Białogłowy - księga urodzeń, indeks nazwisk R-Ż
Dodane przez Remek dnia Sierpnia 28 2016 20:21:27

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH 1816-1900
URODZENI Z WIOSKI BIAŁOGŁOWY - INDEKS NAZWISK CZĘŚĆ 3

Część pierwsza z nazwiskami od Baczewicz do Jaśnij jest tutaj
Część druga z nazwiskami od Kalinowski do Putiatycki jest tutaj
Radomy Jakub ur. 1844, rodzice: Radomy Jan, pracowity + Legera Maria, córka Jana i Praksedy, nr domu 34 Białogłowy
Radomy Jan ur. 1892, rodzice: Radomy Jakub, rolnik, syn Jana i Marii zd. Wegera + Berbelicka Maria, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 58 Białogłowy
Radomy Michał ur. 1895, rodzice: Radomy Jakub, syn Jana i Marii zd. Wegera + Berbelicka Maria, córka Józefa i Anny zd. Wychrystka, nr domu 58 Białogłowy
Radomy Piotr ur. 1898, rodzice: Radomy Jakub, rolnik, syn Jana i Marii zd. Wegera + Berbelicka Maria, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 189 Białogłowy
Rawa Zofia ur. 1858, rodzice: Rawa Aleksy, rolnik, syn Łukasza i Eudoksji zd. Szewczuk + Olech Maria, córka Marcina i Katarzyny zd. Kowalów, nr domu 61 Białogłowy
Roczkowski Andrzej ur. 1828, rodzice: Roczkowski Jan, woźnica + Wozińska(?) Agnieszka, córka Jakuba, nr domu 116 Białogłowy
Rogowski Jakub ur. 1834, rodzice: Rogowski Szymon, rolnik + Sikora Maria, nr domu 49 Białogłowy
Rogowski Jan ur. 1832, rodzice: Rogowski Szymon, rolnik + Sikora Maria, nr domu 99 Białogłowy
Rostecki Łukasz ur. 1845, rodzice: Rostecki Mikołaj, rolnik + Kukurudza Matrona, córka Maksymiliana i Anastazji, nr domu 66 Białogłowy
Różycki Grzegorz ur. 1859, rodzice: Różycki Bartłomiej, rolnik, syn Józefa i Marii zd. Szerszen + Olech Katarzyna, córka Macieja i Rozalii zd. Lady, nr domu 61 Białogłowy
Różycki Wincenty ur. 1860, rodzice: Różycki Bartłomiej, rolnik, syn Józefa i Marii zd. Szerszeń + Olech Katarzyna, córka Macieja i Rozalii zd. Łady, nr domu 61 Białogłowy

Rusinowska Anna ur. 1843, rodzice: Rusinowski Andrzej, pracowity + Koryszko Regina, córka Marcina i Anny, nr domu 72 Białogłowy
Rusinowska Anna ur. 1845, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowska Anna ur. 1875, rodzice: Rusinowski Józef, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Sąsiadek Katarzyna, córka Wawrzyńca i Ewy zd. Dajczak, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowska Anna ur. 1893, rodzice: Rusinowski Mikołaj, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Olech Zofia, córka Łukasza i Rozalii zd. Olender, nr domu 57 Białogłowy
Rusinowska Anna ur. 1896, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Wojciecha i Marii zd. Jasny + Kukurudza Katarzyna, córka Szymona i Marii zd. Bezpalko, nr domu 59 Białogłowy
Rusinowska Antonina ur. 1859, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik, syn Macieja i Anny zd. Szandurskiej + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny zd. Franczyn, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Apolonia ur. 1857, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik, syn Macieja i Anny zd. Szandurskiej + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny zd. Petryków, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Apolonia ur. 1887, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Marcina i Katarzyny domu Buczny + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Apolonia ur. 1891, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, syn Michała i Marii zd. Goreckiej + Sąsiadek Franciszka, córka Michała i Marii zd. Zakrzeckiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowska Katarzyna ur. 1854, rodzice: Rusinowski Michał, rolnik + Marecka Maria, córka Kazimierza i Katarzyny, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowska Katarzyna ur. 1885, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Marcina i Katarzyny zd. Buczny + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Katarzyna ur. 1886, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik, syn Michała i Anny zd. Mareckiej + Sąsiadek Franciszka, córka Wincentego i Marii zd. Zakrzeckiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowska Łucja ur. 1836, rodzice: Rusinowski Michał, rolnik + Marecka Maria, nr domu 8 Białogłowy
Rusinowska Maria ur. 1839, rodzice: Rusinowski Szczepan, pracowity + Rusinowska Rozalia, córka Macieja, nr domu 72 Białogłowy
Rusinowska Maria ur. 1846, rodzice: Rusinowski Michał, rolnik + Marecka Maria, córka Kazimierza i Marii, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowska Maria ur. 1850, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny zd. Petryków, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Maria ur. 1881, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik, syn Michała i Marii zd. Mareckiej + Sąsiadek Franciszka, córka Wincentego i Marii zd. Zakrzewskiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowska Maria ur. 1882, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Marcina i Katarzyny domu Buczny + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Maria ur. 1889, rodzice: Rusinowski Mikołaj, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Olech Zofia, córka Łukasza i Rozalii zd. Olender, nr domu 57 Białogłowy
Rusinowska Marta ur. 1898, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Wojciecha i Marii zd. Jasny + Kokurudza Katarzyna, córka Szymona i Marii zd. Bezpalko, nr domu 59 Białogłowy
Rusinowska Rozalia ur. 1840, rodzice: Rusinowski Marcin, pracowity + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowska Rozalia ur. 1879, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Marcina i Katarzyny domu Buczny + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Zofia ur. 1853, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny zd. Petryków, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Zofia ur. 1895, rodzice: Rusinowski Jan, syn Marcina i Katarzyny zd. Buczny + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowska Zofia ur. 1900, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Wojciecha i Marii zd. Jasny + Kukurudza Katarzyna, córka Szymona i Marii zd. Bezpalko, nr domu 59 Białogłowy
Rusinowski Andrzej ur. 1823, matka: Rusinowska Anna, służąca, nr domu 81 Białogłowy
Rusinowski Antoni ur. 1893, rodzice: Rusinowski Tomasz, syn Wojciecha i Marii + Jary Eudoksja, córka Tomasza i Heleny zd. Kich, nr domu 641 Białogłowy
Rusinowski Antoni ur. 1898, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowski Franciszek ur. 1840, rodzice: Rusinowski recte Maćkiewicz Andrzej, pracowity + Koryszko Regina, córka Marcina i Anny, nr domu 72 Białogłowy
Rusinowski Franciszek ur. 1888, rodzice: Rusinowski Jakub, rolnik, syn Michała i Marii zd. Domareckiej + Kich Katarzyna, córka Zacharego i Marii zd. Paryj, nr domu 51 Białogłowy
Rusinowski Franciszek ur. 1888, rodzice: Rusinowski Józef, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Dajczak Katarzyna, córka Wawrzyńca i Ewy zd. Sąsiadek, nr domu 185 Białogłowy
Rusinowski Jakub ur. 1826, matka: Rusinowska Anna, córka Wawrzyńca i Agnieszki, Białogłowy, bez numeru domu
Rusinowski Jakub ur. 1856, rodzice: Rusinowski Michał, rolnik + Marecka Maria, córka Kazimierza i Katarzyny, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Jakub ur. 1889, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik, syn Michała i Marii + Sąsiadek Franciszka, córka Wincentego i Marii zd. Zakrzeckiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1849, rodzice: Rusinowski Michał, rolnik + Marecka Maria, córka Kazimierza i Marii, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1852, rodzice: Rusinowski Michał, rolnik + Marecka Maria, córka Kazimierza i Marii, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1855, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik + Buczny Katarzyna, córka Łukasza, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1862, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Macieja i Anny zd. Szandurskiej + Łakocka Marianna, córka Cyryla i Agafii zd. Taras, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1867, rodzice: Rusinowski Wojciech, rolnik, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Krupnickiej + Maćkiewicz Anna, córka Andrzeja i Reginy zd. Nalepa, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1877, rodzice: Rusinowski Józef, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Dajczak Katarzyna, córka Wawrzyńca i Ewy, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1882, rodzice: Rusinowski Jakub, rolnik, syn Michała i Marii zd. Domareckiej + Kich Katarzyna, córka Zacharego i Marii zd. Paryj, nr domu 51 Białogłowy
Rusinowski Jan ur. 1890, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik, syn Marcina i Katarzyny zd. Buczny + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowski Józef ur. 1838, rodzice: Rusinowski Andrzej, pracowity + Korytko Reina, nr domu 72 Białogłowy
Rusinowski Józef ur. 1845, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik + Łakocka Maria, córka Cyryla i Agafii, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Józef ur. 1862, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik, syn Macieja i Anny zd. Szandurskiej + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny zd. Łozińskiej, Białogłowy, bez numeru domu
Rusinowski Józef ur. 1873, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik + Sąsiadek Franciszka, córka Wincentego i Marii zd. Zakrzewskiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Józef ur. 1877, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik + Berbelicka Helena, córka Józefa i Kseni zd. Breus, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Józef ur. 1880, rodzice: Rusinowski Wojciech, rolnik + Jaśnij Maria, córka Pawła i Anastazji zd. Berbelickiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Józef ur. 1883, rodzice: Rusinowski Wojciech, rolnik, syn Michała i Marii zd. Mareckiej + Jaśnij Maria, córka Pawła i Anastazji zd. Berbelickiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Józef ur. 1891, rodzice: Rusinowski Jakub, syn Michała i Marii zd. Domareckiej + Kich Katarzyna, córka Zacharego i Marii zd. Paryj, nr domu 51 Białogłowy
Rusinowski Kazimierz ur. 1843, rodzice: Rusinowski Marcin, pracowity + Buczny Katarzyna, córka Łukasza i Katarzyny, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Łukasz ur. 1839, rodzice: Rusinowski Michał, pracowity + Marecka Maria, córka Kazimierza, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Maciej ur. 1873, rodzice: Rusinowski Wojciech, rolnik, syn Michała i Marii zd. Szpanak(?) + Jasny Marianna, grekokatoliczka, córka Pawła i Heleny zd. Berbelickiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Marcin ur. 1849, rodzice: Rusinowski Jan, rolnik + Łakocka Maria, córka Cyryla i Agafii zd. Taras, nr domu 80 Białogłowy
Rusinowski Marcin ur. 1878, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik, syn Michała i Marii zd. Domaredzkiej + Sąsiadek Franciszka, córka Wincentego i Marii zd. Zakrzeckiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Marcin ur. 1894, rodzice: Rusinowski Józef, rolnik + Teszla Katarzyna, córka Andrzeja i Tatiany zd. Bezpalko, nr domu 21 Białogłowy
Rusinowski Marcin ur. 1897, rodzice: Rusinowski Mikołaj, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Olech Zofia, córka Łukasza i Rozalii zd. Olender, nr domu 57 Białogłowy
Rusinowski Mateusz ur. 1888, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Berbelicka Helena, córka Józefa i Kseni zd. Breus, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Michał ur. 1828, matka: Rusinowska Anna, córka Wawrzyńca, nr domu 94 Białogłowy
Rusinowski Michał ur. 1872, rodzice: Rusinowski Józef, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Dajczak Katarzyna, córka Wawrzyńca i Ewy zd. Sąsiadek, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Michał ur. 1875, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik, syn Michała i Marii zd. Mareckiej + Sąsiadek Franciszka, córka Wincentego i Marii zd. Zakrzeckiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Michał ur. 1880, rodzice: Rusinowski Jakub, rolnik, syn Michała i Marii zd. Domareckiej + Kich Katarzyna, córka Zacharego i Marii zd. Paryj, nr domu 51 Białogłowy
Rusinowski Michał ur. 1890, rodzice: Rusinowski Tomasz, rolnik + Jary Eudoksja, córka Tomasza i Heleny zd. Kich, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Mikołaj ur. 1890, rodzice: Rusinowski Józef, rolnik, syn Marcina i Katarzyny zd. Buczny + Teśla Katarzyna, córka Andrzeja i Tatiany zd. Bezpalko, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowski Mikołaj ur. 1897, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik + Pokidaniec Anna, córka Bazylego i Katarzyny zd. Łukasiewicz, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Mykieta ur. 1892, rodzice: Rusinowski Jakub, rolnik, syn Michała i Marii zd. Domareckiej + Kich Katarzyna, córka Zacharego i Marii zd. Parij, nr domu 51 Białogłowy
Rusinowski Paweł ur. 1880, rodzice: Rusinowski Józef, rolnik, syn Jana i Marii + Dajczak Katarzyna, córka Wawrzyńca i Ewy zd. Sąsiadek, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Piotr ur. 1893, rodzice: Rusinowski Jan, syn Marcina i Katarzyny zd. Buczny + Berbelicka Rozalia, córka Józefa i Anny zd. Axelrad, nr domu 89 Białogłowy
Rusinowski Piotr ur. 1894, rodzice: Rusinowski Jan, syn Wojciecha i Marii zd. Jasny + Kukurudza Katarzyna, córka Szymona i Marii zd. Bezpalko, nr domu 88 Białogłowy
Rusinowski Piotr ur. 1895, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, syn Michała i Marii zd. Czernij + Sąsiadek Franciszka, córka Bazylego i Katarzyny zd. Łukasiewicz, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Szczepan ur. 1891, rodzice: Rusinowski Marcin, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Berbelicka Helena, córka Józefa i Kseni zd. Breus, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Szczepan ur. 1898, rodzice: Rusinowski Mikołaj, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Olech Zofia, córka Łukasza i Rozalii zd. Olender, nr domu 57 Białogłowy
Rusinowski Tomasz ur. 1858, rodzice: Rusinowski Wojciech, rolnik, syn Michała i Marii zd. Domaradzkiej + Jasny Maria, córka Pawła i Heleny zd. Berbelickiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Wawrzyniec ur. 1842, rodzice: Rusinowski Michał, pracowity + Czernij Maria, córka Kazimierza i Marii, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Wiktor ur. 1874, rodzice: Rusinowski Wojciech, rolnik, syn Michała i Marii zd. Mareckiej + Jasny Maria, córka Pawła i Heleny zd. Berbelickiej, nr domu 63 Białogłowy
Rusinowski Wincenty ur. 1898, rodzice: Rusinowski Marcin, rolnik, syn Jana i Marii zd. Łakockiej + Berbelicka Helena, córka Józefa i Marii zd. Breus, nr domu 90 Białogłowy
Rusinowski Wojciech ur. 1877, rodzice: Rusinowski Wawrzyniec, rolnik, syn Michała i Marii zd. Mareckiej + Sąsiadek Franciszka, córka Wincentego i Marii zd. Zakrzeckiej, nr domu 63 Białogłowy

Ruszynski Józef ur. 1824, rodzice: Ruszynski Mikołaj, pracowity + Jasińska Magdalena, nr domu 104 Białogłowy
Rzechańska Apolonia Julia Domicela ur. 1824, rodzice: Rzechański Antoni, mandatariusz + Grabczyńska Teresa, nr domu 110 Białogłowy
Rzechańska Marianna ur. 1821, rodzice: Rzechański Antoni, mandatariusz + Grabczyńska Teresa, nr domu 1 BiałogłowySalecka Marianna ur. 1880, rodzice: Salecki Bazyli, kowal, syn Jana i Konstancji zd. Taurowskiej + Jary Katarzyna, córka Jana i Antoniny zd. Płuszczyńskiej, nr domu 77 Białogłowy
Salecka Rozalia ur. 1887, rodzice: Salecki Bazyli, rolnik, syn Jana i Konstancji zd. Tarnowskiej + Jary Katarzyna, córka Jana i Antoniny zd. Płaszczyńskiej, nr domu 27 Białogłowy
Samiłowski Jan ur. 1872, rodzice: Samiłowski Jakub, młynarz, syn Macieja i Rozalii zd. Konzendorf + Kowalczuk Katarzyna, córka Michała i Ireny Horbaczy, nr domu 3 Białogłowy
Semeniuk Anna ur. 1879, rodzice: Semeniuk Andrzej, rolnik, syn Tatiany Semeniuk + Maćkiewicz Zofia, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 82 Białogłowy
Semeniuk Franciszka ur. 1872, rodzice: Semeniuk Andrzej, grekokatolik, rolnik, syn Tatiany Semeniuk + Maćkiewicz Zofia, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 82 Białogłowy
Semeniuk Maria ur. 1882, rodzice: Semeniuk Andrzej, rolnik, syn Tatiany Semeniuk + Maćkiewicz Zofia, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 82 Białogłowy
Semeńków Jan ur. 1886, jedno z bliźniąt - z siostrą Katarzyną, rodzice: Semeńków Andrzej, rolnik, syn Tatiany Semeńków + Maćkiewicz Zofia, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 82 Białogłowy
Semeńków Katarzyna ur. 1886, jedno z bliźniąt - z bratem Janem, rodzice: Semeńków Andrzej, rolnik, syn Tatiany Semeńków + Maćkiewicz Zofia, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 82 Białogłowy

Sikora Agata ur. 1833, rodzice: Sikora Michał, rolnik + Petryków Łucja, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Agnieszka ur. 1830, rodzice: Sikora Jan + Jarmosz(?) Marianna /nazwisko nieczytelne/, nr domu 93 Białogłowy
Sikora Anna ur. 1835, rodzice: Sikora Michał, rolnik + Petryków Łucja, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Anna ur. 1841, rodzice: Sikora Franciszek, pracowity + Koziarska Teresa, córka Wojciecha i Marii, nr domu 52 Białogłowy
Sikora Anna ur. 1872, jedno z bliźniąt - z bratem Janem, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Petryków + Maćkiewicz Maria, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Anna ur. 1897, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Franków + Trymbulak Maria, córka Mikołaja i Rozalii zd. Jary, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Anna ur. 1898, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Andrzeja i Anny zd. Olender + Sikora Paulina, córka Wojciecha i Marii zd. Maćkiewicz, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Antoni ur. 1843, rodzice: Sikora Michał, pracowity + Franków Łucja, córka Benedykta i Katarzyny, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Antoni ur. 1890, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Franków + Trymbulak Maria, córka Mikołaja i Rozaliii zd. Jary, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Antonina ur. 1888, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Franków + Trymbulak Maria, córka Mikołaja i Rozalii zd. Jary, nr domu 99 Białogłowy
Sikora Dymitr ur. 1873, rodzice: Sikora Antoni, rolnik + Gładusz Aleksandra, córka Jakuba i Ewy zd. Popowicz, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Eudokia ur. 1834, rodzice: Sikora Jan, rolnik + Łukijańskla Maria, nr domu 93 Białogłowy
Sikora Franciszek ur. 1900, rodzice: Sikora Jan, rolnik, syn Antoniego i Aleksandry zd. Rawa + Olender Maria, córka Macieja i Anny zd. Rusinowskiej, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Franciszka ur. 1885, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Franków + Trymbulak Maria, córka Mikołaja i Rozalii zd. Jary, nr domu 98 Białogłowy
Sikora Jan ur. 1838, rodzice: Sikora Michał, pracowity + Dymydow Łucja, córka Piotra, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Jan ur. 1872, jedno z bliźniąt - z siostrą Anną, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Petryków + Maćkiewicz Maria, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Jan ur. 1881, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Benedyk + Maćkiewicz Maria, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 69 Białogłowy
Sikora Jan ur. 1892, rodzice: Sikora Jan, rolnik, syn Antoniego i Aleksandry zd. Fiec + Olender Maria, córka Macieja i Anny zd. Rusinowskiej, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Jan ur. 1894, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Andrzeja i Anny zd. Olender + Sikora Paulina, córka Wojciecha i Marii zd. Maćkiewicz, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Józef ur. 1876, rodzice: Sikora Antoni, rolnik + Chwiec Aleksandra, córka Jakuba i Ewy zd. Popowicz, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Józef ur. 1895, rodzice: Sikora Wojciech, syn Michała i Łucji zd. Franków + Trymbulak Maria, córka Mikołaja i Rozalii zd. Jary, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Józef ur. 1900, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Andrzeja i Anny zd. Olender + Sikora Paulina, córka Wojciecha i Marii zd. Maćkiewicz, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Józef Jan ur. 1850, rodzice: Sikora Michał, rolnik + Benedyk Łucja, córka Piotra i Katarzyny, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Katarzyna ur. 1861, rodzice: Sikora Andrzej, rolnik, syn Błażeja i Wiktorii zd. Sikora + Wojtyna Katarzyna, córka Błażeja i Małgorzaty, nr domu 88 Białogłowy
Sikora Katarzyna ur. 1891, rodzice: Sikora Michał, syn Andrzeja i Anny + Semeniuk Franciszka, córka Andrzeja i Zofii zd. Maćkiewicz, nr domu 82 Białogłowy
Sikora Katarzyna ur. 1892, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Franków + Trymbulak Maria, córka Mikołaja i Rozalii zd. Jary, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Katarzyna ur. 1900, jedna z bliźniąt - z siostrą Marią, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Wojciecha i Marii zd. Maćkiewicz + Macyszyn Anna, córka Pawła i Elżbiety zd. Kukurudza, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Kazimierz ur. 1888, rodzice: Sikora Antoni, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Beneda + Charabora Rozalia, córka Grzegorza i Teresy zd. Szandurskiej, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Maria ur. 1831, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Łukasza i Katarzyny + Piotrkowa Łucja, córka Benedykta i Katarzyny, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Maria ur. 1840, rodzice: Sikora Michał, pracowity + Petryków Łucja, córka Benedykta, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Maria ur. 1896, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Andrzeja i Anny + Sikora Paulina, córka Wojciecha i Marii zd. Maćkiewicz, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Maria ur. 1900, jedna z bliźniąt - z siostrą Katarzyną, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Wojciecha i Marii zd. Maćkiewicz + Macyszyn Anna, córka Pawła i Elżbiety zd. Kukurudza, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Marianna ur. 1816, matka: Sikora Justyna, nr domu 90 Białogłowy
Sikora Marianna ur. 1827, rodzice: Sikora Jan, rolnik + Łukiańska Maria, córka Jana, nr domu 93 Białogłowy
Sikora Michał ur. 1864, rodzice: Sikora Andrzej, rolnik, syn Wiktorii Sikora + Olender Anna, córka Macieja i Marii zd. Koryszko, nr domu 89 Białogłowy
Sikora Michał ur. 1874, rodzice: Sikora Józef, rolnik + Łakocka Helena, córka Andrzeja i Tekli zd. Breus, nr domu 10 Białogłowy
Sikora Michał ur. 1876, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Benedyk + Maćkiewicz Maria, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Michał ur. 1878, rodzice: Sikora Józef, rolnik + Łakocka Helena, córka Andrzeja i Tekli zd. Breus, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Michał ur. 1895, rodzice: Sikora Jan, syn Antoniego i Aleksandry + Olender Maria, córka Macieja i Anny zd. Rusinowskiej, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Mikołaj ur. 1890, rodzice: Sikora Jan, rolnik, syn Antoniego i Aleksandry zd. Fiec + Olender Maria, córka Macieja i Anny zd. Rusinowskiej, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Paulina ur. 1874, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Beneda + Maćkiewicz Maria, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Paweł ur. 1880, rodzice: Sikora Józef, rolnik + Łakocka Helena, córka Andrzeja i Tekli zd. Breus, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Piotr ur. 1841, rodzice: Sikora Jan, pracowity + Dzwonkowska Apolonia, córka Łukasza i Marii, nr domu 93 Białogłowy
Sikora Piotr ur. 1898, rodzice: Sikora Jan, rolnik, syn Antoniego i Aleksandry zd. Rawa + Olender Maria, córka Macieja i Anny zd. Rusinowskiej, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Prokop ur. 1882, rodzice: Sikora Józef, rolnik + Łukiańska Anna, córka Jana i Matrony zd. Myć, nr domu 166 Białogłowy
Sikora Rozalia ur. 1886, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Franków + Trymbulak Maria, córka Mikołaja i Rozalii zd. Jary, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Tomasz ur. 1828, rodzice: Sikora Michał, rolnik, syn Łukasza i Marii + * Łucja, nazwisko panieńskie nie podane, córka Benedykta i Katarzyny, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Wawrzyniec ur. 1836, rodzice: Sikora Andrzej, rolnik + Krupnicka Katarzyna, nr domu 29 Białogłowy
Sikora Wojciech ur. 1846, rodzice: Sikora Michał, rolnik + Pietryków Łucja, córka Benedykta i Katarzyny, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Zofia ur. 1878, rodzice: Sikora Wojciech, rolnik, syn Michała i Łucji zd. Benedyk + Maćkiewicz Maria, córka Andrzeja i Marii zd. Kloc, nr domu 96 Białogłowy
Sikora Zofia ur. 1883, rodzice: Sikora Antoni, rolnik, syn Łukasza i Łucji zd. Franków + Fiec Aleksandra, córka Jacka i Ewy zd. Popowicz, nr domu 99 Białogłowy

Skrzyszewska Józefa Aleksandra ur. 1860, rodzice: Skrzyszewski Marian, administrator dóbr Skoryk w cyrkule tarnopolskim, syn Józefa i Marii de Signio + Kossakowska Marcellina, córka Wincentego i Teresy zd. Korytowskiej, nr domu 93 Białogłowy
Skrzyszowska Adelia ur. 1859, rodzice: Skrzyszowski Marian, syn właściciela dóbr Józefa Skrzyszowskiego i Marii + Kossakowska Marcellina, córka Wincentego i Teresy zd. Korytowskiej, Białogłowy, bez numeru domu
Skrzyszowska Maria ur. 1853, rodzice: Skrzyszowski Marian, właściciel dóbr + Kossakowska Marcella, córka właściciela dóbr Wincentego Kossakowskiego i Teresy zd. Korytowskiej, nr domu 1 Białogłowy
Skrzyszowski Maciej Wiktor ur. 1852, rodzice: Skrzyszowski Marian, właściciel dóbr + Kossakowska Marcella, córka właściciela dóbr Wincentego Kossakowskiego i Teresy zd. Korytowskiej, nr domu 1 Białogłowy
Skulska Maria ur. 1832, rodzice: Skulski Józef, ekonom + Dębicka Antonina, córka Stanisława, nr domu 1 Białogłowy
Sobierańska Karolina ur. 1872, rodzice: Sobierański Szymon, sługa pałacowy, syn Wojciecha i Reginy + Jabłońska Maria, córka Szczepana i Anny, nr domu 1 Białogłowy

Sokołowska Agnieszka ur. 1825, rodzice: Sokołowski Maciej, plebejusz, syn Franciszka i Katarzyny + Sikora Justyna, córka Antoniego, nr domu 88 Białogłowy
Sokołowska Anastazja ur. 1892, rodzice: Sokołowski Jakub, rolnik + Diduszek Maria, córka Harasyma i Magdaleny zd. Hałat, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowska Anna ur. 1878, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik + Buczny Jadwiga, córka Kazimierza i Marii zd. Gładysz, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Dominika ur. 1850, rodzice: Sokołowski Stanisław, rolnik + Franków Anna, córka Benedykta i Katarzyny zd. Naróg, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowska Franciszka ur. 1875, rodzice: Sokołowski Franciszek, rolnik + Bil Rozalia, córka Michała i Agnieszki zd. Sikora, nr domu 64 Białogłowy
Sokołowska Helena ur. 1854, rodzice: Sokołowski Stanisław, rolnik + Franków Anna, córka Benedykta i Katarzyny zd. Naróg, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowska Justyna ur. 1855, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Smetana, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Katarzyna ur. 1882, rodzice: Sokołowski Franciszek, rolnik + Bil Rozalia, córka Michała i Jadwigi zd. Sikora, nr domu 126 Białogłowy
Sokołowska Magdalena ur. 1865, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik, syn Wincentego i Anny zd. Myś + Buczny Agnieszka, córka Kazimierza i Marianny zd. Hładyszyn, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Marcella ur. 1849, rodzice: Sokołowski Stanisław, rolnik + Franków Anna, córka Benedykta i Katarzyny zd. Naruszczak, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowska Maria ur. 1842, rodzice: Sokołowski Stanisław, pracowity + Pietrów Anna, córka Benedykta i Katarzyny, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowska Maria ur. 1862, matka: Sokołowska Anna, z domu Petryków, wdowa po Stanisławie Sokołowskim, córka Benedykta Petryków i Katarzyny zd. Naróg, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowska Maria ur. 1863, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik + Buczny Agnieszka, córka Kazimierza i Marii zd. Gładysz, nr domu 7 Białogłowy
Sokołowska Rozalia ur. 1843, rodzice: Sokołowski Stanisław, pracowity + Pietrów Anna, córka Benedykta i Katarzyny, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowska Rozalia ur. 1856, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Smetana, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Tekla ur. 1831, rodzice: Sokołowski Jakub, rolnik, syn Franciszka i Katarzyny + Laskowska Helena, córka Józefa i Anastazji, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Tekla ur. 1885, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik, syn Wincentego i Anny zd. Mycyszyn + Pendyk Maria, córka Barbary Pendyk, nr domu 79 Białogłowy
Sokołowska Teresa ur. 1836, rodzice: Sokołowski Jakub, rolnik + Leśkowska Helena, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Zofia ur. 1853, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Śmietana, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Zofia ur. 1854, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Smetana, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowska Zofia ur. 1873, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik, syn Wincentego i Anny zd. Macyszyn + Buczny Agnieszka, córka Kazimierza i Marii zd. Kwiatek, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Andrzej ur. 1860, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik, syn Jakuba i Heleny + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Smetana, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Eustachy ur. 1883, rodzice: Sokołowski Jakub, sługa w dominium + Dziaduszek Maria, córka Erazma i Magdaleny zd. Hałata, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowski Filip ur. 1819, rodzice: Sokołowski Maciej, pracowity + Sikora Justyna, nr domu 92 Białogłowy
Sokołowski Franciszek ur. 1850, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Smetana, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Ignacy ur. 1834, rodzice: Sokołowski Jakub, rolnik + Leśków Helena, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1830, rodzice: Sokołowski Maciej, rolnik, syn Franciszka i Katarzyny + Sikora Justyna, córka Antoniego i Katarzyny, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1846, rodzice: Sokołowski Stanisław, rolnik + Franków Anna, córka Benedykta i Katarzyny, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1863, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik, syn Jakuba i Heleny zd. Czorny + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Śmietana, nr domu 128 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1865, rodzice: Sokołowski Michał, rolnik, syn Jakuba i Heleny zd. Czorny + Szandurska Maria, córka Michała i Tatiany zd. Smetana, nr domu 128 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1877, rodzice: Sokołowski Franciszek, rolnik, syn Michała i Marii zd. Szandurskiej + Bil Rozalia, córka Michała i Agnieszki zd. Sikora, nr domu 96 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1887, rodzice: Sokołowski Jakub, rolnik, syn Stanisława i Anny zd. Beneda + Dziaduszek Maria, córka Erazma i Magdaleny zd. Hałata, nr domu 90 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1890, rodzice: Sokołowski Franciszek, rolnik, syn Michała i Marii zd. Szandurskiej + Cros(?) Anna, córka Marcina i Katarzyny, nr domu 108 Białogłowy
Sokołowski Jan ur. 1891, rodzice: Sokołowski Paweł, syn Wincentego i Anny zd. Mycyszyn + Pendyk Maria, córka Barbary Pendyk, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Józef ur. 1876, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik + Buczny Jadwiga, córka Kazimierza i Marii zd. Gładysz, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Kazimierz ur. 1828, rodzice: Sokołowski Maciej, rolnik, syn Franciszka i Katarzyny + Sikora Justyna, córka Jana, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowski Łukasz ur. 1832, rodzice: Sokołowski Maciej, rolnik + Sikora Justyna, nr domu 99 Białogłowy
Sokołowski Michał ur. 1823, rodzice: Sokołowski Maciej, pracowity + Sikora Justyna, nr domu 91 Białogłowy
Sokołowski Michał ur. 1828, rodzice: Sokołowski Jakub, rolnik + Laskowska Helena, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Michał ur. 1879, rodzice: Sokołowski Franciszek, rolnik, syn Michała i Marii zd. Szandurskiej + Bil Rozalia, córka Michała i Agnieszki zd. Sikora, nr domu 96 Białogłowy
Sokołowski Michał ur. 1892, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik, syn Wincentego i Anny zd. Mycyszyn + Pendyk Maria, córka Barbary Pendyk, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Stanisław ur. 1883, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik, syn Wincentego i Anny zd. Mycyszyn + Pendyk Maria, córka Barbary Pendyk, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Szczepan ur. 1886, rodzice: Sokołowski Franciszek, rolnik, syn Michała i Marii zd. Szandurskiej + Bil Rozalia, córka Michała i Agnieszki zd. Sikora, nr domu 180 Białogłowy
Sokołowski Szymon ur. 1888, rodzice: Sokołowski Paweł, rolnik, syn Wincentego i Anny zd. Mycyszyn + Pundyk Maria, córka Barbary Pundyk, nr domu 79 Białogłowy
Sokołowski Wawrzyniec ur. 1827, rodzice: Sokołowski Jakub, plebejusz, syn Franciszka i Katarzyny + Sokołowska Helena, córka Józefa i Anastazji, nr domu 75 Białogłowy
Sokołowski Wawrzyniec ur. 1880, rodzice: Sokołowski Franciszek, rolnik, syn Michała i Marii zd. Szandurskiej + Bil Rozalia, córka Michała i Agnieszki zd. Sikora, nr domu 89 Białogłowy
Sokołowski Wojciech ur. 1839, rodzice: Sokołowski Jakub, pracowity + Antok Helena, córka Franciszka, nr domu 75 Białogłowy

Stadnicki Jan ur. 1875, rodzice: Stadnicki Tomasz, kowal + Sokalska Helena, córka Józefa i Eufrozyny, nr domu 2 Białogłowy

Szandurska Agnieszka ur. 1877, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Benedyk, nr domu 99 Białogłowy
Szandurska Anna ur. 1817, rodzice: Szandurski Michał, pracowity + Smietańczyk Taćka, Białogłowy, bez numeru domu
Szandurska Anna ur. 1864, rodzice: Szandurski Jan, rolnik, syn Michała i Tatiany zd. Petryszyn + Sikora Anna, córka Michała i Łucji zd. Petryków, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Anna ur. 1883, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Maria, córka Kacpra i Ewy zd. Dajczak, nr domu 40 Białogłowy
Szandurska Anna ur. 1883, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Maria, córka Kacpra i Ewy zd. Dajczak, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Anna ur. 1889, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Maria, córka Kacpra i Ewy zd. Dajczak, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Franciszka ur. 1872, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Marcina i Anny zd. Kieryluk + Sikora Marianna, córka Michała i Łucji, nr domu 83 Białogłowy
Szandurska Katarzyna ur. 1852, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik + Kotowska Justyna, córka Kazimierza i Franciszki zd. Baran, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Katarzyna ur. 1888, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Maria, córka Jana i Ewy, nr domu 62 Białogłowy
Szandurska Katarzyna ur. 1889, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Boruch + Sokołowska Domicela, córka Stanislawa i Anny zd. Benedyk, nr domu 99 Białogłowy
Szandurska Maria ur. 1824, rodzice: Szandurski Michał, pracowity + Pietrysina Tatiana, nr domu 211 Białogłowy
Szandurska Maria ur. 1875, rodzice: Szandurski Jan, rolnik, syn Michała i Tatiany zd. Petryszyn + Sikora Anna, córka Michała i Łucji zd. Petryszyn, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Maria ur. 1873, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Bundyk, nr domu 99 Białogłowy
Szandurska Marianna ur. 1872, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sokołowskiej + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Benedyk, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Marianna ur. 1872, rodzice: Szandurski Jan, rolnik, syn Michała i Tatiany + Sikora Anna, córka Michała i Łucji zd. Petryków, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Paulina ur. 1895, rodzice: Szandurski Szczepan, syn Michała i Marii zd. Sikora + Buczny Eudoksja, córka Mikołaja i Tatiany, nr domu 83 Białogłowy
Szandurska Rozalia ur. 1855, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik + Kotowska Justyna, córka Kazimierza i Franciszki, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Rozalia ur. 1881, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Boruch + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Franków, nr domu 99 Białogłowy
Szandurska Teresa ur. 1832, rodzice: Szanduski Michał, rolnik + Smetona Tacja, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Zofia ur. 1861, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Rusinowskiej + Kołtowska Justyna, córka Kazimierza i Franciszki, nr domu 80 Białogłowy
Szandurska Zofia ur. 1878, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Boruch + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Benedyk, nr domu 134 Białogłowy
Szandurska Zofia ur. 1900, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + NN (dane matki dziecka ucięte), nr domu 210 Białogłowy
Szandurski Andrzej ur. 1847, rodzice: Szandurski Jan, rolnik + Boruch Ewa, córka Łukasza i Rozalii, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Andrzej ur. 1883, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Boruch + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Franków, nr domu 99 Białogłowy
Szandurski Jan ur. 1832, rodzice: Szandurski Marcin, rolnik + Kiryłów Anna, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Jan ur. 1853, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik + Kotowska Justyna, córka Kazimierza i Franciszki, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Jan ur. 1853, rodzice: Szandurski Jan, rolnik + Boruch Ewa, córka Łukasza i Rozalii, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Jan ur. 1876, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Marcina i Anny zd. Kieryluk + Sikora Maria, córka Michała i Łucji, nr domu 83 Białogłowy
Szandurski Jan ur. 1896, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Marianna, córka Kacpra i Ewy zd. Dajczak, nr domu 210 Białogłowy
Szandurski Jan ur. 1898, rodzice: Szandurski Szczepan, rolnik, syn Michała i Marii zd. Sikora + Buczny Eudoksja, córka Mikołaja i Tatiany zd. Paryj, nr domu 83 Białogłowy
Szandurski Jan Wawrzyniec ur. 1896, rodzice: Szandurski Marcin, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Kukurudza Marianna, córka Mykiety i Rozalii zd. Maćkiewicz, nr domu 149 Białogłowy
Szandurski Józef ur. 1863, rodzice: Szandurski Jan, rolnik, syn Michała i Tatiany + Sikora Anna, córka Michała i Łucji zd. Krzyśków, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Józef ur. 1873, rodzice: Szandurski Jan, rolnik, syn Michała i Tatiany zd. Smetana + Sikora Anna, córka Michała i Łucji zd. Franków, nr domu 88 Białogłowy
Szandurski Józef ur. 1875, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Boruch + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Benedyk, nr domu 99 Białogłowy
Szandurski Józef ur. 1891, rodzice: Szandurski Szczepan, syn Michała i Marii zd. Sikora + Buczny Eudoksja, córka Mikołaja i Tatiany zd. Paryj, nr domu 86 Białogłowy
Szandurski Klemens ur. 1897, matka: Szandurska Anna, służąca, córka Jana Szandurskiego, nr domu 210 Białogłowy
Szandurski Maciej ur. 1857, rodzice: Szandurski Jan, rolnik + Sikora Anna, córka Michała i Łucji zd. Franków, Białogłowy, bez numeru domu
Szandurski Maciej ur. 1861, rodzice: Szandurski Jan, rolnik, syn Marcina i Anny zd. Mojse + Budnicka Makryna, córka Bazylego i Marii zd. Parij, nr domu 56 Białogłowy
Szandurski Marceli ur. 1858, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Rusinowskiej + Kołtowska Justyna, córka Kazimierza i Franciszki, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Marcin ur. 1818, rodzice: Szandurski Mateusz, pracowity + * Anna, nazwisko panieńskie nie podane, nr domu 90 Białogłowy
Szandurski Marcin ur. 1860, rodzice: Szandurski Jan, rolnik, syn Michała i Tatiany zd. Smetana + Sikora Anna, córka Michała i Łucji zd. Franków, nr domu 82 Białogłowy
Szandurski Marcin ur. 1887, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Boruch + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Benedyk, nr domu 99 Białogłowy
Szandurski Michał ur. 1863, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Rozalii zd. Rusinowskiej + Kołtowska Justyna, córka Kazimierza i Franciszki, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Michał ur. 1887, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Maria, córka Kacpra i Ewy zd. Dajczak, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Michał ur. 1900, rodzice: Szandurski Marcin, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Kukurudza Maria, grekokatoliczka, córka Mykiety i Rozalii zd. Maćkiewicz, nr domu 149 Białogłowy
Szandurski Mikołaj ur. 1885, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Boruch + Sokołowska Dominika, córka Stanisława i Anny zd. Franków, nr domu 99 Białogłowy
Szandurski Mikołaj ur. 1891, rodzice: Szandurski Marcin, syn Jana i Anny + Kukurudza Maria, córka Mykiety i Rozalii zd. Maćkiewicz, nr domu 87 Białogłowy
Szandurski Paweł ur. 1892, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Maria, córka Kacpra i Ewy zd. Dajczak, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Piotr ur. 1885, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Sikora + Półtorak Maria, córka Kacpra i Ewy zd. Dajczak, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Piotr ur. 1891, rodzice: Szandurski Jan + Rawa Katarzyna, córka Jana i Barbary zd. Teśla, nr domu 82 Białogłowy
Szandurski Piotr ur. i zm. 1894, rodzice: Szandurski Szczepan, syn Michała i Marii zd. Sikora + Buczny Eudoksja, córka Mikołaja i Tatiany zd. Paryj, nr domu 83 Białogłowy
Szandurski Piotr ur. i zm. 1895, rodzice: Szandurski Marcin, syn Jana i Anny zd. Sikora + Kukurudza Marianna, córka Mykiety i Rozalii zd. Maćkiewicz, nr domu 149 Białogłowy
Szandurski Seweryn ur. 1859, rodzice: Szandurski Andrzej, rolnik, syn Jana i Anny zd. Rusinowskiej + Kołtowska Justyna, córka Kazimierza i Franciszki, nr domu 80 Białogłowy
Szandurski Stanisław ur. 1892, rodzice: Szandurski Szczepan, rolnik, syn Michała i Marii zd. Sikora + Buczny Eudoksja, córka Mikołaja i Tatiany zd. Paryj, nr domu 83 Białogłowy
Szandurski Szczepan ur. 1863, rodzice: Szandurski Michał, rolnik, syn Marcina i Anny zd. Mojsa + Sikora Maria, córka Michała i Łucji, nr domu 103 BiałogłowyŚwiadkiewicz Filip ur. 1837, rodzice: Świadkiewicz Szczepan, rolnik + Rusinowska Rozalia, nr domu 72 Białogłowy
Świadkiewicz Jakub ur. 1826, rodzice: Świadkiewicz Szczepan, rolnik + Rusinowska Rozalia, córka Macieja, nr domu 90 BiałogłowyTaras Antonina ur. 1855, rodzice: Taras Atanazy, rolnik + Czychod Anastazja, córka Jana i Agnieszki zd. Magerowicz, nr domu 59 Białogłowy
Tomczyszyn Joachim ur. 1895, rodzice: Tomczyszyn Paweł, syn Augustyna + Teśla Eudoksja, córka Kornela i Marii zd. Morawskiej, nr domu 91 Białogłowy
Tomczyszyn Michał ur. 1900, rodzice: Tomczyszyn Paweł, rolnik, syn Augustyna i Pelagii zd. Stachów + Teśla Eudoksja, grekokatoliczka, córka Kornela i Marii zd. Morawskiej, nr domu 217 Białogłowy
Tomczyszyn Szczepan ur. 1893, rodzice: Tomczyszyn Paweł, syn Augustyna + Teśla Eudoksja, córka Kornela i Marii zd. Morawskiej, nr domu 91 Białogłowy

Trymbulak Anna ur. 1864, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Olender + Jary Rozalia, córka Łukasza i Wiktorii zd. Półtorak, nr domu 88 Białogłowy
Trymbulak Franciszek ur. 1873, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii + Jary Rozalia, córka Łukasza i Wiktorii zd. Cicheckiej, nr domu 78 Białogłowy
Trymbulak Franciszka ur. 1887, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii + Jaśnij Anna, córka Pawła i Marii, nr domu 148 Białogłowy
Trymbulak Jakub ur. 1862, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Olender + Jary Rozalia, córka Łukasza i Wiktorii zd. Półtorak, nr domu 88 Białogłowy
Trymbulak Józef ur. 1876, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii + Jary Rozalia, córka Łukasza i Wiktorii zd. Cicheckiej, nr domu 78 Białogłowy
Trymbulak Katarzyna ur. 1893, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Olender + Jasny Anna, córka Pawła i Marii zd. Fiec, nr domu 78 Białogłowy
Trymbulak Michał ur. 1877, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Olender + Jary Rozalia, córka Łukasza i Wiktorii, nr domu 77 Białogłowy
Trymbulak Mikołaj ur. 1879, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Olender + Jasny Anna, córka Pawła i Marii zd. Fiec, nr domu 78 Białogłowy
Trymbulak Rozalia ur. 1882, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Olender + Jasny Anna, córka Pawła i Marii zd. Fiec, nr domu 148 Białogłowy
Trymbulak Rozalia ur. 1890, rodzice: Trymbulak Mikołaj, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Olender + Jaśnij Anna, córka Pawła i Marii zd. Fiec, nr domu 148 Białogłowy

Turyńska Katarzyna ur. 1887, rodzice: Turyński Bartłomiej, rolnik + Łucyk Maria, córka Antoniego i Katarzyny zd. Łakomskiej, nr domu 51 BiałogłowyWegera Barbara ur. 1892, rodzice: Wegera Mikołaj, syn Piotra i Magdaleny zd. Zabołotna + Sikora Maria, córka Andrzeja i Anny zd. Olender, nr domu 720 Białogłowy
Wegera Eudoksja ur. 1896, rodzice: Wegera Mikołaj, rolnik, syn Piotra i Magdaleny zd. Zabołotna + Sikora Maria, córka Andrzeja i Anny zd. Olender, nr domu 121 Białogłowy
Wegera Katarzyna ur. 1894, rodzice: Wegera Mikołaj, syn Piotra i Magdaleny zd. Zabołotna + Sikora Marianna, córka Andrzeja i Anny zd. Olender, nr domu 120 Białogłowy
Wegera Zofia ur. 1898, rodzice: Wegera Mikołaj, rolnik, syn Piotra i Magdaleny zd. Zabołotna + Sikora Maria, córka Andrzeja i Anny zd. Olender, nr domu 120 Białogłowy
Wężykowska Zofia ur. 1837, rodzice: Wężykowski Jan, pracowity + Kostecka Tekla, nr domu 113 Białogłowy
Winnicki Grzegorz ur. 1844, matka: Winnicka Zofia, pracowita, córka Jana i Marii, nr domu 22 Białogłowy
Wodecki Antoni ur. 1837, rodzice: Wodecki Wojciech, rolnik + Dajczak Julia, nr domu 57 Białogłowy
Wojnicka Agnieszka ur. 1854, rodzice: Wojnicki Bartłomiej + Buczny Katarzyna, córka Jana i Agnieszki, nr domu 89 Białogłowy
Wołanicki Julian ur. 1826, matka: Wołanicka Marianna, szlachcianka, zostająca pod opieką, córka Józefa i Ewy, nr domu 112 BiałogłowyŻołkowski Franciszek ur. 1821, rodzice: Żołkowski Jan, ogrodnik + * Franciszka, nazwisko panieńskie nie podane, nr domu 33 Białogłowy
Od administratorów.

Dzięki rocznikom 1867-1900, udostępnionym na stronach internetowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, a także wielkiej ofiarności Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostępnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostęp do kilku tysięcy skanów ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w Załoźcach. Są to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporządzane corocznie przez załozieckich księży i wysyłane za pośrednictwem dekanatu w Brodach. Nie są niestety kompletne - niektóre roczniki zaginęły, być może bezpowrotnie. Nie ma ich w dostępnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Zaś oryginały ksiąg załozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, spłonęły w czasie I wojny światowej. Z oryginalnego zasobu zachowały się jedynie dwa tomy księgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny oraz księga urodzeń z wiosek Ditkowce i Mszaniec 1786-1860. Historia okrutnie się obeszła z załozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajdują się kopie stron z danymi 804 dzieci urodzonych w wiosce Białogłowy. Prezentujemy je w niniejszym artykule. Z przyczyn technicznych (ograniczenia oprogramowania strony) materiał został podzielony na trzy części.

Dane rodziców dzieci przepisaliśmy w całości. Niestety, wiele zapisów zawiera tych informacji zbyt mało. Księgi załozieckie były prowadzone bardzo niestarannie. W niektórych latach podawano tylko same imiona i nazwiska rodziców dziecka, bez żadnych dodatkowych danych. Szczególnie długo utrzymywało się to w przypadku ojców. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. błędnie zapisane nazwiska panieńskie). Mogą też być jakieś nasze błędy przy przepisywaniu. Staraliśmy się zachować jak największą staranność, lecz kaligrafia dawnych księży nie zawsze była czytelna. Część tych zapisów to straszne "bazgroły", z trudem dające się odcyfrować.

Na życzenie Czytelników możemy podać pełne wypisy dla jakiś interesujących Was osób, czyli resztę informacji z ksiąg metrykalnych (daty dzienne narodzin i chrztów, dane chrzestnych, akuszerki i księdza). Prosimy w tym wypadku o założenie wątku na naszym forum.