Nazwiska H część 2
Dodane przez Remek dnia Lutego 23 2013 19:00:10
(uaktualnione luty 2013)


Hoffman Aleksander
HARBUZÓW
mąż Julii z domu Wolańskiej
w r. 1856 zapisany jako ekonom harbuzowski, potem gorzelnik / kierownik gorzelni w Harbuzowie
rodzice: Hoffmann Piotr i Gawlikowska Anna
mieszkał w domu nr 1 w Harbuzowie
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Klementyny Ignacji Hoffmann
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anieli Wandy Hoffmann
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Alojzego Pawła Hoffmanna
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mariana Romualda Hoffmanna
w tym samym roku 1864 wymieniony jako mąż zmarłej
w roku 1862 był ojcem chrzestnym dla Antoniego Aleksandra Zippsera z domu nr 39 w Białokiernicy

Hoffmann Alojzy Paweł
HARBUZÓW
ur. i zm. 1862 w wieku 2 miesiące
syn gorzelnika
rodzice: Hoffmann Aleksander i Wolańska Julia
rodzice chrzestni: Witwicki Jan, nadleśniczy z Olejowa i Helebrand Ewa, żona Józefa, nadleśniczego w Milnie
sakramentu chrztu udzielił: ks. Grzegorz Mucha, administrator rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: słabość
mieszkał w domu nr 1

Hoffmann Aniela Wanda
HARBUZÓW
ur. 1861
rodzice: Hoffmann Aleksander i Wolańska Julia
rodzice chrzestni: Sapiński Ludwik, ekonom z Harbuzowa i Borodajkiewicz Sabina, żona administratora grecko-katolickiego w Harbuzowie
sakramentu chrztu udzielił: ks. Borodajkiewicz, administrator greckokatolicki w Harbuzowie
mieszkała w domu nr 1

Hoffmann Brygida
ZAŁOŹCE / HARBUZÓW?
w r. 1856 zapisana jako żona posiadacza nieruchomości w Załoźcach, w r. 1864 jako żona dzierżawcy ziemskiego
w roku 1856 była matką chrzestną dla Klementyny Ignacji Hoffmann z domu nr 1 w Harbuzowie
w roku 1864 była matką chrzestną dla Mariana Romualda Hoffmanna z domu nr 1 w Harbuzowie

Hoffmann Jan
HUKAŁOWCE
brak innych danych
w roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Magdaleny Słoneckiej z domu nr 13 w Hukałowcach

Hofman Joanna, po mężu Jaworska (Jaworska Joanna)
OLEJÓW
żona Józefa
ur. ok. 1822
rodzice: Hofman Józef i Wiśniowska Antonina
w roku 1845 w wieku 23 lat jako panna wyszła za Józefa Jaworskiego, ekonoma, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1, dwór olejowski

Hoffmann Klementyna Ignacja
HARBUZÓW
ur. 1856, zm. 1857 w wieku 1/2 roku
córka ekonoma z Harbuzowa
rodzice: Hoffmann Aleksander i Wolańska Julia
rodzice chrzestni: Godlewski Józef, nadleśniczy z Olejowa i Hoffmann Brygida, żona posiadacza nieruchomości w Załoźcach
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: drgawki / konwulsje
mieszkała w domu nr 1

Hoffmann Marian Romuald
HARBUZÓW
ur. ok. 1863, zm. 1865 w wieku 14 miesięcy
syn gorzelnika
rodzice: Hoffmann Aleksander i Wolańska Julianna
rodzice chrzestni: Melchert Józef i Hoffmann Brygida, dzierżawcy ziemscy (nie podane, gdzie)
sakramentu chrztu udzielił: ks. Fabian Żukowski, paroch grecko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: infantilis - dosłownie "dziecięca", brak innych danych
mieszkała w domu nr 1

Hohn Anna
OLEJÓW
wdowa (nie podane po kim), brak innych danych
w roku 1859 była matką chrzestną dla Marianny Sondułka z domu nr 99 w Olejowie

Hołowkiewicz Olimpia
MANAJÓW
żona c.k. adiunkta, brak innych danych
w roku 1861 była matką chrzestną dla Krzysztofa Zawalnickiego z domu nr 1 w Manajowie
w roku 1862 była matką chrzestną dla Władysława Zawalnickiego z domu nr 122 w Manajowie

Hoły Agnieszka
BIAŁOKIERNICA
ur. 1849, zm. 1850 w wieku 5 miesięcy
rodzice: Hoły Antoni i Kauba Anna
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 65

Homeniuk Jakub / Homeniuk Jacek
RENIÓW

(różne wersje zapisu jego imienia)
1) mąż NN
2) mąż Katarzyny z domu Kociubińskiej
grekokatolik
ur. ok. 1819
rodzice: Homeniuk Piotr i Tarnowska Maria
w roku 1849 (pod imieniem Jakub) w wieku 30 lat jako wdowiec (w księdze ślubów nie podane, po kim) ożenił się z Katarzyną Kociubińską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 79 w Reniowie
w roku 1850 (pod imieniem Jacek) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Homeniuk, pod numerem domu 14

Homeniuk Katarzyna po mężu Krąp (Krąp Katarzyna)
RENIÓW

żona Wincentego
ur. 1850
rodzice: Homeniuk Jan i Kociubińska Katarzyna
rodzice: Homeniuk Jacek i Kociubińska Katarzyna
rodzice chrzestni: Kołtowski Andrzej i Kociubińska Maria
mieszkała w domu nr 14
w roku 1879 w wieku 28 lat i 11 mies. jako panna wyszła za Wincentego Krąpa z domu nr 64 w Reniowie

Horbaczewska Anna po mężu Kruczkowska (Kruczkowska Anna)
BIAŁOGŁOWY

żona Stanisława
ur. ok. 1799
rodzice: Horbaczewski Stanisław i Pukowa Katarzyna
w roku 1824, w wieku 25 lat jako panna wyszła za Stanisława Kruczkowskiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 112 w Białogłowach

Horbal Aleksander (Aleksy)
OLEJÓW / BZOWICA

(w późniejszych latach jego nazwisko zapisywano jako Horba)
mąż Rozalii z domu Piotrowskiej (w grecko-katolickiej księdze ślubów zapisana jako Piotrowy)
ur. ok. 1813
rodzice: Horbal Grzegorz i Maria
w roku 1848 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Piotrowy, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1 w Olejowie (*)
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Horbal, pod numerem domu 45 w Bzowicy
w roku 1856 był ojcem chrzestnym dla Franciszki Bezpalko z domu nr 27 w Bzowicy
w roku 1860 był ojcem chrzestnym dla Józefy Peremybida z domu nr 80 w Bzowicy
w roku 1865 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej pasierbicy Pauliny Piotrowskiej z Piotrem Matysko
w roku 1870 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Franciszki z Michałem Biernackim z Olejowa
w roku 1861 występował jako świadek ślubu
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Horbal Franciszka, po mężu Bernacka (Bernacka Franciszka)
BZOWICA / OLEJÓW?
(w czasie ślubu jej nazwisko zapisano jako Horba)
żona Mikołaja
ur. 1855 w Bzowicy
rodzice: Horbal Aleksander i Piotrowska Rozalia (w księdze ślubów imię matki zapisano błędnie jako Petronela)
rodzice chrzestni: Mielnik recte Lemiega Jan, młynarz z Olejowa i Boratyn Elżbieta, żona lokaja pałacowego z Olejowa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 45
w roku 1870 mieszkała w domu nr 26; w wieku 15 lat jako panna wyszła za Michała Bernackiego, ur. Huta Pieniacka, zam. Olejów, nr domu 137; nie wiadomo, gdzie po ślubie zamieszkali

Horbalska Maria po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
BIAŁOGŁOWY

żona Jacka Horbalskiego, mandatariusza
ur. ok. 1803, zm. 1836 w wieku 33 lat
zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie
numer domu 1

Horbacz Grzegorz
HUKAŁOWCE
brak innych danych
w roku 1867-1884 występował jako świadek

Horbacz Paweł
ŁOPUSZANY
brak innych danych
w roku 1881 występował jako świadek

Hordyński Mikołaj
OLEJÓW
grekokatolik
mąż Marii z domu Jawornickiej
szlachcic, profesor szkoły niższej
ur. ok. 1841? w Mostach w Samborskiem, zamieszkały Załoźce Nowe
rodzice: Hordyński Grzegorz i Anastazja /nazwisko panieńskie nie podane/
w roku 1867 mieszkał w domu nr 35; w wieku 26? lat jako kawaler ożenił się z Marią Jawornicką, ur. Lubaczów, zamieszkałą w dominium, świadkiem na ich ślubie był osobiście Kazimierz hr. Wodzicki

Horiszny Agnieszka
RENIÓW

ur. 1876
rodzice: Horiszny Bazyli i Berkieta Teresa
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Kołtowska Anna, żona Stanisława
numer domu 9

Horiszny Anna
RENIÓW

ur. 1879, zm. 1880 w wieku 10 miesięcy
rodzice: Horiszny Bazyli i Berkieta Teresa
rodzice chrzestni: Sowicz Andrzej i Kołtowska Anna, żona Eustachego
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 9

Horiszny Anna
RENIÓW

ur. i zm. 1888 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Horiszny Bazyli i Berkieta Teresa
rodzice chrzestni: Horiszny Michał i Kołtowska Anna, żona Stanisława
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 135

Horiszny Bazyli
RENIÓW

mąż Teresy z domu Berkieta
grekokatolik
rodzice: Horiszny Michał i Popowicz Katarzyna
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Horiszny, pod numerem domu 9
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Horiszny, pod numerem domu 9
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Horiszny, pod numerem domu 9
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Horiszny, pod numerem domu 9
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Horiszny, pod numerem domu 145
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Horiszny, pod numerem domu 135
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Magdaleny Horiszny, pod numerem domu 135

Horiszny Katarzyna, po mężu Kiecko (Kiecko Katarzyna)
RENIÓW

żona Błażeja
rodzice: Horiszny Bazyli i Berkieta Teresa (w r. 1890 dane rodziców zapisano błędnie jako Horiszny Błażej i Buczny Teresa)
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kecko, pod numerem domu 86
w roku 1895 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Władysławy Kiecko, pod numerem domu 86
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Kiecko, pod numerem domu 86

Horiszny Magdalena
RENIÓW

ur. 1890
rodzice: Horiszny Bazyli i Berkieta Teresa
rodzice chrzestni: Kołtowski Stanisław i Kociubińska Anna, żona Franciszka
numer domu 135

Horiszny Maria, po mężu Olejnik (Olejnik Maria)
RENIÓW

żona Jana
ur. 1873
rodzice: Horiszny Bazyli, grekokatolik i Berkieta Teresa
rodzice chrzestni: Woliczyński Mikołaj i Berkieta Tekla
w księdze chrztów numer domu 9
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - chłopca bez imienia, urodzonego martwego, numer domu nie podany
w roku 1898 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olejnik, pod numerem domu 143

Horiszny Rozalia
RENIÓW

ur. 1883
rodzice: Horiszny Bazyli i Berkieta Teresa
rodzice chrzestni: Kociubiński Franciszek i Berkieta Tekla, żona Mikołaja
numer domu 145

Horiszny Zofia
RENIÓW

ur. i zm. 1881 w wieku 8 mies.
rodzice: Horiszny Bazyli i Berkieta Teresa
rodzice chrzestni: Horiszny Dymitr i Kołtowska Anna, żona Stanisława
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
numer domu 9

Horodyska Anna, po mężu Wójcik (Wójcik Anna)
BIAŁOKIERNICA
żona Jana
ur. 1876
rodzice: Horodyski Teodor i Bielecka Ludwika (oryg. "Bilecka")
w roku 1896 mieszkała w domu nr 52, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Wójcika z Olejowa, nr domu 66

Horodyska Katarzyna
BIAŁOKIERNICA
żona Szymona, brak innych danych
w roku 1864 była matką chrzestną dla Józefa Kusiakiewicza z domu nr 2 w Białokiernicy

Horodyska Magdalena, nazwisko panieńskie nie podane
BIAŁOKIERNICA

wdowa po Aleksym Horodyskim
ur. ok. 1782, zm. 1864 w wieku 82 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 62
dane z ksiąg grecko-katolickich

Horodyski Dymitr
OLEJÓW

ur. 1865
rodzice: Horodyski Szymon i Jankowska Katarzyna
rodzice chrzestni: Grześków Mikołaj Kuczer Maria, żona Grzegorza
numer domu 65
dane z ksiąg grecko-katolickich

Horodyski Maksymilian
BIAŁOKIERNICA
mąż Ludwiki z domu Bieleckiej
ur. ok. 1836, Horodyszcze
rodzice: Horodyski Jakub i Kuczyj Helena, córka Onufrego
w roku 1862 wymieniony pod numerem domu 52, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Ludwiką Bielecką z domu nr 52

Horodyski Michał
BIAŁOKIERNICA

ur. 1862
rodzice: Horodyski Szymon i Jankowska Katarzyna
rodzice chrzestni: Jamborski Michał i Kuczer Maria, żona Grzegorza
numer domu 62
dane z ksiąg grecko-katolickich

Horodyski Szymon
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW

mąż Katarzyny z domu Jankowskiej
w r. 1862 zapisany jako gajowy ("Custos silva") w Białokiernicy, a w r. 1865 jako sługa w dominium ("famulus dominicalis") w Olejowie
syn Aleksandra
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Horodyskiego - pod numerem domu 62 w Bialokiernicy
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Dymitra Horodyskiego - pod numerem domu 65 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Horodyski Teodor
BIAŁOKIERNICA
mąż Ludwiki Bieleckiej
w roku 1896 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Anny z Janem Wójcikiem z Olejowa

Horpyniuk Anna, po mężu Prawak (Prawak Anna)
BEREMOWCE
żona Michała
rodzice: Horpyniuk Joachim i Alinowska Maria (w r. 1860 zapisana jako Albinowska)
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Brygidy Prawak, pod numerem domu 1
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Prawak, pod numerem domu 8

Horyńska Rozalia, po mężu Bobik (Bobik Rozalia)
NETERPIŃCE

żona Andrzeja
rodzice: Horyński Andrzej i Hochberger Maria
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Sabiny Bobik, pod numerem domu 1

Horwat Jan
BIAŁOGŁOWY

mąż Teresy z domu Cabańskiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Karoliny Horwat, pod numerem domu 90

Horwat Karolina
BIAŁOGŁOWY

ur. 1832
rodzice: Horwat Jan i Cabańska Teresa
rodzice chrzestni: Rusinowski Maciej i Teśluk Agata
numer domu 90

Hotłowa Agnieszka, po mężu Kuśnierz (Kuśnierz Agnieszka)
BZOWICA
żona Tomasza
rodzice: Hotłowy Maciej i Prybysz Maria
w roku 1846 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Kuśnierza
mieszkała w domu nr 1

Hrabowska Julianna
OLEJÓW
ur. 1853
córka ogrodnika pałacowego
rodzice: Hrabowski Andrzej i Szczepiowska Karolina
rodzice chrzestni: Starzeński hr. Juliusz, syn właściciela dóbr Olejów i Ciecharzewska Emilia, żona rządcy dóbr
asysta przy chrzcie: Fellner Karol, mandatariusz olejowski i Seredyńska Aurelia, panna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 3

Hrabowski Andrzej
OLEJÓW
mąż Karoliny z domu Szczepiowskiej
ogrodnik pałacowy
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Julianny Hrabowskiej
mieszkał w domu nr 3

Hrusza Grzegorz
ŁOPUSZANY
mąż Marii z domu Olender
ur. ok. 1850
rodzice: Hrusza Teodor i Bejko Pelagia
w roku 1875 mieszkał w domu nr 59 w Łopuszanach, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Olender z Trościańca Wielkiego, nr domu 67

Hrycakiewicz Wincenty
OLEJÓW
mąż Pauliny z domu Oborskiej
szlachcic, oficjalista, a poprzednio żołnierz 15 pułku piechoty
ur. w r. 1845, Wasylkowce, zamieszkały Tworymirka
rodzice: Hrycakiewicz Mikołaj i Karczewska Józefa
w roku 1872 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Pauliną Oborską, ur. Kołtów, zam. Olejów., zamiast numeru domu dla obojga wymienione: "dominium"

Hrycyk Piotr
HARBUZÓW
mąż Zofii z domu Błaszków
grekokatolik
ur. 1859
rodzice: Hrycyk Bazyli i Maluha Tatiana
w roku 1884 mieszkał w domu nr 84, w wieku 24 lata i 8 mies. jako kawaler ożenił się z wdową Zofią Dmytrów z domu Błaszków, nr domu 101

Hrynczyszyn Anna, po mężu Kłos (Kłos Anna)
RATYSZCZE

żona Antoniego
córka Teodora i Heleny
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Kłosa, pod numerem domu 39

Hryniewicz Eliasz
OLEJÓW

ur. 1855
rodzice: Hryniewicz Jan i Pietraszewska Franciszka
rodzice chrzestni: Mielnik Piotr, sługa pałacowy ("famulus aulicus") i Bagińska Konstancja, żona rzemieślnika
numer domu 51
dane z ksiąg grecko-katolickich

Hryniewicz Franciszka
BRODY

brak informacji o stanie cywilnym
żebraczka z Brodów,
ur. ok. 1816, zm. 1886 w wieku 70 lat w Białogłowach
zapisana przyczyna zgonu: apopleksja
numer domu 15

Hryniewicz Jan
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW

mąż Franciszki z domu Pietraszewskiej
w r, 1847 zapisany jako sługa hrabiego w Białokiernicy, a w r. 1855 jako rymarz w Olejowie
brak informacji o rodzicach
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Hryniewicza - pod numerem domu 1 w Białokiernicy
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Eliasza Hryniewicza - pod numerem domu 51 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Hryniewicz Józef
BIAŁOKIERNICA

oryg. "Hreniewicz"
ur. 1847
rodzice: Hryniewicz Jan i Pietraszewska Franciszka
rodzice chrzestni: Horbal Aleksander, sługa i Wierzbicka Maria, żona Grzegorza
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Hryniewicz Konstancja
OLEJÓW
prywatna nauczycielka
w roku 1861 była matką chrzestną dla Marii Emilii Kozaryn de Okulicz z domu nr 2 w Olejowie, córki rządcy dóbr olejowskich

Hryniów Marta, po mężu Buczny (Buczny Marta)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Mikołaja
rodzice: Hryniów Mateusz i Anna
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Bucznego - pod numerem domu 1

Hryńczuk ?? (dziewczynka, imię nie wpisane!)
RATYSZCZE

ur. 1895
rodzice: Hryńczuk Teodor i Breus Maria
rodzice chrzestni: Hryńczuk Mikołaj i Tymczyszyn Maria
numer domu 37

Hryńczuk Anna
RATYSZCZE

ur. 1889
rodzice: Hryńczuk Gabriel i Tymczyszyn Rozalia
rodzice chrzestni: Krupnicki Józef i Tymczyszyn Katarzyna, żona Jana
numer domu 33

Hryńczuk Gabriel
RATYSZCZE

mąż Rozalii z domu Tymczyszyn
ur. 1865
wg danych z 1888 i 1889: rodzice: Hryńczuk Bazyli i Kramczuk Maria
wg danych z 1891: rodzice: Hryńczuk Bazyli i Majkut Maria
w roku 1888 mieszkał w domu nr 33, w wieku 22 lat i 10 mies. jako kawaler ożenił się z Rozalią Tymczyszyn z domu nr 71 w Ratyszczu
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Hryńczuk, pod numerem domu 33
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Hryńczuk, pod numerem domu 33

Hryńczuk Ignacy
RATYSZCZE

mąż Anny z domu Zakrzewskiej
ur. ok. 1857
rodzice: Hryńczuk Teodor i Błażków Maria
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1885 mieszkał w domu nr 34, w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Anną Zakrzewską z domu nr 31 w Ratyszczu

Hryńczuk Maria po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
RATYSZCZE

żona Marka Hryńczuka
ur. ok. 1802?, zm. 1832 w wieku 30 lat?
zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie
numer domu 41

Hryńków / Hryńczuk Maria, po mężu Kociubińska (Kociubińska Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Wojciecha
wg danych z 1844: rodzice: Hryńków Mateusz i Helena
wg danych z 1847: rodzice: Hryńczuk Grzegorz i Helena
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Dominika Kociubińskiego - pod numerem domu 1
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Kociubińskiego - pod numerem domu 1

Hryńczuk Maria
RATYSZCZE

ur. 1891
rodzice: Hryńczuk Gabriel i Tymczyszyn Rozalia
rodzice chrzestni: Łukaszewicz Jan i Tymczyszyn Maria, żona Pawła
numer domu 33

Hryńczuk Teodor
RATYSZCZE

mąż Marii z domu Breus
brak informacji o rodzicach
w roku 1895 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - dziewczynki, w księdze chrztów imię nie wpisane, pod numerem domu 37

Hrynczuk Zofia po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
RATYSZCZE

wdowa po Michale Hrynczuk
ur. ok. 1798, zm. 1838 w wieku 40 lat
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
numer domu 37

Hryńków Anastazja, po mężu Kowalów / Kowal (Kowalów Anastazja) (Kowal Anastazja)
OLEJÓW

żona Grzegorza
ur. ok. 1804, zm. 1863 w wieku 59 lat
córka Mikołaja Hryńków
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teodora Kowalów - pod numerem domu 41
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Kowalów - pod numerem domu 41
w roku 1863 zmarła, już jako wdowa po Grzegorzu Kowal, zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych, numer domu 41 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Hrywasiewicz Andrzej
RENIÓW

mąż Agnieszki z domu Kociubińskiej
grekokatolik
ur. ok. 1825
rodzice: Hrywasiewicz Jan i Gryszko Anna
w roku 1853 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Kociubińską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 28 w Reniowie
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Hrywasiewicz, pod numerem domu 8

Hrywasiewicz Anna
RENIÓW

ur. 1858
rodzice: Hrywasiewicz Andrzej i Kociubińska Agnieszka
rodzice chrzestni: Kołtowski Franciszek i Petryszyn Anna
numer domu 8

Hubka Marianna, po mężu Bezpalko (Bezpalko Marianna)
BZOWICA
żona Tomasza
w roku 1854 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 27

Hübner Jan
OLEJÓW
mąż Antonii z domu Tyc
ur. ok. 1857, Pomorzany
rewizor bydła przy pałacu olejowskim
rodzice: Hübner Juliusz i Borzęcka Gabriela
w roku 1883 mieszkał w domu nr 62 w Olejowie, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Antonią Tyc ur. Holatyn na Wołyniu, zam. Białokiernica nr domu 88
w roku 1887 występował jako świadek

Hucuł Marianna, po mężu Kuźmińska (Kuźmińska Marianna)
MANAJÓW
żona Jana
w roku 1859 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 73

Hucuł Maria
MANAJÓW
żona Piotra, brak innych danych
w roku 1865 była matką chrzestną dla Jakuba Bondzoł z domu nr 73 w Manajowie

Hudisz Jan
OLEJÓW
mąż Ewy z domu Osieckiej
ur. ok. 1801
rodzice: Hudisz Mateusz i Anna (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1824 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Ewą Osiecką, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 85

Hudoba Hawryśko
RATYSZCZE

mąż Teresy z domu Owsiak
ur. ok. 1800
brak informacji o rodzicach
w roku 1821 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Teresą Owsiak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 2 w Ratyszczu

Hudobów Taćka, po mężu Olender (Olender Taćka)
RATYSZCZE

żona Sebastiana
brak informacji o rodzicach
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 18

Hudoba Teresa
RATYSZCZE

żona Grzegorza
ur. ok. 1802, zm. 1822 w wieku 20 lat
zapisana przyczyna zgonu: apopleksja / wylew
numer domu 2

Hudyma Anna, po mężu Łuciów (Łuciów Anna)
OLEJÓW

żona Jana
rodzice: Hudyma Ignacy i Maria
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ignacego Łuciów - pod numerem domu 39
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Łuciów - pod numerem domu 39
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Łuciów - pod numerem domu 39
dane z ksiąg grecko-katolickich

Hulig Bernard
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Hulik" / "Hulek"
mąż Marii z domu Gruszewicz
brak danych o rodzicach
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kacpra Bazylego Hulig - pod numerem domu 1
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Hulig - pod numerem domu 1
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Łukasza Hulig - pod numerem domu 1

Hulig Kacper Bazyli
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Hulik" (w księdze zgonów pod imieniem Bazyli)
ur. i zm. 1841 w pierwszym tygodniu życia
rodzice: Hulig Bernard i Gruszewicz Maria
rodzice chrzestni: Bielecki Jan i Kociubińska Marta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 1

Hulig Łukasz
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Hulek"
ur. 1844
rodzice: Hulig Bernard i Gruszewicz Maria
rodzice chrzestni: Kociubiński Wojciech i Kołych Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 1

Hulig Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1842, zm. 1843 w pierwszym roku życia
syn szewca
rodzice: Hulig Bernard i Gruszewicz Maria
rodzice chrzestni: Jeszczuk Jan i Dubiańska Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu 1

Hyka Feuronia / Eufrozyna, po mężu Krzyżanowska (Krzyżanowska Feuronia) (Krzyżanowska Eufrozyna)
BIAŁOKIERNICA

(różne wersje zapisu jej imienia)
żona Macieja
ur. ok. 1825, zm. 1863 w wieku 38 lat
rodzice: Hyka Teodor i Eudokia (w r. 1851 imię matki zapisane jako Katarzyna)
w roku 1851 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Grzegorza Krzyżanowskiego - pod numerem domu 53
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Krzyżanowskiego - pod numerem domu 53
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Krzyżanowskiej - pod numerem domu 53 (*)
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Filipa Krzyżanowskiego - pod numerem domu 53
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Krzyzanowskiej - pod numerem domu 53 (*)
w tym samym roku 1863 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych, numer domu 53 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane) (*)
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Hyka Jan / Hyk Jan
???
miejscowość nie podana, brak innych danych
w roku 1825 był ojcem chrzestnym dla Marianny Laszkiewicz z domu nr 11 w Białokiernicy
w roku 1837 występował jako świadek ślubu

Hyka Jeryna / Orynia / Irena, po mężu Kowalów (Kowalów Jeryna)
OLEJÓW

(różne wersje zapisu jej imienia)
żona Franciszka
rodzice: Hyka Teodor i Borody Katarzyna
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Kowalów - pod numerem domu 150 (*)
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Grzegorza Kowalów - pod numerem domu 150 (*)
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Krzyżanowskiego - pod numerem domu 150
(*) dane z ksiąg grecko-katolickich

Hyka Maria, po mężu Procyk (Procyk Maria)
BIAŁOKIERNICA

żona Jana
córka Teodora Hyka
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Procyk - pod numerem domu 28
dane z ksiąg grecko-katolickich

Hyka Teodora / Teodozja / Zofia, po mężu Sudal (Sudal Zofia) (Sudal Teodora) (Sudal Teodozja)
MARKOPOL / TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1864 oryg. "Chyka"
żona Marcina
ur. ok. 1838 w Markopolu, zm. 1885 w wieku 47 lat
rodzice: Hyk Erazm (Harasym) i Szafirowicz Maria
(różne wersje zapisu jej imienia w różnych latach)
w roku 1861 (imię Teodora) mieszkała w domu nr 19 w Markopolu, w wieku 23 lat jako panna wyszła za wdowca Marcina Sudala z Trościańca Wielkiego, nr domu 79
(po ślubie zamieszkali w Trościańcu)
w roku 1862 (imię Teodozja) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Sudal - pod numerem domu 79
w roku 1864 (imię Zofia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Sudal - pod numerem domu 79
w roku 1867 (imię Zofia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Sudal, pod numerem domu 79
w roku 1877 (imię Teodora) wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 79
w roku 1885 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: astma, numer domu 192 (w księdze zgonów pod imieniem Teodozja)
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.