Podbere¼ce - ksiźga urodzeń, indeks nazwisk
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 10 2016 19:14:40

Z KSI”G KO¦CIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZA£O¬CACH 1816-1900
URODZENI Z WIOSKI PODBERE¬CE - INDEKS NAZWISK


Babiuch Anna ur. 1898, rodzice: Babiuch Marek, rolnik, syn Franciszka i Agrypiny zd. Powro¼nik + Bojarska Tekla, córka Tomasza i Antoniny zd. Pietryków, Podbere¼ce, dom nr 16
Babiuch Anna ur. 1898, rodzice: Babiuch Józef, rolnik, syn Franciszka i Agrypiny zd. Powro¼nik + Kusiak Wiktoria, córka Józefa i Marii zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 17
Babiuch Józef ur. 1864, rodzice: Babiuch Franciszek, rolnik, syn Mateusza i Agnieszki zd. (...) /nazwisko nieczytelne/ + Powro¼nik Agrypina, córka Józefa i Marii zd. Jantko, Podbere¼ce, dom nr 18
Babiuch Maria ur. 1889, rodzice: Babiuch Józef, rolnik, syn Franciszka i Agrypiny zd. Powroznik + Kusiak Wiktoria, córka Józefa i Marii zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 17
Babiuch Zofia ur. 1895, rodzice: Babiuch Józef, rolnik + Kusiak Wiktoria, córka Józefa i Marii zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 17
Babiuk Jan ur. 1876, rodzice: Babiuk Franciszek, rolnik + Powroznyk Agrypina, córka Józefa i Marii, Podbere¼ce, dom nr 17
Babiuk Marek ur. 1873, rodzice: Babiuk Franciszek, rolnik + Powro¼nik Agrypina, córka Józefa i Marii, Podbere¼ce, dom nr 17
Babiuk Maria ur. 1897, rodzice: Babiuk Marek, rolnik, syn Franciszka i Agrypiny zd. Powroznik + Bojarska Tekla, córka Tomasza i Antoniny zd. Pietryków, Podbere¼ce, dom nr 16
Babiusz Justyna ur. 1893, rodzice: Babiuch Józef, rolnik + Kusiak Wiktoria, córka Józefa i Marii zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 17
Baj Maria ur. 1896, rodzice: Baj Filip, rolnik, syn Jana i Barbary zd. Jarockiej + Pó³torak Rozalia, córka Wojciecha i Anny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 47
Bay Anna ur. 1892, rodzice: Baj Filip + Pó³torak Rozalia, córka Wojciecha i Anny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 47
Bilecka Tekla ur. 1823, rodzice: Bilecki Jan, pracowity + Zielińska Teresa, Podbere¼ce, dom nr 45
Bodnarczuk Krystyna ur. 1878, rodzice: Bodnarczuk Pawe³, rolnik + Jurkiewicz Anna, córka Jakuba i Marii, Podbere¼ce, dom nr 35
Byczek Karol ur. 1875, rodzice: Byczek Teodor, rolnik, syn Franciszka i Anny zd. Szweryda + Jaz³owiecka Tekla, córka W³adys³awa i Wiktorii zd. Wróbel, Podbere¼ce, dom nr 2
Byczek Marianna ur. 1877, rodzice: Byczek Teodor, pszczelarz, syn Franciszka i Anny zd. Szweryda + Jaz³owiecka Tekla, córka W³adys³awa i Wiktorii zd. Wróbel, Podbere¼ce, dom nr 2Czapla Filip ur. 1888, rodzice: Czapla Jan, rolnik + Marfian Ludwika, córka Paw³a i Katarzyny, Podbere¼ce, dom nr 29
Czapla Jan ur. 1891, rodzice: Czapla Jan + Marfian Ludwika, córka Paw³a i Katarzyny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 29
Czapla Katarzyna ur. 1897, rodzice: Czapla Jan, rolnik + Marfian Ludwika, córka Paw³a i Katarzyny zd. Kusiak, Podbere¼ce, bez numeru domu
Czapla Krystyna ur. 1894, rodzice: Czapla Jan, rolnik + Marfian Ludwina, córka Paw³a i Katarzyny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 29
Czapla Marianna ur. 1879, rodzice: Czapla Jan, rolnik + Marfian Jadwiga, córka Paw³a i Katarzyny, Podbere¼ce, dom nr 29
Czapla Pawe³ ur. 1876, rodzice: Czapla Jan, rolnik, syn Anny Czapla + Marchwiany Jadwiga, córka Paw³a i Katarzyny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 28
Czapla Piotr ur. 1885, rodzice: Czapla Jan, rolnik, syn Anny Czapla + Marchwiany Jadwiga, córka Paw³a i Katarzyny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 20
Czapla Rozalia ur. 1882, rodzice: Czapla Jan, rolnik + Marchwiany Katarzyna, córka Paw³a i Katarzyny, Podbere¼ce, dom nr 29
Czornyj Maria ur. 1897, rodzice: Czornyj Jan, rolnik, syn Zacharego i Paraskewy zd. Seńków + Kusiak Anna, córka Józefa i Agnieszki zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 18Derech Tatiana ur. 1888, matka: Olejnik Franciszka, po mźæu Derech, wdowa po Stefanie Derech, córka Szczepana Olejnika i Anny zd. Marfian, Podbere¼ce, dom nr 34
Derich Anna ur. 1878, rodzice: Derich Stefan, zarobnik, syn Stefana i Magdaleny zd. Olejnik + Olejnik Franciszka, córka Micha³a, Podbere¼ce, dom nr 25
Dobrucka Maria ur. 1865, rodzice: Dobrucki Dominik, ekonom + Buniakowska Katarzyna, córka Adama i Marii zd. Raczyńskiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Dobrucki Ludwik ur. 1867, rodzice: Dobrucki Dominik, ekonom, syn Wincentego i Anastazji zd. Lipczyńskiej + Buniakowska Katarzyna, córka Adama i Marii zd. Raczyńskiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Dubiańska Emilia ur. 1888, rodzice: Dubiański Wincenty, kowal, syn Marty Dubiańskiej + Weso³owska Joanna, córka Andrzeja i Katarzyny zd. Solewicz, Podbere¼ce, dom nr 2
Dubiańska Maria ur. 1893, rodzice: Dubiański Wincenty, kowal, syn Marty Dubiańskiej + Weso³owska Joanna, córka Andrzeja i Katarzyny zd. Salewicz, Podbere¼ce, aula
Dubiańska Michalina ur. 1896, rodzice: Dubiański Wincenty, kowal, syn Micha³a i Marceli zd. Saleckiej + Weso³owska Joanna, córka Andrzeja i Katarzyny zd. Solewicz, Podbere¼ce, dom nr 1
Dubiańska Stanis³awa ur. 1891, rodzice: Dubiański Wincenty, syn Marty Dubiańskiej + Weso³owska Joanna, córka Andrzeja i Katarzyny zd. Solewicz, Podbere¼ce, dom nr 2
Dubiański Bronis³aw Walenty ur. 1890, rodzice: Dubiański Wincenty, kowal, syn Marty Dubiańskiej + Weso³owska Joanna, córka Andrzeja i Katarzyny zd. Solewicz, Podbere¼ce, dom nr 2
Dubiański Józef ur. 1895, rodzice: Dubiański Wincenty, kowal + Weso³owska Joanna, córka Andrzeja i Katarzyny zd. Solewicz, Podbere¼ce, dom nr 1Ferenc Jan ur. 1877, rodzice: Ferenc Antoni, rolnik, syn Józefa i Marii zd. Ziemlak + Olejnik Maria, córka Szczepana i Anny zd. Marfiany, Podbere¼ce, dom nr 39Gajowy Tekla ur. 1882, rodzice: Gajowy Jozafat, rolnik, syn Bazylego i Anny zd. Bartosz + Ostapów Antonina, córka Dymitra i Teresy zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 39
Góral Szczepan ur. 1896, rodzice: Góral Jan, s³uæ±cy + Pastuch Teodora, córka Onufrego i Marii zd. Stefanów, Podbere¼ce, bez numeru domu

Grad Antoni ur. 1853, rodzice: Grad Wojciech, rolnik + Kusiak Dorota, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Raróg, Podbere¼ce, bez numeru domu
Grad Antoni ur. 1898, rodzice: Grad Józef, rolnik, syn Franciszka i Justyny zd. Diduch + Gajowy Maria, córka Daniela i Kseni(?) zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 55
Grad Arseniusz ur. 1875, matka: Diduch Justyna, po mźæu Grad, wdowa po Franciszku Grad, córka Damiana Diduch i Paraskewy zd. Marfian, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Ferdynand ur. 1837, rodzice: Grad Wojciech, rolnik + Kusiak Dorota, Podbere¼ce, dom nr 18
Grad Franciszek ur. 1838, rodzice: Grad Wojciech, pracowity + Kusiak Dorota, córka Walentego, Podbere¼ce, dom nr 18
Grad Jan ur. 1846, rodzice: Grad Wojciech, rolnik + Kusiak Dorota, córka Walentego i Jadwigi, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Jan ur. 1867, rodzice: Grad Franciszek, rolnik + Diduch vel Boratyn Justyna, córka Damiana i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Jan ur. 1875, rodzice: Grad Pawe³, rolnik + Powroznyk Maria, córka Józefa i Marii, Podbere¼ce, dom nr 28
Grad Jan ur. 1876, rodzice: Grad Ferdynand, rolnik, syn Wojciecha i Doroty zd. Kusiak + Gajowy Justyna, córka Grzegorza i Marii, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Jan ur. 1882, rodzice: Grad Ferdynand, rolnik, syn Wojciecha i Doroty zd. Kusiak + Hajowy Justyna, córka Grzegorza i Marii, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Jan ur. 1898, rodzice: Grad Micha³, rolnik, syn Ferdynanda i Justyny zd. Gajowy + Olender Julia, córka Paw³a i Anny zd. Majkut, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Józef ur. 1877, rodzice: Grad Pawe³, rolnik, syn Wojciecha i Doroty zd. Kusiak + Powroznyk Agafia, córka Józefa i Marii zd. Marfian, Podbere¼ce, dom nr 28
Grad Józef ur. 1898, rodzice: Grad Jan, rolnik, syn Franciszka i Justyny zd. Diduch + Gajowy Zofia, córka Sawy i Marii zd. Powro¼nik, Podbere¼ce, dom nr 57
Grad Maria ur. 1841, rodzice: Grad Wojciech, pracowity + Kusiak Dorota, córka Walentego i Agnieszki, Podbere¼ce, dom nr 18
Grad Pawe³ ur. 1849, rodzice: Grad Wojciech, rolnik + Kusiak Dorota, córka Walentego i Agnieszki zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Pawe³ ur. 1878, rodzice: Grad Ferdynand, rolnik, syn Wojciecha i Doroty zd. Kusiak + Hajowy Justyna, córka Grzegorza i Marii, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Piotr ur. 1844, rodzice: Grad Benedykt (zapewne b³±d i imiź winno byę Wojciech), pracowity + Kusiak Dorota, córka Walentego, Podbere¼ce, dom nr 15
Grad Wojciech ur. 1874, rodzice: Grad Ferdynand, rolnik, syn Wojciecha i Doroty zd. Kusiak + Gajowy Justyna, grekokatoliczka, córka Grzegorza i Marii, Podbere¼ce, dom nr 15Hajowy Maria ur. 1873, rodzice: Hajowy Jozafat, rolnik + Ostap Antonina, córka Dymitra i Teresy, Podbere¼ce, dom nr 14
Hajowy Maria ur. 1876, rodzice: Hajowy Jozafat, rolnik, syn Bazylego i Anny zd. Bartosz + Ostapów Antonina, córka Dymitra i Teresy zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 14
Hajowy Maria ur. 1890, rodzice: Hajowy Jozafat, rolnik, syn Bazylego i Anny + Ostap Antonina, córka Dymitra i Teresy zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 39
Hajowy Tekla ur. 1887, rodzice: Hajowy Józef, rolnik, syn Bazylego i Anny zd. Bartosz + Ostapów Antonina, córka Dymitra i Teresy zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 39
Hajowy Zofia ur. 1879, rodzice: Hajowy Jozafat, rolnik, syn Bazylego i Anny zd. Bartosz + Ostapów Antonina, córka Dymitra i Teresy zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 14
Horochowska Apolonia ur. 1859, rodzice: Horochowski Andrzej, rolnik, syn Bazylego i Marii zd. Karuk + Kusiak Katarzyna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 2
Horochowska Maria ur. 1875, rodzice: Horochowski Andrzej, rolnik + Kusiak Katarzyna, córka Jana i Ma³gorzaty, Podbere¼ce, dom nr 2
Horochowska Marianna ur. 1874, rodzice: Horochowski Andrzej, rolnik, syn Marty Horochowskiej + Kusiak Katarzyna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Horochowska Rozalia ur. 1863, rodzice: Horochowski Andrzej, rolnik, syn Jana i Marty + Kusiak Katarzyna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 23
Horochowski Micha³ ur. 1898, rodzice: Horochowski Piotr, rolnik, syn Andrzeja i Katarzyny zd. Kusiak + Krawczuk Anna, córka Antoniego i Anny zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 2
Hramczuk Anna ur. 1863, rodzice: Hramczuk Antoni, rolnik + I¶ków Anna, córka Bazylego i Anny, Podbere¼ce, dom nr 22
Hrynczuk Rozalia ur. 1844, rodzice: Hrynczuk Andrzej, pracowity + Grad Helena, córka Marcina i Marii, Podbere¼ce, dom nr 25
Hundryk Micha³ ur. 1893, rodzice: Hundryk Pawe³, rolnik + Ku¼ma Justyna, córka Filipa i Anny zd. Wi¶niewskiej, Podbere¼ce, Micha³ówka
Hundzyk Jan ur. 1898, rodzice: Hundzyk Pawe³, rolnik, syn Filipa i Marii zd. Powro¼nik + Ku¼ma Justyna, córka Apolipa(?) i Anny zd. Wi¶niewskiej, Podbere¼ce, dom nr 55
Hundzyk Katarzyna ur. 1888, rodzice: Hundzyk Pawe³, rolnik, syn Filipa i Marii zd. Powro¼nik + Kusiak Rozalia, córka Józefa i Heleny, Podbere¼ce, dom nr 19
Hundzyk Maria ur. 1882, rodzice: Hundzyk Pawe³, rolnik, syn Filipa i Darii zd. Powroznyk + Kusiak Rozalia, córka Józefa i Heleny, Podbere¼ce, dom nr 19
Hundzyk Piotr ur. 1878, rodzice: Hundzyk Pawe³, rolnik, syn Filipa i Marii zd. Powroznyk + Kusiak Rozalia, córka Józefa i Marii zd. K³os, Podbere¼ce, dom nr 19
Hundzyk Roman ur. 1847, rodzice: Hundzyk Filip, rolnik + Powroznyk Maria, córka Jana i Agafii, Podbere¼ce, dom nr 20
Huzyk Anna ur. 1889, rodzice: Huzyk Piotr, rolnik, syn Paw³a i Paraskewy zd. Diduch + Kozaczewska Anna, córka Jana i Marii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 10
Huzyk Dominika ur. 1894, rodzice: Huzyk Piotr, rolnik + Kozaczewska Anna, córka Jana i Marii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 10
Huzyk Marianna ur. 1877, rodzice: Huzyk Piotr, rolnik, syn Paw³a i Paraskewy zd. Diduch + Kozaczewska Anna, córka Jana i Marii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 10
Huzyk Rozalia ur. 1896, rodzice: Huzyk Piotr, rolnik, syn Paw³a i Paraskewy zd. Diduch + Kozaczewska Anna, córka Jana i Marii zd. Grad, Podbere¼ce, numer domu nieczytelny
Huzyk vel Olejnik Katarzyna ur. 1886, rodzice: Huzyk vel Olejnik Piotr, rolnik, syn Paw³a i Paraskewy zd. Diduch + Kozaczewska Anna, córka Jana i Marii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 10I¶ków Agata ur. 1855, matka: I¶ków Anna, s³uæ±ca, córka Bazylego i Anny zd. Kwiatkowskiej, Podbere¼ce, dom nr 23
I¶ków Katarzyna ur. 1853, matka: I¶ków Anna, s³uæ±ca, córka Bazylego i Franciszki zd. Kwiatkowskiej, Podbere¼ce, dom nr 23
I¶ków Tekla ur. 1846, matka: I¶ków Pelagia, córka Bazylego i Anny, Podbere¼ce, dom nr 21
I¶ków Zofia ur. 1859, matka: I¶ków Anna, zwana Prociów, córka Bazylego i Anny zd. Kwiatkowskiej, Podbere¼ce, dom nr 23Jackowski Bazyli ur. 1894, rodzice: Jackowski Pawe³ Antoni, szewc + Hryńkiewicz Maria, córka Józefa i Anny, Podbere¼ce, dom nr 55
Jackowski Jan ur. 1888, rodzice: Jackowski Pawe³ Jan, szewc + Hryńczuk Maria, córka Józefa i Anastazji zd. Hundzyk, Podbere¼ce, dom nr 55
Jakubowska Klementyna ur. 1880, rodzice: Jakubowski Franciszek, kucharz, syn Marcina i Justyny zd. Bieleckiej + Momocka Petronela, córka Jakuba i Julii zd. Everard, Podbere¼ce, dom nr 1
Jakubowski Adam ur. 1878, rodzice: Jakubowski Jakub recte Franciszek, kucharz, syn Marcina i Justyny zd. Bieleckiej + Momocka Petronela, córka Jakuba i Julii zd. Everard, Podbere¼ce, dom nr 1
Janiszyn Bazyli ur. 1889, rodzice: Janiszyn Micha³, rolnik, syn Piotra i Agafii zd. Marfian + Majkut Julianna, córka Jana i Agnieszki zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 49
Janiszyn Józef ur. 1896, rodzice: Janiszyn Micha³, rolnik, syn Piotra i Agafii zd. Marfian + Majkut Julianna, córka Jana i Agnieszki zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 49
Janiszyn Micha³ ur. 1865, rodzice: Janiszyn Piotr, rolnik, syn Bazylego i Anny zd. Fedorowicz + Marfian Agafia, córka Jacka i Paraskewy zd. £ukian, Podbere¼ce, dom nr 40
Janiszyn Pawe³ ur. 1898, rodzice: Janiszyn Micha³, rolnik, syn Piotra i Agafii zd. Marfian + Majkut Julianna, córka Jana i Agnieszki zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 43
Janiszyn Piotr ur. 1893, rodzice: Janiszyn Micha³, rolnik + Majkut Julianna, córka Jana i Agnieszki zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 49
Jezierska Prakseda Leokadia ur. 1822, rodzice: Jezierski Dominik, rz±dca dóbr + Czerska Wiktoria, Podbere¼ce, dom nr 1

Jurkiewicz Antoni ur. 1887, rodzice: Jurkiewicz Maciej, rolnik + Me³nyk Helena, córka Jana i Eudokii zd. Czarneckiej, Podbere¼ce, dom nr 7
Jurkiewicz Jakub ur. 1877, rodzice: Jurkiewicz Józef, rolnik + Æuk Rozalia, córka Miko³aja i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Jakub ur. 1898, rodzice: Jurkiewicz Wac³aw, rolnik, syn Jakuba i Marii Huzyk vel Olejnik + Seńków Tekla, córka £ukasza i Katarzyny zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 36
Jurkiewicz Jakub ur. 1900, rodzice: Jurkiewicz Józef, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Huzyk + Æuk Rozalia, grekokatoliczka, córka Miko³aja i Tekli zd. Wo³aniuk, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Jan ur. 1876, rodzice: Jurkiewicz Józef, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Olejnik + Æuk Rozalia, córka Miko³aja i Tekli zd. Wolaniuk, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Jan ur. 1893, zm. 1894,, rodzice: Jurkiewicz Wac³aw vel Naslawko, rolnik + Seńków Tekla, córka £ukasza i Katarzyny zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 36
Jurkiewicz Jerzy ur. 1895, rodzice: Jurkiewicz Wac³aw, rolnik + Seńków Tekla, córka £ukasza i Katarzyny zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 36
Jurkiewicz Józef ur. 1854, rodzice: Jurkiewicz Jakub, rolnik + Olejnik Maria, córka Jana i Ewy, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Józef ur. 1890, rodzice: Jurkiewicz Maciej, rolnik + Me³nyk Helena, córka Jana i Eudokii zd. Czarneckiej, Podbere¼ce, dom nr 7
Jurkiewicz Maciej ur. 1856, rodzice: Jurkiewicz Jakub, rolnik + Olejnik Maria, córka Jana i Ewy, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Micha³ ur. 1888, rodzice: Jurkiewicz Józef, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Hundzyk + Æuk Rozalia, córka Miko³aja i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Miko³aj ur. 1891, rodzice: Jurkiewicz Wac³aw, syn Jakuba i Marii zd. Olejnik + Seńków Tekla, córka £ukasza i Katarzyny zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 36
Jurkiewicz Pawe³ ur. 1887, rodzice: Jurkiewicz Józef, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Hundzyk + Æuk Rozalia, córka Miko³aja i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Piotr ur. 1891, rodzice: Jurkiewicz Józef, syn Jakuba i Marii zd. Olejnik + Æuk Rozalia, córka Miko³aja i Tekli zd. Wolaniuk, Podbere¼ce, dom nr 8
Jurkiewicz Wac³aw ur. 1859, rodzice: Jurkiewicz Jakub, rolnik, syn Józefa i Agnieszki zd. Olejnik + Olejnik Maria, córka Jana i Ewy, Podbere¼ce, dom nr 8Korczyńska Sylwestra ur. 1810, rodzice: Korczyński Tadeusz, ekonom + Kulikowska Maria, córka Jana i Katarzyny, Podbere¼ce, dom nr 20 (uwaga: ochrzczona "ex aqua" przy urodzeniu w Trembowli, a w r. 1830 uroczy¶cie w Za³o¼cach)
Kozubska Marianna ur. 1823, rodzice: Kozubski /imiź nie wpisane/, ekonom + Iwanecka(?) Rozalia /niejasny zapis/, Podbere¼ce, bez numeru domu (uwaga: ochrzczona "ex aqua" przy urodzeniu w Mszańcu, a w r. 1827 uroczy¶cie w Za³o¼cach)

Kusiak Anastazja ur. 1843, rodzice: Kusiak Wawrzyniec, pracowity + Czapla Franciszka, córka Andrzeja i Jadwigi, Podbere¼ce, dom nr 2
Kusiak Anna ur. 1823, rodzice: Kusiak Jan, pracowity + Siemiańska Marta, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Anna ur. 1838, rodzice: Kusiak Jan, pracowity + Ballar Ma³gorzata, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Anna ur. 1853, rodzice: Kusiak Kazimierz, rolnik + P³oszaj Katarzyna, córka Bart³omieja i Reginy zd. Chryplewicz, Podbere¼ce, dom nr 2
Kusiak Anna ur. 1855, rodzice: Kusiak Józef, rolnik + K³os Helena, córka Paw³a i Tekli zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Anna ur. 1878, rodzice: Kusiak Józef, rolnik, syn Walentego i Agnieszki + Olender Maria, córka Franciszka i Marii, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Anna ur. 1898, rodzice: Kusiak Józef, rolnik, syn Szymona i Domiceli zd. Baj + Wolaniuk Katarzyna, córka Tomasza i Ewy zd. Siuryn, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Bart³omiej ur. 1858, rodzice: Kusiak Józef, rolnik, syn Walentego i Agnieszki zd. Raróg + K³os Helena, córka Paw³a i Tekli zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Dorota ur. 1819, rodzice: Kusiak Walenty, pracowity + Ptaszeniecka(?) Agnieszka, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Florian ur. 1825, rodzice: Kusiak Jan, rolnik + Szymańska Ma³gorzata, córka Kacpra, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Franciszek ur. 1828, rodzice: Kusiak Jan, rolnik, syn Macieja i Marianny + Szymańska Ma³gorzata, córka Wojciecha i Agnieszki, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Franciszek ur. 1841, rodzice: Kusiak Wawrzyniec, pracowity + Czapla Franciszka, córka Andrzeja, Podbere¼ce, dom nr 2
Kusiak Jan ur. 1850, rodzice: Kusiak Józef, rolnik + Marchwianny Maria, córka Antoniego i Marii zd. S³otiuk, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Jan ur. 1878, rodzice: Kusiak Szymon, rolnik, syn Józefa i Marii zd. Marchwiany + Baj Domicela, córka Andrzeja i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Józef ur. 1874, rodzice: Kusiak Szymon, rolnik, syn Józefa i Marii zd. Marchwiany + Baj Domicela, córka Andrzeja i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Józefa ur. 1873, rodzice: Kusiak Józef, rolnik, syn Walentego i Agaty zd. Raróg + Olender Maria, córka Franciszka i Marii zd. Zarwańskiej, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Justyna ur. 1876, rodzice: Kusiak Józef, rolnik + Powroznyk Agrypina, córka Józefa i Marii, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Katarzyna ur. 1828, rodzice: Kusiak Walenty, rolnik + Raróg Agnieszka, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Katarzyna ur. 1835, rodzice: Kusiak Jan, rolnik + * Ma³gorzata (nazwisko panieńskie nie podane), Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Katarzyna ur. 1856, rodzice: Kusiak Józef, rolnik + K³os Helena, córka Paw³a i Tekli zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Krystyna ur. 1882, rodzice: Kusiak Szymon, rolnik + Baj Dominika, córka Andrzeja i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Maria ur. 1833, rodzice: Kusiak Jan, pracowity + Balar Ma³gorzata, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Maria ur. 1845, rodzice: Kusiak Wawrzyniec, rolnik + Czapla Franciszka, córka Andrzeja i Jadwigi, Podbere¼ce, dom nr 2
Kusiak Maria ur. 1846, rodzice: Kusiak Walenty, rolnik + Raróg Katarzyna, córka Wojciecha i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Maria ur. 1861, rodzice: Kusiak Józef, rolnik, syn Walentego i Agnieszki + Krociak Maria, córka Franciszka i Marii zd. Butna, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Maria ur. 1863, rodzice: Kusiak Józef, rolnik, syn Walentego i Agnieszki zd. Radwańskiej + Olender Marianna, córka Franciszka i Marianny zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Marianna ur. 1818, rodzice: Kusiak Jan, pracowity + Szymańska Ma³gorzata, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Marianna ur. 1826, rodzice: Kusiak Walenty, rolnik + Raróg Agnieszka, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Paraskewia ur. 1880, rodzice: Kusiak Szymon, rolnik + Baj Domicela, córka Andrzeja i Tekli, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Rozalia ur. 1853, rodzice: Kusiak Józef, rolnik + K³os Helena, córka Paw³a i Tekli zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Szymon ur. 1826, rodzice: Kusiak Jan, plebejusz, syn Jana i Marianny + Szymańska Ma³gorzata, córka Kacpra i Agnieszki, Podbere¼ce, dom nr 18
Kusiak Szymon ur. 1846, rodzice: Kusiak Józef, rolnik + Marchwiany Maria, córka Jana i Marii, Podbere¼ce, dom nr 2
Kusiak Wincenty ur. 1849, rodzice: Kusiak Kazimierz, rolnik + P³oszaj Katarzyna, córka Bart³omieja i Reginy zd. Chryplewicz, Podbere¼ce, dom nr 2

Ku¼ma Marianna ur. 1878, rodzice: Ku¼ma Jan, rolnik, syn Antoniego i Justyny + Pó³torak Anna, córka Tomasza i Agnieszki zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 24Majkut Katarzyna ur. 1885, rodzice: Majkut Jan, rolnik + Grad Agnieszka, córka Antoniego i Marii, Podbere¼ce, dom nr 1
Majkut Tekla ur. 1882, rodzice: Majkut Jan, rolnik + Grad Agnieszka, córka Antoniego i Marii zd. Grad, Podbere¼ce, bez numeru domu
Marchwianny Franciszka ur. 1859, rodzice: Marchwianny Pawe³, rolnik, syn Daniela i Pelagii zd. Moroz + Kusiak Katarzyna, córka Walentego i Agnieszki zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 28
Marchwiany Jadwiga ur. 1853, rodzice: Marchwiany Pawe³, rolnik + Kusiak Katarzyna, córka Walentego i Agnieszki zd. Raróg, Podbere¼ce, dom nr 18
Marchwiany Józef ur. 1849, rodzice: Marchwiany Jan, rolnik + Prociów Barbara, córka Bazylego i Anny, Podbere¼ce, dom nr 24
Marchwiany Maria ur. 1846, rodzice: Marchwiany Pawe³, rolnik + Kusiak Katarzyna, córka Walentego i Jadwigi, Podbere¼ce, dom nr 18
Marcinowska Maria ur. 1845, rodzice: Marcinowski Micha³, rolnik + Dowhań Katarzyna, córka Jana i Marii, Podbere¼ce, dom nr 51
Marfian Maria ur. 1894, rodzice: Marfian Jan, rolnik + Pó³torak Katarzyna, córka Wojciecha i Anny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 2
Marfian Rozalia ur. 1864, rodzice: Marfian Pawe³, rolnik + Kusiak Katarzyna, córka Walentego i Agnieszki, Podbere¼ce, dom nr 29Olejnik Franciszka ur. 1852, rodzice: Olejnik Szczepan, rolnik + Marchwiany Anna, córka Daniela i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 25
Olejnik Jan ur. 1859 (jeden z bli¼ni±t - z bratem Piotrem), rodzice: Olejnik Szczepan, rolnik, syn Leona i Rozalii zd. Grad + Marchwianny Anna, córka Daniela i Paraskewy zd. Deryk, Podbere¼ce, dom nr 25 (uwaga: oryg. b³źdnie pod nazwiskiem Olender)
Olejnik Katarzyna ur. 1845, rodzice: Olejnik Szczepan, rolnik + Marchwianny Anna, córka Daniela i Barbary, Podbere¼ce, dom nr 25
Olejnik Maria ur. 1842, rodzice: Olejnik Stefan, pracowity + Marchwiany Maria, córka Daniela i Barbary, Podbere¼ce, dom nr 25
Olejnik Maria ur. 1894, matka: Olejnik Franciszka, córka Szczepana i Anny zd. Marfian, Podbere¼ce, dom nr 1
Olejnik Piotr ur. 1859 (jeden z bli¼ni±t - z bratem Janem), rodzice: Olejnik Szczepan, rolnik, syn Leona i Rozalii zd. Grad + Marchwianny Anna, córka Daniela i Paraskewy zd. Deryk, Podbere¼ce, dom nr 25 (uwaga: oryg. b³źdnie pod nazwiskiem Olender)
Olejnik Rozalia ur. 1855, rodzice: Olejnik Szczepan, rolnik + Marchwiany Anna, córka Daniela i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 25
Olender Krystyna ur. 1892, matka: Olender Maria, córka Józefa i Marii, Podbere¼ce, dom nr 18
Ostapil Franciszka ur. 1843, rodzice: Ostapil Dymitr, pracowity + Raróg Teresa, córka Macieja i Teresy, Podbere¼ce, dom nr 14
Ostapów Antonina ur. 1846, rodzice: Ostapów Dymitr, rolnik + Raróg Teresa, córka Macieja i Teresy, Podbere¼ce, bez numeru domu
Ostapów Franciszka ur. 1849, rodzice: Ostapów Dymitr, rolnik + Raróg Teresa, córka Macieja i Teresy, Podbere¼ce, dom nr 17
Ostapów Helena ur. 1860, rodzice: Ostapów Dymitr, rolnik, syn Tymoteusza i Agafii + Raróg Teresa, córka Macieja i Teresy zd. Koziarskiej, Podbere¼ce, dom nr 14Pokidaniec Maria ur. 1880, rodzice: Pokidaniec Tymoteusz, rolnik + Kusiak Katarzyna, córka Jana i Ma³gorzaty, Podbere¼ce, dom nr 2
Poszwa Jan ur. 1896, rodzice: Poszwa Andrzej, rolnik + Piotrowska Maria, córka Jana i Julianny zd. Bieniaszewskiej, Podbere¼ce, bez numeru domu

Powroznik Anna ur. 1897, rodzice: Powroznik Roman, rolnik, syn Jana i Ireny + Raróg Maria, córka Micha³a i Anny zd. Tymczyszyn, Podbere¼ce, dom nr 56
Powroznik Anna ur. 1897, rodzice: Powroznik Jan, rolnik, syn Daniela i Tatiany zd. Czapla + Olchowska Maria, córka Jana i Katarzyny zd. Bi³a, Podbere¼ce, bez numeru domu
Powroznik Maria ur. 1889, rodzice: Powroznik Pawe³, rolnik, syn Piotra i Anny zd. Kmet + Krawczuk Zofia, córka Antoniego i Anny zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 60
Powroznik Teresa ur. 1836, rodzice: Powroznik Jan, rolnik + Bilecka Elæbieta, Podbere¼ce, dom nr 20
Powroznik Tymoteusz ur. 1842, rodzice: Powroznik Jan, pracowity + Bielecka Elæbieta, Podbere¼ce, dom nr 20
Powroznyk Barbara ur. 1880, rodzice: Powroznyk Pawe³, rolnik, syn Piotra i Anny zd. Kmet + Krawczuk Zofia, córka Antoniego i Anny zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 18
Powroznyk Maria ur. 1885, rodzice: Powroznyk Pawe³, rolnik, syn Piotra i Anny zd. Kmet + Krawczuk Zofia, córka Antoniego i Anny zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 18
Powroznyk Marianna ur. 1877, rodzice: Powroznyk Piotr, rolnik, syn Józefa i Marii zd. Marfian + Kusiak Katarzyna, córka Józefa i Heleny zd. K³os, Podbere¼ce, dom nr 28
Powro¼nik Anna ur. 1887, rodzice: Powro¼nik Pawe³, rolnik, syn Piotra i Anny zd. Kmet + Krawczuk Zofia, córka Antoniego i Anny zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 60
Powro¼nik Anna ur. i zm. 1894, rodzice: Powro¼nik Filip, rolnik + Bojarska Maria, córka Tomasza i Antoniny zd. Pietryków, Podbere¼ce, dom nr 20
Powro¼nik Maria ur. 1898, rodzice: Powro¼nik Pawe³, rolnik, syn Piotra i Anny zd. Kmieę + Krawczuk Zofia, córka Antoniego i Anny zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 60

Pó³torak Dominika ur. 1872, rodzice: Pó³torak Wojciech, rolnik, syn Jana i Ma³gorzaty zd. Koryszko + Kusiak Anna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 2
Pó³torak Jan ur. 1874, rodzice: Pó³torak Jan, rolnik + Hryńczuk Maria, córka Grzegorza i Anastazji, Podbere¼ce, dom nr 24
Pó³torak Jan ur. 1880, rodzice: Pó³torak Wojciech, rolnik, syn Jana i Ma³gorzaty zd. Koryszko + Kusiak Anna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 22
Pó³torak Jan ur. 1894, rodzice: Pó³torak Antoni, rolnik + Baran Maria, córka Jana i Marii zd. Owsiak, Podbere¼ce, dom nr 2
Pó³torak Józef ur. 1875, rodzice: Pó³torak Wojciech, rolnik, syn Jana i Ma³gorzaty zd. Koryszko + Kusiak Anna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 23
Pó³torak Marcella ur. 1896, rodzice: Pó³torak Antoni, rolnik, syn Wojciecha i Anny zd. Kusiak + Baran Maria, córka Jana i Marii zd. Owsiak, Podbere¼ce, dom nr 2
Pó³torak Maria ur. 1863, rodzice: Pó³torak Wojciech, rolnik + Kusiak Anna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Pó³torak Maria ur. 1874, matka: Pó³torak Anna, s³uæ±ca, córka Tomasza i Agnieszki zd. Olender, Podbere¼ce, dom nr 24
Pó³torak Rozalia ur. 1860, rodzice: Pó³torak Wojciech, rolnik + Kusiak Anna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szumańskiej, Podbere¼ce, dom nr 2
Pó³torak Tekla ur. 1877, rodzice: Pó³torak Wojciech, rolnik, syn Jana i Ma³gorzaty zd. Koryszko + Kusiak Anna, córka Jana i Ma³gorzaty zd. Szymańskiej, Podbere¼ce, dom nr 2

Pukasiewicz Helena ur. 1895, rodzice: Pukasiewicz Leon, drogomistrz, syn Tomasza i Józefy zd. Skibickiej + B±kowska Michalina, córka Tadeusza i Aleksandry zd. Konopackiej, Podbere¼ce, dom nr 41Raróg Agata ur. 1824, rodzice: Raróg Maciej, pracowity + Miko³ajczyk Teresa, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Andrzej ur. 1865, rodzice: Raróg Szczepan, rolnik, syn Macieja i Teresy zd. Koziarskiej + Wilichowska Maria, córka Jakuba i Marii zd. Celner, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Anna ur. 1844, rodzice: Raróg Szczepan, pracowity + Hrynczyszyn Marta, córka Jacka i Anny, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Anna ur. 1853, rodzice: Raróg Szczepan, rolnik + Hrynczuk Marta, córka Jacka i Anny zd. Procyk, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Anna ur. 1854, rodzice: Raróg Jan, rolnik + Olejnik Anna, córka £ukasza i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 14
Raróg Anna ur. 1863, rodzice: Raróg Szczepan, rolnik, syn Macieja i Teresy zd. Kusiak + Szpakowska Zofia, córka Tomasza i Rozalii zd. Jankowej, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Anna ur. 1896, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantaleona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Bart³omiej ur. 1857, rodzice: Raróg Jan, rolnik, syn Macieja i Teresy + Olejnik Anna, córka £ukasza i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 14
Raróg Franciszek ur. 1863, rodzice: Raróg Jan, rolnik, syn Macieja i Teresy + Olejnik Anna, córka Jana i Rozalii, Podbere¼ce, dom nr 25
Raróg Jan ur. 1847 (jeden z bli¼ni±t - z bratem Wincentym), rodzice: Raróg Szczepan, rolnik + Hryńczyszyn Marta, córka Jacka i Anny, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Jan ur. 1849, rodzice: Raróg Szczepan, rolnik + Hryńczuk Marta, córka Jacka i Anny zd. Procyk, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Jan ur. 1860, rodzice: Raróg Jan, rolnik, syn Macieja i Teresy + Olejnik Anna, córka Szczepana i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Józef ur. 1852, rodzice: Raróg Jan, rolnik + Olejnik Anna, córka Aleksego i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 14
Raróg Józef ur. 1879, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantalemona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 24
Raróg Józef ur. 1897, rodzice: Raróg Jan, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Marfian Maria, córka Antoniego i Agafii zd. Czumak, Podbere¼ce, dom nr 24
Raróg Katarzyna ur. 1826, rodzice: Raróg Maciej, plebejusz, syn Kazimierza i Marianny + Makowska Teresa, córka Mateusza i Zofii, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Katarzyna ur. 1853, rodzice: Raróg Jan, rolnik + Olejnik Anna, córka £ukasza i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 14
Raróg Katarzyna ur. 1881, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantalemona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 24
Raróg Katarzyna ur. 1893, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantaleona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Ksenia ur. 1847, rodzice: Raróg Jan, rolnik + Olejnik Anna, córka Wawrzyńca i Rozalii, Podbere¼ce, dom nr 16
Raróg Marcella ur. 1900, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantaleona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 25
Raróg Marianna ur. 1874, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantaleona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 24
Raróg Micha³ ur. 1849 (jedno z bli¼ni±t - z siostr± Teres±), rodzice: Raróg Jan, rolnik + Olejnik Anna, córka Aleksandra i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 13
Raróg Micha³ ur. 1876, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantalemona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 24
Raróg Piotr ur. 1887, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantaleona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 22
Raróg Piotr ur. 1890, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Tymczyszyn Anna, córka Pantaleona i Marii zd. Krupnickiej, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Piotr ur. 1891, rodzice: Raróg Jan, syn Jana i Anny zd. Olejnik + Marfian Maria, córka Antoniego i Agafii zd. Czumak, Podbere¼ce, dom nr 27
Raróg Szczepan ur. 1817, rodzice: Raróg Maciej, pracowity + * Teresa (nazwisko panieńskie nie podane), Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Tekla ur. 1865, rodzice: Raróg Jan, rolnik, syn Macieja i Teresy zd. Koziarskiej + Olejnik Anna, córka Leona i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Teresa ur. 1830, rodzice: Raróg Micha³, rolnik, syn Kazimierza i Marianny + Hajda³a Anna, córka Szymona, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Teresa ur. 1849 (jedno z bli¼ni±t - z bratem Micha³em), rodzice: Raróg Jan, rolnik + Olejnik Anna, córka Aleksandra i Rozalii zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 13
Raróg Tomasz ur. 1864, rodzice: Raróg Szczepan, rolnik, syn Jana i Teresy zd. Koziarskiej + Wilichowska Maria, córka Jakuba i Marii zd. Celner, Podbere¼ce, dom nr 23
Raróg Wincenty ur. 1847 (jeden z bli¼ni±t - z bratem Janem), rodzice: Raróg Szczepan, rolnik + Hryńczyszyn Marta, córka Jacka i Anny, Podbere¼ce, dom nr 23Samsak Anna ur. 1879, rodzice: Samsak Bazyli, rolnik, syn Grzegorza i Heleny + Marchwiany Katarzyna, córka Paw³a i Katarzyny, Podbere¼ce, dom nr 23
Samsak Dominika ur. 1873, rodzice: Samsak Bazyli, rolnik + Marfian Katarzyna, córka Paw³a i Katarzyny, Podbere¼ce, dom nr 30
Samsak Maria ur. 1891, rodzice: Samsak Bazyli, syn Grzegorza i Heleny + Marfian Katarzyna, córka Paw³a i Katarzyny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 6
Samsak Rozalia ur. 1882, rodzice: Samsak Bazyli, rolnik, syn Grzegorza i Heleny zd. Seńków + Marchwiany Katarzyna, córka Paw³a i Katarzyny zd. Kusiak, Podbere¼ce, dom nr 6
Sawicz Antoni ur. 1894, rodzice: Sawicz Jakub, rzemie¶lnik, syn Walentego i Marii zd. Benczina + Kurowska Maria, córka Jana i Karoliny, Podbere¼ce, dom nr 35
Seniszewska Eleonora ur. 1847, rodzice: Seniszewski Antoni, ekonom + Berezowska Tekla, córka Jana i Agnieszki, Podbere¼ce, dom nr 1
Seniszewska Julianna ur. 1850, rodzice: Seniszewski Antoni, ekonom + Berezowska Tekla, córka Jana i Agnieszki, Podbere¼ce, dom nr 1
Seniszewska Maria ur. 1854, rodzice: Seniszewski Antoni, ekonom + Berezowska Tekla, córka Jana i Agnieszki zd. Siewikowskiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Seniszewska Petronela ur. 1845, rodzice: Seniszewski Antoni, ekonom + Berezowska Tekla, córka le¶niczego Jana Berezowskiego i Agnieszki, Podbere¼ce, dom nr 1
Seniszewski Antoni ur. 1852, rodzice: Seniszewski Antoni, ekonom + Berezowska Tekla, córka Jana i Agnieszki zd. Siesikowskiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Seniszewski Jakub ur. 1856, rodzice: Seniszewski Antoni, ekonom + Berezowska Tekla, córka le¶niczego Jana Berezowskiego i Agnieszki zd. Siwikowskiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Seńków Anna ur. 1879, rodzice: Seńków Piotr, rolnik, syn Teodora i Tekli zd. Burban + Szewczuk Rozalia, córka Miko³aja i Franciszki zd. Welichowskiej, Podbere¼ce, dom nr 36
Seńków Anna ur. 1889, rodzice: Seńków Piotr, rolnik + Szewczuk Rozalia, córka Miko³aja i Franciszki zd. Wilichowskiej, Podbere¼ce, dom nr 36
Seńków Krystyna ur. 1891, rodzice: Seńków Piotr, syn Teodora i Tekli zd. Burban + Szewczuk Rozalia, córka Miko³aja i Franciszki zd. Welichowskiej, Podbere¼ce, dom nr 36
Seńków Maria ur. 1873, rodzice: Seńków Wiktor, rolnik + Ostap Franciszka, córka Dymitra i Teresy, Podbere¼ce, dom nr 23
Seńków Maria ur. 1876, rodzice: Seńków Piotr, rolnik, syn Teodora i Tekli zd. Burban + Szewczuk Rozalia, córka Miko³aja i Franciszki zd. Welichowskiej, Podbere¼ce, dom nr 36
Seńków Marta ur. 1881, rodzice: Seńków Piotr, rolnik + Szewczuk Rozalia, córka Miko³aja i Franciszki zd. Szewczuk, Podbere¼ce, dom nr 36
So³och Gabriel ur. 1821, rodzice: So³och Maciej, kowal + Wi¶niowska Anna, Podbere¼ce, dom nr 1
Strzelecki Antoni ur. 1833, rodzice: Strzelecki Antoni, rolnik + Powro¼nik Maria, Podbere¼ce, dom nr 1
Strzelecki Izydor ur. 1838, rodzice: Strzelecki Jan, pracowity + * Marianna (nazwisko panieńskie nie podane), Podbere¼ce, bez numeru domu
Strzelecki Wawrzyniec ur. 1835, rodzice: Strzelecki Antoni, rolnik + Powro¼nik Maria, Podbere¼ce, dom nr 22
Surbak(?) Franciszek ur. 1833, rodzice: Surbak(?) Wasyl, pracowity + Kwiatkowska Anna, Podbere¼ce, dom nr 21
Szarzyński Józef ur. 1888, rodzice: Szarzyński Piotr, rolnik, syn Jana i Anastazji zd. Martyniuk + Kmet' Rozalia, córka Bazylego i Katarzyny zd. Grad, Podbere¼ce, dom nr 16
Szewczuk Helena ur. 1863, rodzice: Szewczuk Miko³aj, rolnik, syn Jana i Katarzyny zd. Sźkowskiej + Welichowska Franciszka, córka Jakuba i Marii zd. Lewickiej, Podbere¼ce, dom nr 1
Szewczuk Katarzyna ur. 1860, rodzice: Szewczuk Miko³aj, rolnik, syn Grzegorza i Katarzyny + Wielichowska Franciszka, córka Jakuba i Marii zd. Zellner, Podbere¼ce, dom nr 34
Szewczuk Rozalia ur. 1852, rodzice: Szewczuk Miko³aj, rolnik + Wilichowska Franciszka, córka Jakuba i Marii zd. Zellner, Podbere¼ce, dom nr 34¦wiadkiewicz Aniela ur. 1894, rodzice: ¦wiadkiewicz Micha³, s³uæ±cy w Ja¶niszczu + Krawczuk Maria, córka Antoniego i Anny zd. I¶ków, Podbere¼ce, dom nr 21Ursyn Eugenia Klaudia ur. 1877, rodzice: Ursyn Józef, ekonom, syn Macieja i Wiktorii zd. Ha³ówków + Momocka Maria, córka Jakuba i Julii zd. Everard, Podbere¼ce, dom nr 1Waligrodzka Maria Magdalena ur. 1838, rodzice: Waligrodzki Kajetan, pracowity + * Anna (nazwisko panieńskie nie podane), Podbere¼ce, dom nr 1
Waligrodzka Rozalia ur. 1836, rodzice: Waligrodzki Kajetan, rolnik + * Anna (nazwisko panieńskie nie podane), Podbere¼ce, dom nr 2
Weso³owska Rozalia ur. 1900, rodzice: Weso³owski Andrzej, cie¶la, syn Jana i Heleny zd. Aleksandrowicz + Æuk Anastazja, córka Porfiriusza i Marii zd. £ukasiewicz, Podbere¼ce, dom nr 68

Welichowska Anna ur. 1877, rodzice: Welichowski Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Wie¶lak + Olejnik Katarzyna, córka Szczepana i Anny zd. Marfian, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowska Marianna ur. 1872, rodzice: Welichowski Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii + Olejnik Katarzyna, córka Szczepana i Anny, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowska Tekla ur. 1881, rodzice: Welichowski Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. We¶lak + Olejnik Katarzyna, córka Szczepana i Anny zd. Marfian, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowski Bazyli ur. 1876, rodzice: Welichowski Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. We¶lak + Olejnik Katarzyna, córka Szczepana i Anny zd. Marfiany, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowski Jakub ur. 1877, rodzice: Welichowski Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Wie¶lak + Marfian Helena, córka Jacka i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowski Jan ur. 1873 (jeden z bli¼ni±t - z bratem Wojciechem), rodzice: Welichowski Justyn, rolnik, syn Jakuba i Marii + Wolaniuk Helena, grekokatoliczka, córka Jacka i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowski Jan ur. 1895, rodzice: Welichowski Józef, rolnik + Jarocka Krystyna, córka Filipa i Tekli zd. Jenera³owski, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowski Józef ur. 1862, rodzice: Welichowski Justyn, rolnik, syn Jakuba i Marii + Marchwiany Helena, córka Jacka i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 1
Welichowski Józef ur. 1880, rodzice: Welichowski Jan, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. We¶lak + Olejnik Katarzyna, córka Szczepana i Anny zd. Marfian, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowski Piotr ur. 1888, rodzice: Welichowski Józef, rolnik + Jarowska Krystyna, córka Filipa i Tekli zd. Jenera, Podbere¼ce, dom nr 34
Welichowski Wojciech ur. 1873 (jeden z bli¼ni±t - z bratem Janem), rodzice: Welichowski Justyn, rolnik, syn Jakuba i Marii + Wolaniuk Helena, grekokatoliczka, córka Jacka i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 34
Wielichowska Apolonia ur. 1831, rodzice: Wielichowski Jakub, rolnik, syn Jana(?) i Katarzyny + Celner Maria, córka Micha³a i Marianny, Podbere¼ce, dom nr 1
Wielichowska Katarzyna ur. 1841, rodzice: Wielichowski Jakub, bednarz + Zellner Maria, córka Micha³a i Marceli, Podbere¼ce, dom nr 1
Wielichowska Katarzyna ur. 1844 (jedna z bli¼ni±t - z siostr± Mari±), rodzice: Wielichowski Jakub, pracowity + Celner Maria, córka Micha³a i Marceli, Podbere¼ce, dom nr 1
Wielichowska Maria ur. 1844 (jedna z bli¼ni±t - z siostr± Katarzyn±), rodzice: Wielichowski Jakub, pracowity + Celner Maria, córka Micha³a i Marceli, Podbere¼ce, dom nr 1
Wielichowski Justyn ur. 1838, rodzice: Wielichowski Jakub, pracowity + Zellner Maria, córka Micha³a, Podbere¼ce, dom nr 1
Wilichowska Julianna ur. 1836, rodzice: Wilichowski Jakub, rolnik + Celner Maria, Podbere¼ce, dom nr 1
Wilichowska Rozalia ur. 1834, rodzice: Wilichowski Jakub, bednarz + Wi¶lakowa Maria, Podbere¼ce, dom nr 1
Wilichowska Tekla ur. 1874, rodzice: Wilichowski Jan, syn Jakuba i Marianny + Olejnik Katarzyna, córka Szczepana i Anny zd. Marfiany, Podbere¼ce, dom nr 34
Wilichowski Franciszek ur. 1864, rodzice: Wilichowski Justyn, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. Wie¶lak + Marfian Helena, córka Jacka i Paraskewy, Podbere¼ce, dom nr 1
Wilichowski Stanis³aw ur. 1874, rodzice: Wilichowski Justyn, rolnik, syn Jakuba i Marii zd. We¶lak + Marchwiany Helena, grekokatoliczka, córka Jacka i Paraskewy zd. £ukian, Podbere¼ce, bez numeru domuZaj±c Andrzej ur. 1887, rodzice: Zaj±c Antoni, rolnik, syn B³aæeja i Anny zd. Pacian + Hajowy Ksenia, córka Jacka i Anny zd. £ukasiewicz, Podbere¼ce, dom nr 32
Zaj±c Bazyli ur. 1900, rodzice: Zaj±c Wojciech, rolnik, syn B³aæeja i Anny zd. Pacian + I¶ków Tekla, grekokatoliczka, córka Damiana i Marii zd. Worotniak, Podbere¼ce, dom nr 71
Zaj±c Jan ur. 1881, rodzice: Zaj±c Antoni, rolnik, syn B³aæeja i Anny zd. Pacian + Hajowy Ksenia, córka Jacka i Anny zd. £ukasiewicz, Podbere¼ce, dom nr 32
Zaj±c Józef ur. 1887, rodzice: Zaj±c Wojciech, rolnik, syn B³aæeja i Anny zd. Pacian + I¶ków Tekla, córka Damiana i Marii zd. Worotniak, Podbere¼ce, dom nr 45
Zaj±c Micha³ ur. 1892, rodzice: Zaj±c Antoni + Hajowy Ksenia, córka Jakuba i Anny zd. £ukasiewicz, Podbere¼ce, dom nr 32
Zaj±c Micha³ ur. 1894, rodzice: Zaj±c Wojciech + I¶ków Tekla, córka Damiana i Marii zd. Worotniak, Podbere¼ce, bez numeru domu
Zaj±c Micha³ ur. 1897, rodzice: Zaj±c Wojciech, rolnik, syn B³aæeja i Anny zd. Pacian + I¶ków Tekla, córka Damiana i Marii zd. Worotniak, Podbere¼ce, bez numeru domu
Zaj±c Pawe³ ur. 1893, rodzice: Zaj±c Antoni, rolnik + Gajowy Ksenia, córka Jakuba i Anny zd. £ukasiewicz, Podbere¼ce, dom nr 29
Zaj±c Piotr ur. 1896, rodzice: Zaj±c Antoni, rolnik + Gajowy Ksenia, córka Jakuba i Anny zd. £ukasiewicz, Podbere¼ce, dom nr 32
Zaj±czkowski Józef ur. 1845, rodzice: Zaj±czkowski Antoni, rolnik + Eigenlaub Katarzyna, Podbere¼ce, dom nr 1* Jan /nazwisko nieczytelne/ ur. 1823, rodzice: * Zygmunt /nazwisko nieczytelne/, ekonom + * Justyna /nazwisko nieczytelne/, Podbere¼ce, dom nr 1
Od administratorów.

Dziźki rocznikom 1867-1900, udostźpnionym na stronach internetowych Archiwum G³ównego Akt Dawnych, a takæe wielkiej ofiarno¶ci Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostźpnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostźp do kilku tysiźcy skanów ksi±g metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w Za³o¼cach. S± to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporz±dzane corocznie przez za³ozieckich ksiźæy i wysy³ane za po¶rednictwem dekanatu w Brodach. Nie s± niestety kompletne - niektóre roczniki zaginź³y, byę moæe bezpowrotnie. Nie ma ich w dostźpnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Za¶ orygina³y ksi±g za³ozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, sp³onź³y w czasie I wojny ¶wiatowej. Z oryginalnego zasobu zachowa³y siź tylko dwa tomy ksiźgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny. Historia okrutnie siź obesz³a z za³ozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajduj± siź kopie stron z danymi 284 dzieci urodzonych w wiosce Podbere¼ce. Prezentujemy je w niniejszym artykule.

Dane rodziców dzieci przepisali¶my w ca³o¶ci. Niestety, wiele zapisów zawiera tych informacji zbyt ma³o. Ksiźgi za³ozieckie by³y prowadzone bardzo niestarannie. W niektórych latach podawano tylko same imiona i nazwiska rodziców dziecka, bez æadnych dodatkowych danych. Szczególnie d³ugo utrzymywa³o siź to w przypadku ojców. Odrźbna sprawa to róæne b³źdy z epoki (np. b³źdnie zapisane nazwiska panieńskie). Mog± teæ byę jakie¶ nasze b³źdy przy przepisywaniu. Starali¶my siź zachowaę jak najwiźksz± staranno¶ę, lecz kaligrafia dawnych ksiźæy nie zawsze by³a czytelna. Czź¶ę tych zapisów to straszne "bazgro³y", z trudem daj±ce siź odcyfrowaę.

W przypadku wiosek oddalonych od Olejowa i nie opisywanych na naszej stronie (jak Podbere¼ce) dodatkowym k³opotem by³a pisownia niektórych nazwisk. A raczej kilka wersji ich zapisu, co moæecie zobaczyę przy niektórych rodach w niniejszym artykule. Nie stykali¶my siź z nimi wcze¶niej w innych materia³ach, czy wspomnieniach naszych przodków. Nie wiemy wiźc, która wersja jest prawid³owa, to jest w jakim brzmieniu te nazwiska zosta³y zapisane w XX wieku i przekazane dalej potomkom - czyli naszym wspó³czesnym Czytelnikom. Dlatego pozostawili¶my wersje oryginalne.

Na æyczenie Czytelników moæemy podaę pe³ne wypisy dla jaki¶ interesuj±cych Was osób, czyli resztź informacji z ksi±g metrykalnych (daty dzienne narodzin i chrztów, dane chrzestnych, akuszerki i ksiźdza). Prosimy w tym wypadku o za³oæenie w±tku na naszym forum.