Perepelniki grecko-katolickie księgi ślubów
Dodane przez Remek dnia Października 09 2016 03:48:43

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII GRECKO-KATOLICKIEJ W PEREPELNIKACH
ŚLUBY Z WIOSKI PEREPELNIKI 1835-1864 - INDEKS NAZWISK
Andrusyn Teodor, rolnik, syn Jana i Marii, sierota, nr domu 44 Perepelniki, w roku 1843 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Paraskewią Zaterły z domu nr 89 Perepelniki
Andruszczyn Erazm, syn Jana i Marii zd. Sagan, w roku 1850 w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z Marią Chomycz, oboje wymienieni pod numerem domu 44 Perepelniki
Andruszyny Maria, w roku 1841 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Macieja Wysockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 29 PerepelnikiBahrij alias Krawczyk Pelagia, córka Aleksego i Paraskewy, nr domu 51 Perepelniki, w roku 1841 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Bazylego Chomycza z domu nr 67 Perepelniki
Bahrij Katarzyna, córka Jana, w roku 1837 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Jana Sagana, oboje wymienieni pod numerem domu 37 Perepelniki
Barabasz Anastazja, córka Daniela i Kseni, sierota, nr domu 85 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Zachariasza Karwackiego z domu nr 30 Perepelniki
Barabasz Anna, córka Daniela, w roku 1837 w wieku 16 lat jako panna wszła za Bazylego Makolondra, oboje wymienieni pod numerem domu 60 Perepelniki
Barabasz Daniel, rolnik, syn Daniela i Kseni zd. Wołeniec, w roku 1858 w wieku 26 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Wowk 1mo voto Nyczaj, oboje wymienieni pod numerem domu 85 Perepelniki
Barabasz Ksenia, w roku 1838 w wieku 40 lat jako wdowa po Danielu Barabasz wyszła za wdowca Jana Hawrycha, oboje wymienieni pod numerem domu 12 Perepelniki
Bohacz Łukasz, służący u proboszcza gr.-kat. w Perepelnikach, ur. Jarosławice, syn Grzegorza i Paraskewy zd. Matwijów, w roku 1847 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ksenią Cioch vel Zdyrków, oboje wymienieni pod numerem domu 29 Perepelniki
Bojków Acelina(?), córka Marii Bojków, w roku 1848 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Stefana Kondratów vel Bohacz, oboje wymienieni pod numerem domu 8 Perepelniki
Bojków Eufemia, córka Acyliny Bojków, służącej w Perepelnikach, w roku 1863 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jana Budnyka, oboje wymienieni pod numerem domu 8 Perepelniki
Bojków Jan, rolnik, syn Piotra i Anny, Moniłówka, w roku 1842 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z wdową Fotyną zd. Krawców 1mo voto Szumską z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 92
Bojków Mikołaj, rolnik, syn Pawła i Eudoksji zd. Szostak, w roku 1850 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Heleną Hanuszczyn, oboje wymienieni pod numerem domu 7 Perepelniki
Bojków Teodozja, córka Tymoteusza i Eudoksji zd. Wowk, w roku 1849 w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Ostapa Sysaka, oboje wymienieni pod numerem domu 77 Perepelniki
Borsuk Eudoksja, córka Ostapa i Paraskewii zd. Wowk, w roku 1863 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Andrzeja Dańczyszyna, oboje wymienieni pod numerem domu 3 Perepelniki
Buczkowski Mikołaj, rolnik, syn Wincentego i Marii zd. Dzwonowy, w roku 1844 w wieku 52 lata jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Hanuszczyn 1mo voto Zaterły, oboje wymienieni pod numerem domu 35 Perepelniki
Budnyk Jan, rolnik, syn Damiana i Marii zd. Iwaseńków, w roku 1863 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Eufemią Bojków, oboje wymienieni pod numerem domu 8 PerepelnikiChomicz Jan, rolnik, syn Daniela i Magdaleny zd. Wityszyn, Hukałowce, w roku 1848 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Anną Wysocką z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 71
Chomycz Bazyli, rolnik, syn Tomasza i Anny, nr domu 67 Perepelniki, w roku 1841 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Pelagią Bahrij alias Krawczyk z domu nr 51 Perepelniki
Chomycz Maria, córka Tymoteusza i Anny zd. Ostapów, w roku 1850 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Erazma Andruszczyn, oboje wymienieni pod numerem domu 44 Perepelniki
Chomycz Pelagia, córka Tymoteusza i Anny, sierota, nr domu 67 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Atanazego Pawłenków z domu nr 53 Perepelniki
Cioch Gabriel, rolnik, syn Jana i Katarzyny zd. Rudy, w roku 1861 w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z wdową Pelagią zd. Mikołów, oboje wymienieni pod numerem domu 36 Perepelniki
Cioch Jan, rolnik, syn Jakuba i Pelagii zd. Bortnyk, w roku 1863 w wieku 27 lat jako wdowiec ożenił się z Marią Sagan, oboje wymienieni pod numerem domu 33 Perepelniki
Cioch Sawa, rolnik, syn Daniela i Agafii zd. Zdyrków, w roku 1864 w wieku 48 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Anną zd. Franków 1mo voto Skurską, oboje wymienieni pod numerem domu 29 Perepelniki
Cioch vel Zdyrków Ksenia, córka Daniela Cioch vel Zdyrków i Agafii zd. Zdyrków, w roku 1847 w wieku 24 i pół roku jako panna wyszła za Łukasza Bohacza, oboje wymienieni pod numerem domu 29 Perepelniki
Ciochów Szymon, pracowity, syn Kseni Ciochów, nr domu 63 Perepelniki, w roku 1843 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Ksenią Łebed z domu nr 6 w Perepelnikach
Czyż Mikołaj, rolnik, syn Damiana i Agaty zd. Wazkowicz(?), Nuszcze, w roku 1855 w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z wdową Paraskewą zd. Iwanków 1mo voto Brzozowską z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 25
Czyż Tomasz, rolnik, syn Damiana i Agnieszki zd. Rogowskiej, Nuszcze, w roku 1848 w wieku 27 lat jako wdowiec ożenił się z Paraskewią Daniłów z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 21
Czyż Tomasz, rolnik, ur. Nuszcze, zam. Perepelniki, syn Damiana i Agnieszki zd. Rogowskiej, w roku 1857 w wieku 35 lat jako wdowiec ożenił się z Agrypiną Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 21 PerepelnikiDanczyszyn Agafia, córka Kornela i Eudoksji zd. Lewenec, w roku 1864 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bazylego Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 20 Perepelniki
Daniłów Anastazja, córka Grzegorza i Justyny, w roku 1841 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Bazylego Humeniuka, oboje wymienieni pod numerem domu 37 Perepelniki
Daniłów Bazyli, włościanin, syn Andrzeja, w roku 1835 w wieku 26 lat i 2 miesiące jako kawaler ożenił się z Julianną Sagan z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 89
Daniłów Bazyli, rolnik, syn Andrzeja, w roku 1841 w wieku 30 lat jako wdowiec ożenił się z Paraskewą Daniłów, oboje wymienieni pod numerem domu 61 Perepelniki
Daniłów Grzegorz, rolnik, syn Grzegorza i Justyny zd. Mnych, w roku 1849 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Heleną Krawczyk, oboje wymienieni pod numerem domu 21 Perepelniki
Daniłów Paraskewa, córka Bazylego, w roku 1841 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Bazylego Daniłów, oboje wymienieni pod numerem domu 61 Perepelniki
Daniłów Paraskewia, córka Grzegorza i Justyny zd. Mnichów, w roku 1848 w wieku 21 lat jako panna wyszła za wdowca Tomasza Czyża z Nuszczy, oboje wymienieni pod numerem domu 21
Dańczyszyn Andrzej, rolnik, syn Kornela i Eudoksji zd. Lewenec, w roku 1863 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Eudoksją Borsuk, oboje wymienieni pod numerem domu 3 Perepelniki
Dańczyszyn Kornel, pracowity, syn Marii Dańczyszyn, sierota, Nesterowce, w roku 1842 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Eudokią Rudy z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 5
Demków Ignacy, rolnik, syn Stefana i Marii zd. Bojków, w roku 1863 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Agrypiną Hrycyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 34 Perepelniki
Demków Maria, 1mo voto Hryczyszyn, córka Teodora Demków i Heleny zd. Ilczyszyn, w roku 1862 w wieku 35 lat jako wdowa wyszła za wdowca Jana Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 22 Perepelniki
Demków Stefan, włościanin, syn Teodora, w roku 1835 w wieku 21 lat i 10 miesięcy jako kawaler ożenił się z Marią Pysarczuk, oboje wymienieni pod numerem domu 32 PerepelnikiFerens alias Halicz Włodzimierz, pracowity, syn Kseni Ferens alias Halicz, w roku 1841 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Hruby, oboje wymienieni pod numerem domu 83 Perepelniki
Franków Anna, 1mo voto Skurska, ur. Nuszcze, córka Jana Franków i Anny zd. Litwinów, w roku 1864 w wieku 38 lat jako wdowa wyszła za wdowca Sawę Ciocha, oboje wymienieni pod numerem domu 29 PerepelnikiGarncarz Maria, córka Michała, Beremowce, w roku 1837 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Bazylego Jakołen z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 19
Głębowicz Józef, rolnik, syn Antoniego i Anny zd. Tarnawskiej, w roku 1863 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Paraskewią Janusz, oboje wymienieni pod numerem domu 26 Perepelniki
Głębowicz Maria, córka Michała i Aftanazji zd. Miziuk, w roku 1862 w wieku 21 lat jako panna wyszła za wdowca Tymoteusza Kocyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 99 Perepelniki
Gołembowicz Michał, rolnik, wyznania łacińskiego, syn Antoniego i Anny zd. Tarnawskiej, w roku 1864 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Agafią Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 26 Perepelniki
Gołębowicz Michał, włościanin, w roku 1835 w wieku 39 lat jako wdowiec ożenił się z Atanazją Miziuk, oboje wymienieni pod numerem domu 82 Perepelniki
Groszko Paweł, syn nauczyciela Michała Groszko, w roku 1835 w wieku 19 i 1/3 roku jako kawaler ożenił się z wdową Marią Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 61 Perepelniki
Gruby Marta, córka Pawła i Paraskewy zd. Demków, w roku 1849 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Maksyma Nastyn, oboje wymienieni pod numerem domu 27 PerepelnikiHanuszczyn Helena, córka Piotra, w roku 1837 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Teodora Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 17 Perepelniki
Hanuszczyn Helena, córka Michała i Kseni zd. Hrycyszyn, w roku 1850 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Mikołaja Bojków, oboje wymienieni pod numerem domu 7 Perepelniki
Hanuszczyn Maria, 1mo voto Zaterły, córka Piotra Hanuszczyna i Anastazji zd. Powroznyk, w roku 1844 w wieku 40 lat jako wdowa wyszła za wdowca Mikołaja Buczkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 35 Perepelniki
Hanuszczyn Michał, rolnik, syn Piotra i Anastazji zd. Powroznyk, w roku 1844 w wieku 33 lata jako wdowiec ożenił się z Matroną Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 7 Perepelniki
Hawrych Jan, rolnik, w roku 1838 w wieku 50 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Ksenią Barabasz, oboje wymienieni pod numerem domu 12 Perepelniki
Hołeszów Barbara, córka Aleksego i Kseni zd. Humneskiej, w roku 1844 w wieku 22 lata jako panna wyszła za wdowca Jana Sagana, oboje wymienieni pod numerem domu 33 Perepelniki
Hołyboroda Sawa, włościanin, w roku 1837 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Marią Rudy, oboje wymienieni pod numerem domu 39 Perepelniki
Hołysz Trofim, syn Eudoksji Hołysz z Toporowa, służącej w Perepelnikach, córki Aleksego, w roku 1862 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Teklą Pysar, oboje wymienieni pod numerem domu 29 Perepelniki
Homeniuk Ewa, córka Jana, w roku 1837 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Prokopa Lewenec, oboje wymienieni pod numerem domu 73 Perepelniki
Hruby Anastazja, córka Aleksego i Melanii, sierota, w roku 1841 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Włodzimierza Ferens alias Halicz, oboje wymienieni pod numerem domu 83 Perepelniki
Hruby Anastazja, 1mo voto Ferens, córka Aleksego Hrubego i Malanii zd. Janusz, w roku 1857 w wieku 34 lata jako wdowa wyszła za Dymitra Lewenec, oboje wymienieni pod numerem domu 80 Perepelniki
Hruby Eliasz, rolnik, syn Pawła i Paraskewii zd. Demków, w roku 1862 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Agrypiną Mikołów, oboje wymienieni pod numerem domu 4 Perepelniki
Hruby Zofia, córka Pawła i Paraskewy zd. Jacków, w roku 1856 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Mikołów, oboje wymienieni pod numerem domu 23 Perepelniki
Hrycyszyn Agrypina, córka Teodora i Tatiany zd. Humeniuk, w roku 1863 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Ignacego Demków, oboje wymienieni pod numerem domu 34 Perepelniki
Hrycyszyn Teodor, pracowity, syn Grzegorza i Marii, w roku 1841 w wieku 43 lata jako kawaler ożenił się z wdową Tatianą Humeniuk, oboje wymienieni pod numerem domu 43 Perepelniki
Hrycyszyn Teodor, rolnik, syn Tymoteusza i Marii zd. Cioch, w roku 1861 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 20 Perepelniki
Hrycyszyn vel Romanów Jan, rolnik, syn Andrzeja Hrycyszyn vel Romanów i Marii zd. Olejnik, w roku 1850 w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Ksenią Wowk, oboje wymienieni pod numerem domu 94 Perepelniki
Hrynek alias Zorenny Krystyna, córka Mykiety i Tatiany, sierota, nr domu 75 Perepelniki, w roku 1841 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Józefa Wysockiego z domu nr 29 Perepelniki
Hryńczyszyn vel Romanów Andrzej, rolnik, syn Teodora Hryńczyszyn vel Romanów i Tatiany zd. Humeniuk, w roku 1848 w wieku 21 i pół roku jako kawaler ożenił się z Anną Szewców, oboje wymienieni pod numerem domu 43 Perepelniki

Humeniuk Agafia, 1mo voto Iwanczyszyn, córka Jana Humeniuka i Marii zd. Hrycyszyn, w roku 1849 w wieku 45 lat jako wdowa wyszła za wdowca Pawła Wysockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 76 Perepelniki
Humeniuk Bazyli, rolnik, syn Jana i Marii, w roku 1841 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Anastazją Daniłów, oboje wymienieni pod numerem domu 37 Perepelniki
Humeniuk Maksym, rolnik, syn Szymona i Anastazji zd. Cioch, w roku 1848 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Marią Łyczak z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 57
Humeniuk Maria, córka Jana i Marii, sierota, nr domu 37 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Grzegorza Wowka z domu nr 55 Perepelniki
Humeniuk Maria, 1mo voto Demków, córka Anastazji Humeniuk, w roku 1856 w wieku 42 lata jako wdowa wyszła za wdowca Jana Semków, oboje wymienieni pod numerem domu 32 Perepelniki
Humeniuk Tatiana, córka Jana i Marii Humeniuków, w roku 1841 w wieku 38 lat jako wdowa wyszła za Teodora Hrycyszyna, oboje wymienieni pod numerem domu 43 Perepelniki
Humeniuk Teodor, rolnik, syn Tymoteusza i Marii zd. Karwacki, w roku 1849 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Anną Nyczaj, oboje wymienieni pod numerem domu 79 Perepelniki
Humeniuk Teodozja, córka Szymona i Anastazji zd. Cioch, w roku 1858 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Grzegorza Ostapów, oboje wymienieni pod numerem domu 57 Perepelniki
Humenny Eudoksja, córka Agafii Humenny, córki Teodora i Marii, w roku 1863 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Michała Sysaka, oboje wymienieni pod numerem domu 65 Perepelniki
Humeny Agafia, córka Damiana i Marii, w roku 1842 w wieku 33 lata jako panna wyszła za Jacka Łeśków alias Gumienny, oboje wymienieni pod numerem domu 96 Perepelniki

Hyka Justyn, rolnik, syn Jakuba i Katarzyny zd. Łysy, Beremowce, w roku 1863 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Skakun z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 95Iwanczyszyn Aleksander, włościanin, w roku 1837 w wieku 50 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Marią Sagan, oboje wymienieni pod numerem domu 21 Perepelniki
Iwanków Paraskewa, córka Piotra, w roku 1839 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Tomasza Mrozowskiego, wyznania łacińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 25 Perepelniki
Iwanków Paraskewa, 1mo voto Brzozowska, córka Potra Iwanków i Eudoksji zd. Brzozowskiej, w roku 1855 w wieku 36 lat jako wdowa wyszła za Mikołaja Czyża z Nuszcza, oboje wymienieni pod numerem domu 25
Iwanków Paraskewa, 2do voto Czyż, córka Piotra Iwanków i Eudoksji zd. Wysockiej, w roku 1855 w wieku 37 lat jako wdowa wyszła za Maksyma Nastyn, oboje wymienieni pod numerem domu 25 PerepelnikiJadelska Rozalia, córka Marii Jadelskiej z Kozówki, córki Sebastiana i Anny zd. Kozarizow, w roku 1864 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Stefana Nastyna, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Perepelniki
Jakołen Bazyli, włościanin, w roku 1837 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Marią Garncarz z Beremowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 19
Jakołen Bazyli, włościanin, w roku 1837 w wieku 23 lata jako wdowiec ożenił się z Eufrozyną Kindrat, oboje wymienieni pod numerem domu 19 Perepelniki
Janusz Paraskewa, córka Mikołaja i Marii zd. Marczaków, w roku 1863 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Głębowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 26 PerepelnikiKarwacka Maria, 1mo voto Humeniuk, córka Jana Karwackiego i Tatiany zd. Semków, w roku 1857 w wieku 43 lata jako wdowa wyszła za wdowca Grzegorza Makolondra z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 96
Karwacki Zachariasz, pracowity, syn Tatiany Karwackiej alias Zacharków, nr domu 30 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Barabasz z domu nr 85 Perepelniki
Kindrat Eufrozyna, córka Jana, w roku 1837 w wieku 22 lata jako panna wyszła za wdowca Bazylego Jakołen, oboje wymienieni pod numerem domu 19 Perepelniki
Kliczka Grzegorz, rolnik, wyznania łacińskiego, syn Jana i Anny zd. Krzywy, w roku 1847 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Barbarą Nastyn, oboje wymienieni pod numerem domu 71 Perepelniki
Kociubiński Wojciech, syn Józefa, Nuszcze, w roku 1836 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Matroną Matwijów z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 60
Kocyszyn Tymoteusz, rolnik, syn Joachima i Anny zd. Skakun, w roku 1862 w wieku 34 lata jako wdowiec ożenił się z Marią Głębowicz, oboje wymienieni pod numerem domu 99 Perepelniki
Kondratów Daniel, rolnik, syn Jana i Heleny zd. Hryciowej, w roku 1862 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Paraskewią Zaterły, oboje wymienieni pod numerem domu 35 Perepelniki
Kondratów vel Barabasz Stefan, rolnik, syn Jana Kondratów vel Barabasz i Heleny zd. Hrycewych, w roku 1848 w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Aceliną(?) Bojków, oboje wymienieni pod numerem domu 8 Perepelniki
Kosciuk Jan, rolnik, syn Jana i Anny zd. Philipyszyn, Jarosławice, w roku 1857 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Anną Wysocką z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 88
Kowal Jakub, rolnik, syn Bazylego i Marii zd. Bijów (? - być może błędny zapis nazwiska Korobij?), Bzowica, w roku 1856 w wieku 36 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Eudoksją zd. Pawłynków 1mo voto Wysocką z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 76
Kowalów Helena, córka Jana i Anastazji, sierota, nr domu 70 Hukałowce, w roku 1841 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Teodora Zamaszny alias Jezierzański z domu nr 21 w Hukałowcach (oboje młodzi z Hukałowiec, lecz ślub wpisany przy Perepelnikach)
Kowalów Helena, córka Tekli Kowalów, w roku 1863 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Jakuba Sysaka, oboje wymienieni pod numerem domu 77 Perepelniki
Kowalów Tekla, córka Jana i Anastazji zd. Janusz, w roku 1849 w wieku 31 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 22 Perepelniki
Krawców, 1mo voto Szumska Fotyna, córka Stefana i Eudokii Krawców, w roku 1842 w wieku 26 lat jako wdowa po Mojsieju Szumskim wyszła za Jana Bojków z Moniłówki, oboje wymienieni pod numerem domu 92
Krawczuk Helena, 1mo voto Daniłów, córka Aleksego Krawczuka i Paraskewii zd. Bojków, w roku 1856 w wieku 28 lat jako wdowa wyszła za Mikołaja Ostapów, oboje wymienieni pod numerem domu 51 Perepelniki
Krawczuk Klement, rolnik, syn Stefana i Eudoksji zd. Wysockiej, w roku 1855 w wieku 36 lat jako wdowiec ożenił się z Marią Nyczaj, oboje wymienieni pod numerem domu 35 Perepelniki
Krawczyk Eudoksja, córka Aleksego i Paraskewii zd. Bahrij, w roku 1863 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Piotra Masnego, oboje wymienieni pod numerem domu 52 Perepelniki
Krawczyk Helena, córka Aleksego i Paraskewy zd. Bahrij, w roku 1849 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Grzegorza Daniłów, oboje wymienieni pod numerem domu 21 Perepelniki
Kubów Agafia, córka Jana i Jereni zd. Wysockiej, w roku 1863 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Harasyma Nastyn, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Perepelniki
Kubów Jacenty, włościanin, Hukałowce, w roku 1835 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Anastazją Sysak z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 65
Kubów Krystyna, córka Jana i Jereni zd. Wysockiej, w roku 1857 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Grzegorza Sysaka, oboje wymienieni pod numerem domu 74 PerepelnikiLewenec Dymitr, rolnik, syn Bazylego i Pelagii zd. Nastyn, w roku 1857 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z wdową Anastazją zd. Hruby 1mo voto Ferens, oboje wymienieni pod numerem domu 80 Perepelniki
Lewenec Katarzyna, córka Prokopa i Eudoksji zd. Humeniuk, w roku 1862 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Franciszka Skurskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 73 Perepelniki
Lewenec Krystyna, córka Bazylego i Pelagii, sierota, nr domu 73 Perepelniki, w roku 1841 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Sawę Wysockiego z domu nr 45 Perepelniki
Lewenec Prokop, włościanin, w roku 1837 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Ewą Humeniuk, oboje wymienieni pod numerem domu 73 PerepelnikiŁebed Bartłomiej, syn Grzegorza, w roku 1836 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Eudokią Sysak, oboje wymienieni pod numerem domu 6 Perepelniki
Łebed Ksenia, córka Grzegorza i Praksedy, nr domu 6 Perepelniki, w roku 1843 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Szymona Ciochów z domu nr 63 Perepelniki
Łebyd Maria, córka Grzegorza i Paraskewii zd. Humeniuk, w roku 1848 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Jana Nyczaja, oboje wymienieni pod numerem domu 39 Perepelniki
Łebyd Mikołaj, rolnik, syn Jana i Marii zd. Repa, w roku 1847 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Ksenią Miziuk, oboje wymienieni pod numerem domu 89 Perepelniki
Łebyd Pelagia, córka Bartłomieja i Eudoksji zd. Skakun, w roku 1862 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Nyczaj, oboje wymienieni pod numerem domu 41 Perepelniki
Łebyd vel Stepaniszyn Anna, córka Jana Łebydia vel Stepaniszyn i Tatiany zd. Stepaniszyn, w roku 1848 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Stefana Sysaka vel Chomicza, oboje wymienieni pod numerem domu 13 Perepelniki

Łeśków alias Gumienny Jacek, pracowity, w roku 1842 w wieku 43 lata jako wdowiec ożenił się z Agafią Humeny, oboje wymienieni pod numerem domu 96 Perepelniki
Łeśków Barbara, córka Jakuba i Marii zd. Nyczaj, w roku 1848 w wieku 33 lata jako panna wyszła za Jana Zorennego, oboje wymienieni pod numerem domu 22 Perepelniki
Łeśków Bazyli, rolnik, syn Michała i Marii zd. Hrycyszyn, w roku 1864 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Agafią Danczyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 20 Perepelniki
Łeśków Jan, włościanin, syn Jacentego, w roku 1835 w wieku 23 lata i 5 miesięcy jako kawaler ożenił się z Ksenią Pawłów, oboje wymienieni pod numerem domu 16 Perepelniki
Łeśków Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Nyczaj, w roku 1849 w wieku 36 lat jako wdowiec ożenił się z Teklą Kowalów, oboje wymienieni pod numerem domu 22 Perepelniki
Łeśków Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Nyczaj, w roku 1862 w wieku 48 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Demków 1mo voto Hryczyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 22 Perepelniki
Łeśków Katarzyna, córka Michała i Marii zd. Romanów, w roku 1861 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Teodora Hrycyszyna, oboje wymienieni pod numerem domu 20 Perepelniki
Łeśków Paraskewia, 1mo voto Wysocka, córka Szymona Łeśków i Marii zd. Wowk, w roku 1864 w wieku 35 lat jako wdowa wyszła za Szymona Szostaka, oboje wymienieni pod numerem domu 92 Perepelniki
Łeśków Teodor, włościanin, w roku 1837 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Heleną Hanuszczyn, oboje wymienieni pod numerem domu 17 Perepelniki
Łeśków Teodor, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Nyczaj, w roku 1850 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Eufemią Sysak, oboje wymienieni pod numerem domu 22 Perepelniki

Łyczak Maciej, rolnik, syn Szymona i Malanii zd. Humeniuk, Hukałowce, w roku 1848 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Eudoksją Pawłynków z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 53
Łyczak Maria, córka Szymona i Anastazji zd. Wowk, Hukałowce, w roku 1848 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Maksyma Humeniuka z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 57Makolondra Bazyli, diak w cerkwi w Perepelnikach, w roku 1837 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Anną Barabasz, oboje wymienieni pod numerem domu 60 Perepelniki
Makolondra Grzegorz, wojskowy inwalida z patentem, syn diaka w cerkwi w Hukałowcach Aleksego Makolondra i Malanii zd. Powroznyk, Hukałowce, w roku 1857 w wieku 33 lata jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Karwacką 1mo voto Humeniuk z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 96
Martynyszyn Stefan, rolnik, syn Michała i Feuronii zd. Puńki, Kruhów, w roku 1858 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Rudy z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 70
Masny Piotr, rolnik, syn Jana i Katarzyny zd. Królickiej, w roku 1863 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Eudoksją Krawczyk, oboje wymienieni pod numerem domu 52 Perepelniki
Matwijów Matrona, córka Hryńka i Anny, w roku 1836 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Wojciecha Kociubińskiego z Nuszcza, oboje wymienieni pod numerem domu 60
Melnik Marianna, córka Mikołaja, w roku 1843 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Jozafata Werbij, oboje wymienieni pod numerem domu 78 Perepelniki
Mielniczanko Grzegorz, rolnik, syn Jana i Anny zd. Fedorowej, Beremowce, w roku 1864 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Barbarą Pawłow vel Iwanków z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 16
Mikołów Agrypina, córka Piotra i Heleny zd. Skrypec, w roku 1862 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Eliasza Hrubego, oboje wymienieni pod numerem domu 4 Perepelniki
Mikołów Jan, rolnik, syn Piotra i Heleny zd. Skrypec, w roku 1856 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Hruby, oboje wymienieni pod numerem domu 23 Perepelniki
Mikołów Maria, córka Piotra i Heleny zd. Skrypec, w roku 1857 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Teodora Nastyna, oboje wymienieni pod numerem domu 72 Perepelniki
Mikołów Pelagia, córka Piotra i Heleny zd. Skrypec, w roku 1848 w wieku 14 lat jako panna wyszła za Wincentego Mrozowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 25 Perepelniki
Mikołów Pelagia, córka Piotra Mikołów i Heleny zd. Skrypec, w roku 1861 w wieku 26 lat jako wdowa wyszła za Gabriela Ciocha, oboje wymienieni pod numerem domu 36 Perepelniki
Mikołów Teodor, rolnik, syn Grzegorza i Heleny zd. Wysockiej, w roku 1847 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Marią Wiwczar vel Sysak, oboje wymienieni pod numerem domu 15 Perepelniki
Miziuk Anna, córka Jakuba i Marii zd. Lewenec, w roku 1848 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Eliasza Rudego, oboje wymienieni pod numerem domu 5 Perepelniki
Miziuk Atanazja, córka Eliasza, w roku 1835 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Gołębowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 82 Perepelniki
Miziuk Jan, rolnik, syn Eliasza i Anastazji zd. Bilewicz, w roku 1858 w wieku 49 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Pawłynków 1mo voto Nowosad, oboje wymienieni pod numerem domu 63 Perepelniki
Miziuk Ksenia, córka Piotra i Marii zd. Maćków, w roku 1847 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Mikołaja Łebyd, oboje wymienieni pod numerem domu 89 Perepelniki
Miziuk Maria, córka Eliasza i Anastazji, nr domu 82 Perepelniki, w roku 1843 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Antoniego Wowka z domu nr 75 Perepelniki
Miziuk Piotr, rolnik, syn Eliasza i Anastazji zd. Mełnyk, w roku 1847 w wieku 43 lata jako wdowiec ożenił się z wdową Eufemią zd. Tracz z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 89
Mrozowski Tomasz, pracowity, wyznania łacińskiego, w roku 1839 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Paraskewa Iwanków, oboje wymienieni pod numerem domu 25 Perepelniki
Mrozowski Wincenty, rolnik, syn Jana i Agnieszki zd. Królickiej, w roku 1848 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Pelagią Mikołów, oboje wymienieni pod numerem domu 25 PerepelnikiNastyn Barbara, córka Grzegorza i Anastazji zd. Nowosad, w roku 1847 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Grzegorza Kliczka, wyznania łacińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 71 Perepelniki
Nastyn Harasym, rolnik, syn Jana i Magdaleny zd. Bojków, w roku 1863 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Agafią Kubów, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Perepelniki
Nastyn Jakub, rolnik, syn Michała i Kseni zd. Rudy, w roku 1849 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Dominiką Wowk z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 72
Nastyn Jan, rolnik, syn Jakuba i Teresy zd. Mrozowskiej, w roku 1858 w wieku 17 lat jako kawaler ożenił się z Paraskewią Rudy, oboje wymienieni pod numerem domu 27 Perepelniki
Nastyn Maksym, rolnik, syn Bazylego i Kseni zd. Daniłów, w roku 1849 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Martą Gruby, oboje wymienieni pod numerem domu 27 Perepelniki
Nastyn Maksym, rolnik, syn Bazylego i Kseni zd. Daniłów, w roku 1855 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Paraskewą zd. Iwanków 2do voto Czyż, oboje wymienieni pod numerem domu 25 Perepelniki
Nastyn Stefan, rolnik, syn Jana i Magdaleny zd. Bojków, w roku 1864 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Jadelską, oboje wymienieni pod numerem domu 24 Perepelniki
Nastyn Teodor, rolnik, syn Michała i Kseni zd. Rudy, w roku 1857 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Marią Mikołów, oboje wymienieni pod numerem domu 72 Perepelniki
Nastyn vel Biły Maria, córka Michała Nastyn vel Biły i Jereniki zd. Hawrychów, w roku 1855 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Andrzeja Wysockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 76 Perepelniki

Nowosad Anna, córka Stefana i Eudoksji zd. Wysockiej, w roku 1848 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jakuba Rudyka, oboje wymienieni pod numerem domu 9 Perepelniki
Nyczaj Aleksy, rolnik, syn Szymona i Melanii zd. Wowk, w roku 1850 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Marią Wowk, oboje wymienieni pod numerem domu 41 Perepelniki
Nyczaj Anna, córka Szymona i Melanii zd. Wowk, w roku 1849 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Teodora Humeniukaj, oboje wymienieni pod numerem domu 79 Perepelniki
Nyczaj Jan, rolnik, syn Ostapa i Eudoksji zd. Zdyrków, w roku 1848 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Marią Łebyd, oboje wymienieni pod numerem domu 39 Perepelniki
Nyczaj Jan, rolnik, syn Szymona i Malanii zd. Wowk, w roku 1862 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Pelagią Łebyd, oboje wymienieni pod numerem domu 41 Perepelniki
Nyczaj Maria, córka Ostapa i Eudoksji zd. Zdyrków, w roku 1855 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Klementa Krawczuka, oboje wymienieni pod numerem domu 35 Perepelniki
Nyczaj Ostap, rolnik, w roku 1843 w wieku 45 lat jako wdowiec ożenił się z Anną Zorenny, oboje wymienieni pod numerem domu 39 PerepelnikiOlejnik Jan, woźnica u proboszcza gr.-kat. w Perepelnikach, ur. Zulice, syn Jana i Anny zd. Niczaw, w roku 1844 w wieku 39 lat jako kawaler ożenił się z Matroną Twerdochlib, oboje wymienieni pod numerem domu 38 Perepelniki
Olejnik Mikołaj, rolnik, syn Onufrego i Tatiany zd. Parankowej, Hukałowce, w roku 1858 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Paraskewią Wysocką z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 94
Ołeksijów Ksenia, 1mo voto Hrycyszyn, córka Maksyma Ołeksijów i Pelagii zd. Kowalczuk, w roku 1855 w wieku jako wdowa wyszła za Daniela Wowka, oboje wymienieni pod numerem domu 78 Perepelniki
Ostapiw Bazyli, pracowity, Hukałowce, w roku 1843 w wieku 42 lata jako wdowiec ożenił się z wdową Justyną zd. Wysocką 1mo voto Iwanków z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 73
Ostapów Grzegorz, rolnik, syn Michała i Agafii zd. Papluha, w roku 1858 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Teodozją Humeniuk, oboje wymienieni pod numerem domu 57 Perepelniki
Ostapów Mikołaj, rolnik, syn Jana i Antoniny zd. Gajowej, w roku 1856 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z wdową Heleną zd. Krawczuk 1mo voto Daniłów, oboje wymienieni pod numerem domu 51 Perepelniki
Ostapów Szymon, rolnik, syn Michała i Agafii zd. Papluszka, w roku 1848 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Tatianą Pochodżaj, oboje wymienieni pod numerem domu 19 PerepelnikiPapluszka Agafia, 1mo voto Ostapów, córka Jana Papluszki i Marii zd. Seretcewej, w roku 1844 w wieku 46 lat jako wdowa wyszła za wdowca Macieja Szoiły(?), oboje wymienieni pod numerem domu 19 Perepelniki
Paszczak Andrzej, rolnik, syn Stefana i Eudoksji zd. Chomy, Hukałowce, w roku 1857 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Heleną zd. Skrypec 1mo voto Mikołów z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 23
Paszczak Eudoksja, urodzona w Moniłówce, służąca w Perepelnikach w domu nr 92, córka Szymona Paszczaka i Kseni zd. Naływajko, w roku 1850 w wieku 26 lat jako wdowa wyszła za wdowca Jana Wysockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 92 Perepelniki
Paszczak Eudoksja, 2do voto Wysocka, ur. Moniłówka, córka Szymona Paszczaka i Kseni zd. Naływajko, w roku 1855 w wieku 31 lat jako wdowa wyszła za wdowca Jana Wysockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 87 Perepelniki

Pawłenków Atanazy, rolnik, syn Ostapa i Ewy, nr domu 53 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Pelagią Chomycz z domu nr 67 Perepelniki
Pawłow Atanazy, rolnik, syn Grzegorza, w roku 1843 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Rudyk, oboje wymienieni pod numerem domu 19 Perepelniki
Pawłow vel Iwanków Barbara, córka Atanazego Pawłow vel Iwanków i Marii zd. Rudyk, w roku 1864 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Grzegorza Melniczanko z Beremowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 16
Pawłów Ksenia, córka Grzegorza, w roku 1835 w wieku 21 i 3/4 roku jako panna wyszła za Jana Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 16 Perepelniki
Pawłynków Eudoksja, córka Ostapa i Ewy zd. Pytlowany, w roku 1848 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Macieja Łyczaka z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 53
Pawłynków Eudoksja, 1mo voto Wysocka, córka Ostapa Pawłynków i Eudoksji zd. Petlowany, w roku 1856 w wieku 34 lata jako wdowa wyszła za wdowca Jakuba Kowala z Bzowicy, oboje wymienieni pod numerem domu 76
Pawłynków Maria, 1mo voto Nowosad, córka Grzegorza Pawłynków i Anastazji zd. Hanczarów, w roku 1858 w wieku 45 lat jako wdowa wyszła za wdowca Jana Miziuka, oboje wymienieni pod numerem domu 63 Perepelniki

Petrów Michał, włościanin, w roku 1837 w wieku 31 lat jako wdowiec ożenił się z Marią Romanów, oboje wymienieni pod numerem domu 43 Perepelniki
Pochodzaj Paraskewia, córka Macieja i Agafii zd. Sysak, w roku 1844 w wieku 33 lata jako panna wyszła za wdowca Macieja Wowka, oboje wymienieni pod numerem domu 55 Perepelniki
Pochodżaj Tatiana, córka Macieja i Agafii zd. Sysak, w roku 1848 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Szymona Ostapów, oboje wymienieni pod numerem domu 19 Perepelniki
Pysar Tekla, córka Damiana i Paraskewii zd. Cioch, w roku 1862 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Trofima Hołysza, oboje wymienieni pod numerem domu 29 Perepelniki
Pysarczuk Maria, córka Tymoteusza, w roku 1835 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Stefana Demków, oboje wymienieni pod numerem domu 32 PerepelnikiRomanów Bazyli, rolnik, syn Andrzeja i Marii zd. Olejnik, w roku 1847 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Pelagią Swirską, oboje wymienieni pod numerem domu 94 Perepelniki
Romanów Maria, córka Grzegorza, w roku 1837 w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Michała Petrów, oboje wymienieni pod numerem domu 43 Perepelniki
Rozmysłowski Franciszek, kowal, wyznania łacińskiego, w roku 1836 w wieku 23 lata i 3 miesiące jako kawaler ożenił się z Marią Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 45 Perepelniki

Rudy Bazyli, rolnik, syn Mykiety i Marii zd. Kwas, w roku 1850 w wieku 60 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Jerenią zd. Stepańców 1mo voto Michajliszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 69 Perepelniki
Rudy Eliasz, rolnik, syn Mikołaja i Ewy zd. Wołeniec, w roku 1848 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Anną Miziuk, oboje wymienieni pod numerem domu 5 Perepelniki
Rudy Eudokia, córka Mikołaja i Eudokii, w roku 1842 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Kornela Dańczyszyna z Moniłówki, oboje wymienieni pod numerem domu 5
Rudy Maria, córka Bazylego, w roku 1837 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Sawę Hołyboroda, oboje wymienieni pod numerem domu 39 Perepelniki
Rudy Paraskewia, córka Mikołaja i Marii zd. Lewenec, w roku 1858 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Nastyna, oboje wymienieni pod numerem domu 27 Perepelniki
Rudy Teodor, rolnik, syn Piotra i Tatiany zd. Strusów, w roku 1855 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z wdową Dominiką zd. Wowk 1mo voto Nastyn, oboje wymienieni pod numerem domu 70 Perepelniki
Rudy Zofia, córka Piotra i Tatiany zd. Strusów, w roku 1858 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Stefana Martynyszyn z Kruhowa, oboje wymienieni pod numerem domu 70

Rudyk Jakub, rolnik, syn Michała i Zofii zd. Krywy, w roku 1848 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Anną Nowosad, oboje wymienieni pod numerem domu 9 Perepelniki
Rudyk Marianna, córka Michała, w roku 1843 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Atanazego Pawłów, oboje wymienieni pod numerem domu 19 PerepelnikiSagan Jan, włościanin, w roku 1837 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Bahrij, oboje wymienieni pod numerem domu 37 Perepelniki
Sagan Jan, rolnik, syn Erazma i Jereny zd. Kuzakow, w roku 1844 w wieku 37 lat jako wdowiec ożenił się z Barbarą Hołeszów, oboje wymienieni pod numerem domu 33 Perepelniki
Sagan Julianna, córka Erazma, Hukałowce, w roku 1835 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Bazylego Daniłów z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 89
Sagan Maria, rodem z Trościańca, w roku 1837 w wieku 50 lat jako wdowa po Teodorze Sagan wyszła za wdowca Aleksandra Iwanczyszyna, oboje wymienieni pod numerem domu 21 Perepelniki
Sagan Maria, córka Jana i Barbary zd. Hołysz, w roku 1863 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Ciocha, oboje wymienieni pod numerem domu 33 Perepelniki
Semków Jan, rolnik, syn Tymoteusza i Katarzyny zd. Wasyłkowej, w roku 1856 w wieku 53 lata jako wdowiec ożenił się z wdową Marią zd. Humeniuk 1mo voto Demków, oboje wymienieni pod numerem domu 32 Perepelniki
Skakun Anastazja, córka Teodora i Marii zd. Hryniów, w roku 1863 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Justyna Hykę z Beremowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 95
Skrypec Helena, 1mo voto Mikołów, córka Mykiety Skrypec i Anastazji zd. Manajowskiej, w roku 1857 w wieku 39 lat jako wdowa wyszła za Andrzeja Paszczaka z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 23
Skurski Franciszek, rolnik, syn Michała i Zofii zd. Kociubińskiej, w roku 1862 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Lewenec, oboje wymienieni pod numerem domu 73 Perepelniki
Stepanciów Jan, syn Mykity, w roku 1836 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Marią Sysak, oboje wymienieni pod numerem domu 75 Perepelniki
Stepańców Jerenia, 1mo voto Michajliszyn, córka Grzegorza Stepańców i Eudoksji, w roku 1850 w wieku 45 lat jako wdowa wyszła za wdowca Bazylego Rudego, oboje wymienieni pod numerem domu 69 Perepelniki
Swirska Pelagia, córka Kacpra i Rozalii zd. Balków, w roku 1847 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Bazylego Romanów, oboje wymienieni pod numerem domu 94 Perepelniki

Sysak Anastazja, córka Jana, w roku 1835 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jacentego Kubów z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 65
Sysak Eudokia, córka Iwana, w roku 1836 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Łebed, oboje wymienieni pod numerem domu 6 Perepelniki
Sysak Eufemia, rodem z Kudobiniec, służąca u właścicielki dóbr Perepelniki, córka Aleksego i Marty zd. Daniłów(?), w roku 1850 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Teodora Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 22 Perepelniki
Sysak Grzegorz, uwolniony żołnierz, syn Jana i Anny zd. Phyłypów, w roku 1857 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Krystyną Kubów, oboje wymienieni pod numerem domu 74 Perepelniki
Sysak Jakub, rolnik, syn Ostapa i Tatiany zd. Hruby, w roku 1863 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Heleną Kowalów, oboje wymienieni pod numerem domu 77 Perepelniki
Sysak Jan, włościanin, w roku 1836 w wieku 46 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Marią Zaterły, oboje wymienieni pod numerem domu 65 Perepelniki
Sysak Maria, córka Iwana, w roku 1836 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Jana Stepanciów, oboje wymienieni pod numerem domu 75 Perepelniki
Sysak Michał, rolnik, syn Jana i Anny zd. Nyczaj, w roku 1863 w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Eudoksją Humenny, oboje wymienieni pod numerem domu 65 Perepelniki
Sysak Ostap, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Wołowicz, w roku 1849 w wieku 42 lata jako wdowiec ożenił się z Teodozją Bojków, oboje wymienieni pod numerem domu 77 Perepelniki
Sysak vel Chomicz Stefan, rolnik, syn Grzegorza Sysaka vel Chomycz i Anny zd. Bojków, w roku 1848 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Anną Łebyd vel Stepaniszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 13 Perepelniki

Szewców Anna, córka Jana i Marii zd. Sagan, w roku 1848 w wieku 24 i pół roku jako panna wyszła za Andrzeja Hryńczyszyna vel Romanów, oboje wymienieni pod numerem domu 43 Perepelniki
Szoiły(?) Maciej, kucharz we dworze Perepelniki, urodzony na Chorwacji, syn Macieja i Katarzyny zd. Senew(?), mieszkańców Dobrowody cyrkuł Zagrzeb, w roku 1844 w wieku 56 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Agafią zd. Papluszka 1mo voto Ostapów, oboje wymienieni pod numerem domu 19 Perepelniki
Szostak Mełania, 1mo voto Hołowata, córka Grzegorza Szostak i Mełanii zd. Pawłów, w roku 1855 w wieku 36 lat jako wdowa wyszła za wdowca Józefa Wysockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 92 Perepelniki
Szostak Szymon, rolnik, syn Grzegorza i Małanii zd. Pawłow, w roku 1864 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z wdową Paraskewią zd. Łeśków 1mo voto Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 92 PerepelnikiTracz Eufemia, córka Eliasza Tracza i Anastazji zd. Strytynów, Hukałowce, w roku 1847 w wieku 30 lat jako wdowa wyszła za wdowca Piotra Miziuka z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 89
Twerdochlib Matrona, służąca u proboszcza gr.-kat. w Perepelnikach, ur. Zulice, córka Romana i Katarzyny zd. Zieliniewicz, w roku 1844 w wieku 28 lat jako panna wyszła za Jana Olejnika, oboje wymienieni pod numerem domu 38 PerepelnikiWerbij Jozafat, rolnik, syn Dymitra, w roku 1843 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Marianną Melnik, oboje wymienieni pod numerem domu 78 Perepelniki
Wiwczar vel Sysak Maria, córka Jana i Anny zd. Filipowicz, w roku 1847 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Teodora Mikołów, oboje wymienieni pod numerem domu 15 Perepelniki

Wowk Antoni, rolnik, syn Maksyma i Pelagii, nr domu 75 Perepelniki, w roku 1843 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Miziuk z domu nr 82 Perepelniki
Wowk Daniel, rolnik, syn Andrzeja i Marii zd. Petrowej, w roku 1855 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z wdową Ksenią zd. Ołeksijów 1mo voto Hrycyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 78 Perepelniki
Wowk Dominika, córka Joachima i Anny zd. Paszczak, Hukałowce, w roku 1849 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jakuba Nastyna z Perepelnik, oboje wymienieni pod numerem domu 72
Wowk Dominika, 1mo voto Nastyn, ur. Hukałowce, córka Joachima i Anny zd. Paszczak, w roku 1855 w wieku 22 lata jako wdowa wyszła za Teodora Rudego, oboje wymienieni pod numerem domu 70 Perepelniki
Wowk Eudokia, córka Teodora, w roku 1843 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Teodora Wysockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 45 Perepelniki
Wowk Grzegorz, rolnik, syn Teodora i Katarzyny, nr domu 55 Perepelniki, w roku 1842 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Marią Humeniuk z domu nr 37 Perepelniki
Wowk Ksenia, córka Maksyma i Pelagii zd. Kowalczuk, w roku 1850 w wieku 28 lat jako panna wyszła za Jana Hrycyszyn vel Romanów, oboje wymienieni pod numerem domu 94 Perepelniki
Wowk Maciej, rolnik, syn Teodora i Paraskewii zd. Łyczak, w roku 1844 w wieku 38 lat jako wdowiec ożenił się z Paraskewią Pochodzaj, oboje wymienieni pod numerem domu 55 Perepelniki
Wowk Maria, córka Teodora i Katarzyny zd. Maruniak, w roku 1850 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Aleksego Nyczaj, oboje wymienieni pod numerem domu 41 Perepelniki
Wowk Maria, 1mo voto Nyczaj, córka Teodora Wowka i Katarzyny zd. Procyk, w roku 1858 w wieku 29 lat jako wdowa wyszła za wdowca Daniela Barabasza, oboje wymienieni pod numerem domu 85 Perepelniki
Wowk Tymoteusz, włościanin, syn Maksyma, w roku 1835 w wieku 21 i 2/3 roku jako kawaler ożenił się z Katarzyną Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 94 Perepelniki

Wysocka Agafia, córka Grzegorza i Marii zd. Hawrychów, w roku 1864 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Michała Gołembowicza, wyznania łacińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 26 Perepelniki
Wysocka Agrypina, córka Teodora i Justyny zd. Balków, w roku 1857 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Tomasza Czyża, oboje wymienieni pod numerem domu 21 Perepelniki
Wysocka Anna, córka Szymona i Heleny zd. Ostapów, w roku 1848 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Jana Chomicza z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 71
Wysocka Anna, córka Grzegorza i Marii zd. Hawrychów, w roku 1857 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Jana Kosciuka z Jarosławic, oboje wymienieni pod numerem domu 88
Wysocka Justyna, 1mo voto Iwanków, córka Mykiety Wysockiego, w roku 1843 w wieku 32 lata jako wdowa po Bazylim Iwanków wyszła za wdowca Bazylego Ostapiw, z Hukałowiec oboje wymienieni pod numerem domu 73
Wysocka Katarzyna, córka Teodora, w roku 1835 w wieku 15 i 1/3 roku jako panna wyszła za Tymoteusza Wowka, oboje wymienieni pod numerem domu 94 Perepelniki
Wysocka Maria, w roku 1835 w wieku 30 lat jako wdowa wyszła za Pawła Groszko, oboje wymienieni pod numerem domu 61 Perepelniki
Wysocka Maria, córka Teodora, w roku 1836 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Franciszka Rozmysłowskiego, wyznania łacińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 45 Perepelniki
Wysocka Matrona, córka Szymona Wysockiego i Heleny zd. Ostapów, w roku 1844 w wieku 25 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Hanuszczyna, oboje wymienieni pod numerem domu 7 Perepelniki
Wysocka Paraskewia, córka Teodora i Rozalii zd. Balków, w roku 1858 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Mikołaja Olejnika z Hukałowiec, oboje wymienieni pod numerem domu 94
Wysocki Andrzej, rolnik, syn Pawła i Magdaleny zd. Grabas, w roku 1855 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Marią Nastyn vel Biły, oboje wymienieni pod numerem domu 76 Perepelniki
Wysocki Jan, rolnik, syn Tymoteusza i Kseni zd. Fabriczny, w roku 1850 w wieku 59 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Eudoksją zd. Paszczak, oboje wymienieni pod numerem domu 92 Perepelniki
Wysocki Jan, rolnik, syn Szymona i Heleny zd. Ostapów, w roku 1855 w wieku 33 lata jako wdowiec ożenił się z wdową Eudoksją zd. Paszczak 2do voto Wysocką, oboje wymienieni pod numerem domu 87 Perepelniki
Wysocki Józef, rolnik, syn Jana i Katarzyny, nr domu 29 Perepelniki, w roku 1841 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Krystyną Hrynek alias Zorenny z domu nr 75 Perepelniki
Wysocki Józef, rolnik, syn Jana i Katarzyny zd. Bojków, w roku 1855 w wieku 38 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Mełanią zd. Szostak 1mo voto Hołowaty, oboje wymienieni pod numerem domu 92 Perepelniki
Wysocki Maciej, pracowity, w roku 1841 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Andruszyny, oboje wymienieni pod numerem domu 29 Perepelniki
Wysocki Paweł, rolnik, syn Teodora i Marii zd. Miziuk, w roku 1849 w wieku 41 lat jako wdowiec ożenił się z wdową Agafią zd. Humeniuk 1mo voto Iwanczyszyn, oboje wymienieni pod numerem domu 76 Perepelniki
Wysocki Sawa, rolnik, syn Teodora i Marii, nr domu 45 Perepelniki, w roku 1841 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Krystyną Lewenec z domu nr 73 Perepelniki
Wysocki Teodor, rolnik, syn Teodora, w roku 1843 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Eudokią Wowk, oboje wymienieni pod numerem domu 45 Perepelniki
Wysocki vel Pańków Michał, rolnik, syn Teodora Wysockiego vel Pańków i Paraskewii zd. Hawrychów, w roku 1864 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Anastazją Zorenny, oboje wymienieni pod numerem domu 14 PerepelnikiZamaszny alias Jezierzański Teodor, rolnik, syn Maksyma i Eudokii, nr domu 21 Hukałowce, w roku 1841 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Heleną Kowalów z domu nr 70 w Hukałowcach (oboje młodzi z Hukałowiec, lecz ślub wpisany przy Perepelnikach)
Zaterły Maria, w roku 1836 w wieku 36 lat jako wdowa po Szymonie Zaterły wyszła za wdowca Jana Sysaka, oboje wymienieni pod numerem domu 65 Perepelniki
Zaterły Paraskewa, córka Jana i Pelagii, sierota, nr domu 89 Perepelniki, w roku 1843 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Teodora Andrusyna z domu nr 44 Perepelniki
Zaterły Paraskewia, córka Stefana i Heleny zd. Hrynków, w roku 1862 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Daniela Kondratów, oboje wymienieni pod numerem domu 35 Perepelniki
Zorenny Anastazja, córka Antoniego i Eudoksji zd. Chomycz, w roku 1864 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Michała Wysockiego vel Pańków, oboje wymienieni pod numerem domu 14 Perepelniki
Zorenny Anna, córka Mykiety, w roku 1843 w wieku 38 lat jako panna wyszła za wdowca Ostapa Nyczaj, oboje wymienieni pod numerem domu 39 Perepelniki
Zorenny Jan, rolnik, syn Mykiety i Tatiany zd. Wowk, w roku 1848 w wieku 35 lat jako wdowiec ożenił się z Barbarą Łeśków, oboje wymienieni pod numerem domu 22 PerepelnikiOd administratorów.

W zasobach naszego projektu znajdują się kopie stron z danymi 272 ślubów z lat 1835-1864, które miały miejsce w Perepelnikach w miejscowej cerkwi grecko-katolickiej. Niektórych roczników z tego przedziału brakuje (1845, 1846, 1851, 1852, 1854, 1859, 1860) - nie było ich w archiwum i nie wiemy, czy zachowały się do naszych czasów. Lecz wszystkie dostępne roczniki zostały przez nas zinwetaryzowane i udostępniamy je teraz Czytelnikom w niniejszym artykule.

W księgach rzymskokatolickich były także dane greko-katolików, tu mamy sytuację podobną - i między greko-katolikami osoby wyznania łacińskiego. Oczywistość w przypadku mieszanych małżeństw, gdzie synowie przejmowali wiarę ojców, a córki wiarę matek. Księgi obu obrządków nawzajem się uzupełniają. Mamy nadzieję, że przydadzą się wszystkim Czytelnikom, interesującym się Perepelnikami.

Minusem jest, że te księgi grecko-katolickie były prowadzone mniej starannie od łacińskich. W prezentowanych tu ślubach przy wdowcach czy wdowach brak jest nazwisk zmarłych współmałżonków (kilka sami dopisaliśmy). Do roku 1842 często nie podawano też nazwisk rodziców osób owdowiałych, po tej dacie zapisy stały się dokładniejsze. Na braki nic już nie poradzimy. Mimo to te materiały są bardzo przydatne i wierzymy że skorzystają z nich osoby, posiadające w drzewku przodków z tej wioski.

Jeśli ktoś z Czytelników będzie zainteresowany jakimś wybranym ślubami (lub ślubami), możemy podać resztę danych - czyli dokładne daty dzienne ślubu oraz nazwiska świadków i księdza. Pozostałe dostępne informacje są już zamieszczone w niniejszym indeksie.