Białogłowy w sądach cz.1
Dodane przez Remek dnia Marzec 08 2014 14:22:40
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej. Nro 230. 9. Października 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 1765.

C. k. urząd powiatowy w Załoścach jako sąd uwiadamia niniejszem niewiadomego z pobytu Pawła Moroza do Białygłów przynależnego, iż małoletni Tymko Moroz pod zastępstwem matki swej i opiekunki Jagi Morawskiej wniósł przeciw niemu a też Telemonowi Morozowi i Leibie Charapowi w sądzie tutejszym pod dniem 5. września 1863 l. 1705 pozew względem oddania posiadłości rustykalnej w Białogłowach pod NK. 32 a subrep. Nr 60. położonej, że tedy sąd postanowił dla niego kuratora w osobie pana Eliasza Mićkowskiego, z którym tedy sprawa ta przeprowadzoną zostanie.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce, dnia 8. września 1863.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 94. Wtorek, 26 Kwietnia 1881.

Edykt.

L. 3350.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż celem ściągnienia pretensyi Diny Kweller w kwocie 100 zł. w. a. z pn. odbędzie się w tutejszosądowym budynku na dniu 10 czerwca, na dniu 15 lipca i na dniu 2 września 1881, każdym razem o godzinie 10 przed południem licytacya realności pod l. 50 w Białogłowach położonej, wedle wykazu hipotecznego gminy Białogłowy l. 19 Iwana Breusa własnej.

Cenę wywołania stanowi cena szacunkowa 810 zł. w. a.

Resztę warunków i akt oszacowania przejrzeć można w t. s. registraturze.

Załoźce 23 sierpnia 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 72. Czwartek, 31 Marca 1898.

L. 9270

Wiktor Kowalów z Białogłów marnotrawcą uznany.

Kuratorem jego Stach Paryj z Białogłów.

C. k. Sąd powiatowy

Zborów, 15 grudnia 1897.
Gazeta Lwowska. Rok 92. Nr. 125. Środa, 4. Czerwca 1902.

L. cz. P. 139/2 (5)

Tymko Łepak z Białogłów został uznany marnotrawcą, a kuratorem jego ustanowiono Ołeksę Tarasa z Białogłów.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Zborów, dnia 16. maja 1902.
Gazeta Lwowska. Rok 115. Nr. 265. Wtorek, 17 Listopada 1925.

E. 647/25/7.

Edykt licytacyjny.

Na wniosek Marji Zahorodnej zam. Kwiatek, gospodyni w Białogłowach odbędzie się dnia 25. listopada 1925 o godz. 10 przed południem w biurze Nr. 8 na zasadzie przedłożonych warunków, które się niniejszem zatwierdza, licytacja następujących realności, leżących w gminie Białogłowy, a to:

1. Połowa wschodnia poprzeczna parcel gruntowych lkat. 1461 i 1462 w niwie "Średnia góra", obszaru 1 morg wartości szacunkowej 515 zł., najniższa oferta 343 zł; 32 gr.;

2. ogród w niwie "Kopań", obszaru 3/4 morga, wartości szacunkowej 500 zł., najniższa oferta 333 zł. 32 gr.;

3. dom wartości 500 zł., najniższa oferta 250 zł.

Do realności powyższych należą następujące przynależności: drzewostan i ziemiopłody oszacowane na 204 zł.

Poniżej najniższej oferty sprzedaż nie nastąpi.

Sąd powiatowy, Oddział I.

Zborów, dnia 6. października 1925.
Gazeta Lwowska. Rok 118. Nr. 255. Wtorek, 6 listopada 1928.

E. 346/28.

Edykt.

Dnia 5 grudnia 1928 o godzinie 9 przed południem odbędzie się w tutejszym Sądzie biuro Nr. 11 licytacja parceli gruntowej w Białogłowach w niwie "Pod Lipą" obszaru około 3/4 morga graniczącej: wschód Piotr Głuchy, zachód Franciszek, wzgl. Szczepan Rusinowski, północ droga publiczna, południe pole erekcjonalne. Wartość szacunkowa 801 zł. Najniższa oferta 534 zł.

Prawa unicestwiające licytację należy zgłosić przed terminem licytacyjnym pod zagrożeniem utraty pretensji do nabywcy.

Sąd powiatowy.

Zborów, 5 października 1928.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 2. Tarnopol, dnia 1 lutego 1932

Wykaz Nr 1 uchylających się od poboru.

poz. 563. Łucyk Michał, ur. 25 XI 1909 Białogłowy, syn Jana i Marii, (starostwo Zborów)
DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 6. Tarnopol, dnia 5 maja 1938.

Dajczak Jan, syn Wojciecha i Ewy urodzony 23. XII. 1899 r. w gromadzie Białogłowy pow. zborowski i tam zamieszkały, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. w Złoczowie.