Inseraty z okolic Olejowa w starych gazetach cz.2
Dodane przez Remek dnia Styczeń 05 2016 07:14:51
Gazeta Narodowa. Rok V. Nr. 60. We Lwowie, Wtorek d. 13. Marca 1866.

Wieś Trościaniec Wielki w obwodzie Złoczowskim położona, do WW. Sióstr miłosierdzia należąca, jest do wydzierżawienia.

Bliższa wiadomość u przełożonej Sióstr miłosierdzia w Załoźcach w obwodzie Złoczowskim.


Kurjer Lwowski. Rok XIV. Nr. 199. Lwów, Niedziela dnia 19. Lipca 1896.

5 kilogr. koszyk agrestu lub porzeczek po l.20 kr. wyseła za pobraniem Trościaniec Wielki dwór p. Olejów.


Kurjer Lwowski. Rok XV. Nr. 174. Lwów, Piątek dnia 25. Czerwca 1897.

Agrest do smażenia galaret 5 klgr. z koszyczkiem 1 złr. 30 ct. Dwór w Trościańcu p. Olejów.


Kurjer Lwowski. Rok VI. Nr. 289. Lwów, Środa dnia 17. Października 1888.

Gruszki Bery w najlepszych gatunkach, wyborowe, w koszykach po 5 kilo i z opłatą porta; rozseła do wszystkich stacji kolejowych i pocztowych w Galicji, począwszy od 14 października, za pobraniem należytości w kwocie 1 złr. 50 ct. a. w. Większe ilości eilgutem po 18 ct. za kilo. Zamówienia korespondentką pod adresem: S. Padlewski w Perepelnikach poczta Olejów.


Kurjer Lwowski. Rok XXI. Nr. 113. Lwów, Piątek dnia 24. Kwietnia 1903.

Do sprzedania
Majątek ziemski Białogłowy
z przyległościami powiat Złoczow. - Stacja kolejowa Zborów. Obszar przeszło 1450 morgów, z czego łąk około 180, lasu 400. W lesie starodrzew dębowy przedstawia znaczny kapitał. Bliższych wyjaśnień udzieli Zarząd dóbr Nosówka poczta Rzeszów.


Kurjer Lwowski. Rok XXXIV. Nr. 34. Lwów, Czwartek dnia 20. Stycznia 1916.

Ferdynand i Zofja z Kowalów Sidorowicze w Bzowicy p. Zborów proszą o wiadomość o rodzinie Kowalów, którzy 23. sierpnia 1914. uszli z Zagrobeli p. Tarnopol, tudzież o Marjanie Sidorowiczu, który wstąpił do Leg. Pol. w pow. czasie we Lwowie oraz Piotrze Feliksie Sidorowiczu, który z Tarnopola uszedł i do L. P. wstąpił.


Kurjer Lwowski. Rok XV. Nr. 360. Lwów, Środa dnia 29. Grudnia 1897.

Praktykant przyjętym być może do gorzelnictwa, nauka teoretyczno-praktyczna. Warunki przyjęcia udzieli kierownik gorzelni Harbuzów poczta Olejów.


Kurjer Lwowski. Rok XVII. Nr. 107. Lwów, Wtorek dnia 18. Kwietnia 1899.

Gorzelnik z długoletnią praktyką i szkołą gorzelniczą Dublańską z postępem celującym, który może objąć budowę gorzelń według najnowszych wymagań techniki. Przyczem obowiązuje się od 58-60 litrostopni z 1 klg. skrobii, tak kartofli jak i zboża, albo może przyjąć obowiązek wyłącznie na kwotę wydatków lub na całkowitą wziętą na siebie administrację gorzelni na umówiony czysty dochód w pewnych procentach, nadwyżki stanowią jako wynagrodzenie za kierownictwo. Bliższych wyjaśnień i porozumienie się listownie lub osobiście. Adres: Kierownik gorzelni Harbuzów p. Olejów.


Dziennik Polski. Rok XVI. Nr. 230. We Lwowie, Wtorek dnia 9. Października 1883.

NADESŁANE.

Najserdeczniejsze podziękowanie składamy wszystkim, którzy w dniu 1. Października b. r. odprowadzili zwłoki ś. p. naszego stryja, Jana Garwolińskiego, na miejsce wiecznego odpoczynku. W szczególności zaś dziękujemy z całego serca Przewielebnemu Duchowieństwu obu obrządków, sąsiedztwu, oraz włościanom z Manajowa i Hnidawy.

Garwolin, dnia 8. Października 1883.

Sylwester Hołowkiewicz, Olimpia z Garwolińskich Hołowkiewiczowa.


Słowo. Rok XXIX. No 528. Numer poranny. Warszawa, Niedziela, dnia 20 (7) Listopada 1910 r.

Posadę rządcy w większym majątku ziemskim w Królestwie lub Cesarstwie przyjmie od Nowego Roku, ewentualnie później, dzierżawca z Galicji, Polak-katolik, wszechstronnie w agronomji praktycznie i teoretycznie wykształcony. Na żądanie odpisy świadectw. Łaskawe zgłoszenia pod Józef Stenzel, dzierżawca w Manajowie, poczta Olejów, koło Zborowa (Galicja).


Ilustrowany Kuryer Codzienny. Rok X. Nr. 105. Kraków, czwartek 17 kwietnia 1919.

KTOKOLWIEKBY miał jakie wiadomości o Romanie Adamskim, byłym legioniście z brygady karpackiej, który po rozwiązaniu tejże zajętym był do ostatnich dni września 1918 r. w "Demobilizacyi rzeczowej spółce z ogran. odp. Lwów, Kopernika 21" (z poszukiwanym pracował p. Filipowski), następnie do połowy października 1918 zajętym był w Towarzystwie "Demobil" w Hnidawie, p. Załoźce ad Zborów - zechce łaskawie donieść pod adresem: Nowiński Stanisław, Rzeszów, Składnica Kółek rolniczych.


Kurjer Lwowski. Rok IV. Nr. 58. Lwów, Sobota dnia 27. Lutego 1886.

Do sprzedania majątek w powiecie brodzkim, pola ornego morgów 250, lasu 50, budynki w najlepszym stanie i zbyteczna nowa willa w guście szwajcarskim elegancka i wygodna o 7 pokojach, pół ćwierci mili od szosy a półtorej mili od kolei stacja Zborów. Bliższych szczegółów udzieli właściciel pod adresą B. J. poczta Olejów.


Słowo Polskie. Nr. 363 Rok XII. Lwów środa 7 sierpnia 1907. Wydanie popołudniowe.

Jest do wzięcia na własność siedmioro sierót obrządku rzym. kat. od lat 10 do 2 tygodni. Zgłoszenia dwór w Horodyszczach. p. Załoźce.


Neue Freie Presse. Morgenblatt. Wien, Freitag, den 18. August 1893. Nr. 10412.

Im Rittergut Milno, Bahnstat Zborow, l.[etzte] P.[ost] Zalosce (Galizien) sind ca. 7000 Eichen zu verkaufen.

(Tłumaczenie z jęz. niemieckiego)

W dobrach szlacheckich Milno, stacja kolejowa Zborów, najbliższa poczta Załoźce (Galicja) jest około 7000 dębów na sprzedaż.


Kurjer Lwowski. Rok XVIII. Nr. 228. Lwów, Sobota dnia 18. Sierpnia 1900.

Kaucjonowany ekspedytor dostanie dobrą administrację. Zgłoszenia poczta Milno.


Kurjer Lwowski. Rok XXI. Nr. 24. Lwów, Sobota dnia 24. Stycznia 1903.

W Milnie powiat Brody jest do sprzedania w gminnym lesie na licytacji w wydziale pow. dnia 26/1 1903 - 260 sztuk dębów od 15-40 cali na budowę kościoła i cerkwi przeznaczonych.