dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5851944 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Artykuły: Załoźce kronika szkolna
01 - O historii Załoziec
Położenie geograficzne. Najstarsze pamiątki z wykopalisk. Dzieje miasta. Właściciele Załoziec. Zniszczenia z I wojny światowej i trudne lata powojenne.

02 - Najstarsze dzieje szkoły w Załoźcach
Początki szkoły parafialnej w XVI wieku. Awans na szkołę gminną za czasów austriackich. Spory o nową szkołę na Nowym Mieście.

03 - Utworzenie osobnej szkoły na Nowym Mieście
Projekt osobnej szkoły w Załoźcach Nowych. Problemy z otwarciem. Sumy płacone na utrzymanie obu szkół. Pensje dla nauczycieli. Frekwencja uczniów ze Starego Miasta.

04 - Załozieccy nauczyciele
Lista dawnych nauczycieli do okresu I wojny światowej, zawiązanie komitetu budowy szkoły.

05 - Wojna światowa i pierwsze lata niepodległej Polski
Okupacja rosyjska i powrót Austriaków. Tymczasowa szkoła przy komendzie etapu. Ewakuacja miasta. Trudne lata powojenne i odtwarzanie szkoły w Załoźcach Starych. Problemy z wynajmowaniem pomieszczeń. Zmiany w kadrze nauczycielskiej.

06 - Rok 1923
Autorka obejmuje funkcję kierowniczki szkoły w Załoźcach Starych. Opłakany stan pomieszczeń i starania o remont. Uroczystość na 150-lecie Komisji Edukacji Narodowej. Budżet szkoły na rok 1923/24. Konieczność wynajęcia dodatkowej sali na mieście.

07 - Rok 1924
Fatalne warunki w wynajętej sali. Problemy z opałem na zimę. Nowy budżet szkoły z powodu inflacji. Święto sadzenia drzew. Pożegnanie z uczniami przed wyjazdem autorki na Wyższy Kurs Nauczycielski we Lwowie. Znów kłopoty i złe warunki w wynajętych salach. Zmiany w kadrze nauczycielskiej, nowy budżet szkoły.

08 - Rok 1925
Brak opału. Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Święto sadzenia drzew. Subwencja z kuratorium we Lwowie na budowę nowej szkoły. Powrót autorki na stanowisko kierowniczki szkoły. Święto na cześć Nieznanego Żołnierza. Odnowienie kościoła rzymsko-katolickiego w Załoźcach po zniszczeniach wojennych. 900 lecie koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego. Zmarnowanie subwencji przez zaniedbania gminy. Trudne warunki nauczania.

09 - Rok 1926
Obchody 100-lecia śmierci Staszica. Święto sadzenia drzew. Hrabina Cieńska ofiarowuje ruiny zamku w Załoźcach na szkołę. Epidemia szkarlatyny. Liczba uczniów i budżet w nowym roku szkolnym. Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Święto Niepodległości. 200 rocznica kanonizacji św. Stanisława Kostki.

10 - Rok 1927
Autorka pełni obowiązki kierowniczki obu szkół w Załoźcach Starych i Nowych. Imieniny Marszałka Piłsudskiego. Święto sadzenia drzew. Uroczystości zawieszenia nowych dzwonów w kościele parafialnym. Nowa Rada Szkolna w Załoźcach. Założenie biblioteki szkolnej. Nowy rok szkolny. Obchody na sprowadzenie zwłok Juliusza Słowackiego na Wawel. Święto Pieśni. Tydzień Lotniczy. Darowizna zmarłego senatora RP Tadeusza hr. Cieńskiego na nową szkołę w Załoźcach. Rozpoczęcie prac budowlanych. Kłopoty z kadrą nauczycielską.

11 - Rok 1928
Imieniny marszałka Piłsudskiego. Zakończenie walki o utrzymanie polskiego języka nauczania w szkole w Załoźcach Starych. Pogrzeb zmarłej na gruźlicę 22-letniej nauczycielki Małańczukówny. Wizytacje i narady w sprawie rozbudowy szkoły. Zawieszenie trzeciego dzwonu w kościele parafialnym. Święto pieśni. Wizytacja arcybiskupa. Nowy rok szkolny. Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Dzień dziecka. Obchody 10-lecia odzyskania niepodległości. Przywrócenie Sądu Powiatowego w Załoźcach.

12 - Rok 1929 cz.1
Postanowienie o organizacji szkoły 7-klasowej. Imieniny prezydenta Mościckiego. Sroga zima 1929 roku na Kresach i problemy z frekwencją uczniów. Zawiązanie komitetu budowy nowej szkoły. Planowana ilość pomieszczeń. Oferty od wykonawców. Święto pieśni. Wycieczka na Wystawę Krajową w Poznaniu.

13 - Rok 1929 cz.2
Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Nowa nazwa szkoły. Marnowanie pieniędzy na budowę szkoły przez burmistrza Załoziec. Pogrzeb Tadeusza Spittala. List od dzieci angielskich. Obchody 150 rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego. Dzień oszczędności. 11 rocznica niepodległości Polski. Utknięcie w miejscu prac budowlanych.

14 - Rok 1930
Imieniny prezydenta Mościckiego. Obchody 10-lecia odzyskania dostępu do morza. Uroczystości na imieniny marszałka Piłsudskiego. Magistrat nie płaci czynszów za wynajmowanie sal. Święto 3 Maja w Załoźcach. Szkolny teatrzyk. Święto pieśni. Opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego. Święto Niepodległości. 100 rocznica Powstania Listopadowego. Brak opału, skracanie zajęć w nieopalanych salach i epidemia grypy wśród uczniów i nauczycieli.

15 - Rok 1931
Okropne warunki nauki w ciasnych wynajętych salach. Kłopoty z opałem. Akcja wysyłania pocztówek na Maderę. Imieniny marszałka Piłsudskiego. Przygotowanie eksponatów na wystawę Rolniczo-Regionalną w Tarnopolu. Akcja dożywiania najbiedniejszych dzieci. Święto pieśni. Przedstawienie "Taniec kwiatów". Wycieczka na wystawę w Tarnopolu. Groźba zamknięcia niektórych klas. Zmiany w kadrze nauczycielskiej. 600-lecie bitwy pod Płowcami. Pokrzywdzenie szkoły załozieckiej na wystawie. Dzień oszczędności. 13 rocznica niepodległości Polski. Awans autorki. Dzień świętego Mikołaja. Drugi spis powszechny. Nowy budżet szkoły.

16 - rok 1932 cz. 1
List pochwalny z Tarnopola, pierwszy numer Gazetki szkolnej, dzień imienin Marszałka, obchody Konstytucji 3 maja, Rada Szkolna Powiatowa grozi Magistratowi Załoziec, przedstawienie szkolne, wycieczka do Podhorzec, Święto Pieśni, zakończenie roku szkolnego 1931/32, kłopoty z remontem, powstanie Komitetu Budowy Szkoły

17 - rok 1932 cz. 2
Nowy rok szkolny, nabożeństwo za spokój duszy Pani Prezydentowej Mościckiej, zbiórka pieniędzy na szkołę wśród rodaków w Ameryce, przedstawienie szkolne na dochód szkoły, rozpoczęcie nauki w nowym budynku, koła LOPP i PCK, dzień Święta Niepodległości, uroczystości św. Mikołaja i prezenty dla dzieci wszystkich wyznań, nowy podział roku szkolnego, zakończenie wynajmowania pomieszczeń poza szkołą, podsumowanie remontu, zmiany personalne wśród katechetów i nauczycieli.

18 - Rok 1933 cz.1
Nauka w nowych salach. Nowy budżet szkoły. Imieniny Prezydenta Mościckiego. Wieczornica ku czci Stanisława Moniuszki. Imieniny Marszałka Piłsudskiego. Uroczystość na święto Konstytucji 3 Maja. Przedstawienie na Święto Pieśni. Koniec roku szkolnego. Protokół o zakończeniu pierwszego etapu remontu. Zmiany w kadrze nauczycielskiej.

19 - Rok 1933 cz.2
Nowy rok szkolny. Założenie drużyny harcerskiej. Obchody 250 rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem i wystawa w szkole. Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Nowy Obwodowy Inspektorat Szkolny z siedzibą w Złoczowie. Hr. Jadwiga Cieńska daruje wapno na otynkowanie szkoły. Korespondencja z japońskimi dziećmi. Odwołanie dnia św. Mikołaja z powodu kryzysu. Dary od Czerwonego Krzyża we Lwowie. List od byłego mieszkańca Załoziec z Ameryki.

20 - Rok 1933 - korespondencja z dziećmi z Japonii
Bardzo ciekawa wymiana listów i albumów między dziećmi szkolnymi w Japonii i w Załoźcach, za pośrednictwem Czerwonego Krzyża. Unikalny (już nie tylko w naszej małej skali kresowej) przykład kontaktów polsko-japońskich przed II wojną światową.

21 - Rok 1934
Imieniny prezydenta Mościckiego. Rocznica uzyskania dostępu do morza. Dwudniowe obchody imienin marszałka Piłsudskiego. Święto lasu i sadzenie drzewek. Święto 3 Maja. Dzień Śpiewu. Wycieczka furmankami do Zbaraża. Epidemia czerwonki i duru brzusznego w Załoźcach. Tydzień Szkoły Powszechnej. Wizytacja sanitarna. Rocznica odzyskania niepodległości. Dzień Świętego Mikołaja i prezenty dla najbiedniejszych dzieci. Choinka dla III klasy. Wystawa mickiewiczowska na 100-lecie powstania "Pana Tadeusza".

22 - Rok 1935 cz.1
Otwarcie świetlicy szkolnej. Imieniny prezydenta Mościckiego. Epidemia grypy i anginy. Imieniny marszałka Piłsudskiego. Święto 3 Maja. Śmierć marszałka Piłsudskiego i uroczystości żałobne. Święto Matki. Zakończenie roku szkolnego. Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Rozliczenie robót z wykonawcą, inżynierem W. Dajczakiem.

23 - Rok 1935 - spór o budynek szkolny
W dniu 11 lipca 1935 r. wdarli się o świcie woźni Magistratu załozieckiego do budynku szkolnego w Załoźcach Nowych... Spór prawny i oficjalna korespondencja urzędowa.

24 - Rok 1935 cz.2
Poranek na 25 rocznicę śmierci Marii Konopnickiej. Zbiórka na fundusz kolonialny. Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Obchody Święta Niepodległości. Ufundowanie sztandaru szkoły i uroczystości przy jego poświęceniu. Dzień świętego Mikołaja. Jasełka w szkole.

25 - Rok 1936
Zmiany w kadrze nauczycielskiej. Imieniny prezydenta Mościckiego. Obchody 16 rocznicy odzyskania morza. Pierwsze pośmiertne imieniny marszałka Piłsudskiego. Poranek na święto 3 Maja. Rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego. 10 rocznica prezydentury Ignacego Mościckiego. Święto Matki. Nowy rok szkolny. Ozdabianie grobów w dniu 1 listopada. Uroczystość na Święto Niepodległości. Prezenty dla uboższych dzieci w dniu św. Mikołaja.

26 - Rok 1937
Uroczystość w drużynie zuchów, imieniny prezydenta Mościckiego, imieniny marszałka Rydza-Śmigłego, święto 3 Maja, rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego, festyn, zmiany w kadrze nauczycielskiej, dar od Polek z USA, praca przy mogiłach żołnierzy, święto Niepodległości, zmiana statusu szkoły

27 - Rok 1938
Jasełka i choinka, 75-a rocznica Powstania Styczniowego, Inspektor Szkolny Jan Byra wizytuje szkołę, Obchód 18 rocznicy odzyskania morza, 100-e rocznice urodzin Jana Matejki i Adama Asnyka, Rocznica zgonu Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Poświęcenie Sztandaru Szkoły, Szkolny festyn, Tydzień Szkoły Powszechnej, Poświęcenie pomników ufundowanych przez 'Sokół', 20-a rocznica Niepodległości Polski,

28 - Rok 1939
Imieniny prezydenta Mościckiego, poranek o Polakach za granicą, poranek ku czci obu Marszałków Polski, zbiórka na obronę, święto 3 Maja, rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego, festyn szkolny, Święto Matki, dożywianie dzieci
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020