Nazwisko Bil cz.1 - imiona od Adam do Łukasz
Dodane przez Remek dnia Stycznia 21 2008 10:18:12
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Bil - część 1
Imiona od Adam do Łukasz


Uwaga techniczna: Dla rodu Bil liczba danych jest już za duża na jeden artykuł. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na dwie części.

Część druga z imionami od Maciej do Zofia jest tutaj
Bil Adam
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowiec (nie podane, po kim)
ur. ok. 1743, zm. 1823 w wieku 80 lat
w roku 1823 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 15

Bil Agnieszka, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Antoniego
ur. ok. 1761, zm. 1821 w wieku 60 lat
w roku 1821 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: kaszel, numer domu 53?

Bil Agnieszka, po mężu Gałuszka (Gałuszka Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1817 oryg. "Biel" / w r. 1816 oryg. "Bielcowa"
żona Kazimierza
wg danych z 1825: rodzice: Bil Błażej i Magdalena
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Gałuszki - pod numerem domu 92
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Gałuszki - pod numerem domu 92
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Kalasantego Gałuszki - pod numerem domu 92

Bil Agnieszka, po mężu Olender (Olender Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1835 oryg. "Billowa"
żona Augustyna
rodzice: Bil Błażej i Marianna
(w r. 1833 jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Blażecka)
w roku 1826 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olender - pod numerem domu 91
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marty Olender - pod numerem domu 91
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Olendra - pod numerem domu 91
w roku 1833 (jako Agnieszka z domu Blażecka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Olendra - pod numerem domu 91
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Olendra - pod numerem domu 91

Bil Agnieszka, po mężu Sikora (Sikora Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
żona Macieja
ur. ok. 1812
rodzice: Bil Augustyn i Maria (Marianna)
wg danych z 1850: rodzice: Bil Augustyn i Ciobrów Maria
(w przy chrztach dzieci r. 1836 i 1843 jej imię zapisano jako Agata, a w r. 1850 imię męża jako Mateusz)
w roku 1830 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Macieja Sikorę, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 36
w roku 1831 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1836 (pod imieniem Agata) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1842 (pod imieniem Agata) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teresy Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1846 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Sikory - pod numerem domu 36
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Sikory - pod numerem domu 36

Bil Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1831, zm. 1833 w wieku 18 miesięcy
rodzice: Bil Wojciech i Jaśnij Ewa
rodzice chrzestni: Jaśnij Maciej i Jaśnijowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
numer domu 44

Bil Agnieszka (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1833 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Bil Wojciech i Jasny Ewa
(w księdze zgonów pomieszane nazwiska rodziców)
rodzice chrzestni: Jasny Jacek i Jasny Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 44

Bil Agnieszka (II), po mężu Wajda (Wajda Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
żona Franciszka
ur. 1837
rodzice: Bil Wojciech i Jaśnij (Jasny) Ewa
rodzice chrzestni: Jasny Jaśko i Jasna Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 44 w Trościańcu
w roku 1861 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Franciszka Wajdę z Załoziec, nr domu 563
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Wajdy - pod numerem domu 1
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Wajdy - pod numerem domu 1
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Wajdy - pod numerem domu 79
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Wajda - pod numerem domu 79

Bil Agnieszka po mężu Krąp / Kromp (Krąp Agnieszka) (Kromp Agnieszka)
RENIÓW

żona Jana
ur. ok. 1841
rodzice: Bil Sebastian i Brzezowy Katarzyna
(w późniejszych latach nazwisko matki często zapisywano błędnie jako Olender, Brzozowska, Berezowska w r. 1867 nawet jako Łuka)
w roku 1858 mieszkała w domu nr 54, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Krompa z domu nr 64 w Reniowie
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Krąpa, pod numerem domu 52
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Szczepana Krąpa, pod numerem domu 54
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Krąpa, pod numerem domu 54
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Krąpa, pod numerem domu 54
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Krompa, pod numerem domu 54
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Krompa, pod numerem domu 54
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wiktorii Krąp, pod numerem domu 54

Bil Agnieszka, po mężu Olender (Olender Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Tomasza
rodzice: Bil Franciszek i Strzetecka Katarzyna
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 99
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 99

Bil Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1855
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
rodzice chrzestni: Jasny Paweł i Gerc Marta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 15

Bil Agnieszka
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. i zm. 1858 w wieku 4 miesiące
rodzice: Bil Józef i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Kacper i Sąsiadek Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 46
zapisana przyczyna zgonu: angina
w księdze zgonów numer domu 116

Bil Andrzej (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1818, żył 10 dni
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 12
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
w księdze zgonów numer domu 15

Bil Andrzej (II)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1820, zm. 1828 w wieku 8 lat
rodzice: Bil Krzysztof i Agnieszka
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
numer domu 15

Bil Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI
w r. 1849 oryg. "Bill"
mąż Ewy z domu Kurzel
ur. 1849
rodzice: Bil Józef i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Sikora Andrzej i Olender Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 46
w roku 1875 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ewą Kurzel z domu nr 96
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 46
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Bila - pod numerem domu 46

Bil Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1860, zm. 1861 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Bil Łukasz i Drozd Agnieszka (w księdze zgonów imię matki zapisano jako Agata)
rodzice chrzestni: Łokieć Andrzej i Sikorska Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
numer domu 42

Bil Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

brak informacji o stanie cywilnym
żebraczka ("mendicans")
ur. ok. 1794, zm. 1840 w wieku 46 lat
w roku 1840 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami, numer domu 15

Bil Anna, po mężu Kotowicz (Kotowicz Anna)
CZYSTOPADY
żona Leona
córka Jana Bila
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mari Kotowicz, pod numerem domu 27
(być może ta osoba nie istniała i chodzi o Annę z domu Winnicką, której pomylono nazwisko panieńskie)

Bil Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
służąca ("ancilla")
ur. 1826
rodzice: Bil Augustyn i Kusiak Maria
rodzice chrzestni: Jasny Szymon i Półtorak Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 36
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 90

Bil Anna, po mężu Mełnyk (Mełnyk Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. 1843
rodzice: Bil Wojciech i Jasny Ewa
rodzice chrzestni: Jasny Maciej i Wolaniuk Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Franciszek Moechel, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 44
w roku 1875 w wieku 31 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Mełnyka z domu nr 31
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Mełnyk, pod numerem domu 31

Bil Anna, po mężu Trymbulak (Trymbulak Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Antoniego
ur. 1854
rodzice: Bil Józef i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Sąsiadek Marcin i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 46
w roku 1874 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Antoniego Trymbulaka z domu nr 73
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Trymbulaka, pod numerem domu 73
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mateusza Trymbulaka, pod numerem domu 73
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Trymbulaka, pod numerem domu 73
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marty Trymbulak, pod numerem domu 175
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Trymbulak, pod numerem domu 73
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Stanisława Trymbulaka, pod numerem domu 73

Bil Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1856
rodzice: Bil Szymon i Olender Maria
rodzice chrzestni: Gerc Kajetan i Drozd Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 44

Bil Anna, po mężu Strąg (Strąg Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Macieja
ur. 1860
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni: Wojtyna Wojciech i Półtorak Teresa, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 53
w roku 1882 mieszkała w domu nr 164, w wieku 21 lat i 6 mies. jak panna wyszła za Macieja Strąga z domu nr 76
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Strąga, pod numerem domu 66
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Strąg, pod numerem domu 76
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 284
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Strąga - pod numerem domu 274

Bil Anna, po mężu Żmudź (Żmudź Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. 1872
rodzice: Bil Szymon i Półtorak Franciszka
rodzice chrzestni: Jasny Józef i Derech Marianna, żona Grzegorza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów nr domu 44
w roku 1892 mieszkała w domu nr 238 w Trościańcu Wielkim, w wieku 20 lat (w księdze ślubów wiek błędnie 18 lat) jako panna wyszła za Jana Żmudź z Białokiernicy, nr domu 75

Bil Anna (I)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876, zm. 1878 w wieku 1,5 roku
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
(w księdze zgonów nazwisko panieńskie matki zapisane jako Dajczak)
rodzice chrzestni: Sudal Jan i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
w księdze chrztów pod numerem domu 108
zapisana przyczyna zgonu: dyfteryt
w księdze zgonów pod numerem domu 109

Bil Anna (II)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1877
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
rodzice chrzestni: Sudal Jan i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkała w domu nr 108

Bil Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
niemowlę
rodzice: Bil Piotr i Półtorak Marta
rodzice chrzestni: Bil Michał i Łaciak Rozalia, żona Wojciecha
mieszkała w domu nr 44

Bil Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1891
rodzice: Bil Jan i Wojtyna Agnieszka
rodzice chrzestni: Strąg Maciej i Olender Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Iwanczyszak, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 164

Bil Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1891
rodzice: Bil Antoni i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Olejnik Mikołaj i Bochenko Maria, żona Andrzeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Konczewicz, proboszcz grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 147

Bil Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Agnieszki (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1821 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 53?

Bil Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1857, zm. 1861 w wieku 5 lat
rodzice: Bil Jan i Płoszaj Anna
rodzice chrzestni: Naróg Józef i Półtorak Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Fedakiewicz, kurator grecko-katolicki, nie podane gdzie
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
numer domu 44

Bil Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Rozalii z domu Wodeckiej
ur. 1857
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
rodzice chrzestni: Gerc Marcin i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 15
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bil - pod numerem domu 147
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 147

Bil Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Katarzyny z domu Sudal
ur. 1862
rodzice: Bil Józef i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Kociubiński Kacper i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 46
w roku 1886 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Sudal z domu nr 79
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Bila - pod numerem domu 46
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Piotra Bila - pod numerem domu 46
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Bil - pod numerem domu 64

Bil Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1880, zm. 1881 w wieku 1 i 1/3 roku
rodzice: Bil Szymon i Półtorak Franciszka
rodzice chrzestni: Żytyński Jakub i Olejnik Anna, żona Piotra
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kuźniarski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 44
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
w księdze zgonów pod numerem domu 238

Bil Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881, zm. 1883 w wieku 1 rok i 9 mies.
rodzice: Bil Andrzej i Kurzel Ewa
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Drozd Tekla, zona Mikołaja
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: NN termin ("morbilli /Kur./")
mieszkał w domu nr 46

Bil Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
rodzice chrzestni: Kusiak Jakub i Strąg Anna, żona Macieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, grecko-katolicki kapelan w Trościańcu
mieszkał w domu nr 155

Bil Augustyn
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marianny Ciuberowej (Czuberowej) / Kusiakowej
(Uwaga: przy tej osobie nie jesteśmy w stanie ustalić prawidłowego nazwiska panieńskiego żony! Występują dwie różne wersje, które wymienimy poniżej. Jesteśmy jednak przekonani, że chodzi o tą samą kobietę, być może wdowę - wówczas jedno z tych nazwisk byłoby panieńskim, a drugie po pierwszym mężu.)
ur. ok. 1777, zm. 1827 w wieku 50 lat
wg danych z 1826: rodzice: Bil Józef i Teresa
w roku 1816 (żona Marianna Kusiak) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Bila - pod numerem domu 36
w roku 1819 (żona Maria Czubrowa) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 36
w roku 1823 (żona Maria Cuberowa) wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Katarzyny i Wincentego Bilów - pod numerem domu 36
w roku 1826 (żona Marianna Kusiak) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 36
w roku 1827 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami, numer domu 36 (w księdze zgonów nazwisko nie wpisane)

Bil Błażej
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1753, zm. 1823 w wieku 70 lat
mąż Marianny z domu Dajczak
w roku 1823 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 92
w tym samym roku 1823 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 92

Bil Błażej
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1819
rodzice: Bil Wojciech i Baj Agnieszka
rodzice chrzestni: Gałuszka Kazimierz i Bajowa Marianna
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
numer domu 44

Bil Chryzostom
TROŚCIANIEC WIELKI

brak innych danych
w latach 1821-1824 dwa razy występował jako świadek ślubu

Bil Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1860
rodzice: Bil Szymon i Klim Rozalia
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Kaszuba Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 15

Bil Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883, zm. 1890 w wieku 7 lat
rodzice: Bil Wincenty i Kurzel Ewa
rodzice chrzestni: Olejnik Jan i Derech Helena, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, grecko-katolicki kapelan w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
mieszkał w domu nr 230

Bil Franciszka
TROŚCIANIEC WIELKI

służąca ("Ancilla")
ur. 1837
rodzice: Bil Michał i Olender Maria
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Gałuszka Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 72
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 6

Bil Helena, po mężu Olender (Olender Helena)
TROŚCIANIEC WIELKI
w r. 1861 oryg. "Bill"
żona Tomasza
ur. 1861
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
rodzice chrzestni: Jaśnij Paweł i Worobiec Marta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 15
w roku 1878 w wieku 16 lat i 6 mies. jako panna wyszła za Tomasza Olendra z domu nr 18
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 99
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 18
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Maria Olender, pod numerem domu 18
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender, pod numerem domu 18
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 18
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniaków Tomasza i Jakuba Olendrów, pod numerem domu 18
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Olender, pod numerem domu 18

Bil Jadwiga, po mężu Sikora (Sikora Jadwiga)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
żona Kazimierza
ur. 1830, zm. 1881 w wieku 50 lat
rodzice: Bil Michał i Olender Maria (Marianna)
(w przy chrztach dzieci r. 1861 i 1863 jej imię zapisano jako Ludwika, dodatkowo w. 1863 imię matki zapisano jako Anna, a w r. 1867 dane matki zapisano błędnie jako Jasny Teresa)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Gałuszkowa Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 92
w roku 1850 mieszkała w domu nr 41, w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Kazimierza Sikorę z domu nr 3
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1854 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ignacego Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Alojzego Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1861 (pod imieniem Ludwika) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1863 (pod imieniem Ludwika) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teresy Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1875 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 3
w roku 1881 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 219

Bil Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1862, zm. 1864 w wieku 1 rok i 9 miesięcy (w księcze zgonów wiek błędnie 1 rok)
rodzice: Bil Szymon i Klim Rozalia
rodzice chrzestni: Klim Jan i Dajczak Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 15

Bil Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Katarzyny z domu Drozd
ur. ok. 1868
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
w roku 1894 mieszkał w domu nr 171, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Drozd z domu nr 67

Bil Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Bil Marcin i Krzyżanowska Anna
rodzice chrzestni: Wojtyna Józef i Bil Katarzyna, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Środoń, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 27

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1821 oryg. "Był"
mąż Marii (Marianny) z domu Drewnianej (w r. 1821 nazwisko panieńskie żony zapisane jako Drewnikowa)
brak danych o rodzicach
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Bil - pod numerem domu 87
w roku 1821 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Bil - pod numerem domu 87
w roku 1824 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Bila - pod numerem domu 87
w roku 1828 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bil - pod numerem domu 87

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1819
rodzice: Bil Augustyn i Cuberowa (Czubrowa) Marianna
rodzice chrzestni: Chronowicz Wawrzyniec i Milikowa Marianna
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
numer domu 36

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Anny z domu Płoszaj
ur. ok. 1820, zm. 1887 w wieku 67 lat
rodzice: Bil Wojciech i Jaśnij Ewa
w roku 1842 mieszkał w domu nr 44, w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Anną Płoszaj z domu nr 50
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bil - pod numerem domu 44
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Bila - pod numerem domu 44
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 44
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Bila - pod numerem domu 44
w roku 1867 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Magdaleny z Józefem Dzikiem
w roku 1883 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 44
w roku 1885 jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniej córki Wiktorii z Józefem Olendrem
w roku 1887 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: astma, numer domu 44

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1823
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 15

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1824, zm. 1826 w wieku półtora roku
matka: Bil Konstancja, córka Adama
rodzice chrzestni: Drozd Kazimierz i Bilowa Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 63
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów numer domu 15

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI / OLEJÓW
mąż Marii Radom z domu Owczarz
ur. 1831, Trościaniec Wielki
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 15 w Trościańcu
w roku 1862 wymieniony pod numerem 140 w Olejowie, wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią Radom z Owczarzów, wymienioną pod tym samym numerem domu 140
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Bil, pod numerem domu 140 w Olejowie

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

1) mąż Rozalii z domu Jasny / Jaśnij
2) mąż Anny z domu Wodeckiej
wg księgi ślubów 1881: ur. ok. 1851
wg księgi ślubów 1891: ur. ok. 1858
rodzice: Bil Józef i Sikora Maria (w r. 1885 imię matki zapisane jako Anna)
w roku 1881 mieszkał w domu nr 46, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Jasny z domu nr 40
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pawła Bila, pod numerem domu 40
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bil, pod numerem domu 40
w roku 1886 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 40
w roku 1891 mieszkał w domu nr 46, w wieku 33 lat jako wdowiec po Rozalii z domu Jasny ożenił się z Anną Wodecką z domu nr 83

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1856 oryg. "Bill"
ur. 1856, zm. 1873 w wieku 18 lat
rodzice: Bil Szymon i Klim Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Jan i Wodecka Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 15

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1864
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
rodzice chrzestni: Jasny Paweł i Worobiec Marta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 15

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Agnieszki z domu Wojtyna
ur. 1865
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 171
w roku 1889 mieszkał w domu nr 164, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Wojtyna z domu nr 132
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Bila - pod numerem domu 164
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 164

Bil Jan
RENIÓW

ur. i zm. 1877, żył 9 dni
matka: Bil Maria, służąca
rodzice chrzestni: Jankiewicz Antoni i Gałuszka Maria, żona Michała
w księdze chrztów numer domu 48
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
w księdze zgonów numer domu 65

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878, zm. 1883 w wieku 5,5 roku
rodzice: Bil Andrzej i Kurzel Ewa
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Półtorak Helena, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
mieszkał w domu nr 46

Bil Jan (I)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878, zm. 1882 w wieku 3,5 roku
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Sudal Rozalia, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 108

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881
rodzice: Bil Piotr i Półtorak Marta
rodzice chrzestni: Bil Michał i Łaciak Rozalia, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu nie podany

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883?, zm. 1885 w wieku 1,5 roku(?)
rodzice: Bil Andrzej i Kurzel Ewa
zapisana przyczyna zgonu: angina piersiowa
mieszkał w domu nr 44

Bil Jan (II)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883, zm. 1887 w wieku 4,5 roku
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
rodzice chrzestni: Bil Piotr i Sudal Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Gliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 200
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
w księdze zgonów pod numerem domu 108

Bil Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1888
rodzice: Bil Wojciech i Nogas Anna
rodzice chrzestni: Sudal Jan i Bil Katarzyna, żona Michała
mieszkał w domu nr 164

Bil Jan
BIAŁOGŁOWY

ur. 1889
rodzice: Bil Tomasz i Wegera Teodora
rodzice chrzestni: Dragan Andrzej i Szandurska Eudokia, żona Szczepana
numer domu 138

Bil Jan
RATYSZCZE

ur. 1891
rodzice: Bil Marcin i Baran Anna
rodzice chrzestni: Krupnicki Józef i Berezyj Maria, żona Jana
numer domu 39

Bil Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1741, zm. 1835 w wieku 94 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 87

Bil Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Marii z domu Sikora
ur. ok. 1814, zm. 1882, w wieku 68 lat
wg danych z 1865: rodzice: Bil Bartłomiej i Olender Maria
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Bila - pod numerem domu 46
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 46
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Bil - pod numerem domu 46
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Bila - pod numerem domu 46
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Bila - pod numerem domu 46
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Bil - pod numerem domu 46
w roku 1874 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny z Antonim Trymbulakiem
w roku 1880 wymieniony jako mąż zmarłej, numer domu nie podany
w roku 1882 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu nie podany

Bil Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1861
rodzice: Bil Szymon i Olender Maria
rodzice chrzestni: Gerc Kajetan i Jasny Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 44

Bil Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1882
rodzice: Bil Wojciech i Nogas Anna
rodzice chrzestni: Bil Michał i Sudal Rozalia, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 164

Bil Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1884, zm. 1887 w wieku 3,5 roku
rodzice: Bil Piotr i Półtorak Marta
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 44

Bil Józef
BIAŁOGŁOWY

ur. 1885, zm. 1886 w wieku 1 miesiąc
rodzice: Bil Tomasz i Wegera Teodora
rodzice chrzestni: Morawski Łukasz i Łukiańska Helena, żona Michała
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
numer domu 138

Bil Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Bil Marcin i Krzyżanowska Anna
rodzice chrzestni: Dajczak Józef i Bil Katarzyna
mieszkał w domu nr 69

Bil Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Bil Wincenty i Wojtyna Maria
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Płoszaj Anna, żona Franciszka
mieszkał w domu nr 49

Bil Józefa, po mężu Dajczak (Dajczak Józefa)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
żona Michała
(w latach 1842 i 1856 jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Płoszaj)
ur. ok. 1814
rodzice: Bil Stanisław i Chryplewicz Regina
w roku 1832 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Michała Dajczaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 59
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Dajczak - pod numerem domu 31
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Dajczak - pod numerem domu 30
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Dajczak - pod numerem domu 29
w roku 1842 (jako Józefa z domu Płoszaj) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Dajczaka - pod numerem domu 31
w roku 1845 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Pawła Dajczaka - pod numerem domu 31
w roku 1849 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Dajczaka - pod numerem domu 31
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Dajczaka - pod numerem domu 31
w roku 1856 (jako Józefa z domu Płoszaj) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Bartłomieja Dajczaka - pod numerem domu 31

Bil Karolina
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1857, zm. 1858 w wieku 9 tygodni
rodzice: Bil Łukasz i Gałuszka Katarzyna
rodzice chrzestni: Drozd Andrzej i Półtorak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 105
zapisana przyczyna zgonu: angina
w księdze zgonów numer domu 194

Bil Katarzyna, po mężu Kwiatek (Kwiatek Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Piotra
ur. ok. 1793, zm. 1847 w wieku 54 lat
rodzice: Bil Sebastian i Prakseda
w roku 1847 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 71

Bil Katarzyna, po mężu Olender (Olender Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. 1816, zm. 1858 w wieku 42 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 40 lat)
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
(w księdze ślubów 1849 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Półtorak)
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Gradowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 15
w roku 1849 mieszkała w domu nr 45, w wieku 33 lat (w księdze ślubów wiek błędnie 26 lat) jako panna wyszła za wdowca Jana Olendra z domu nr 17
w roku 1858 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze, numer domu 18

Bil Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1823 w wieku 4 miesiące
rodzice: Bil Augustyn i Cuberowa Marianna
(w księdze zgonów nazwisko matki zapisano jako Półtorak)
rodzice chrzestni bliźniąt: Sąsiadek Antoni, Półtorakowa Anna, Półtorak Jan i Półtorakowa Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 36

Bil Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1828
rodzice: Bil Jan i Drewniana Marianna
rodzice chrzestni: Gałuszka Kazimierz i Półtorakowa Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 87

Bil Katarzyna, po 1-szym mężu Sikora, po 2-gim Naróg (Sikora Katarzyna) (Naróg Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
1) żona Wawrzyńca Sikory
2) żona Józefa Naroga
ur. 1834
rodzice: Bil Wojciech i Jaśnij (Jasna) Ewa
(w r. 1861 imię jej drugiego męża zapisano błędnie jako Jakub, w r. 1860 nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Kurzel a w r. 1864 imię matki zapisane błędnie jako Katarzyna)
rodzice chrzestni: Jasny Marcin i Jasna Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 24
w roku 1852 mieszkała w domu nr 44, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Wawrzyńca Sikorę z domu nr 3
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Sikory - pod numerem domu 3
w roku 1855 mieszkała w domu nr 49, w wieku 20 lat jako wdowa po Wawrzyńcu Sikorze wyszła za wdowca Józefa Naroga z domu nr 38
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Naróg - pod numerem domu 38
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefy Naróg - pod numerem domu 26
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Naroga - pod numerem domu 26
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Naroga - pod numerem domu 26
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Naroga - pod numerem domu 24
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Mateusza Naroga - pod numerem domu 26

Bil Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1834, zm. 1835 w wieku 2 miesiące
rodzice: Bil Marcin i Półtorak Jadwiga (w księdze zgonów imię matki zapisano jako Agnieszka)
rodzice chrzestni: Krobuśko Kacper i Wodecka Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 44
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów numer domu 45

Bil Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. i zm. 1850 w wieku 5 tygodni
jedno z bliźniąt - z siostrą Marią
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni bliźniąt: Gerc Jakub, Płoszaj Maria, Dajczak Jan i Wojtyna Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 53

Bil Katarzyna, po mężu Dajczak (Dajczak Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI
w r. 1854 oryg. "Bill"
żona Wincentego
ur. 1854
rodzice: Bil Jan i Płoszaj Anna
rodzice chrzestni: Półtorak Tomasz i Jasny Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 44
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Dajczaka, pod numerem domu 53
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Dajczaka, pod numerem domu 53
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Macieja Dajczaka, pod numerem domu 53
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Dajczaka, numer domu nie podany
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonych bliźniąt - Marii i Teresy Dajczak, pod numerem domu 53
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Dajczak, pod numerem domu 203
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Dajczak, pod numerem domu 54
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Dajczak, pod numerem domu 53
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Dajczak, pod numerem domu 54

Bil Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Bil Antoni i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Tomasz i Olender Helena, żona Jakuba
sakramentu chrztu udzielił: ks. Piotr Strzeszkowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 147

Bil Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Bil Piotr i Półtorak Marta
rodzice chrzestni: Drozd Mikołaj i Kowal Katarzyna, żona Teodora
sakramentu chrztu udzielił: ks. Karol Czerniatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 44

Bil Kazimierz
CZYSTOPADY

mąż Teresy z domu Kotowicz
ur. ok. 1794, zm. 1830 w wieku 36 lat
brak informacji o rodzicach
w roku 1824 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bil, pod numerem domu 27
w roku 1830 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: astma, numer domu 27

Bil Kazimierz
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. i zm. 1859 w wieku 2 tygodnie
rodzice: Bil Szymon i Klim Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Jan i Półtorak Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 15

Bil Konstancja
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Biłowa"
brak danych o rodzicach
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 63

(być może osoba j.w.)
Bil Konstancja
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1795, zm. 1825 w wieku 30 lat
rodzice: Bil Adam i Półtorak Regina
zapisana przyczyna zgonu: kolka
numer domu 15

Bil Krzysztof
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Agnieszki z domu Gerc (w r. 1834 żona zapisana błędnie jako Jaga z domu Półtorak)
ur. ok. 1770, zm. 1847 w wieku 77 lat
wg danych z 1826: rodzice: Bil Adam i Marianna
wg danych z 1831: rodzice: Bil Antoni i Maria
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bil - pod numerem domu 15
w roku 1818 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Bila - pod numerem domu 12
w roku 1822 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Teresy Bil - pod numerem domu 15
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 15
w roku 1826 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Bil - pod numerem domu 15
w roku 1828 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pawła Bila - pod numerem domu 15
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 15
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Szymona Bila - pod numerem domu 15
w roku 1847 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka, numer domu 15

Bil Łukasz
CZYSTOPADY / TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Katarzyny z domu Gałuszka
ur. ok. 1826
rodzice: Bil Kazimierz i Labiń / Labina Teresa
w roku 1853 mieszkał w domu nr 18 w Czystopadach, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Gałuszka z Trościańca Wielkiego, nr domu 105
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Karoliny Bil - pod numerem domu 105 w Trościańcu
w roku 1859 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 106 w Trościańcu

Bil Łukasz
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Agnieszki z domu Drozd
rodzice: Bil Kazimierz i Magdalena
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Bila - pod numerem domu 42
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.