ks. doc. dr Józef Dajczak 1894-1966
Dodane przez Kazimierz dnia Grudzień 23 2015 00:37:04
Dajczak Józef kapłanZasłużony kapłan, pedagog, katecheta. Urodził się 24.05.1894 roku w Trościańcu Wielkim, uczęszczał do gimnazjum w Brodach. W roku 1915 wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1919 roku z rąk arcybiskupa Lwowskiego Józefa Bilczewskiego. Od 1923 roku przydzielony do pracy duszpasterskiej przy kościele św. Elżbiety we Lwowie, był równocześnie prefektem w kilku renomowanych lwowskich gimnazjach oraz kapelanem Harcerstwa Polskiego Lwowskiej Chorągwi ZHP. Należał do zasłużonej starszyzny harcerskiej. Reprezentował ten ruch na licznych zlotach i kongresach międzynarodowych.

Specjalizował się w katechetyce. W roku 1927 doktoryzował się na Uniwersytecie Lwowskim. Był wykładowcą katechetyki w Lwowskim Seminarium Duchownym, Państwowym Pedagogium i innych uczelniach. Wiele pisał i publikował, m.in. był współautorem kilku podręczników szkolnych, wydawanych przed wojną. Lata wojny i okupacji niemieckiej spędził w rodzinnej wsi.

Współdziałał z organizatorami konspiracji wojskowej, był mężem zaufania Pełnomocnika Rządu na Kraj, odpowiedzialnym za organizację "tajnego nauczania". Po wojnie wykładał w Seminarium Duchownym w Nysie, skąd dojeżdżał z wykładami na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Tam się habilitował. Od 1959 osiadł na stałe w Warszawie jako kapelan Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, oraz jako wykładowca, docent i kierownik Katedry Pedagogiki i Katechetyki Akademii Teologii Katolickiej .

Dorobek naukowy ks. doc. Józefa Dajczaka zawiera wiele prac, artykułów i recenzji z zakresu pedagogiki i katechetyki. Koronnym dziełem jego twórczości naukowej jest podręcznik pt. "Katechetyka" (Warszawa. Pax, 1956) adresowany do kapłanów, alumnów seminariów i świeckich katechetów.

Wiele zdziałał ksiądz docent dla rodzinnej wsi. Był inicjatorem i doradcą wielu przedsięwzięć gospodarczych. Opiekował się uzdolnioną młodzieżą wiejską, ułatwiając jej drogę w zdobywaniu wy kształcenia.

Zmarł w Warszawie 23.02.1966 roku. Nauka katolicka utraciła w zmarłym kapłanie uczonego, który wniósł wiele do polskiej myśli pedagogicznej i katechetycznej.