bojków Malania, córka Eliasza i Agafii zd. Rudy, nr domu 13 Perepelniki
Jaśnij Piotr ur. 1849, rodzice: Jaśnij Teodor, rolnik + Lewenec Krystyna, córka Bazylego, nr domu 58 Perepelniki
Jaśnij Szymon ur. 1862, rodzice: Jaśnij Teodor, ogrodnik w Perepelnikach + Cioch Maria, córka Daniela i Agafii zd. Zdyrków, nr domu 13 PerepelnikiKarwacka Agafia ur. 1855, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Hawrychów Anastazja, córka Jana, nr domu 30 Perepelniki
Karwacka Zofia ur. 1843, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Barabasz Anastazja, córka Daniela, nr domu 30 Perepelniki
Karwacki Daniel ur. 1863, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Barabasz Anastazja, córka Daniela i Kseny zd. Pysar, nr domu 30 Perepelniki
Karwacki Jakub ur. 1849, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Hawrychów Anastazja, córka Jana, nr domu 30 Perepelniki
Karwacki Jan ur. 1857, rodzice: Karwacki Zachariasz, rolnik + Barabasz Anastazja, córka Daniela i Kseni zd. Pisarczuk, nr domu 30 Perepelniki
Kindratów Joachim ur. 1838, rodzice: Łebed Bartłomiej, pracowity + Skakun Ewa, córka Bazylego, nr domu 61 Perepelniki
Kliczka Anastazja ur. 1858, rodzice: Kliczka Grzegorz, wyznania łacińskiego, rolnik + Nastyn Barbara, córka Grzegorza i Anastazji zd. Pawłynków, nr domu 59 Perepelniki
Kliczka Jan ur. 1849, wyznania łacińskiego, rodzice: Kliczka Jerzy, wyznania łacińskiego, rolnik + Nastyn Barbara, córka Grzegorza, nr domu 72 Perepelniki
Kliczka Tekla ur. 1864, rodzice: Kliczka Grzegorz, wyznania łacińskiego, rolnik, syn Jana i Anny zd. Krzywy + Nastyn Barbara, córka Grzegorza i Anastazji zd. Nowosad, nr domu 91 Perepelniki
Kocyszyn Barbara ur. 1864, rodzice: Kocyszyn Tymoteusz, rolnik, syn Joachima i Anny zd. Skakun + Głębowicz Maria, córka Michała i Atanazji zd. Miziuk, nr domu 99 Perepelniki
Kocyszyn Ksenia ur. 1858, rodzice: Kocyszyn Tymoteusz, rolnik + Nastyn Katarzyna, córka Pawła i Anny zd. Prędkowicz, nr domu 99 Perepelniki
Kocyszyn Onufry ur. 1863, rodzice: Kocyszyn Tymoteusz, rolnik + Gołębowicz Maria, córka Michała i Atanazji zd. Miziuk, nr domu 99 Perepelniki
Kondratów Anastazja ur. 1864, rodzice: Kondratów Daniel, rolnik, syn Jana i Heleny zd. Hryciowej + Zaterły Paraskewia, córka Stefana i Heleny zd. Hrynków, nr domu 8 Perepelniki
Kosciów Teodor ur. 1864, rodzice: Kosciów Jan, rolnik, syn Jana i Anny zd. Pilipyszyn + Wysocka Anna, córka Grzegorza i Marii zd. Hawrychów, nr domu 101 Perepelniki
Kosciuk Daniel ur. 1858, rodzice: Kosciuk Jan, rolnik + Wysocka Anna, córka Grzegorza i Marii zd. Hawrychów, nr domu 88 Perepelniki
Kostiuk Szymon ur. 1861, rodzice: Kostiuk Jan, rolnik + Wysocka Anna, córka Grzegorza i Marii zd. Hawrychów, nr domu 88 Perepelniki
Kowalczuk Michał ur. 1843, matka: Kowalczuk Tekla, rolniczka, córka Jana, nr domu 54 Perepelniki
Kowalczuk Salomea ur. 1847, matka: Kowalczuk Tekla, rolniczka, córka Jana, nr domu 15 Perepelniki
Kowalów Helena ur. 1841, matka: Kowalów Tekla, pracowita, córka Jana i Anastazji, nr domu 1 Perepelniki
Krawców Ewa ur. 1838, rodzice: Krawców Aleksy, włościanin + Bahrij Paraskewa, córka Bazylego, nr domu 51 Perepelniki
Krawców Paraskewa ur. 1839, rodzice: Krawców Konrad, pracowity + Łeśków Anastazja, córka Aleksego, nr domu 66 Perepelniki
Krawczyk Pelagia ur. 1856, rodzice: Krawczyk Klement, rolnik + Nyczaj Maria, córka Ostapa i Eudoksji zd. Zdyrków, nr domu 35 Perepelniki
Krawczyk Stefan ur. 1858, rodzice: Krawczyk Klement, rolnik + Nyczaj Maria, córka Ostapa i Eudoksji zd. Zdyrków, nr domu 35 Perepelniki
Krawczyk Tekla ur. 1863, rodzice: Krawczyk Klement, rolnik + Nyczaj Maria, córka Ostapa i Eudoksji zd. Zdyrków, nr domu 98 Perepelniki
Krawczyk vel Krawców Piotr ur. 1842, rodzice: Krawczyk vel Krawców Aleksy, rolnik + Bahrij Paraskewa, córka Bazylego, nr domu 51 Perepelniki
Królicka Fotyna ur. 1862, rodzice: Królicki Jan, wyznania łacińskiego, rolnik + Łebyd Ksenia, córka Jana i Tatiany zd. Stepanyszyn, nr domu 83 Perepelniki
Królicka Krystyna ur. 1856, rodzice: Królicki Jan, wyznania łacińskiego, rolnik + Łebyd Ksenia, córka Jana i Tatiany zd. Stepanyszyn, nr domu 83 Perepelniki
Krzywy Daniel ur. 1841, matka: Krzywy Fotyna, pracowita, córka Stefana, nr domu 90 Perepelniki
Kubów Jerenia ur. 1849, rodzice: Kubów Jan, rolnik + Wysocka Jerenia, córka Teodora, nr domu 74 Perepelniki
Kubów Krystyna ur. 1840, rodzice: Kubów Jan, wyznania łacińskiego, pracowity + Wysocka Irena, córka Teodora, nr domu 74 Perepelniki
Kubów Tatiana ur. 1842, rodzice: Kubów Jan, rolnik + Wysocka Irena, córka Teodora i Marii, nr domu 74 Perepelniki
Kubów vel Hukałowska Maria ur. 1848, rodzice: Kubów vel Hukałowski Jan, rolnik + Wysocka Irena, córka Teodora, nr domu 74 PerepelnikiLewandowski Sawa ur. 1843, matka: Lewandowska Maria z Werchobuża, rolniczka, córka Mikołaja, nr domu 12 Perepelniki
Lewenec Anastazja ur. 1856, rodzice: Lewenec Prokop, rolnik + Humeniuk Eudoksja, córka Jana i Marii zd. Mełnyk, nr domu 73 Perepelniki
Lewenec Anna ur. 1847, rodzice: Lewenec Prokop, rolnik + Humeniuk Ewa, córka Jana, nr domu 73 Perepelniki
Lewenec Katarzyna ur. 1842, rodzice: Lewenec Prokop, rolnik + Humeniuk Ewa, córka Jana i Marii, nr domu 73 Perepelniki
Lewenec Katarzyna ur. 1857, rodzice: Lewenec Dymitr, rolnik + Hruby Anastazja, córka Aleksego i Melanii zd. Janusz, nr domu 80 Perepelniki
Lewenec Magdalena ur. 1848, rodzice: Lewenec Prokop, rolnik + Humeniuk Eudoksja, córka Jana, nr domu 73 Perepelniki
Lewenec Zofia ur. 1862, rodzice: Lewenec Dymitr, rolnik + Hruby Anastazja, córka Aleksego i Malanii zd. Janusz, nr domu 80 PerepelnikiŁebed Bazyli ur. 1836, rodzice: Łebed Jan, włościanin + Hrynków Tatiana, córka Stefana, nr domu 40 Perepelniki
Łebed Grzegorz ur. 1835, rodzice: Łebed Jan, włościanin + Stephan Tatiana, córka Grzegorza, nr domu 40 Perepelniki
Łebed Pelagia ur. 1842, rodzice: Łebed Bartłomiej, rolnik + Skakun Ewa, córka Praksedy Skakun, nr domu 6 Perepelniki
Łebyd Agafia ur. 1864, rodzice: Łebyd Michał, rolnik, syn Jana i Tatiany zd. Stepanyszyn + Makolondra Anna, córka Aleksego i Marii zd. Wowk, nr domu 40 Perepelniki
Łebyd Jakub ur. 1861, rodzice: Łebyd Mikołaj, rolnik + Andrejów Tatiana, córka Szymona i Kseni zd. Hurbacz, nr domu 89 Perepelniki
Łebyd Maria ur. 1849, rodzice: Łebyd Mikołaj, rolnik + Miziuk Ksenia, córka Piotra, nr domu 89 Perepelniki
Łebyd Marta ur. 1853, rodzice: Łebyd Bartłomiej, rolnik + Skakun Eudoksja, córka Paraskewy Skakun, nr domu 6 Perepelniki
Łebyd Nastazja ur. 1839, rodzice: Łebyd Jan, rolnik + Stefanów Tatiana, córka Grzegorza, nr domu 40 Perepelniki
Łebyd Pelagia ur. 1861, rodzice: Łebyd Michał, rolnik + Makolondra Anna, córka Aleksego i Marii zd. Wowk, nr domu 40 Perepelniki
Łebyd Szymon ur. 1849, rodzice: Łebyd Bartłomiej, rolnik + Skakun Eudoksja, córka Paraskewy Skakun, nr domu 6 Perepelniki

Łesków Ksenia ur. 1858, rodzice: Łeśków Aleksy, rolnik + Szewców Maria, córka Grzegorza i Teodozji zd. Wysockiej, nr domu 22 Perepelniki
Łeśków Agafia ur. 1847, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Romanów Maria, córka Grzegorza, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Bazyli ur. 1839, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Janusz Maria, córka Grzegorza, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Charatyna ur. 1837, rodzice: Łeśków Michał, włościanin + Janusz Maria, córka Grzegorza, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Eufemia ur. 1849, rodzice: Łeśków Jakub, rolnik + Wowk Agafia, córka Damiana, nr domu 12 Perepelniki
Łeśków Gabriel ur. 1850, rodzice: Łeśków Jan, rolnik + Kowal Tekla, córka Jana, nr domu 22 Perepelniki
Łeśków Ignacy ur. 1849, rodzice: Łeśków Jan, rolnik + Pawłow Ksenia, córka Grzegorza, nr domu 22 Perepelniki
Łeśków Jan ur. 1841, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Janusz Maria, córka Grzegorza i Makryny, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Jan ur. 1853, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Romanów Maria, córka Grzegorza, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Jerenia ur. 1856, rodzice: Łeśków Jan, rolnik + Kowal Tekla, córka Jana, nr domu 22 Perepelniki
Łeśków Jerenia ur. 1856, jedna z bliźniąt - z siostrą Pelagią, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Romanów Maria, córka Grzegorza, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Katarzyna ur. 1842, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Romanów Maria, córka Grzegorza i Maryny, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Makary ur. 1849, matka: Łeśków Maria, rolniczka, córka Bazylego, nr domu 12 Perepelniki
Łeśków Marcin ur. 1843, matka: Łeśków Maria, pracowita, córka Bazylego i Kseni, nr domu 31 Perepelniki
Łeśków Maria ur. 1839, rodzice: Łeśków Jan, włościanin + Pawłów Ksenia, córka Grzegorza, nr domu 22 Perepelniki
Łeśków Maria ur. 1842, rodzice: Łeśków Teodor, pracowity + Hanuszczyn Helena, córka Piotra i Anastazji, nr domu 17 Perepelniki
Łeśków Mikołaj ur. 1843, rodzice: Łeśków Jacek, rolnik + Wowk Agafia, córka Damiana, nr domu 12 Perepelniki
Łeśków NN (chłopiec bez imienia) ur. 1863, rodzice: Łeśków Jan, rolnik + Demków Maria, córka Teodora i Heleny zd. Ilczyszyn, nr domu 22 Perepelniki
Łeśków Pelagia ur. 1856, jedna z bliźniąt - z siostrą Jerenią, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Romanów Maria, córka Grzegorza, nr domu 20 Perepelniki
Łeśków Piotr ur. 1863, rodzice: Łeśków Jan, rolnik + Perejmybida Eudoksja, córka Jana i Teodozji zd. Nastyn, nr domu 12 Perepelniki
Łeśków Tekla ur. 1864, rodzice: Łeśków Aleksy, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Nyczaj + Szewców Maria, córka Grzegorza i Teodozji zd. Wysockiej, nr domu 84 Perepelniki
Łeśków Teodor ur. 1853, rodzice: Łeśków Jan, rolnik + Kowal Tekla, córka Jana, nr domu 22 Perepelniki
Łeśków Zofia ur. 1849, rodzice: Łeśków Michał, rolnik + Romanów Maria, córka Grzegorza, nr domu 20 Perepelniki

Łopusińska Tatiana ur. 1835, rodzice: Łopusiński Daniel, pszczelarz w dominium + Tomasińska Ana, córka Bazylego, nr domu 2 Perepelniki
Łysy Daniel ur. 1861, rodzice: Łysy Grzegorz, rolnik + Masny Maria, córka Michała i Agafii zd. Pochodzaj, nr domu 11 Perepelniki
Łysy Szymon ur. 1856, rodzice: Łysy Grzegorz, rolnik + Masny Maria, córka Michała i Agafii zd. Pochodzaj, nr domu 11 PerepelnikiMakohońska Amalia ur. 1837, rodzice: Makohoński Józef, ksiądz, szlachcic, administrator parafii Perepelniki + Zawalnicka Teofila, córka księdza Józefa Zawalnickiego, proboszcza gr.-kat. w Kozowie, nr domu 38 Perepelniki
Makohoński Hipolit ur. 1839, rodzice: Makohoński Józef, szlachcic, administrator parafii Perepelniki, ksiądz + Zawalnicka Teofila, córka księdza Józefa Zawalnickiego, proboszcza gr.-kat. w Kozówce, nr domu 38 Perepelniki
Malinowska Maria ur. 1850, rodzice: Malinowski Jan, rolnik + Wysocka Melania, córka Szymona, nr domu 79 Perepelniki
Masneńki Tekla ur. 1841, rodzice: Masneńki Jan, rolnik + Królicka Katarzyna, córka Jana i Anny, nr domu 52 Perepelniki
Masny Anna ur. 1864, rodzice: Masny Piotr, wyznania łacińskiego, rolnik, syn Jana i Katarzyny zd. Królickiej + Krawczyk Eudoksja, córka Aleksego i Paraskewii zd. Bahrij, nr domu 52 Perepelniki
Maśny Eudokia ur. 1835, rodzice: Maśny Michał, włościanin + Sysak Agafia, córka Michała, nr domu 11 Perepelniki
Matwijów Antoni ur. 1839, rodzice: Matwijów Piotr Grzegorz, włościanin + Strusowa Tatiana z Jarosławic, nr domu 70 Perepelniki
Matwijów Teodor ur. 1836, rodzice: Matwijów Piotr, włościanin, syn Grzegorza + Strusowa Tatiana z Jarosławic, nr domu 70 Perepelniki
Matwijów Zofia ur. 1840, rodzice: Matwijów Piotr Grzegorz, pracowity + Strus Tatiana z Jarosławic, córka Jana, nr domu 70 Perepelniki
Mełnyk Stefan ur. 1856, rodzice: Mełnyk Teodor, rolnik + Kociubińska Tekla, wyznania łacińskiego, córka Kazimierza i Marii, nr domu 17 Perepelniki
Michajliszyn Cyriak ur. 1844, matka: Michajliszyn Tekla, rolniczka, córka Grzegorza, nr domu 15 Perepelniki
Michajliszyn Katarzyna ur. 1858, rodzice: Michajliszyn Sawa, rolnik + Łysy Tatiana, córka Aleksego i Marty zd. Pawłow, nr domu 15 Perepelniki
Michajliszyn Leontij ur. 1862, rodzice: Michajliszyn Sawa, rolnik + Łysy Tatiana, córka Aleksego i Marty zd. Pawłow, nr domu 54 Perepelniki
Michajliszyn Onufry ur. 1853, rodzice: Michajliszyn Sawa, rolnik + Łysy Tatiana, córka Aleksego, nr domu 15 Perepelniki
Michajliszyn Roman ur. 1856, rodzice: Michajliszyn Sawa, rolnik + Łysy Tatiana, córka Aleksego i Marty, nr domu 15 Perepelniki
Michajłyszyn Stefan ur. 1835, rodzice: Michajłyszyn Jan, włościanin + Stephanów Orynia, córka Grzegorza, nr domu 15 Perepelniki
Mielnik Paraskewa ur. 1848, rodzice: Mielnik Teodor, rolnik + Hanuszczyn Helena, córka Piotra, nr domu 17 Perepelniki

Mikołów Agrypina ur. 1843, rodzice: Mikołów Piotr, rolnik + Skrypeć Helena, córka Mykiety, nr domu 23 Perepelniki
Mikołów Anna ur. 1856, rodzice: Mikołów Teodor, rolnik + Sysak Maria, córka Jana i Anny, nr domu 15 Perepelniki
Mikołów Bazyli ur. 1849, rodzice: Mikołów Teodor, rolnik + Wiwczar Maria, córka Jana, nr domu 15 Perepelniki
Mikołów Jan ur. 1838, rodzice: Mikołów Piotr, włościanin + Skripec Helena, córka Mykiety, nr domu 23 Perepelniki
Mikołów Magalena ur. 1853, rodzice: Mikołów Teodor, rolnik + Sysak Maria, córka Jana, nr domu 15 Perepelniki
Mikołów Maria ur. 1840, rodzice: Mikołów Piotr, pracowity + Skripiec Helena, córka Mykiety, nr domu 23 Perepelniki
Mikołów Maria ur. 1850, rodzice: Mikołów Teodor, rolnik + Sysak Maria, córka Jana, nr domu 15 Perepelniki
Mikołów Maria ur. 1864, rodzice: Mikołów Jan, rolnik, syn Piotra i Heleny zd. Skrypec + Hruby Zofia, córka Pawła i Paraskewii zd. Jacków, nr domu 23 Perepelniki
Mikołów Michał ur. 1861, rodzice: Mikołów Teodor, rolnik + Sysak Maria, córka Jana i Anny zd. Filipowicz, nr domu 15 Perepelniki
Mikołów Ostap ur. 1862, rodzice: Mikołów Jan, rolnik + Hruby Zofia, córka Wawrzyńca i Paraskewii zd. Jacków, nr domu 23 Perepelniki

Miziuk Eliasz ur. 1864, rodzice: Miziuk Jan, rolnik, syn Maksyma i Eudoksji zd. Szwec + Berehula Tekla, córka Jakuba i Marii zd. Harasymów, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Eudoksja ur. 1850, rodzice: Miziuk Maksym, rolnik + Szewców Eudoksja, córka Jana, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Eudoksja ur. 1862, rodzice: Miziuk Jan, rolnik + Berehula Tekla, córka Jana i Marii zd. Harasynów, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Ewa ur. 1847, rodzice: Miziuk Maksym, rolnik + Szewców Eudoksja, córka Jana, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Jakub ur. 1842, rodzice: Miziuk Maksym, rolnik + Szewców Ewa, córka Jana i Marii, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Jan ur. 1839, rodzice: Miziuk Maksym, pracowity + Szewców Ewa, córka Jana, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Maria ur. 1837, rodzice: Miziuk Maksym, włościanin + Szwec Ewa, córka Jana, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Paweł ur. 1835, rodzice: Miziuk Maksym, włościanin + Szewc Eudokia, córka Jana, nr domu 82 Perepelniki
Miziuk Teodozja ur. 1856, rodzice: Miziuk Maksym, rolnik + Szewców Eudoksja, córka Jana, nr domu 82 Perepelniki

Mrozowska Paraskewa ur. 1858, rodzice: Mrozowski Wincenty, wyznania łacińskiego, rolnik + Mikołów Pelagia, córka Piotra i Heleny zd. Skrypec, nr domu 36 PerepelnikiOd administratorów.

W zasobach naszego projektu znajdują się kopie stron z danymi 570 dzieci urodzonych w Perepelnikach w latach 1835-1864 i ochrzczonych w miejscowej cerkwi grecko-katolickiej. Niektórych roczników z tego przedziału brakuje (1845, 1846, 1851, 1852, 1854, 1859, 1860) - nie było ich w archiwum i nie wiemy, czy zachowały się do naszych czasów. Lecz wszystkie dostępne roczniki zostały przez nas zinwetaryzowane i udostępniamy je teraz Czytelnikom w niniejszym artykule. Z przyczyn technicznych (ograniczenia oprogramowania strony) materiał został podzielony na dwie części.

W księgach rzymskokatolickich były także dane greko-katolików, tu mamy sytuację podobną - i między greko-katolikami osoby wyznania łacińskiego. Oczywistość w przypadku mieszanych małżeństw, gdzie synowie przejmowali wiarę ojców, a córki wiarę matek. Księgi obu obrządków nawzajem się uzupełniają. Mamy nadzieję, że przydadzą się wszystkim Czytelnikom, interesującym się Perepelnikami.

Minusem jest, że te księgi grecko-katolickie były prowadzone mniej starannie od łacińskich. W prezentowanych tu chrztach przy większości ojców ochrzczonych brak jest informacji o ich rodzicach. Jedynie imię, nazwisko i zajęcie. Dopiero od roku 1864 zaczęto wpisywać pełne dane. W przypadku mężczyzn czasami urywa się ślad, kim byli ich przodkowie. Nic na to niestety nie poradzimy. Mimo to te materiały są bardzo przydatne i wierzymy że skorzystają z nich osoby, posiadające w drzewku przodków z tej wioski.

Jeśli ktoś z Czytelników będzie zainteresowany jakimś wybranym chrztem (lub chrztami), możemy podać resztę danych - czyli dokładne daty dzienne narodzin i chrztu, nazwiska rodziców chrzestnych, akuszerki i księdza. Pozostałe dostępne informacje są już zamieszczone w niniejszym indeksie.